ОЕЦ до в.БОРБА

ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ

Изх.№13/22.07.2010г.

ул. Солунска №49, гр. София 1000; тел./факс: 02/ 828 95 29; e-mail: be.alliance@gmail.com

ДО      Николай Томов, Главен редактор

Вестник „Борба”

Велико Търново

Нели Сукова, Старши репортер

Вестник „Борба”

Велико Търново

Уважаеми г-н Томов,

Уважаема г-жо Сукова,

От името на членуващите в ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ национални евангелски деноминации изразявам нашето безпокойство във връзка с публикуваната на първа страница на вестник „Борба“ от 12.07.2010г. статия, озаглавена „Искат близо 500 000 лв. кръвнина за убито от турски шофьор семейство“. В текста авторът Нели Сукова открито злепоставя евангелско-протестантската общност в града и конкретно Християнска църква „Сион”, гр. Велико Търново като поставя под съмнение добронамереното дарителство и прозрачността при използването на целеви дарения.

Представянето на невярна и непроверена информация за евангелските църкви води до насаждане на нетърпимост, нетолерантност и нарушаване правата на българските граждани свободно да изповядват своята вяра.

Ако се нуждаете от повече информация за българските евангелски църкви, ние сме готови да ви я предоставим, с което да допринесем за по-точното и обективно информиране на вашите читатели.

Считам, че е редно да намерите подходящата форма за предоставяне на Християнска църква „Сион“ възможност да изрази своята гледна точка по описания в статията проблем.

С уважение,

П-р д-р Николай Неделчев

Председател на ОЕЦ в България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *