ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА през 2023

ОБНОВEНA 1 август, 2023

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:
Наименование
Сума
(хил. лв.)
1
2
 1.
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
31 000,0
1.1.
Рилски манастир
200,0
1.2.
Троянски манастир
200,0
1.3.
Бачковски манастир
200,0
 2.
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
6 387,0
 3.
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
650,0
 4.
За Българските православни църковни общини в чужбина
750,0
 5.
За Католическата църква в България
300,0
 6.
За протестантските вероизповедания в България
698,5
 7.
За Религиозната общност на евреите в България
70,0
 8.
За Арменската Апостолическа православна света църква
70,0
Всичко:
39 925,5

ОTКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ!

 

 

За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: 31 000,000
2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание 6 387,000
3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 800,000
4. За Българските православни църковни общини в чужбина 700,000
5. За Католическата църква в България 200,000
6. За протестантските вероизповедания в България 698,500 лева
7. За Религиозната общност на евреите в България 70,000
8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,000
Всичко: 39 925,500

 

Държавни субсидии за вероизповеданията в република България за периода 2006–2019

Вероизповедание / година

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
За източноправо- славното вероиз- поведание – на Българската пра- вославна църква – Българска патриаршия 26 000,0
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство 5 770,0
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 650,0
За Българските православни църковни общини в чужбина 550,0
За Католическата църква в България 70,0
За Религиозната общност на евреите в България 70,0
За Арменската Апостолическа православна света църква 70,0
За Български православни общини и свещеници в чужбина 730,0 750,0 750,0 800,0 750,0 700,0 700,0 700,0 730,0 850,0 850,0 1 350,0 1 200,0 1 200,0 550,0
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 1100,0 1660,0 1820,0 1900,0 1560,0 1660,0 1660,0 1660,0 2000,0 2360,0 2410,0 2 410,0 2 600,0 2 900,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в страната 160,0 210,0 240,0 250,0 180,0 180,0 180,0 180,0 230,0 360,0 360,0 360,0 400,0 460,0
За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната  църква „Св. Стефан“ в Истанбул 650,0
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в страната 35,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в страната 20,0 30,0 30,0 35,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква 30,0 40,0 45,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 35,0 50,0 50,0 50,0 60,0 70,0
За други регистрирани вероизповедания в Република България (в т.ч. протестантски деноминации) 50,0 30,0 35,0  35, 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 80,0 80,0 80,0 100,0 120,0 160,0
За ремонт на сгради и комплекс Рилски манастир 100,0 150,0 150,0
За ремонт на сгради в Троянския манастир 150,0
За ремонт на религиозни сгради с национално значение 300,0 200,0 300,0 300,0 300,0 350,0 450,0 450,0 450,0 300,0 350,0
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 40,0 30,0 30,0 50,0 100,0 50,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0
Резерв за възникнали извънредни ситуации 70,0 50,0 50,0 100,0 100,0 500,0 200,0 150,0 135,0 150,0 160,0
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България 15,0 15,0
в т. ч.: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50,0 50,0 10,0 15,0
За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 40,0
Суми (в хил. лв.) общо по години  2950,0 2950,0 3300,0 3300,0 2900,0 3000,0 3000,0 3000,0 4000,0 4500,0  4500,0  5 000,0 5 000,0 5 500,0  

 

 

ОБНОВЕНА към 28 декември 2022г.

 

СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.)

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 

(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал. 1 към общия брой преброени лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:

…. 2. за вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 – в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв.

(3) На вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно критерия по ал. 2, т. 2, държавната субсидия, която се одобрява, не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.

 

СПОРЕД последни данни на НСИ от последното пребояване тук https://pastir.org/kolko-sa-protestantite-v-probroyavane-2021/ лицата с протестантско вероизповедание са точно 69 852 или 1.7% (т.е. повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица) т.е. по правото на действащия закон, за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв. (общо 690 852 лв.) по ал. 2(2) или не по-малка от 15 млн. лв. по ал. 3.

 

Субсидиите за църкви – извън държавния контрол

ОТПАДА ПЕРО:  за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България

ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България

ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)

Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията 

ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

ВСИЧКО за новите поправки в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *