БЕЛЕЗИ на ГРАБВАНЕТО: 6. Евангелието ще бъде проповядвано по целия свят

6_evengelie_300Автор:  Мелвин Роудс | Превод:  Соня Илиева

6. Евангелието ще бъде проповядвано по целия свят

В своето голямо пророчество за последните времена, Исус отговори на въпроса, който учениците зададоха: „Кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за Твоето пришествие и за свършека на века?” (Матей 24:3). След изброяването на белезите на пришествието, Исус разкрива, че „…това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (стих 14). Евангелието благовестява идването на Божието царство. Това послание не може да бъде проповядвано по света без Библията и свобода за изповядване на религиите. Но едва с технологическия напредък, който включва радио, телевизия и други средства за масова комуникация след периода на Втората Световна Война, става възможно Библейското послание да достигне стотици милиони хора. Евангелието за Божието царство ще продължава да се проповядва във всички нации.

И въпреки тази свобода, през последните 50 години евангелието не може да достигне всички страни. Бившите комунистически държави не позволяват свобода на изповядване на религиите. В Китай, където живее една четвърт от населението на земята, евангелието е забранено. Други нации също се опитват да ограничават библейската истина и дори самата Библия. В много  ислямски държави липсва религиозна свобода, а в други промяната на религията е наказвана със смърт.
Интернет обаче променя всичко. Правителствата не могат да контролират и спират разпростанението на благовестието. Евангелското послание за идващото Божие царство продължава да се разпространява по света. Това ще спре, когато Бог реши, че Неговата работа е свършена и че времето за последните събития от края на времената е настанало. Това е още едно пророчество, което се изпълнява в днешно време. ЦЯЛАТА СТАТИЯ

0 comments for “БЕЛЕЗИ на ГРАБВАНЕТО: 6. Евангелието ще бъде проповядвано по целия свят

 1. Аз вярвам, че в Карантината, в която Църквите бяха ЗАТВОРЕНИ и преминаха с Проповядваве на „онлайн“, се изпълни ПОСЛЕДНАТА ФАЗА от това Пророчество и този Белег.
  Пастор и Евангелист Pery Stone, каза че ПРЕДИ посланията му са стигали само до онези в Неделната Служба.
  Но с преминаването на „онлайн“ посланието му достига до стотици хиляди.
  Това значи, че СВЕТЪТ е вече Евангелизиран с Благовестието Христово и информиран за ГРАБВАНЕТО на Църквата преди да бъде ИЗЯВЕН Световния Лидер Антихриста.

  Това, което виждаме ДНЕС и СЕГА, е подготовка на ООН за прокарване на НОВИЯ РЕД с Новия Лидер.
  Т.е… ние сме само на една стъпка от изпълнинието на
  1 Солунци 4:17.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *