Изцеление в Библията

Изход 15:26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа, твоя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, не ще ти нанеса нито една от болестите, които нанесох върху египтяните. Защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

Изход 23:25-26 Но да служиш на Господа твоя Бог и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

Второзаконие 7:14,15 Ще бъдеш благословен повече от всички племена, не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.

Псалм 105:37 И изведе людете Си със сребро и злато и нямаше нито едни между племената им, който се спъваше.

Псалм 107:20 Изпраща словото Си та ги изцелява, и ги отървава от ямите, в които лежат.

Притчи 4:20-23 Сине мой, (дъще моя), внимавай на думите Ми, приклони ухо към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си. Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялото им тяло. Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота.

Исая 53:4,5 Той наистина понесе печалта(болестите) ни и със скърбите (болките) ни се натовари; А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.

Еремия 30:17 Защото ще ти възстановя здравето. И ще те изцеля от раните ти, казва Господ.

Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата Си.

Деяния 3:6 Петър рече: Нямам злато и сребро, но това, което имам ти давам: В името на Исуса Христа стани и ходи!

Марк 10:27 За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; Защото за Бога всичко е възможно.

Марк 11:22-23 Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам: Който рече на тази планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.

2 Йоан 5:14-15 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него.

Матей 8:17 „Той взе на Себе Си нашите немощи, и болестите ни понесе”.

1 Пет. 2:24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

Псалм 103:3 Той е, Който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *