ПРЕДИ 9 септември 1944 год.

  1. В задграничните мисионерски школи – предимно в Германия, Данциг

и Англия, евангелистите-пастори са възпитавани в дух на омраза към СССР,  национално изменничество и верност към империалистическите страни, от  където са получавали своята материална издръжка (по показанията на Георги  Чернев, Никола Михайлов, Димитър Матеев, Харалан Попов и Георги Васов).

  1. Че още след Първата световна война (когато сектите се активизират) у нас и до днес главната задача на сектите е борба срещу комунизма със средствата на клеветите, шпионажа, чрез раздухване на суеверието у маси- те и др. (по показания на Никола Михайлов, Георги Чернев, Георги Васов,  Захари Райчев, Зимитър Матеев).
  2. Че всеки евангелски пастор, който получава издръжката си от чужбина, (а такава получават всички) е бил длъжен да изпраща до своята задгранична мисия рапорти за своята работа и условията, в които работи, в които рапорти  е бил длъжен да дава колкото може по-обширни информации за настроенията  на хората, сред които работи, за стопанския живот, за политическите настро- ения на масите и пр. – рапорти, представляващи по същество донесения  за политическия и икономическия живот на страната (по показания на Н.  Михайлов, Янко Иванов, Георги Чернев, Георги Васов, Димитър Матеев,  Харалан Попов и др.).
  3. Че в 1938 год. баптисткият пастир Карл Филбранд, дългогодишен крупен агент на американското и германско разузнаване с няколкогодишен стаж на подривна работа в СССР, по произход немец от Русия, сега живущ във  Виена, е правил конференция с баптистки пастори в България, на която им е  поставил съвсем конкретно задачата да пропагандират германското влияние  в страната и събират сведения от политически, стопански и военен характер  за нашата страна. Същият организирал широка агентурна мрежа от всички  баптистки пастори, като назначил за резиденти пасторите: Иван Ангелов,  Георги Васов и Никола Михайлов. Че този апарат е започнал незабавно да  функционира с пълна пара, като сведенията са били предавани на Филбранд  и на Михайлов (по показанията на Н. Михайлов, Г. Чернев, Г. Васов).

5. Че през есента на 1938 год. Филбранд е устроил нова среща с бап- тистки пастори – този път представители и от Световния баптистки съюз в  Америка – Уилям Кун, председател на съюза и пастир Лошнер – американец  и наново е поставил същите шпионски и пропагандаторски задачи на бап-

тистите и петдесятниците, само че този път в полза на САЩ (по показания  на Н. Михайлов, Георги Васов, Захари Райчев).

  1. Че в изпълнение на тези задачи баптистките пастори: Никола Михай- лов, Георги Васов, Иван Ангелов, Иван Игов, Захари Райчев, Хр. Нейчев, Димитър Христов, Трифон Димитров, Ламбри Мишков, Атанас Георгиев и други, и петдесятническите пастори: Георги Чернев, Харалан Попов, Йон- чо Дрянов, Георги Врачев и др. са събирали и предали на задграничните  си мисии множество сведения от военен, политически и стопански харак- тер – като например, за производството на военните фабрики в Казанлък и  самолетната такава и производството им, за производството на „Кораловаг“,  за производството на ф-ка „Мюлхаупт“ – Русе, за производството на мини  „Пирин“, за мобилизация на набори, за придвижване на военни части, за  трафика по Дунава и дунавските пристанища, за настроенията на народните  маси и пр. (по показания на Н. Михайлов, Георги Васов, Димитър Матеев,  Захари Райчев, Георги Чернев, Харалан Попов).
  2. Че в средите на евангелските пастори се намират и хора, стояли на служба у Хитлер, вербовали работници за Германия, насилствено задържали хора за робски труд в Германия от СССР, какъвто е пасторът Димитър Ма- теев, или стояли на служба у германското разузнаване в България, какъвто е  пасторът Сивриев, хомосексуалисти – какъвто е Ладин Попов (по показания  на Г. Васов, Димитър Матеев, Ладин Попов).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *