Историческа декларация за мира, свободата и правата на жените

Историческа декларация за мира, свободата и правата на жените

На Всеобщата среща за братството в Абу Даби, папа Франциск и шейх Ал-Тайеб подписаха обща декларация в която категорично осъждат тероризма и насилието: „Бог не иска неговото име да бъде използвано, за да тероризира хората“.

„Документът за човешкото братство за световен мир и съвместно съжителство“, подписан този следобед в Абу Даби от папа Франциск и великия имам на Ал-Азхар шейх Ахмед ал Тайеб, не е само крайъгълен камък в отношенията между християнството и исляма, но представлява също и послание със силно влияние върху международната сцена. В предговора, след като потвърждава, че „вярата помага на вярващия да види в другия брат, който да бъде подкрепен и обичан“, се изтъква, че текста на документа е „плод на искреност и сериозност“ и приканва „всички хора, които вярват в Бог и в човешкото братство, да се обединят и работят заедно”.

Документът започва с редица призиви: Светият Отец и Великият имам говорят „от името на Бога, който е създал всички човешки същества, равни по права, задължения и достойнство“, „от името на невинната човешка душа, която Бог е забранил да бъде убивана“, „от името на бедните“, на „сираците и вдовиците, на бежанците и изгнаниците, на всички жертви на войните“ и на „преследванията“. „Ал Азхар“ (най-авторитетната институция в сунитския ислям), заедно с Католическата църква „заявяват, че приемат културата на диалога като път, по който да се върви; общото сътрудничество като поведение; взаимното опознаване като метод и критерий“.

С този документ „искаме от нас самите и от световните лидери, от инициаторите на международната политика и на световната икономика, да се ангажират сериозно за разпространяване на култура  на търпимост, съжителство и мир; да се намесят спешно за спиране проливането на кръв и да сложат край на войните, на конфликтите, на влошаването на състоянието на околната среда и на културния и морален упадък, в който понастоящем светът живее“.

Двамата религиозни лидери желаят  хората на религията и на културата, както и медиите, да преоткрият и разпространят „ценностите на мира, на справедливостта, на доброто, на красотата, на човешкото братство и на общото съжителство“. И потвърждават, че са твърдо убедени, че „сред най-важните причини за кризата в съвременния свят са безчувствената съвест на човека и отдалечаването от религиозните ценности, както и господството на индивидуализма и материалистичните философии“.

Макар, че се признават положителните стъпки, направени от модерното общество, в  декларацията се изтъква, „упадъка на етиката, което подчинява международните действия и намаляването на духовните ценности  и на чувството за отговорност“, което кара много хора „да попадат във водовъртежа на атеистичния и агностичен екстремизъм, или на религиозния интегрализъм, на екстремизма и на слепия фундаментализъм“. Религиозният и национален екстремизъм, заедно с нетърпимостта, подадоха сигнали за „трета световна война, водена на части“.

Папата и великият имам потвърждават, че „силната политическа криза, несправедливостта и липсата на справедливо разпределение на природните ресурси – което само облагодетелства малцинство от богатите, в ущърб на мнозинството от народите на земята – са предизвикали и продължават да правят да бъдат причина за огромния брой болни, нуждаещи се и умрели, причиняващи смъртоносни кризи, чиито  жертви са много страни … Срещу тези кризи, които водят до гладна смърт милиони деца, вече сведени до човешки скелети – поради бедност и глад – цари международно мълчание, което е недопустимо».

„Очевидна е важната роля на семейството“, както и „пробуждането на религиозното чувство“, особено у младите, за да се посрещнат индивидуалистичните, егоистични, конфликтни тенденции, радикализма и слепия екстремизъм във всичките му форми и прояви“.  Двамата лидери припомнят, че Творецът ни е „дал дара на живота, за да го пазим. Дар, който никой няма право да премахва, заплашва или манипулира по свое желание … Затова осъждаме всички действия застрашаващи живота, като геноцид, терористични актове, принудително разселване, трафик на човешки органи, аборт и евтаназия и политики, които подкрепят всичко това”.

Те също заявяват „твърдо, че религиите никога не трябва да подбуждат към война и чувство на омраза, враждебност, екстремизъм, нито призовават към насилие или кръвопролитие. Тези нещастия са резултат от отклонение от религиозните учения, от политическото използване на религиите и дори от интерпретациите на религиозни  групи ”. Поради тази причина, „призоваваме всички да спрат да използват религиите за подбуждане на омраза, насилие, екстремизъм и сляп фанатизъм и да престанат да използват името на Бог, за оправдаване на убийства, изгнание, тероризъм и потисничество ». Папата и великият имам припомнят, че  Всемогъщият Бог, не се нуждае да бъде защитаван от никого и не иска името Му да се използва за тероризиране на хората“.

В декларацията се заявява, че „свободата е право на всеки човек: всеки се ползва от свобода на вяра, на мисъл, на изразяване и на действие. Плурализмът и религиозните, етнически, полови, расови и езикови различия са мъдра Божия воля“. Именно от „Божията воля“ произлиза „правото на свобода на вярата и на различията. Затова се осъжда принуждаването на хората да принадлежат на дадена религия или на дадена култура, както и налагането на начин на възпитание, което другите не приемат“.

Изтъква се също така, че „защитата на култовите места – храмове, църкви и джамии – е право, гарантирано от религиите, от човешките ценности, от законите и от международните конвенции. Всеки опит за нападение на култовите места или за заплаха чрез атентати, експлозии или разрушаване, е отклонение от религиозните учения, както и явно нарушение на международното право“.

Отново се припомня, че „ненавистният тероризъм, който заплашва сигурността на хората, както на Изток, така и на Запад… всявайки паника, терор и песимизъм, не се дължи на религията – въпреки, че терористите я манипулират – а на натрупани погрешно тълкуване на религиозни текстове, на политики на глад, бедност, несправедливост, подтисничество, насилие; затова е необходимо да се прекрати подкрепата на терористичните движения чрез снабдяването им с пари и оръжие, планове и оправдания, но също и медийно покритие: всичко това трябва да се счита за международно престъпление , заплашващо световната сигурност и мир“.

В документа се твърди, че е „необходимо полагане на усилия за установяване в нашите общества на понятието за пълно гражданство, както и да се откажем отдискриминационната употреба на думата „малцинства“, което води до това малцинствата да се чувстват по-низши и изолирани“.

Декларацията определя „наложителната необходимост да се признае правото на жените на образование, работа и упражняване на политическите им права. Също така да се работи, жените да бъдат освободени от исторически и социален натиск, противоречащ на принципите на собствената вяра и достойнство. Необходимо е също така жените да бъдат защитавани от експлоатация … Ето защо „трябва да бъдат спрени всички нечовешки практики и вулгарни обичаи, които унижават достойнството на жените и се работи за промяна на законите, които пречат на жените напълно да се ползват от правата си“.

След като потвърждават правото на децата да растат в семейна среда, храна и образование, двамата лидери заявяват: „Трябва да осъдим всяко действие, което нарушава достойнството на децата или техните права. Също така е важно да ги предпазим от опасностите, на които са изложени – особено в дигиталната среда – а  да считаме престъплението за трафика на невинни деца и всяко нарушение на детството им да бъде считано за престъпление“.

Накрая, „Ал-Азхар и Католическата църква изискват този документ да стане предмет на обсъждане и размисъл във всички училища, университети и образователни институти“. Също така се надяват, че Декларацията ще се превърне в „символ на прегръдката между Изтока и Запада, между Севера и Юга“.

2 comments for “Историческа декларация за мира, свободата и правата на жените

  1. The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings.
    Плурализмът На религии, цвят, пол, раса и език са желани от бога в неговата мъдрост…
    Цитат от официалния сайт на Ватикана. Върви се към религиозно единство на религиите, което е пророкувано в Словото.

    Папата и имамът говорят от името на общ бог.

  2. Ужасът е пълен !! И това е началото на края !! Словото се изпълнява !!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *