Шестнадесети признак: СРЕДНОЩНИЯТ ЧАС

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

В библейската притча за петте разумни и петте неразумни девици, Исус представя Себе Си като Годеник, който пристига покъсно, отколкото са Го очаквали. В тази притча твърдението е, че “докато се бавеше Младоженецът, додряма се на всичките и заспаха. А посреднощ се нададе вик: Ето, Младоженецът иде! Излизайте да Го посрещнете!” (Матей 25:5,6).

Така Господ представя Себе Си като Младоженец, който ще се завърне в среднощния час, така както е казано в пророческото слово. Едно от найстранните съвпадения в историческото време се случи в края на Първата световна война. Тези, които участваха в отчаяния конф¬ликт, нямаха време да се занимават с пресмятания, но се случи така, че го напра¬виха. Първата световна война приключи в 11 часа сутринта, на 11 ноември 1918 година, което беше: единадесетият час, на единадесетия ден, на единадесетия месец, точно единадесет месеца след като ген. Алънби влезе в Йерусалим, на единадесетия ден от декември 1917 г.

Може ли да има толкова съвпадения и те да са случайни или е спазено пророчеството? Окупацията на Йерусалим на 11 декември 1917 година от британците и превръщането на Палестина отново в родина на евреите беше найзабележителното изпълнение на пророчество през тази война. Какво означаваше всичко това? Не беше ли това Божият часовник, удряйки часа и сигнализирайки, че светът е навлязъл в единадесетия час на своята история, и че среднощния час, в който Исус ще дойде, не е далече?

Исус, говорейки за Себе Си, каза, че Годеникът на Църквата ще се върне в полунощ! Това е порано, отколкото мислим!

1 comment for “Шестнадесети признак: СРЕДНОЩНИЯТ ЧАС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *