СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители

Изх. № 415/12.12.2011 г.

ДО:
ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ,
ВЯРВАЩИ И ЦЪРКВИ В СЕПЦ

СТАНОВИЩЕ
на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители

Скъпи братя и сестри,
Въпросът за репресиите от страна на тоталитарния режим върху активните вярващи и духовните служители, както и за неговото влияние върху живота на църквите продължава да вълнува вярващите и обществото в страната ни от началото на прехода досега. Още от самото начало на демократичните промени с провеждането на събора в гр. Ямбол през м. декември 1989 г., с избирането на ново Съюзно ръководство и реабилитирането на репресираните пастори Съюзът на ЕПЦ в България направи решителна стъпка към разграничаване от тоталитарното минало и за пълно прекъсване на контрола от страна на структурите на бившата Държавна сигурност върху живота и служението на църквите.

В момента по силата на специален закон, приет през 2006 г., върви процес на постепенно „отваряне на досиетата“ на всички публични личности и хора, заемали публични длъжности, което включва и ръководствата на всички вероизповедания от 1990 г. насам. Загрижени за чистотата на Божието дело и за доброто име на СЕПЦ, Съюзното ръководство поиска от Комисията за досиетата да бъдат проверени всички негови членове. СЕПЦ се оказа първата национална религиозна структура в страната, поискала такава проверка.

От всичките 11 члена на Съюзното ръководство, които бяха проверени, Комисията установи четирима с досиета. Това наложи незабавно да се съберем на специално заседание, посветено на този въпрос, на което ние изслушахме всеки един от братята, чиито имена бяха цитирани в отговора на Комисията. С много болка те споделиха това, което са преживяли, като категорично декларираха, че:
• никога не са търсили доброволно контакти с ДС, а всичките им контакти са били
принудителни;
• никога не са подписвали каквито и да е декларации за сътрудничество, нито са да-
вали устно съгласие за това;
• никога не са давали информация в ущърб на църквата или поради която някой да
пострада;
• никога не са получавали възнаграждения или каквито и да е други облаги;
• никога не са били в каквато и да е зависимост от бившата ДС след началото на 1990 г.

След дълги дискусии решихме да свикаме пастирска конференция с участието на всички служители по трудов договор към СЕПЦ, която се състоя на 6 декември т.г. Пред своите съработници четиримата братя отново с голямо смирение и болка дадоха своите обяснения, като потвърдиха горните твърдения. Въпреки това те помолиха за прошка, защото не са били достатъчно твърди да отхвърлят натиска на оперативните работници, които са ги викали и разпитвали. Те декларираха своята готовност да напуснат Съюзното ръководство като устно заявиха своите оставки и помолиха пастирската конференция да вземе решение за това.

След дълги часове на изказвания и дискусии бяха взети следните решения:
• Ние категорично осъждаме поведението на доносничество, предателство и възпрепятстване на Божието дело от християни.
• Като имаме предвид съветите на Божието Слово, обстоятелствата, при които се отварят досиетата, смирената изповед на четиримата братя и плодовете от служението им през последните 20 години, решихме техните оставки да не бъдат приети и те да продължат да служат в състава на настоящото Съюзното ръководство.
• За да се избегне влиянието от тоталитарното минало, решихме преди провеждането  на следващ събор за избор на ново Съюзно ръководство всички кандидати да бъдат предварително проверени за агентурно минало.
Ние вярваме, че Бог е праведният Съдия, Който единствен знае цялата истина, и ние
възлагаме на Него да отсъди справедливо според делата на всеки.

С уважение:

п-р Иван Врачев,
Председател на СЕПЦ

Офис: ул. Паскал Тодоров 2, гр. София 1618
тел. 02 9559295 • e-mail: paob.office@gmail.com
Председател: п-р Иван Врачев • П.к. 38, гр. Пловдив 4001
e-mail: paob.chairman@gmail.com

Office: 2 Paskal Todorov Str, Sofia 1618, Bulgaria
phone: +359 2 9559295 • e-mail: paob.office@gmail.com
Chairman: Rev. Ivan Vrachev • P.O.Box 38, Plovdiv 4001, Bulgaria
e-mail: paob.chairman@gmail.com

23 comments for “СТАНОВИЩЕ на Ръководството на Съюза на ЕПЦ в България относно „отварянето на досиетата“ на духовни служители

 1. Ако имах някакво доверие и надежди, свързани с новото ръководство на СЕПЦ, мисля че ги изгубих току що…

 2. Даам, както писах и по-рано всички пастори/доносници и агенти са били от категорията на „добрите“, никой от тях не е вредил на църквата всички са я защитавали. Очевадните въпроси са: какво чакахте 21 г. та не излязохте на светло? Защо трябваше държавата да ви разобличи. Ако в продължение на 21 г. сте продължавали да ни лъжете как очаквате да ви се вярва сега? Вашето действие, действие на покаяние ли е, или след като сте разкрити започвате да обяснявате сълзливи истории. Смятате ли че някой ви вярва, а вие вярвате ли си? Пастор Врачев вие поехте лидерството на най-голямата протестантска деноминация в БГ, в този исторически момент, какъв пример ще дадете? Не осъзнавате ли, че ако тези хора не бяха разобличени нямаше и да се „покаят“? И последно обръщам се към пасторите/агенти, които сте в ръководна позиция, никой не отрича призива ви да бъдете проповедници, но защо след всички излезли факти държите така удобно да останете ръководители? До този момент сте „ръководили“ в лъжа и прикриване на фактите, след като думата „покаяние“ не значи нищо за вас, то думата „доблест“ не ви ли провокира.
  Честито Рождество Христово и благословена Нова Година.
  Бог да благослови делото Си в България!!!

 3. А кои са тези 4 пастори с досиета или да потърся из интернет?

  И защо не са изповядали смирено невинността си още през 1990 или въобще в началото на пасторската си кариера, а са се крили?

 4. Поздравявам ръководството на Съюза на ЕПЦ в България и другите пастори, с празника РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО , и за смелото решение относно четиримата пастори !!!

 5. Това е ръководството на СЕПЦ избрано през 2010.
  Един от тях вече не е пастор, а двама са обявени агенти.
  Другите двама са ясни по асоциация

  1. Югоизточна България – п-р Иван Врачев;
  2. Североизточна България – п-р Пламен Ганчев;
  3. Западна България – п-р Румен Борджиев.

  1. П-р Димитър Митев – секретар на СЕПЦ, отговаря за образованието в рамките на Съюза – ПФ на ВЕБИ, ICI, ORA и други библейски училища и курсове;
  2. П-р Божидар Симеонов – отговаря за контактите с местната политическа власт и политическите партиии, въпросите за имотите и бизнеса;
  3. П-р Асен Райков – отговаря за ромските етнически малцинства и други малцинствени групи;
  4. П-р Пламен Василев – отговаря за вътрешно национално мисионерство;
  5. П-р Цонко Атанасов – отговаря за външни мисионерски проекти;
  6. П-р Янчо Ганев – отогваря за младежката организация към СЕПЦ;
  7. П-р Веселин Йотов – отговаря за хвалението;
  8. П-р Илчо Ефтимов – отговаря за младите духовни работници.

 6. Господа от рзководството на СЕПЦ,

  Вие постъпвате точно като Пилат,който си изми ръцете пред народа, предавайки Господ Исус Христос да бъде опозорен и разпънат. (Матей 27:24)

  По какъв начин сте се разграничили от тоталитарното минало след като продължавате да почитате доносници и предатели като Ангел Динов, Иван Зарев, Д.Велев, В.Вирчев и много други?

  На какво основание криете другите 4-ма? Вярвам в непорочното зачатие, но не вярвам в непорочното предателство, защото такова НЯМА.

  Ще бъдете съдени от Господ Исус Христос, защото сте оправдали нечестието на нечестивите си „братя“, които са предавали за облаги и постове истинските братя и сестри на Господ Исус Христос.(Притчи 17:15; Марк 3:35)

 7. Има ли други съюзи,които да са поискали проверка и оповестяване на агентите в своите ръководства? Защо другите съюзи още си траят? Поне СЕПЦ поиска такава проверка,и се оказаха 4 пастори с агентурно минало.Това ,което чета в това становище е,че има реакция.Събрали са се.Тези пастори отново са поискали прошка и са подали своите оставки.След това са гласували и решението е тези пастори да останат на своите постове.Другото,което ми прави впечатление е,че при следващия избор е решено да се иска справка за чисто минало и се надявам хора с агентурно минало изобщо да не бъдат предлагани за ръководни постове в съюза.Това е едно добро развитие.На нас може да ни се искат по-радикални мерки,но така са решили тези пастори.

 8. Важно е дали тези пастори са снети от отчет след 1989г,защото има агенти от ДС сред протестантските среди,за които официално има данни за техни донесения и действия след 1989г.

 9. Уважаеми млади колеги,които сте поварвали и ръкоположени след 89-та.Като човек,който е бил в системата на ДС искам да обясня накои неясни за вас неща.По времето на комунизма в полезрението на ДС бяха най-активните и ревностни пастори.ДС не се интересуваше от мижитурки и подлизурковци.Тяхната задача беше да очернят и компроментират най-активните.Затова без значение беше дали са подписали или не договор за сътрудничество,всички пастори ги водеха за сътрудници по две причини:
  1.Най-непокорните и твърди пастори,без тяхното знание,ги водеха като сътрудници.Целта беше да се угоди на по-висшите началници,за да не ги изкарат некадърници,които не могат да се справят с някакви пастори.
  2.В подходящ момент да покажат на някои от църквата документ,че техният пастор е сътрудник на ДС,с цел да се разбие църквата.
  Затова днес много пастори,когато си отворят досиетата,остават неприятно изненадани.Но в моите очи тези пастори са герои.Те не са писали донос срещу никого,не са предали никого.Само те и Бог знаят какво са преживели,но са запазили стадото,което Бог им е поверил.Затова и сега Бог им е поверил да пастируват големи църкви.Така че спрете да „плачете“ за тях,а плачете за себе си,защото скоро Бог ще се намеси и ще ви издърпа ушите !!!

 10. Уважаеми п-р Я.Добрев,

  По времето преди 1989 г. на много от активните и действащи пастори нееднократно е било предлагано да станат сътрудници на ДС.

  В замяна са им били обещавани материални облаги, привилегии и ръководни постове в деноминациите, където са „служили“.

  В замяна те е трябвало да бъдат лоялни и послушни към ДС.
  Редовно е трябвало да „докладват“ на ДС, какво става в църквите и деноминацията им, да съгласуват решенията си с решенията на ДС, а също така да вербуват други християни и пастори за агенти-доносници на ДС.

  Имало е пастори и християни, на които такова „сътрудничество“ е било предложено, но те не са го приели. Вместо това са избрали да служат на Господ Исус Христос и да останат верни, плащайки за това с цената на унижения, лишения и страдания.

  Имало е и такива като теб, Ангел Динов, Иван Зарев, Диньо Желев, Виктор Вирчев и много други, които са избрали да „служат“ на ДС.

  Това не са герои, а са ПРЕДАТЕЛИ и ЛЪЖЕБРАТЯ. Тези хора не заслужават никакво уважение и почит!

  Църквата в България трябва да знае, кои са истинските ГЕРОИ НА ВЯРАТА и кои са мижитурките (като теб и останалите агенти-доносници)!

 11. Деяния на Апостолите е незавършена книга от Н.З.Тя се пише от ГРОИТЕ НА ВЯРАТА,от денят на Педесятница до завръщането на Господ Исус Хрис-тос!
  Що се отнася,до ПРЕДАТЕЛИ и ЛЪЖЕ-БРАТЯ-знаем(от НЗ),че те са съще-ствували паралелно с ВЕРНИТЕ.Сега,
  след двадесет и две год.,Българска-
  та Евангелска Църква е изправена пред предизвикателството за правилно решение.А,това не е толкова трудно.Апостолите, както и първите учиници са ни показали в Деяниа на Апостолите…

 12. До Максим Максимов. Искам да насоча твоето внимание към следните факти: Пастор Янко Добрев е бил агент на ДС преди да се новороди.След своето новорождение той вече не е на работа в ДС. Неговото свидетелство е много силно издал е и книга по този повод.Така че не може да се слага под един знаменател с пастирите които са били ръкоположени и след това са сътрудничели на ДС. А и всеки случай трябва да се разглежда отделно,защото всеки е имал различна дейност.Но не само пастирите са били агенти.Имало е и редови членове,които са донасяли и дякони и други служители на отговорни постове.За съжаление закона ще скрие голяма част от тях.Някои вече са оповестени по други линии(например които са участвали като кандидати в избори,които са собственици на медии и др),други сега ще бъдат оповестени.

 13. Уважаеми г-н Максимов,в моето изявление героите са тези пастори,които никога не са сътрудничели на ДС,били са преследвани и малтретирани,а сега,когато си отворят досиетата,остават неприятно изненадани,че са агенти на ДС.За какво да се покайват ???
  Ако желаеш да ти пратя в електронен вид моето свидетелство,пиши ми на emai :
  yankotoni@hotmail.com

 14. От всичките 11 члена на Съюзното ръководство, които бяха проверени, Комисията установи четирима с досиета.
  ЕТО ГИ И ТЕХНИТЕ ИМЕНА:

  ОТКРОВЕНИЕ 6:1 Гледах как Агнето разчупва първия от седемте печата и тогава чух едно от четирите живи същества да казва с подобен на гръмотевица глас: „Ела!“
  2 Погледнах и видях пред себе си бял кон. Ездачът му държеше лък и му беше даден венец. Той дойде като победител, за да победи.
  3 Когато Агнето разчупи втория печат, чух как второто живо същество каза: „Ела!“
  4 Тогава излезе друг, червен кон. На неговия ездач беше дадена власт да отнеме мира от земята и да накара хората да се избиват помежду си. Даден му бе и голям меч.
  5 Когато Агнето разчупи третия печат, чух третото живо същество да казва: „Ела!“ Погледнах и видях пред себе си черен кон. Ездачът му държеше в ръката си везни.
  6 Тогава чух нещо като глас, който идваше от мястото, където бяха четирите живи същества. Гласът каза: „Един хиникс жито за един динарий и три хиникса ечемик за един динарий, но не повреждай зехтина и виното!“
  7 Когато Агнето разчупи четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество да казва: „Ела!“
  8 Погледнах и видях пред себе си блед кон. Името на ездача му беше „Смърт“ и зад него следваше адът. На тях бе дадена власт над една четвърт от земята, власт да убиват, като използват войни, глад, напасти и дивите земни зверове.
  9 А когато разчупи петия печат, видях под олтара душите на онези, убити заради това, че са били верни на Божието послание и на истината, за която са се държали.

  10 „Докога, святи и истинни Господарю? – викаха силно те. – Колко още ще чакаш, за да осъдиш хората на земята и ги накажеш за смъртта ни?“

  11 На всеки от тях бе дадена бяла роба и им казаха да почакат още малко, докато някои от братята и сестрите им, с които служат заедно, загинат като тях; така броят им ще стане пълен.

 15. Не ви ли омръзна да се занимавате със всичко това????
  Не знаете ли, че има Един, Който съди???
  Не е ли по-добре да гледаме към възможностите, които имаме, за да споделяме Евангелието, вместо да вадим кирливи ризи на светло…

 16. А кой ще осветли сегашните сътрудници на ДАНС? Или може би някои мислят, че сегашната ДС се различава от комунистическата?

 17. NE VSEKI KOITO KAZVA GOSPODI GOSPODI 6TE BUDE SPASEN ZA6TOTO V SUDNIQ DEN MNOGO 6TE MU KAZVAT GOPODI NE V TVOE IMELI VUR6IHME TOVA A TOI 6TE IM KAJE MAHNETE SE OT MEN VIE KOITO VUR6ITE BEZZAKONIE NEVI POZNAVAM.NO KOITO VQRVA V MOETO IME I ISPALNQVA MOITE ZAPOVEDI; 6TE SPASI SEBESI I DUMUTSI.

 18. То всички пастори защитават агентите. От опит го казвам.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *