Десети признак: ВРЕМЕНАТА НА ЕЗИЧНИЦИТЕ СЕ ИЗПЪЛВАТ

Gordon-Lindsay_Signs_Soon_Coming_Christ

ПРИЗНАЦИ ЗА СКОРОШНОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
Гордън Линдзи

“Те (евреите) ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците” (Лука 21:24).

Това твърдение, записано в 30та година след Христа, поднася една от найголемите демонстрации за автентичността на изявленията на Христос. Исус обяви Себе Си за Божий Син (Йоан 10:36). Юдейските владетели не повярваха на това и се приготвиха да Го умъртвят. Тогава Той пряко въздаде присъдата, която щеше да дойде върху Йерусалим и него¬вите жители поради отхвърлянето Му. Никоя прогноза не може да предскаже събития за почти 2000 години напред в бъдещето. Но факта, че Исус го стори, показа, че Той говореше чрез Божия Дух и отминалите векове доказаха с точност думите Му.

Колко вярно се изпълниха предсказанията на Христос! Четиридесет години след като Той умря на кръста, римляните обкръжиха Йерусалим със своите армии. Градът беше завзет и опожарен, а хората взети в плен по всички нации (Лука 21:2024).

Както пише в Римляни 11 глава, прогонването на евреите не беше завинаги. Евреите щяха да преживеят продължително разпръсване по света, без право на родина, докато “влезе пълният брой на езичниците” (Римл.11:25). Фактът, че думата докато се използва в твърдението, че “Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълни числото на езичниците” сочи, че тук ще има време, когато Йерусалим повече няма да се под¬тиска, а евреите повече няма да са пръснати по другите нации. Те ще се върнат в своята родина. И наистина, това става днес. Следователно, знаем, че вре¬мената на езичниците са в края си (с името езичници се отбелязват всички хора, освен евреите).

Интересно е да се отбележи, че доскоро някои оспорваха възможността евреите някога да имат самостоятелна държава. Но независимо от това, от май 1948 г. това започна да се изпълнява. Въпреки че евреите имат вече своя родина, както Исус ясно предсказа, те все още са под осъждение, защото се върнаха към неверието (Мат.24:1522)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *