Къде е бил Исус между Неговата смърт и възкресение?

I Петрово 3:18-19 заявява: “Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата.”

Фразата “по Дух” в 18 стих има абсолютно същата конструкция като фразата “по плът”. Изглежда е най-добре думата “дух” да се отнесе към същата област, към която принадлежи и думата “плът”. Плътта и духът са Христовите плът и дух. Фразата “оживотворен по дух” сочи към факта, че понасянето на греховете на хората и смъртта на Христос на кръста довежда до отделянето на Неговия човешки дух от Отец (Матей 27:46). Противоречието е между плътта и духа, както е записано и в Матей 27:46 и Римляни 1:3-4, а не между Христовата плът и Святия Дух. След като Христос извършва изкуплението за греховете на хората, Неговият дух подновява нарушеното Си общение с Бога.

I Петрово 3:18-22 описва необходимата връзка между Христовото страдание (18 стих) и прославянето Му (22 стих). Единствено Петър дава конкретна информация за това какво е станало между тези две събития. Думата “проповядва” в 19 стих не е думата, която обикновено се използва в Новия Завет за проповядването на благовестието. Тя буквално означава “възвестявам послание”. Исус страда и умира на кръста, тялото му е умъртвено и духът Му умира, когато е направен грях. Духът Му обаче бива оживотворен и Той го предава на Отец. Според Петър, по някое време между Неговата смърт и възкресение, Исус отправя специално възвание към “духовете в тъмницата”.

Можем да започнем с това, че Петър говори за хората като за “души”, а не за “духове” (3:20). В Новия Завет думата “духове” се използва да опише ангели или демони, а не човешки същества. Изглежда, че 22 стих потвърждава това значение на думата. Освен това никъде в Библията не се казва, че Исус посещава ада. В Деяния 2:31 е записано, че е отишъл в “Hades” (“Хадес”) (New American Standard Version), но “Hades” не е адът. Думата “Hades” се отнася за царството на мъртвите – място, където мъртвите временно пребивават, докато чакат възкресението си. В Откровение 20:11-15 в NASB и New International Version двете места ясно се разграничават. Адът е мястото, където отиват неспасените; то е постоянно и окончателно, докато Хадес е само за временно пребиваване.

Нашият Господ предава духа Си на Отец, умира и някъде между смъртта и възкресението Си, посещава царството на мъртвите, където възвестява някакво послание на духовните същества (вероятно на падналите ангели, вж. Юда 6), които са свързани с периода преди потопа по времето на Ной. Това става ясно от 20 стих. Петър не ни казва какво е възвестил Исус на тези духове в тъмницата, но не е възможно да е послание за изкупление, тъй като ангелите не могат да бъдат спасени (Евреи 2:16). По всяка вероятност е било нещо като възвестяване на победата над Сатана и неговите войнства (I Петрово 3:22; Колосяни 2:15). В Ефесяни 4:8-10 като че ли също се посочва, че Христос е отишъл в “рая” (Лука 16:20; 23:43) и че е взел в рая всички онези, които са вярвали в него преди смъртта Му. Пасажът не ни дава много подробности за това какво се е случило, но повечето библейски учени са единодушни, че точно това се има предвид под “плени плен”.

И така, от всичко казано дотук излиза, че в Библията не се говори ясно за това какво точно е правел Христос през трите дни между Своята смърт и възкресение. Изглежда обаче, че е проповядвал за Своята победа на падналите ангели и/или на невярващите. Това, което знаем със сигурност е, че Исус не е дал втори шанс за спасение на хората там. Библията ни казва, че след смъртта ни чака съд (Евреи 9:27), а не втори шанс. Наистина няма категоричен и ясен отговор за това какво е правел Исус през времето между Своята смърт и възкресение. Може би това е една от мистериите, която ще разберем едва след като се прославим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *