НПО участвали в изготвяне на Национална стратегия за детето 2019-2030

Информацията за НПО участвали в изготвяне на Национална стратегия за детето 2019-2030, публикувана от НАПС, след спечеленото дело срещу отказ на ДАЗД да я предостави.

След като прегледахме всички документи получени от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) относно неправителствените организации участвали в работата по разработването на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. и протоколите от проведените срещи с тях, установихме, че няма никакви лични данни, които да бъдат неправомерно изнесени, защото те вече са били заличени от ДАЗД, съгласно ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679. Затова публикуваме получената обществена информацията в нейната цялост без никакви промени и изключения. Според подписан приемо-предавателен протокол между ДАЗД и Национална асоциация „Поход за семейството“ (НАПС) на 9.12.2019 г., държавната агенция се съгласи в срок от 14 дни (до 23.12.2019 г.) да оттегли жалбата си срещу съдебното решение на Административен съд – София град за предоставяне на обществена информация, а в срок до 30 дни от получаването на тази информация (до 08.01.2020 г.) НАПС има право да поиска допълнителна и изясняваща информация по получените документи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *