ЗАБЛУДАТА НЮ ЕЙДЖ

д-р А. Тонева

Ню Ейдж (на български „Нова Епоха“) е явление в съвременния свят, което според мнозина християни напълно отговаря на пророкуваната от библията една световна религия при идването на Антихрист в края на дните. Дали това е така, аз поне не знам, но след като започнах да се занимавам малко по-задълбочено с това какво представлява това движение, се убедих , че то най-малкото подготвя хората за такава религия. Между другото никак не е лесно да се изясни какво точно е Ню ейдж. Мнозинството изследователи го определят като религиозно движение, за разлика от тях мнозинството от самите ню ейджъри отричат да са религия, предпочитат да наричат себе си „духовни“ и „търсещи“.

И така – какво е Ню ейдж? Въпреки че като име и като масово разпространение то е известно едва от няколко десетилетия, неговата същност е западен езотеризъм, а той има корени още в късната античност на южна Европа. Без да навлизаме в дълбочина и да стигаме чак толкова далеч (все пак това е просто една кратка статия по въпроса, предназначена за широка публика), е неизбежно да започнем с малко исторически данни. След ерата на Просвещението, през 18-ти век, в Европа се появява езотерично движение, наречено от учените окултизъм и именно чрез окултизма се сформира светогледът, от който в бъдеще ще се роди Ню ейдж. Не бива да пропуснем да отбележим някои значими негови предтечи в тази епоха, като например шведския мистик Сведенборг, който обявил, че комуникира с ангели, демони и духове, както и известния немски хипнотизатор Месмер. От тях двамата било вдъхновено и религиозното движение в САЩ спиритуализъм, пряк предшественик на Ню ейдж – особено в това, че отхвърляло християнството и се облягало на контакт с духове. В края на 19-ти век в САЩ се появява Теософското общество – окултна група, основана от рускинята Елена Блаватска, което също е важен идеен извор на движението. Някои считат, че самото начало на Ню ейдж поставя третата поред председателка на теософското общество след Блаватска – Алис Бейли, която като медиум получавала послания от т. нар. „учители на мъдростта“ и така бил обявен „план за нов световен ред“. Като се прибави и фактът, че в края на 19-ти век индуизмът вече е познат в САЩ, то може определено да се каже, че по това време са били налични повечето от основните вярвания на Ню ейдж. Те били популяризирани през следващите десетилетия, в тази връзка могат да бъдат споменати две известни имена – на Едгар Кейси и на психолога Карл Юнг. Много пряк предшественик на Ню ейдж са НЛО култовете през 1950-те години, които вярвали, че започва нова ера, която ще бъде предизвикана от контакт с извънземни. Най-важното десетилетие за формирането на Ню ейдж обаче са 60-те години на 20-ти век – времето на контракултурата и хипитата, като именно бивши хипита стават първите ню ейджъри. През това десетилетие се появява цяла плеяда нови религиозни течения в САЩ, от които възниква движението – Трансцедентална медитация, Зен центърът в Сан Франциско, Църквата на всички светове, Църквата на Сатана и др. И така, „официалното“ раждане на движението Ню ейдж се случва в началото на 70-те години, а напълно се оформя през 80-те. Трябва да се отбележи, че вместо „ню ейдж“ се употребяват широко и други термини, а именно: „Зелени“, „Алтернативни“, „Духовни“.

Движенията Ню ейдж имат голямо разнообразие от вярвания, но ние ще разгледаме най-общите и типичните. Първо да започнем оттам, че като правило те приемат, че има божествена сила, която за тях е по-скоро неперсонифицирана „енергия“, като освен с това име я наричат още „океан на единство“, „жизнена сила“, „разум“, „вселенски принцип“ и др. Силен акцент в тази връзка има представата им, че всичко съществуващо е тясно свързано в едно цяло – т. нар. „холизъм“ (цялостност) – в тази „енергия“ и че самите хора са божествени в същността си. Това е основанието им, за да отхвърлят идеята за добро и зло. Злото не съществува, има само нарушен баланс на естествени и нормални в същността си сили. Като следствие от това разбиране се отхвърля самата същност на християнството – грях не съществува, спасител е излишен. Ню ейджърите определено се чувстват комфортно в свободата да нямат морални ограничения, още повече, че в техните среди е неприемливо критикуването на другите и моралното отсъждане за човешките постъпки. Вярвайки в кармичното прераждане, те приемат, че настоящата съдба, която има човек, е следствие на предишните му животи, така че не се разстройват, ако видят някой човек със злочест живот – той просто така си е постлал в предишния. Изобщо един ню ейджър избягва да се разстройва, най-важно е неговото собствено благосъстояние, а позитивното мислене е от първостепенна важност в учението. За тази цел има и специални методи – повтаряне на мантри, словесно изричане на позитивно очакване, медитиране с виждане на бяла светлина и др. Много ключово е разбирането, че човек има божествена същност и съответно възможността му да се свързва с тази същност. Ето как описва това една от най-запалените проповеднички на движението – актрисата Шърли Маклейн (между другото голямата част от последователите – около 2/3-ти, са жени, жени са и основните контактъорки с духове):

„Човек е съществувал от началото на времето и пространството… Човекът е сътворец на космоса заедно с Бога… Ние сме забравили, че сме божествени. Никога не трябва да се покланяш на някого или на нещо, освен на себе си, тъй като ти си Бог. Да обичаш себе си означава да обичаш Бога…“ (из книгата „ Опасно положение“).

Това твърде много напомня за лъжата, с която змията примамва Адам и Ева в рая –„ Ще бъдете като богове!“, направо си е същото. А някои от най-изявените водачи на движението, като Дейвид Спенглър например, изобщо не крият кой е истинският им вдъхновител. Ето какво казва Спенглър още през 1978 год:

„Денница (Луцифер) действа вътре във всеки от нас, за да ни доведе до цялостност. В процеса на движението ни към новата епоха – епоха на цялостността на човека, всеки един от нас по някакъв начин стига до точката, която аз наричам сатанинско посвещение. Това е една особена врата и индивидът трябва да мине през нея, ако иска напълно да достигне явяването на светлината и собствената си цялостност…“.

За това на кого служат ню ейджърите става съвсем ясно и от отношението им към личността на Господа Исуса Христа. За тях той е просто човек, който е постигнал много в осъзнаването на божествената си страна, с други думи – човек, който си е повярвал.

Една от най-ценените от ню ейджърите практики е контактьорството. Макар не всички да съумяват да го изпълнят, контактът с духове е много търсен, от тях получават напътствия и помощ да се развиват. Наричат духовете, с които осъществяват връзка, освен „духове“ (включително духове на мъртви) също „богове“ и „богини“, „ангели“, „учители на мъдрост“, „извънземни“ и др. Правейки това, тези хора са в явен бунт към Бога, защото е писано:

„…не бива да се намира у тебе такъв, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, нито който пита мъртви, защото всеки, който върши това е гнусен пред Господа“ (Второзаконие 18:9-12).

Самият термин Ню ейдж – нова епоха, отразява вярването в астрологията и съответно настъпващата ера на Водолея (събитие, което според някои астролози е настъпило през 1967 г., според други – през 1987 г.). Епохата на Водолея идва да замени предходната ера – на Рибите, свързана с християнството, която според тях е една епоха на духовен упадък и деградация. Както можете да се досетите, влизането в новата епоха направо означава отмиране и край на християнството. Новата ера на Водолея, която сега настъпвала, щяла да бъде ера на хармонията, цялостността и благоденствието, някои от тях я наричат „ера на светлината“. Не можем да не отбележим и това, че в средите им има очакване и на духовен водач, нов „божествен учител“ на човечеството, това щял да е новият „Христос“, наричан Мейтрея! И наистина Луцифер означава „разпръскващ светлина“, и наистина е пророкувано идването на Антихрист! А за да е мерзостта пълна, ню ейджърите вярват, че могат да допринесат за по-бързото развитие на събитията, като медитират, осъществяват контакт с духове и така получат подкрепата на висши духовни сили. Всичко изредено показва на нас, християните, че се подготвя почвата за идването на Антихрист на земята и действията вече дори не са прикрити, маските се свалят.

Освен че ерата на християнството се представя като ера на духовна деградация, типично за ню ейджърите е вярването , че тази ера на упадък е сменила една страхотна предишна антична ера – един „златен век на човечеството“ с върховно развити прекрасни общества, които те свързват с различни митични изчезнали континенти – Лемурия, Атлантида и др., но също и с Древен Египет. Религиозните вярвания през това светло минало били истинското откровение за Бога, това е древната премъдрост, която те се опитват да преоткрият. Много известен пропагандатор на тези идеи е споменатият вече Едгар Кейси. В тази връзка е уместно да се спомене и отношението на Ню ейдж изобщо към науката – то е меко казано странно. Претенцията е „да се развие науката на нов, по-висш етап“, като се слее с мистиката. Думите „наука“ и „нов научен подход“ (без съмнение всъщност окултни практики) са много често употребявани в ню ейдж. Както се вижда обаче, например по отношение на историята, представите им са толкова неадекватни спрямо реалната историография, че в най-добрия случай действителността е преплетена с митове, като твърде често изцяло се касае за митове. Подобно е положението и с другия важен приоритет в учението им – лекуването. Основно направление в ню ейдж е вярването в лечение с алтернативни методи – те са многобройни, ще споменем само най-популярните като акупунктура, масажиране на „точки“, хомеопатия, лечение с хранене, лечение с кристали (много модерно в момента), ароматерапия и още много други. Това обаче, което ги обединява всичките, е че нямат нищо общо с медицината и с науката. Нещо повече, те са сочени в медицинската литература като типични примери за псевдонаука, а дефиницията на псевдонаука е: вярване, което се представя за наука. Просто усещам колко изненадани са някои, хора като прочитат това изречение, толкова са пропили идеите на ню ейдж обществото.

Драги читатели, няма такова понятие като традиционна медицина и алтернативна медицина! Това е заблуда. Медицината е една-единствена и е базирана на наука – наука в прекия смисъл на думата, която функционира посредством научни методи. Не само че нито акупунктурата, нито хомеопатията, нито лечението с кристали не са включени в учебните програми на лекарите, но и изобщо не се считат за част от медицинската наука и практика! Но понеже съвременната медицина е, както се казва „медицина, базирана на доказателствата“, са проведени множество научни проучвания и на хомеопатията, и на акупунктурата поради популярността им в обществото, въпреки очевидната несъстоятелност на тезите им.

Така например, в хомеопатията се разчита на някаква „изцеляваща сила“, която се отделя при центрофугиране на силно разредени разтвори, тогава ставало „отпечатване на духа на молекулата“ върху разредителя, който обикновено е вода или спирт. Разрежданията са толкова големи, че вероятността в „лекарството“ да се съдържа и една молекула от „активното вещество“ е нищожна. Така например, учените изчисляват, че в популярния Осцилококцинум (с претенции да лекува от грип) разреждането е над 100 пъти по-голямо от  разреждането, което би получила щипка сол в Атлантическия океан. Самото „активно вещество“ в същия препарат е гъши черен дроб, оставен да се разлага (или „култивира“, както се нарича в хомеопатията) в продължение на 40 дни и след това изсушен и стрит на прах.

И така, съвсем очаквано, проведените клинични проучвания без никакво съмнение доказват, че ефектът от хомеопатията е неотличим от плацебо ефект. Тук трябва да кажем и какво означава плацебо ефект, още повече , че искаме да споменем и нещо за акупунктурата, която се определя от учените като „театрално плацебо“. Плацебо е всяко нещо, което изглежда, че е истинско медицинско лечение, но не е. Може да бъде хапче или инжекция, но без активно вещество, например хапчето да съдържа захар, а при инжекцията да се въведе физиологичен серум. Когато пациентите не знаят истината и вярват, че получават силно лекарство, тяхното състояние понякога се подобрява, което е въображаемо или дори частично реално.

В съвременната медицина плацебо ефектът се използва широко при клиничните проучвания на лекарствата – винаги има контролна група пациенти, които получават плацебо и така се установява истинският ефект на изследвания медикамент. И сега няколко думи за иглотерапията – тя се основава на източните религиозни вярвания за баланс на „енергии“ и „жизнена сила“, която се движи по меридиани в човешкото тяло. Проведените научни изследвания не установяват никакви доказателства за тяхното съществуване, а клиничните проучвания са меко казано неубедителни за някакъв положителен ефект. Болшинството проучвания, които са в полза на акупунктурата, са онези, проведени в Китай и Русия и са силно критикувани като неиздържани научно и повлияни от общественото мнение и традиции. При проведени по всички правила проучвания резултатите определено клонят към плацебо. Това, което със сигурност се доказва обаче при тях, е че ефектът абсолютно не зависи от това къде се боде пациентът, както и дали изобщо се боде – резултатите са същите и ако се имитира бодене – например с клечка за зъби. С това ще спрем дотук, въпреки че темата за заблудителните вярвания в алтернативна „медицина“ е обширна, при интерес от читателите ще публикуваме отделна статия по този въпрос.

Друго много важно направление по отношение на изцеляване и просперитет в ню ейдж е движението Човешки Потенциал. То предлага път за преодоляване на предполагаемо потиснатите части от човешкия потенциал в резултат от въздействието на обществото. Вероятно всеки е чувал за такива семинари и курсове, които обещават всякакъв успех – укрепване на здравето, но също финансов, професионален и всякакъв успех. Едни от основните „духовни техники“, както ги наричат, за постигането на максимален човешки потенциал са медитацията и внушението. Съществува и поднаправление към това движение, наричано трансличностна психология, при което се използват методи за постигане на ползотворен ефект чрез променени състояния на съзнанието. Част от него е шаманистичното направление за промяна в съзнанието, според което шаманът е бил специалист в променени състояния на съзнанието и търсенето е как да се усвоят и имитират такива шаманистични техники с цел изцеляване и личностно израстване. Тук няма как да не посочим като характерна черта на ню ейдж припокриването в много отношения със съвременното езичество, т.е съвременната тенденция за връщане към езичеството – т. нар. неопаганизъм.

И цялата тази каша – доста опасна каша, е предоставена за поглъщане от нашия доверчив съвременник, обилно полята с „научни“ термини – непременно от върха на квантовата физика, нито сантиметър по-надолу. Ние пък непременно ще публикуваме статия за тези последни открития в съвременната физика и ще покажем как те не само не потвърждават ню ейдж бълнуванията, но и категорично се явяват в подкрепа на Божието Слово. Обикновено ще чуете един ню ейджър да обяснява, че състоянието на нещата – особено на човека и неговия потенциал, зависело от гледната точка на наблюдателя – т.е. настоящето е само едно от безброй многото възможни измерения и състояния и ние можем да си ги сменяме едва ли не като носни кърпички и да си променяме живота, както пожелаем. Обикновено имат предвид принципа на неопределеността на Хайзенберг. Както казахме – ще разгледаме подробно тези нови концепции, засега ще споменем само, че самите ню ейджъри обикновено са хора, които хал хабер си нямат от физика, от друга страна пък самият Вернер Хайзенберг е бил силно вярващ консервативен християнин, бил е член на Лутеранската църква и в никакъв случай собственото му откритие не го е довело до ню ейдж. Ето какво си спомня за Хайзенберг един друг голям учен, Хенри Маргенау – „…той ме впечатли със своето дълбоко религиозно убеждение. Той беше истински християнин във всеки смисъл на тази дума“.

Ню ейдж идеите са толкова широко разпространени в съвременното общество, че едва ли има и ден, през който да не срещнете нещо от тях във вестника, който четете, телевизионните или радио предавания, които гледате и слушате. Рекламират се книги за медитация дори по националната телевизия по новините, само преди ден например в прайм тайм беше представен „холистичен нутрициоист“ (което вероятно означава хранещ се цялостно). Не знам колко цялостно се храни, но представи „мляко“ от ядки с много настърган джинджифил като изключително полезна храна. Уверявам ви, че единственото напълно сигурно в случая е, че ако човек се нахрани с тази „цялостна“ храна, гастритът му е в кърпа вързан. Широко разпространение добиват и различни източни духовни практики. Под формата на гимнастика йогата се въвежда вече дори в детските градини. „Какво толкова“, казват повечето хора, „та ние не влагаме религиозен смисъл в йогистките упражнения, просто се раздвижваме“. Имаме намерение да посветим специална статия на йогата поради нейното масово разпространение, засега само ще кажем, че заниманията с йога постепенно и неизбежно водят до отваряне на човека към духовни сили и същества, нещо което като се развие напълно, има тежки последици.

Завършваме този преглед с част от статия от списание „Православная жизнь“, бр.3, март 1993 г, публикувана на pravoslavieto.com, в която се привеждат данни за разпространението на ню ейдж идеите в училищата в САЩ:

„…Нещата в САЩ са отишли много далече. Още през 70-те години с решение на Върховния съд на страната християнската религия е била изхвърлена от държавните училища. Същевременно всевъзможни аспекти на религията на „Нова епоха“ се поощряват и привличат. За това какво се извършва там красноречиво говорят изказванията на тези, които изработват програмите на началните училища.

Още през 1973 г. в доклад пред аудитория от 2000 учители на националния конгрес в г. Денвър професорът от Харвардския университет Честър Пиърс (Chester Pierce) заявява: „Всяко дете в Америка, което идва в училище на 5-годишна възраст, е умствено болно, тъй като то идва в училище с определена вярност към своите родители, към бащите — основатели на страната, към изборните чиновници, с вярата във Висше Същество…, с патриотизъм и национализъм,… което доказва, че децата са болни, защото истински здравият индивид отхвърля всичко това. Този индивид аз бих нарекъл истински интернационално дете на бъдещето.“ („Christian Awareness Newsletter“, 1991 г.).

Ето и изявлението на Ашли Монтегю по време на нейна лекция пред учителите в Анахайм, Калифорния: „… Структурата на американското семейство произвежда умствено болни деца“ (Bowen, Globalism – America’s Demise).

В един от своите доклади Националната асоциация на учителите, която от 1857 г. е най-силният профсъюз в Америка и в която влизат 71 % от американските учители, пише: „Училищата ще станат клиники, чиято цел ще бъде да дават психо-социално лечение на учениците, и където учителите трябва да станат психопатолози“.

През 1983 г. хуманистът Джон Дънфи (John J. Dunphy) заяви: „Аз съм убеден, че борбата за бъдещето на човечеството трябва да протече и да бъде спечелена в класовете на началните училища, от учителите, които правилно разбират своята роля на проповедници на новата вяра… Класната стая ще стане арена на конфликта между старото и новото, между гниещия труп на християнството… и новата вяра на хуманизма, най-прекрасна в своето обещание за мира, в който никога несбъднатият християнски идеал за „любов към ближния“ най-накрая ще бъде достигнат“ (Тhe Humanist, януари-февруари 1983 г.).

Според изявлението на Националната асоциация на учителите в Америка „преподавателите, които се подчиняват на традиционния метод на обучение, се намират не на своето място. За тях е по-добре да намерят удовлетворение като учители по танци или надзиратели в затвора, или собственици на салон за отслабване…, но оставайки в класните стаи, те вредят на преподаването, на децата и на самите себе си“ (Warren Т. Сrееnlеаf аnd Саrу А. Griffin Schools for the 70s and Beyond), 1971).

Според думите на Мерилин Фергюсън „десетки хиляди учители, консултанти по образованието, психолози и училищни администратори… са преминали лична преквалификация за учители на „Новата епоха“. Да, за учителите става необходимо, за да оцелеят в своята професия, да преминат към новите понятия и под формата на нововъведения, оживяване на програмата или помощ на учащите се те натрапват антихристиянски начала в душите на поверените им деца. При това според свидетелството на самите деца тях често ги предупреждават да не разказват на никого какво става в клас“.

А какво именно става там? Учителката от едно канадско начално училище Мария Манета пише, че тя води в клас разни лектори-окултисти и ги моли да дадат възможност на децата практически да се запознаят с магията чрез различни експерименти. „Ние правим в клас удивителни неща: лекуваме с психологическо въздействие, гадаем, изучаваме шаманизъм, въздействието на кристалите, врачуване, магьосничество, медитация и после пишем за това… Веднъж организирах за децата празника на пролетното равноденствие. Запалих свещи на жертвеника, украсен с цветя, и изведнъж влезе директорът. За щастие той беше нов директор и остана във възторг от това, което ние правехме“ (из нейната лекция „Parapsychology and Traditional Education“, изнесена през юни 1987 г. на конгреса „Sосаl Transformation Trough Education“).

Във вестник „Лос Анжелос Таймс“ от юли 1986 г. е поместено съобщението, че калифорнийската библиотека San Jose Public Library е поканила известната вещица Сюзън Будапещ да разговаря с подрастващите за магическите песнопения и други ритуали на нейната религия.

Пак в класовете на държавните училища се натрапват различни окултни похвати под формата на упражнения за съсредоточаване на вниманието (концентрация), за отмора (релаксация) или увеличаване на самоувереността („self-confidence“), която религията на „Нова епоха“ издига на върха на добродетелите. Изучаването на способите, които се предлагат за усвояване, например „релаксация“, веднага показва, че зад невинно звучащите понятия се прикриват методи, към които прибягват източните мистици в своята религиозна практика за виждане с „трето око“. Това според тяхното учение е необходимо за развитието на „висшето съзнание“, на „божеството“ на личността.

В книга си „Child Abuse in the Classroom“ (Неправилното възпитание на децата в клас) Филис Шлафли (Phyllis Schlafly) привежда случаи, взети от 13 000 страници текст, изслушан в Държавния департамент по въпросите на образованието през март 1982 г. Родителите са протестирали против систематичното провеждане с техните деца на занятия с йога, трансцедентална медитация, хипноза и пр.

Много учители напълно съзнателно въвеждат децата в състояние на медитация и транс, нарочно подменяйки терминологията, за да скрият своите намерения: „Ако имате проблеми, когато запознавате с тази програма децата, родителите, семейството, училищната администрация,… употребявайте други термини, например – „тренировка на вниманието“, „концентрация“, „игри за съсредоточаване“, „развитие на творческото въображение“ („Медитация с децата“ (Meditation with Children), Deborah Rozman).

Един от писателите на „Нова епоха“ Дик Сътфън (Dick Sutphen) казва:

„Едно от най-големите преимущества, които имаме, е това, че ако терминологията на окултизма, метафизиката и „Новата епоха“ бъде премахната, ние имаме в замяна понятия и методи, които ще се приемат от населението; така ние можем да изменим названията и да продемонстрираме сила. Вършейки това, ние отваряме вратите на „новата епоха“, на „новия век“ за милиони хора, които иначе категорично не биха възприели това („Проникване на движението „Нова епоха“ в обществото“ (Infiltrating the New Age into Societу), 1986 г.).

Така например, в щата Вашингтон това „учение се поднася под названието „Thinking Skills“ – „Умение да мислиш“; във Флорида „Quieting Reflex“ – „рефлекс на успокояване“, в Минесота „Whole Mind Learning“ – „Учене чрез цялото съзнание“, в Ню-Мексико – „Developing Understanding of Self and Others“ – „Развитие на разбирането на себе си и другите“.

Една от най-активните деятелки в областта на образованието в САЩ д-р Д. Сик пише в статия за списание „Gifted Child Monthly“: „Има редица неща, които възрастните могат да правят за развитието на качества на „лидер“ у децата и подрастващите“. По-нататък тя говори за силата на интуицията, необходима за лидера, за това как родителите могат да развиват тези способности в своите деца чрез постоянно практикуване на източен окултизъм. Според разпратеното до всички калифорнийски учители от началните училища ръководство („Теасher’s Manual“), изработено от Барбара Кларк, „древната мъдрост на китайците, индусите, египтяните и другите учения на древността се потвърждават от науката“.

Виждаме как мултипликационни филмчета от типа на „Добрия дух Каспар“ водят до желанието у децата и те да си имат „такова духче“. Най-страшното е, че в американските училища това вече се прави. Там над децата се извършва въвеждане в контакт с т.нар. „spirit guides“ – духове водители. Това се прави като логическо следствие от въвеждането на децата в състояние на транс. Ако това звучи фантастично на някого, може да бъде приведен цитат от книгата „Новите страни на образованието“ на д-р Бевърли Хейлиън (Beverly Galyean), на която е било възложено изработването на програма за училищата в Лос Анжелос за държавна сметка. Тя изработила и нарекла своята програма: „Confluent Education“ („Сливащо се обучение“). На учениците се казва например: „гледайте слънцето и ще видите бавно появяващо се лице на мъдър човек,… слушайте какво казва този човек… Вие можете да влезете в разговор с него“.

Или инструкцията на д-р Чарлз Стройбъл от неговата програма („Quieting Reflex and Success Imagery“ („Рефлекс на отпускане и успешно развиване на въображението“), която се употребява в училищата във Флорида: „Представете си, че сте в лоното на природата на безопасно място. Към вас се приближава фигура. Това същество е дружелюбно и може да бъде младо или старо. Заговорете с този мъдър човек и го поканете в безопасното място. Запознайте се с него. Вие можете да го поканите отново, когато поискате“. Тези „мъдри хора“ са същите зли духове-водители, които в източния мистицизъм се считат за необходими за успешното развитие на „божественото аз“, и мистиците влизат в контакт с тях по същия начин както този, който се предлага на децата в училищата. Желаейки да скрие тяхната същност, Бевърли Хейлиън препоръчва: „В училищата ние не ги наричаме „духове-водители“. Ние ги наричаме „въображаеми ръководители“. Те се срещат още под названието „вътрешен водител“, „вътрешна мъдрост“, ангел-хранител и т.н. Наричайте ги с това име, което най-много ви харесва. Аз ги наричам „духове-ръководители“, но вие се чувствайте свободни да ги заменяте с каквато и да е друга дума…“ („Срещата. Средства за пренасяне в нематериалния свят“ („Reunion: Тооls for Тransportattion“), Мarcus Allen).

Според учението на Православната църква и според светоотеческите творения тези „духове-водители“ не са нищо друго освен въздушните бесове и влизането на всякакво общение с тях строго се забранява. Къде ще отведат те душите на децата, свикнали да влизат в контакт с тях и доверяващи им се, се разбира от само себе си.

Колко коварно е обмислено всичко и колко хитро се провежда на дело! Св. Йоан Богослов пише, че колкото повече хората се приближават до последните времена, толкова по-ясно ще става всичко. Разбира се, по-ясен става механизмът на голямото прелъщение на човечеството. От детство израснало с гореизложените идеи, привикнало да контактува с демони и доверяващо се на тяхното „мъдро“ ръководство, човечеството от последните времена под това ръководство без всякакъв укор на съвестта ще приеме антихриста като изпълнение на обещаните блага, с пълна увереност в правотата на своето решение. Идващото прелъщение е съдбоносно дори и за вярващите. Да ни избави Господ от каквото и да е съучастие в него по незнание или нерадение! (Разбира се, засега тези проблеми засягат най-вече западното общество. Но и в България в някои училища започват да се организират подобни курсове, зад които се крият похватите на „Нова епоха“. Това е особено силно застъпено в елитните училища от типа на езиковите гимназии, чуждестранните колежи и някои учебни звена, претендиращи да обучават деца по нестандартни програми. По програмите на Българската телевизия освен споменатите вече мултипликационни филмчета наскоро бе излъчен и игралният филм за юноши „Младият Худини“, който съвсем откровено показва начина за „посвещение“ и работа със „силата“. Това, което се извършва над децата в Америка, вече е в ход и у нас (б.ред.).“

20 comments for “ЗАБЛУДАТА НЮ ЕЙДЖ

 1. Аз споделям, тази концепция, и мисля че е важна , за истинските християни, който изследват Библейските истини като беряните!

 2. Efesiani 5:11: i ne uchastvuvajte v bezplodnite dela na tymninata, a po-dobre gi izoblichavajte

 3. Темата за Ню Ейдж, представена от д-р А. Тонева, заслужава по-голям интерес и повече коментари. Особено полезна е медицинската част в статията, която авторката представя като специалист (предполагам, че авторката е лекарка).

 4. Да, лекарка съм, кардиолог. Хората обаче трябва да знаят, че има и доста лекари, които са увлечени от тези „нови“ алтернативни методи. За съжаление, авторитетът на лекаря не е достатъчен и човек трябва да внимава какво лечение му назначават. Понякога дори не предупреждават пациента, че се касае за нетрадиционна медицина, например, че му предписват хомеопатично „лекарство“. Наистина, ню ейдж прониква все по-широко в съвременния свят.

 5. Д-р Тонева, приветствам от все сърце Вашата позиция на християнка и медицински представител по темата за Ню Ейдж! Истинските Христови последователи трябва да разпознават заблудите на ню-ейджърските знахари, анатоми, биолози, физици и идеолози.
  Тъй като явлението Ню Ейдж е твърде аморфна сфера, би трябвало да се включат с критични материали и други християнски представители от различни области на човешкото знание. Досега сме се докосвали предимно до лъжливите религиозни идеи на Ню Ейдж, които засягат църковната ни действителност. Неграмотни самозвани „лидери“ на българския евангелизъм показаха пълната си неосведоменост по темата за Ню Ейдж, опитвайки се да ни въведат в заблудата на РЕЛИГИОЗНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ. Бдителни евангелистки богослови и служители им се противопоставиха решително. Но темата не е изчерпана и затова статии като Вашата, уважаема д-р Тонева, трябва да продължават да излизат в Pastir.org.

 6. Познавам я още от академията тази руска тройка. Нали вече в парламента заформиха си алтернативен ОЕЦ и стават вече 3 неуспешни партии партии + 3 алтернативни ОЕЦ-а + 3 ВЕБИ-та кое от кое по-най. Господ троица любит, ама тяхната стана направо като на Бени Хим не троица ми дивятка

 7. Не знам защо са нужни тези лирически отклонения. Тук чисто богословие ли се говори или лечебна медицина? Да не сте врачове бе хора?
  Хомеопатични лекарства се предписват навсякъде като успещна терапевтика. За ушни възпаления например предписват самакитка, лудо биле, лайка, калиев бихромат и дори Вертигохил за световъртеж. Не е задължително да са халюцинати или психоделични.
  Колко по ленински звучи че Америка ги била измислила а Русия и Китай ги опровергали. Я всеки да признае колко често използва хомеопатичното китайско чудо и силната до делириум руска горчица? Не може все Америка да е виновна за лошото ви богословие. Нужно е да опазим автентичното послание на Новия завет

 8. Да опазим автентичното послание на Новия завет е предизвикателсто, каквото и да ни струва това!!! Апостол Павел също набляга на това.Аз вярвам че това слово има особедна сила на предупреждение днес; галт;1;6 Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;
  7 което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.
  8 Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
  9 Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

 9. Г-жо Маринова, родината на ню ейдж е Америка, независимо дали на някого му харесва или не, такива са фактите. Вероятно не сте чели внимателно, не мога да си обясня как Ви е хрумнало, че съм написала, че в Русия и в Китай са я опровергали. Конкретно хомеопатията обаче е измислена в Германия от С. Ханеман. Много хора бъркат хомеопатията с билколечението, всъщност става въпрос за коренно различни неща. Билколечението е в основата на медицината,в нейното начало, а хомеопатията няма нищо общо с нея, това е абсолютно и несъмнено псевдонаука и е част от ню ейдж. Ето, например, едно от основните хомеопатични вярвания е, че при центруфугиране на силно разреден разтвор – от порядъка на 1-2 супени лъжици в обем колкото земното кълбо, веществото, или по-точно неговата същност, или „дух”, се отпечатва върху разредителя и се отделя „изцелителна сила”… Това са духовни вярвания и нямат нищо общо с науката, мога да продължа ако желаете, но мисля, че това стига. Накратко споменах в статията, че в медицината има такова понятие – плацебо ефект. Проведени се многобройни клинични проучвания на различни хомеопатични средства и е доказано , при това без сянка на съмнение, че ползата от тях е неотличима от плацебо. Убедена съм, че това, че говорим за ню ейдж не е „лирическо отклонение”. Вярвам, че за да „опазим автентичното послание на Новия завет”, трябва да изобличаваме тъмнината и да се опитваме да изскубнем от нейните лапи човешките души, които се заплитат в нея. Ню ейдж не е само богословие, това е вече цяла култура и дори бизнес. Това са книги и филми, музика и телевизионни предавания, „спортуване” с йога, бойни изкуства и др., цяла индустрия – свещи, източни аромати, магически фигурки, кристали и какво ли не. Заблудата се вмъква в умовете и душите на хората през различни пътища и пролуки. На пръв поглед изглежда невинно, но все повече хора се увличат. Целта е откъсване от християнството, разбира се.

 10. Странна статия наистина! Има и правилни моменти но в многото цитати така и не разбрах главната мисъл на автора. Ясно че ню ейдж било лошо ама как да противостои църквата ще каже ли или просто ще цитираме тук и там този и онзи?

 11. Г-н Георгиев, вероятно статията Ви се струва странна, защото е за нещо, за което не е обичайно да се говори – за това, че духът на Антихрист завладява пред очите ни света и конкретно западния свят с голяма сила, а християнството отстъпва. А пък ню ейдж е само едно от направленията, по които тъмнината настъпва. Малко е да се каже, че има вече напълно явна култура ню ейдж, всъщност тя вече доминира над християнската култура и цитатите са много точно поради тази причина. Ако се съмнявате, пребройте само филмите и предаванията, в които явно се пропагандира ню ейдж по която и да е телевизионна програма и ги сравнете с броя на тези, които проповядват евангелието или изобщо се занимават с християнски ценности. За съжаление, статията ми не е само странна, тя май вече е неудобна. Твърде мъглявото – „има и правилни моменти” предполага, че има определено неща, които считате за неправилни. Би било коректно да ги посочите, когато критикувате.
  „Как да противостои църквата?” – този въпрос го задайте на презвитерите и епископите. Това, което аз знам е, че нашият Господ е казал – „Който устои до край…” . Ако статията ми е полезна на някой, който устоява докрай, като го информира и предупреди за нещо, за което не е знаел до този момент, аз бих била щастлива. Писано е, че Антихрист ще се възцари и че мнозина ще отстъпят от вярата. Това не може да се предотврати.

 12. Не ми се щеше отново да се включвам с коментари под статията на д-р Албена Тонева, която не само е написана изключително професионално, но се защитава от авторката напълно адекватно! Не е често явлението авторите да защитават тезите и материалите си ЛИЧНО. Прави ми впечатление, че ПО НЯКАКВИ СЪОБРАЖЕНИЯ напоследък администраторите пускат твърде НЕАДЕКВАТНИ, ЗАЯДЛИВИ и НЕКОМПЕТЕНТНИ „възражения“ под добрите статии. Ако целта им е „да предизвикват дебат“, то това е ПОГРЕШНИЯТ МЕТОД. Странно е защо се пускат веднага неудачни словесности като последните „възразители“ и тук и на други места, чиито словесности са типично популистки, характерни за приказливци по кафенетата – без логични аргументи и без познаване на терминологията, използвана в статии като горната.

 13. Явно е от последните коментари че тук не се говори богословие а лечебна медицина. За сведение дадох името на известен хомеопатични представител със следната цел. Вертигохил се прави от отровата на две цветни растения и изсъхнала семенна течност на кит която събират директно от повърхността на океана. Въпреки че има известни странични ефекти се предписва за лечение не ушни възпаления, средно ухо, трета сливица и др. от семейството уши нос гърло. В него няма нищо ню ейдж въпреки, че ако човек се води по статията излиза точно така. Можем ли да отхвърлим например дървото на живота което постоянно се използва в ню ейдж?
  Така дори г-н Георгиев който преди няколко седмици публикува атестация против православната църква, сега се съгласява с този православен извод на статията за ню ейдж:
  Според учението на Православната църква и според светоотеческите творения тези „духове-водители“ не са нищо друго освен въздушните бесове и влизането на всякакво общение с тях строго се забранява.

 14. Г-жо Маринова, всъщност Вие свеждате темата за ню ейдж до хомеопатиията, цялото Ви внимание е там, аз просто Ви отгаварям. Споменала съм хомеопатията и иглотерапията в статията само като примери, не аз свеждам разговора до „лечебна медицина”./Между другото се очаква медицината да е лечебна … / Мога да Ви препоръчам да потърсите сама, да прочетете не само материали, писани от „ хомеопати”, защото не бихте могли да схванете несъответствията, след като нямате медицинско образование. Прочетете нещо и от друг източник, например уикипедия или другаде. Без изключение навсякъде ще прочетете, че хомеопатията е псевдонаука, а много автори направо я наричат шарлатанство. Казвате какви съставки съдържал Вертигохил, аз наистина нямам време да разследвам и този препарат, но щом се касае за хомеопатичен продукт, те са в такова огромно разреждане, че все едно че ги няма. Разбирате ли, дори да изпиете цяла опаковка Осцилококцинум или цяла опаковка Вертигохил е гарантирано, че няма да погълнете и 1 молекула от тях, а само „спомена” на разредителя за „духа” на разваления патешки дроб, от който се произвежда първия и „духа” на спермата на кита и растителната отрова, които са в състава на втория.
  Може би всичко това предизвиква усмивка, но всъщност е тъжно, защото тези препарати , макар и практически безвредни, се продават свободно в аптеките … в един свят, който все повече губи здравия си разум.
  Благодаря за подкрепата, г-н Пеев!

 15. „Прави ми впечатление, че ПО НЯКАКВИ СЪОБРАЖЕНИЯ напоследък администраторите пускат твърде НЕАДЕКВАТНИ, ЗАЯДЛИВИ и НЕКОМПЕТЕНТНИ „възражения“ под добрите статии” -„Вениамен Пеев”

  Мен също ми се иска да попитам администраторите по какви съображения „пускат твърде НЕАДЕКВАТНИ, ЗАЯДЛИВИ и НЕКОМПЕТЕНТНИ „възражения“ под добрите статии” и коментари с автор „Вениамен Пеев”? Но в добрия тон на разговора и като нормален млад човек ще се отнеса директно към фактите:

  Неграмотни самозвани „лидери“ на българския евангелизъм показаха пълната си неосведоменост по темата за Ню Ейдж, опитвайки се да ни въведат в заблудата на РЕЛИГИОЗНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ. -„Вениамен Пеев”

  п-р Янко Добрев-Силистра
  29.01.2013 в 23:09
  Е,сега вече ме развеселихте.Защо аз не съм забелязал,че моята църква сега е преследвана.Беше преследвана по времето на комунизма,но сега ???
  23.01.2015 в 14:32
  имахме покана ОБЦ да бъдем част от така наречения НСРОБ,но категорично отказахме участие
  24.01.2013 в 16:11
  Уважаеми велизар,(умишленно с малка буква),за разлика от тебе различавам добрите от лошите инициативи ,независимо кои са инициаторите.И като пастор понякога си позволявам да порицая или да подкрепя инициативата.А по отношение на този жизненоважен въпрос,който касае дацата ни,единственно НЛФ се противопостави,и затова от мен имат Ш Е С Т И Ц А !

  За колегите от ОЕЦ,които не са запознати с текста,но са вече част от това,ще кажа,че са заплашени от подвеждане под съдебна отговорност ако нарушат някои от клаузите.
  И не питайте мен защо този документ е скриван толкова години,а питайте тези,които са го подписали и колегите от ОЕЦ.Епископ Еленков,когото някои обвиниха в сътрудничество на ДС несправедливо,и през комунизма,и сега,и винаги се е противопоставял на ДС инициативите.И това е поредният факт,че единствен се противопостави и не подписа тази икуменическа инициатива.
  През 2008 г.във Велико Търново легендарният епископ Васил Еленков ни събра спешно ръковоството на Национален Алианс ОБЦ.Обясни ни за предложението да бъдем част от“Национален съвет на религиозните общности в България“.Него са го привикали отделно в Министерски Съвет,за да го убедят да сложи подписа си и ОБЦ да бъде част този съвет.Показали му подписите на останалите.Той поискал да прочете устава.Първа точка от устава е ,че има само един Бог,но пътищата към Него са различни.Той им обяснил ,че това е първата лъжа,и не може да разпише.След като дискутирахме останалите уловки,взехме единодушно решение да не сме част от този съвет.А защо останалите лидери са подписали еднолично, без да питат никого,питайте тях.
  Из коментарите под Идеи на Ню Ейдж в съвременния български евангелизъм.-„Вениамен Пеев” и др

 16. Миналата седмица сина ми хвана някакъв вирус и вдигна висока температура. Оплакваше се от отпадналост, болки в цялото тяло, вируса започна да слиза по бронхите към белите дробове. Понеже често боледува и получава сериозна дихателна недостатъчност, отидох до аптеката да купя антибиотик. От опит знам кой най-бързо му действа, това е доксициклин от Софарма. Аптекарката ми препоръча същият, но немско производство. Понеже съм доверчива, се съгласих, въпреки, че не бях вземала досега вносен антибиотик.. Оказа се обаче, че ако бях купила бонбони, щях да имам повече успех в лечението…. Състоянието на сина ми, като отпадналост, болки и бронхоспазъм се увеличиха, през нощите не можеше да спи и плачеше от високата температура….Детето ми прекара кошмарни дни и нощи, дори след като изпи половината блистер, нямаше никакъв ефект… Отидох до аптеката и след като купих българския оригинален антибиотик, още първата капсула го повдигна и почувства оздравителния ефект. Това ме наведе на мисълта докъде сме стигнали, да ни третират като клоаката на Европа, където всеки пробутва фалшивите си продукти, и как някой мерзавец като Москов си е напълнил портфейла със солидна комисионна от съответната фирма, произвела фалшивото лекарство. Това е положението в България, когато някое лекарство не е ефективно в чужбина, ни го пробутват точно като на хора второ качество… Някой да е забравил отровните ваксини от Турция, закупени от бившия министър Петър Москов? Изхарчени бяха милиони наши /от нашите данъци/ пари, да сте чули да има някой осъден? Така се купува старо месо, стояло 20 и повече години във фризерите на Западна Европа, суха кръв от кланиците, която по правило трябва да се изхвърля, а се влага в колбасите, всичко развалено и с изтекъл срок на годност се прехвърля за консумация на българите

 17. За едно е прав брата Пеев,че времето.ни в.логос навремето.бе прекрасно. В Русе едно от най-паметните ни запознанства./бе със стария методистки пастир,там,който беше много изстрадал.от.комунизма навремето.и.понеже и аз съм лежал.по.социалистичческите карцери.много.си допаднахме/с/него.Той ми разказва много за онова.време и как брата.брата е предавал.Как са го викали.него и са го младили-и-питали.като.сте.братя защо/едикойси.твой брат туке писалза/тебе.иму.подказват.доноси написани от хора,които бяха.в.логос от русенско. Днес те.са светилата на евангелизъма.вБГ и ги гледаме .поинтернета.ги/канят да са изказватАбратът ни имаше,друга информация

 18. Ню ейдж доктрините в България се налагат от последователите на Л0г0C.
  Каква е била ролята на брат Вени там може да ни каже само той самия!!

 19. ЦИТИРАМ ИЗКАЗВАНЕТО ВИ И МОЛЯ ЗА СТАНОВИЩЕ ДАЛИ ТО ОЩЕ Е ВАЛИДНО ПРЕДВИД ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКИТЕ ЦЪРКВИ

  През 2008 г. Национален Алианс Обединени Божии Църкви бе поканен да стане съучacтник на сдружение „Национален съвет на религиозните общности в Република България.

  След провеждане на нарочно свикано по този повод заседание на Националния съвет на НА ОБЦ в гр. Велико Търново, бе взето решение да се отклони отправената покана и НА ОБЦ да не участва в проекта НСРОБ.

  Причините за това решение на НА ОБЦ бяха следните:

  1. НСРОБ е проект на държавата по аналог на подобна европейска организация.
  2. В НСРОБ членуват не християнски организации.
  3. Несъгласие с устава на сдружение НСРОБ

  КРАСИ

 20. ЦИТИРАМ ИЗКАЗВАНЕТО ВИ И МОЛЯ ЗА СТАНОВИЩЕ ДАЛИ ТО ОЩЕ Е ВАЛИДНО ПРЕДВИД ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОЦЕСИ В СОФИЙСКИТЕ ЦЪРКВИ: През 2008 г.във Велико Търново легендарният епископ Васил Еленков ни събра спешно ръковоството на Национален Алианс ОБЦ.Обясни ни за предложението да бъдем част от“Национален съвет на религиозните общности в България“.Него са го привикали отделно в Министерски Съвет,за да го убедят да сложи подписа си и ОБЦ да бъде част този съвет.Показали му подписите на останалите.Той поискал да прочете устава.Първа точка от устава е ,че има само един Бог,но пътищата към Него са различни.Той им обяснил ,че това е първата лъжа,и не може да разпише.След като дискутирахме останалите уловки,взехме единодушно решение да не сме част от този съвет.А защо останалите лидери са подписали еднолично, без да питат никого,питайте тях.
  ВЕРНО ЛИ БЕЗ ПЕЧАТ НИКОЙ НЯМАЛО ДА МОЖЕ ДА СИ ДАВА ДЕСЯТЪЦИТЕ?
  КРАСИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *