Приемането на Исус гарантира вечен живот

New Page 1

Приеми Исус:
Отк. 3:20 Йоан 1:12 Гал 4:6
Ефес. 3:17

Вечно спасение:
Пс. 37:24 Йоан 3:36; Йоан 6:37
Йоан 10:28 Рим. 8:38,39 1Кор. 3:11-15
1Кор. 5:5 Евр. 13:5 2Тим 2:13
1Йн. 5:13 Пс. 89:30-34 Евр. 12:5-8
Отк. 3:19

Приемането на Исус гарантира вечен живот:
Рим. 6:23 Йоан 11:26 Йоан 14:2,3
1Пет. 1:3,4 1Йоан 5:11

Резултати от новорождението:
Иоан 3:3 Матей 18:3 Йоан 1:13
Рим 12:2 2Кор. 5:17 1Пет. 1:23
Ефес 2:10 Тит 2:14

Грехът води към смърт,но Исус умря вместо нас:
Исая 59:1 Рим. 6:23 Рим 5:8
2Кор. 5:21 1Йоан 1:9 1Йоан 2:1,2

В Стария Завет грехът се заплащаше с кръв;
Исус плати цената за всички.
Лев. 17:11 Евр. 9:22 Матей 26:28
1Йоан 1:7 Йоан 1:29 Ефес 1:7

По рождение човек е грешен:
Ефес 2:2,3,12 Матей 7:13 Йоан 3:19
Йоан 8:44,47

Човешката праведност отказва спасението чрез Исус:
Матей 5:20 Матей 9:10-13 Матей 21:31
Лука 18:9-14 Йоан 5:39-44 Рим. 10:3
1Йоан 1:9,10

Новозаветни примери за спасение:
Лука 19:1-10 Д.А. 9:1-22 Д.А. 10:1-8
Д.А. 13:1-12 Д.А. 16:13-34
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *