Действията на ръководството на Българска Божия Църква (ББЦ) относно Комисията по досиетата

До представителитена църквите и организациите, членки на ОЕЦ,

С настоящото писмо искам да ви уведомя за действията на ръководството на Българска Божия Църква (ББЦ) по повод изнесената от Комисията по досиетата информация за връзката на член от нашето ръководство с ДС.

На първо място ще отбележа, че тази информация внесе смут както във всички нас като ръководство, така и в сърцето на самия п-р Йордан Иванов, за когото излезе сведението. И понеже за нас не бе достатъчно просто да приемем или отхвърлим публикувано сведение, предприехме следните действия.

1/ Като Главен епископ и с участието на адвокат проведох няколко разговора с брата и разгледахме лични документи от миналото му. В резултат на това го насърчихме да обжалва решението на Комисията. Делото ще се гледа седмицата след Възкресение. Междувременно го посъветвахме да разговаря с църквата си по този въпрос. Предстои да проведем подобен разговор и с водачите от региона, за който отговаря п-р Иванов.

2/ Направихме справка с човек, който е запознат със структурите и дейността на ДС, за това как той би коментирал сведението за п-р Иванов. Неговите коментари, макар и на принципно ниво, ни помогнаха по-добре да се ориентираме за тежестта на посочената в сведението информация.

3/ На Епископски съвет на ББЦ (среща на националното ръководство) въпросът бе изложен и обсъден и след гласуване единодушно решихме, че не оттегляме доверието си в п-р Йордан Иванов и не считаме, че има нужда той да освободи длъжността си като Регионален епископ.

Ето накратко основанията за това решение:
През 1980 г., когато Йордан Иванов, е бил „вербуван“ не е бил вярващ. В този период (22.06.1979 до 22.09.1980) той живее в гр. Ардино, област Кърджали, и работи като секретар на читалището и секретар на общинския съвет за култура. Буквално последните месеци, преди да напусне този град и да се върне в родното си място, за да се грижи за болния си баща, в читалището започва да се събира самодейна група за родопска народна музика от служители на районното управление на МВР в гр. Ардино. Репетициите и срещите на фолклорната група се извършват в помещение, предоставено от Йордан Иванов, като цялата дейност на състава е трябвало да бъде наблюдавана от служител на ВКР (Военно контраразузнаване). Това от своя страна е изисквало мястото за събиранията да бъдере гистрирано като „квартира“, а заедно с това и домакинът в читалището да бъде заведен под отчет (20.05.1975). Именно това е въпросната „явочна квартира“, за която става дума в сведението от комисията. „Жасмин“ е вероятно името на квартирата, а от там и на този, който я е предоставил. Като самият той не еучаствал в срещите, провеждани на това място.

Абривиатурата от досието показва в коя от структурите (отделите) на ДС е бил заведен под отчет, „вербуван“ Йордан Иванов. „ДС, Управление III-VII-VI“ е съответно Управление III (ВКР), VII (Отдел) VI (Отделение). Според специалиста, с който сме се консултирали, „опасни са тези агенти, които са служили в Управление VI-то.“ На практика тази абривиатура показва на запознатите, че Йордан Иванов дори не е знаел, за какво се използва стаята, която е предоставял.

И така пет месеца след регистрирането на помещението в читалището и него, като отговарящ за достъпа до него, Йордан Иванов напуска работата и гр.Ардино и на 22.09.1980 със семейството си се връща в родния си край – първоначално при родителите си в с. Православен, а скоро след това се измества в гр. Първомай. Там в края на 1980 г. той и съпругата му повярват в Бога. Седем години по-късно (и само две години преди промените) на 07.07.1987 г. е ръкоположен за презвитер в ББЦ. От 1992 г. е регионален отговорник за Първомайски регион, а по-късно е избран за финансист, т.е. отговорен за финансите на националното ръководство на ББЦ. Тази длъжност той изпълнява до 2006 г., когато отстъпва с изрядна документация. Поради неизвършени навреме промени в регистрите в съда, той продължава да се води на тази позициядо 2010 г., макар да не изпълнява такава длъжност.

Като млад вярващ, а по-късно и като ръкоположен водач на църквата в гр.Първомай, Йордан Иванов не е бил викан в полицията, не е давал устни, а още по-малко и писмени сведения за себе или за някой друг вярващ. Това става ясно и от посочената информация в становището на Комисията по досиетата. Към това може да се прибавят и свидетелствата на множество други водачи и вярващи от Първомайския край и страната, които го познават от времето на неговото повярване. Всичко това определя и общото убеждение на настоящото национално ръководство на Българска Божия Църква, че няма основание п-р Йордан Иванов да бъде държан отговорен за връзка с ДС, която е в противоречие с евангелската вяра и етика.

Надявам се изложеното по-горе да послужи на всички, които, вярвам основателно, са очаквали да видят действията и да чуят становището на ръководството на ББЦ по повод справката на Комисията по досиетата. Моля се Бог да дава мъдрост на всички нас в това време на въпроси и преосмисляне на миналото ни и бъдещето ни развитие като евангелски църкви в България.

С уважение
Венцислав Стойков
Главен епископ
Българска Божия Църква

14 comments for “Действията на ръководството на Българска Божия Църква (ББЦ) относно Комисията по досиетата

 1. Пастор Янко Добрев от Силистра е служил по същото време в ръководството на Божия църква. Не са нужни други специалисти, нека той да каже като представител на службите и ДС имало ли е други агенти в Божия църква и знаел ли е за агент Жасмин и неговата свързочна квартира.

 2. Ал Капоне в съвременен вариант. Много жалко. Повярвала съм в тази църква, а сега се срамувам.

 3. Има определено несъответствие в информацията предоставена от епископа Венцислав Стойков. Например, заведен под отчет 1975, а вербуван 1980? Не съвпада. Освен това, защо една църква трябва да се допитва до специалисти от ДС? Ако тази кампания срещу брата е организирана от ДС, не е ли логично да не се допитват до ДС? Това е все едно да ти откраднат портфейла на Централна гара и ти да се допитваш до крадците дали наистина е станало кражба или по стечение на обстоятелствата, си дал портфейла доброволно. Що за загубена демагогия? И какъв е този сюжет с репетиции, фолклорни групи, Джеймс Бонд ряпа да яде. А какво е това VI (Отделение). Отдел се казва. Отделение е където е трябвало да се проверите на Четвърти километър. Още по-притеснително е обаче, че цялото ръководство, единодушно е гласувало решението. А защо не излязохте и на манифестация след този толкова успешен конгрес? Все ми се искаше да вярвам, че в божиите църкви са останали свободомислещи хора, но вие с това писание съвсем на балъци ни направихте.

 4. Познавам лично п-р Йордан Иванов и трябва да кажа, че имам прекрасни впечатления от него. Чрез него Бог ме е благославял не веднъж, убедил съм се, че той е един искрен Божий служител, който за мен винаги е бил пример. Ако името му е попаднало в списъка с агентите на ДС, по всяка вероятност това не е станало с негово съгласие, той не е човек, способжен да направи лошо на когото и да било. Поздравявам п-р Венци Стойков за изказаното мнение, напълно го подкрепям, макар че служа в друга деноминация. Надявам се името на брат Данчо да бъде очистено, но така или иначе, нека не забравяме, че има Един безпростарстен Съдия, Който единствен има правото да отсъди. Отношението ми към него остава непроменено – не мога да забравя добрите неща които съм видял у него и доброто, което ми е направил, както и факта, че в най-тежки за мен моменти съм се обръщал към него и той винаги е намирал думи, с които да ме насърчи.

 5. Yes, this is the truth. There are many former & current pastors & church leaders that once served the DS. It truly is a shame. At the least, they should confess their sin before the church & ask for forgiveness. Then the individual churches could decide what to do & move on.

 6. Един мъж се прибрал късно вечерта и жена му го подхванала от вратата .Той и казал:“Жена,чакай да ти обясня.Като се прибирах,видях на спирката трима да бият един и се намесих!“ Тя го попитала:“И какво стана?“ Мъжът отговорил:“Ами го пребихме от бой!“
  Точно такава е ситуацията сега с пасторите“агенти“ на ДС и тези,които ги нападат.Първо тези,които най-брутално и манипулативно или ги вербуваха ,или фабрикуваха за „агенти“,сега най-безцеремонно ги подхвърлят на медиите с цел да разбият църквите.Защо комисията по досиета не осветли тези офицери от ДС,които бяха главните действащи лица на тази мелачница на човешки души,които пребиваха и вкарваха в затвора,които осакатиха хиляди семейства,които носят вина за смъртта на хиляди невинни хора.Защо показват жертвите,а не палачите?
  И второ,защо бе братя и сестри заставате на страната на палачите и се нахвърляте върху пасторите,които са паднали,а не им подадете ръка да станат.Казвате:“ Да се покаят,да ни поискат прошка и ще им простим!“Кой от тези,които бичуваха нашият Господ и забиха гвоздеи в ръцете МУ,отиде и поиска прошка?Никой.Но Исус им прости.Кой поиска прошка от дякон Стефан за това,че започнаха да го убиват с камъни?Никой.Но Стефан им прости.Миналата година пастор Никос от Гърция ми разказа за една сестра.Тя била от Румъния,но служела в Гърция със силно пророческо помазание.Един ден внезапно умряла.Тъй като много пастори и вярващи хора я познавали,на погребението и имало много хора.Имало погребална служба,и точно преди да спуснат ковчега в гроба,тя се изправила и казала:”Отивам в ада !” ,след което паднала в ковчега отново мъртва.След като я погребали,пасторите запитали нейният пастор защо тя е казала тези ужасни думи.Нейният пастор обяснил,че тя имала някакъв проблем с двама братя от църквата.Пастора многократно я съветвал да им прости,но тя винаги казвала:”Никога няма да им простя!”Той мисли,че това е причината за неините думи от ковчега.Това каза и Исус в Матей 6: 15 –„Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им,то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения !” Бог внимателно следи не само вас,които нападате Неговите помазаници,но следи и тях дали те ще ви простят.ОТ ТОВА ЗАВИСИ КЪДЕ ЩЕ ПРЕКАРАТЕ ВЕЧНОСТТА.И от много други неща-вие ги знаете!

 7. Матей 7:16
  „От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?“
  Не мислите ли че е добре, да се видят какви са плодовете на тези хора, през последните 22 години?И ако те са изграждали църквата,и са служили на Бог и са носили благословение на много вярващи ,тогава на кого трябва да вярваме?

 8. Как може от 6 – 7 пастора, 4 да излезнат с категоричната позиция, че не вярна информацията и са злепоставени. Да, бе, да…да беше 1 – 2, но В.Е, Н.К, Т.А и Й.И всички написаха, че не са били агенти. Е айде сега, чак пък толкова грешки да допусне комисията по досиетата, не ми се вярва. Не се излагайте, едно простете ми, ще свърши повече работа.

 9. Ne vsichki sa nevini, no ako dukomentite sa podpisani pod natisk, sled poboi ili sled kato sa zaplashili detsata ti ili seprugata ti tova e drugo. vseki chovek ima tochka na prechupvane i edin dobre obuchen agent mose da te nakara da kashesh kavoto si iska. mnogo ot horata koito pishat po tezi forumi sa poviarvali sled promenite. neka da ne osezdame bez da naem tsialata istina. imalo e momenti vev koito pastori narochno sa davali greshna informatsia na sluzbie za da gi balamosvad za da spret natiska verhy tserkvata i tiah lichno zada mogat horata da si odehnat. tova e pravil i basta mi. razigraval gi e do poluda. Ne vsichko koeto pishe vev internet e viarno. Do kato prebivaha basta mi ot boi po Sofiskite zatvori toi terpeshe no kato zaplashiha men, brat mi i sestra mi toi smeni taktikata za da ne izrasnem po derzavnite domove. zamislete se moze li hora koito sa bili bity internirani sedeni ses godini za antikomunisticheska deinost da sa agenti. nie sesto imame dukomenty koito postaviat istinata vev druga svetlina. basta mi kaza nesem rabotil za tiah no ako bratiata mi iskat da se pokaia ste go napravia , i go napravi, no tova neznachi che e rabotel za tiah. istinata ste izleze na iave Bog zabavia no nezabravia!
  Lidia ignatova martin

 10. Уважаеми пастири и дякони,
  всичко това, което се случва в църковните среди е срамно и позорно. Израснал съм в християнска среда и благодаря на Бога, че не е било сред всички тези имена и събития, които Вие описвате. Не ме интересува кой, кога, къде, защо и как. Проблемът е, че агенти на ДС в църквата е имало, но по-лошото е, че явно все още има такива двуличници, представящи се за духовни водачи. Чудя се, защо трябва все още да търпим в църквите такива хора, не им ли стигнаха 20 години, за да се покаят и да обяснят на хората за какво става въпрос, ами сега, след като бяха притиснати от обстоятелствата, да се покайват и ронят крокодилски сълзи, че видите ли те не знаели и не искали, а самите те са жертви. Срамота ! Длъжни сме пред Христос да разобличаваме такива лицемери и да не се събираме с тях, защото това е “славната” църква (да не бъде), която светските хора виждат. Много съм разочарован !

 11. @п-р Янко Добрев
  „Защо комисията по досиета не осветли тези офицери от ДС,които бяха главните действащи лица на тази мелачница на човешки души,които пребиваха и вкарваха в затвора,които осакатиха хиляди семейства,които носят вина за смъртта на хиляди невинни хора.Защо показват жертвите,а не палачите?“

  ТАКА Е г-н Добрев, но къде бяхте вие пастирите, водачите на Христовото стадо в годините след 1989.
  Защо вместо да се окаже натиск, да се настоява за наказание на виновниците за тези престъпления имаше само едно гробовно мълчание! Защо за някои тази тема беше неудобна, включително и за п-р Павел Игнатов и предпочетоха просто ако може така нещата да си изтекат, без да се повдига въпроса , без да се вдига шум, да се изчака времето да изличи следите – Е, да обаче не стана и няма как да стане.
  Тъмното минало трябва да се осветли!
  Длъжен съм да ви напомня че според Наказателният кодекс премълчаването или затаяването на истината също е престъпление. Точно като библеиския принцип от ап. Яков, че ако някои може да прави добро и го нев прави – грях е нему!
  Говорите за прошка, но пак според Матеио 18: 15 стих Иисус ясно казва че за да има прошка, трябва първо да има и покаяние!

 12. Уважаеми Жоро Койчев,аз напуснах ДС през 1985г.,когато Господ Исус Христос ми се яви на сън и ми каза:“Не можеш да служиш и на ДС,и на Бога!“Напуснах с риск не само да вляза в „Белене“,но и с риск за живота си.Но тогава не бях семеен и правех първите крачки във вярата.Две години преди това,когото аз още не бях и чувал за Бога,един мъж от Силистра беше вкаран от ДС в затвора за 5 години затова,че внесе няколко кашона с Библии през границата с ТИР.След като напуснах ДС през 85-та,започнах да събирам хора в моята квартира за богослужения.Многократно,почти всяка седмица бях арестуван и разпитван,под домашен арест,където и да започнех работа бях увалняван дисциплинарно под натиск на ДС върху моите работодатели.И т.н.,и т.н. докато падна комунизма.Тогава написах „Моята петдесятница“ с тези преживявания.Преди да излезе от печат,от ДС вече бяха я прочели.Извикаха ме да разберат дали ще водя дела срещу тях.(Защото вече някои говореха открито по медиите за кошмарните си преживявания) Бяхме на едно мнение-такива бяха времената.Те си вършеха своята работа,аз моята.Изиниха ми се за всичко и аз им простих.Това е 1990 година.За мен тази черна страница беше затворена.Защо да я отварям отново и да търся реванш.Защо да търся наказание на тези,на които съм простил.Даже един офицер от ДС ми каза:“Вие пасторите сте доблестни мъже. Мечтая,когато един ден се пенсионирам,и аз да стана пастор!“Мисля, че всички офицери от ДС тогава бяха наясно с пасторите „агенти“,че не са нито предатели,нито агенти,а идеологически врагове,които трябва да бъдат смазани и елиминирани.И към всеки пастор“Агент“имаще прикрепени 1,2 или 3-ма лоялни агенти,които следяха всяка негова дума и действие.Но само тези офицери сега могат да опровергаят тази лъжа с досиетата и псевдоагентите-пастори ,която те лично сътвориха.Но не мисля че ще тръгнат срещу себе си и ще кажат истината пред медиите . Дявола е специалист по възкресяване на миналото!Той стои зад кампанията по компрометиране на божиите служители и ги настройва един срещу друг.Господ никога не ни е обещавал,че ще има правда на земята до Неговото идване.Всеки ще си носи кръста още малко.

 13. Защо да търсите решанш ли г-н Добрев, всъщност реванша не е ваш а на Бога!
  Защото това са едни убиици, едни закоравели престъпници, хора които са научени единствено как да унищожават хора и да съсипват човешки съдби!
  Вие сте им простили, но дали Господ им е простил? Задавали ли сте си този въпрос?
  цитат : @“Господ никога не ни е обещавал,че ще има правда на земята до Неговото идване.Всеки ще си носи кръста още малко.“
  Това е една голяма дяволска ЛЪЖА!
  Много съжалявам , и съм изумен че това може да го каже един пастор!?!?!

  С цялото ми уважение към вас като личност НО ГОСПОДИНЕ КАТО ПОЧНЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ СТАРИЯ ЗАВЕТ ВСИЧКИТЕ ПРОРОЦИ ОТ ИСАЯ ДО МАЛАХИЯ ГОВОРЯТ САМО ЕДНО:
  ЧЕ ГОСПОД СЕ УДОВОЛСТВА В ТОВА ДА ИМА ПРАВОСЪДИЕ, ЧЕ ВСЕВИШНИЯ СЕ ИЗДИГА С ПРАВДА И ОСВЕЩАВА С ПРАВОСЪДИЕ и т.н.
  Отворете си книгата на пророк Исая и прочетете колко пъти се повтаря думата правосъдие!
  Нима Бог няма да въздаде, нима ще забрави греховете им?
  Ще ви дам само 2 стиха, сред стотиците които доказват това:

  Исая 1:16,17 : “ 16Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло,

  17Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.“

  и Исая 28:17,18 : „17 Ще направя правосъдието връвта, И правдата отвеса; И градушка ще помете прибежището при лъжи, И водата ще наводни скривалището.

  18 Договорът ви със смъртта ще се унищожи, И съглашението ви с преизподнята не ще устои; Когато заливащата беда минава Тогава ще се стъпчете от нея. “

  КАКТО ВИЖДАТЕ СЕ КАЗВА ЧЕ ПРАВЕДНИЯ ТРЯБВА ДА НАСТОЯВА ЗА ПРАВОСЪДИЕ!
  Диаметрално противоположно на вашето твърдение!
  На ваше място бих се обезпокоил за състоянието на душата си, още повече че вие водите и други хора!
  Тия хора са избили над 220,000 българи по затвори, лагери и психиатрии, те дърпат конците в България дори и до днес чрез подставените си марионетки и илюзията че живеем в някаква „демокрация“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *