Световен Ден за благовестие

Скъпи пастори и ръководители на църкви,

Поздрави в името на нашия Господ Исус Христос ! Като служители на Бог наша първостепенна задача трябва да бъде спечелване на нови души за Исус Христос. Последната събота на месец май, или 25 май е обявен за Световен Ден за благовестие. Ще се използват и специални брошури за това, които ще бъдат отпечатани и доставени за раздаване. Необходимо е и предварително членовете на църквата да се запознаят с тях, за да могат активно да участват в този ден. Представяме ви брошурите с прикачени файлове и е-мейла на отговорника за това глобално мероприятие.

 

3 МАЛКИ СТЪПКИ
В ЛИЧНОТО БЛАГОВЕСТИЕ
СВЕТОВЕН ДЕН НА БЛАГОВЕСТИЕ
Видението за световния ден на благовестието е всеки вярващ да споделя Евангелието последната събота на  месец  май всяка година. Ти можеш да се присъединиш към милионите вярващи по целия свят да споделяш благата вест. Бъди част от това ! Посети нашата web страница за идеи как да споделяш Евангелието и да участваш в Световния ден за благовестие с твои приятели и църквата.
РЪКОВОДСТВО ЗА 3 МИНИ СТЪПКИ
Това просто обучение ще ти покаже всичко от което се нуждаеш да говориш за Исус свободно и ефективно. Ти ще се научиш как да печелиш хора за Исус и да станеш ефективен свидетел за Него.

 

 

. 1 Стъпка : Как да започнеш разговор

. 2 Стъпка : Как да споделиш Евангелието

. 3 Стъпка : Как да доведеш човека до Христос

 

 

 

1 СТЪПКА : КАК ДА ЗАПОЧНЕМ РАЗГОВОР
Първо трябва да привлечем вниманието на човека. Когато самарянката дойде до кладенеца, Исус я попита: „Ще ми дадеш ли да пия ?“ /Йоан 4:7/

 

Исус не започна с проповед, а с ежедневна тема. Водата беше точката на контакт с жената. Започни разговора с „Здравей“. Усмихни се приятелски на човека. Привлечи вниманието му, слушай внимателно и намери общ интерес.

 

 

 

.  Започни разговора с нещо от всекидневния живот.

 

. Попитай въпрос като : „Ти чувал ли си някога , че Исус те обича ?“

За да комуникираш ефективно, човекът трябва да ти се довери. Трябва да питаш отворени въпроси като : „Какво мислиш за Бог ?“ или  „Какво правиш ?“

ИНТЕРЕС

След като си привлякъл вниманието му, направи да порасне неговия интерес : В Йоан 4:10 Исус отговаря : „Ако би знаяла Божия дар и Кой е този, който ти иска вода….“

 

За да задържиш интереса му, избери тема като :

 

. Аз открих уникална надежда за моя живот. А ти търсиш ли надежда ?

 

. Къде ще отидеш ако днес умреш ?

Ако само говориш не можеш да възбудиш интерес. Трябва да му покажеш някакъв гениален интерес и човекът ще се отвори.

ЖЕЛАНИЕ

Открий докато говориш кои са истинските нужди на човека и ги включи в разговора . Исус каза на жената:

„Върви и доведи съпруга си.“  „Аз нямам съпруг.“ Тя отговори. Исус  й каза :

 

 

„Право си казала, че нямаш съпруг“.

/Йоан 9:16,18/

Той адресира централната тема в живота й и тя е дълбоко докосната. Може би човекът с когото говорите няма сигурност за вечния живот или се чувства виновен. Може би човекът да има проблем или да е болен. Исус посреща нуждите на хората.  Той е достатъчен да изцелява болните, да оправя взаимоотношенията в браковете и да освобождава хората от всякакво робство. Обаче най-големият проблем на всеки един е отделянето от Бог за вечността.

ВАШАТА ИСТОРИЯ

Вашата лична история е много важна! Говори как Исус е променил твоя живот. Сподели твоето свидетелство по интересен начин. Не използвай думи, които невярващ човек не може да разбере и не преувеличавай. Разкажи историята си в три части:

 

. Какъв беше твоят живот преди ?

. Как ти намери Исус ?

. Какво се промени в живота ти ?

 

Може би да разкажеш каква е била целта в живота ти и как Бог те е променил. Твоята история е уникална – научи се как да я разказваш по уникален начин. Разкажи неща от живота си по време на разговора така, че да общуваш по най-добрия начин с човека.

 

 

 

 

2 СТЪПКА

КАК ДА СПОДЕЛИМ ЕВАНГЕЛИЕТО

Евангелието може да спаси всеки само ако той разбере и повярва. Ти можеш да го обясниш използвайки четири главни точки.
БОЖИЯТ ПЛАН

От началото Божият план беше всички да са приятели. В началото всичко в света беше създадено перфектно. Нямаше войни, нямаше неправди, нямаше болести – всичко беше съвършено и добро. Човечеството живееше в мир и хармония с Бог.

И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. – Битие 1:31

ПРОБЛЕМЪТ

Човечеството реши да върви по своя собствен път и се отдели от Бог. Днес ние виждаме резултатите от това решение. Вместо да живеем в мир и хармония един с друг, ние виждаме лъжи, омраза, завист, болести и войни навсякъде.

Обаче най-лошото е отделянето от Бог завинаги. Проблемът е нашите собствени усилия не могат да възстановят връзката с Бог. Различни религии правят отчаяни опити да се доближат отново до Бог. Поради вината ние сме отделени от Бог.

Няма никой, който да живее праведно, няма нито един. – Римл.3:10

БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Бог е праведен и не може просто така да пренебрегне нашата вина. Защото Бог ни обича толкова много, той дойде с перфектен план да изкупи всеки един, което означава ти отново да можеш да бъдеш във взаимоотношение  с Него.

Бог показа тази любов като изпрати Своя единствен Син, Исус Христос в света да умре на кръста за всеки един. По този начин Исус взе наказанието за нашата вина върху себе си. На третия ден Исус възкръсна от смъртта, както беше казал по напред. Той е жив днес и чрез Него пътят към Бога е вече отворен отново.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него , но да има вечен живот. – Йоан 3:16

КАКВО Е ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ?

Нашите добри дела, нашите собствени усилия, молитва и посещение на църквата не са достатъчни да дойдем при Бог. Има само едни път : Ние трябва да се обърнем към Исус и да се отделим от живота, който сме го живели за себе си.

Ако изповядаш с устата си, че „Исус е Господ“ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасите. – Римляни 10:9

 

 

3 СТЪПКА

КАК ДА ДОВЕДЕМ ЧОВЕКА ДО ХРИСТОС

Решението да следваш Исус е най-важното решение в живота. Ти имаш привилегията да доведеш човека до Христос. Попитай го с решителния въпрос : „Искаш ли да познаваш Исус лично ?“ Ако отговорът е да, моли се с проста молитва и го помоли да се моли с теб с цялото си сърце и да покани Исус в живота си. Моли се бавно и прави пауза след всяко изречение, за да може човекът да повтаря след теб молитвата.
МОЛИТВА

„Господи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Божият син. Аз вярвам, че ти умря за моите грехове. Моля те, прости ми греховете и ела в живота ми. Аз вярвам, че Ти възкръсна от смъртта и днес Си жив. Аз те приемам като Господ и Спасител. Аз ще те следвам през останалата част от живота си. Амин.“

ОБЯСНИ НАЙ-ВАЖНИТЕ АСПЕКТИ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ :

. Молитва : Разговор с Бога и изграждане на взаимоотношения с Исус.

. Библия: Четене на Божието слово , за да разбираме Неговата воля, Неговия характер и Неговия план.

.Общение: Намиране на църква за близко общение

. Кръщение : Като външен израз на вътрешната опитност е по-скоро кръщение във вода.

. Благовестие : Споделяне на Евангелието и твоята нова опитност с Бог с другите.

Разменете си адреси и телефони и се срещнете с човека през следващите три дни, за да изграждате взаимоотношения. Молете се за човека и станете приятели. Ако е възможно вземете човека от дома му и го заведете на църковна служба или на малка група.

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЛАГОВЕСТИЕ

За подробно обяснение в 20 стр. на това ръководство Обучение в 3 стъпки, може да посетите нашата  webстр.

www.globaloutreachday.com

ДВИЖЕНИЕ – БЛАГОВЕСТИЕТО НАЧИН НА ЖИВОТ

Направи решение да споделяш Евангелието всеки месец, седмица и ден и да бъдеш част от това ДВИЖЕНИЕ. За да се регистрираш посети : www.gomovement.com

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ НЯКОЙ, ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ДОСТИГНЕМ СВЕТА
Сподели своите свидетелства в социалната мрежа, използвайки :

#GlobalOutreachDaY

WERNER NACHTIGAL

Интернационален президент на Световен ден за благовестие

 

 

НАЙ-ВЕЛИКАТА ИСТОРИЯ
Това е твоята история
БОГ МЕ ОБИЧА

Това е най-великата история, която някога си чувал. Това е история на любов и трагедия, всичко в едно. Това е твоята история, това е моята история и в същото време е Божията история

ОТ ЛЮБОВ Бог направи толкова много за теб. Библията представя очарователна реалност. Тя показва любящия Бог, Който сътвори всичко – от безкрайната вселена до малката мравка. И Той също направи теб и мен.
КОГА ЗАПОЧНА ТАЗИ ИСТОРИЯ ? Нямаше войни, нямаше неправди, нямаше болести и грях. Човекът живееше в рая в хармония със Създателя си. Бог създаде човека да има взаимоотношение с него.
 И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро.  Битие 1:31
ТРАГИЧНИЯТ УДАР

Най-голямата драма в историята на човечеството се случи точно в началото. Като човешки същества избраха да се отделят от техния любящ Създател и да вървят по техния собствен път.

Ние можем да видим последствията от това решение в света днес : вместо да живеем в мир и хармония един с друг ние си причиняваме неприятности с омраза, зависти, болести и войни.
Но най-страшната от тези трагедии нашето отделяне от Бог за вечността. Оттогава ние търсим щастие и вътрешен мир. Но ние можем да намерим истинската свобода и щастие само във взаимоотношение с Бог.
Няма праведен ни един. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.                                            Римляни 3 :10, 23
ИСУС УМРЯ ЗА МЕН

Бог вече е направил най-великото дело от любов към човечеството. Преди 2000 години Той дойде в този свят. Всичко за Него беше свръхестествено : Неговото рождение, Неговия живот, Неговата смърт и Неговото възкресение. Той е единствената личност, която е живяла съвършен живот.

Ти никога не можеш да живееш съгласно Божиите изисквания! Бог е свят и Той не може да толерира греха. Така,  че тук е твоят шанс : Исус умря на кръста за теб, за да може да ти бъде простено за всичко. Така че ти да имаш мир с Бог и вечен живот.
Това е най-великата любов на всички времена. Това е основата на Божия план за твоето спасение. Постави живота си в Божиите ръце и ще разбереш защо си тук на земята и къде отиваш.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 3:16

Жетва 2020 Глобален ден за благовестие

Специален  тираж

През целия месец май 2020, нашата цел е да мобилизираме 100 милиона христини да споделят благата вест на евангелието. Ние

 

вярваме, че заедно със всички деноминации и служители ще бъде

 

възможно да достигнем 1 билион хора с евангелието.

 

Регистрирайте се днес за този исторически месец за спасение на  www.god2020.met

ДА ПОЗНАЕМ БОГ

Исус дойде възстанови разкъсаното взаимоотношение между Бог и човечеството. Исус те обича с безкрайна любов, Той даде всичко за теб.

Той взе наказанието за твоя грях, който те беше отделил от Бог. Но това не е края на историята. На третия ден Бог възкреси Своя син от смъртта.
Бог те познава. Неговият план е най-добрият за теб. Исус е тук точно сега. Той чака да направиш най-важното решение в своя живот. Какво ще решиш ?
Аз съм пътят, истината и живота.

Никой не идва при Отца освен чрез Мен.

Йоан 14:6

КАКВО Е ТВОЕТО РЕШЕНИЕ ?

Какъв ще бъде краят на „Най-великата история“ за теб ? Изборът е твой : Ще бъде ли краят на твоя живот вечна трагедия или вечен живот с Бог ?

Исус иска да бъде част от твоя живот, да ти прости греховете и да ти даде вечен живот. Чрез Исус ти можеш да имаш лични взаимоотношения с Бог. Ти можеш да Го следваш, като му повериш живота си в Неговите ръце. Ако искаш да поставиш живота си съгласно Божиите стандарти, тогава се помоли сега:
Исусе, аз вярвам, Ти си Божият Син. Аз вярвам, че ти умря за моите грехове. Моля те прости ми и ела в сърцето ми. Аз вярвам, че ти възкръсна от смъртта и си тук точно сега.. Ела и бъди мой Господ и Спасител. Аз искам да те следвам. Амин.
Има важни основи на християнския живот :

1.      Молитва – говори с Бог и изграждай взаимоотношение с Исус

2.      Библията – чети Божието Слово да научиш за Бог и Неговите пътища

3.      Църквата – срещни и  изграждай приятелство с други християни

4.      Кръщение: като знак на твоето вътрешно преживяване приеми по-скоро водно кръщение.

Контакти :
Символите са използвани с разрешението на THE FOUR  . Съдържанието е взето от www.globaloutreachday.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *