Жан КАЛВИН: Предговор към Новия завет на Оливет

CS009556Послание към верните, показващо че Христос е края на закона

…. още повече, че ние наричаме този Завет наследство без да гледаме на човека: мъж или жена, малък или голям, слуга или господар, учител или ученик, свещеник или мирянин, евреин или грък, французин или латин – никой не е отхвърлен от онези, които със сигурна увереност приемат изпратения до тях и разпознават Исус Христос за това което Той е даден от Отца.

Междувременно, всички които носят името Християни, мъже или жени, да позволим ли да се низвергва, скрие и разваля този Завет, който е по право наш и без който ние не можем да претендираме за никакви права към Царството, и оставаме без знание за великите благословения и обещания, които Исус Христос ние е дал, и за славата и благословенията, които е приготвил за нас? Ние не знаем какво Бог е заповядал или забранил; ние не можем да различим доброто от злото, светлината от тъмнината, заповедите на Бог от правилата, конституирани от хора. Без Евангелието всичко е безсмислено и празно; без Евангелието, не можем да бъдем Християни; без Евангелието, всички богатства са бедност, всяка мъдрост е глупост пред Бога, силата е слабост и човешката правда е под Божието осъждение. Но чрез познаването на Евангелието ние сме направени отново Божии деца, братя на Исус Христос, съграждани със светиите, граждани на Небесното Царство, наследници на Бога с Исус Христос, чрез Който бедните стават богати, слабите стават силни, глупавите приемат мъдрост, грешниците са оправдани, изоставените са утешени, съмняващите са сигурни и робите са свободни. Евангелието е Словото на живот и истина. То е силата на Бога за спасение на всички, които вярват, и ключът на познаване на Бога, който отваря вратата на Небесното Царство за верните като ги освобождава от греховете; а я затваря за невярващите, завързвайки ги в греховете им. Блажени са всички, които чуват Евангелието и го пазят, защото по този начин показват, че са деца на Бога. Горко на онези които нито чуват Евангелието, нито го следват, защото са деца на дявола.

О, Християнино, послушай това и се научи. Защото невежите ще погинат в невежеството си и слепецът следващ слепец ще падне в ямата с него. Има само един път за спасение и той е вяра и сигурност в Божиите обещания, които не могат да бъдат притежавани без Евангелието. Защото чрез слушането и познаването, жива вяра е снабдена заедно със сигурна надежда и перфектна любов към Бога и живителна любов към ближния.
….
Ако Исус Христос е с нас, няма да ни сполети нищо толкова зло, че Той да не може да го обърне на благословение; нищо толкова гнило, което Той да не може да освети; нищо толкова лошо, което Той да не може да направи добро. Затова, да не губим кураж, когато видим земни сили насочени срещу нас, защото обещанието не губи своята сила и Бог държи отговорни всички събрания и усилия на хора, които заговорничат срещу Него. Да не бъдем унили, като че ли всяка надежда е изгубена, когато видим истински Божи слуги да погиват пред очите ни. Защото както правилно казва Тертулиан, и така е било и ще бъде до свършека на века, че кръвта на мъчениците е семето на Църквата …. Това ще бъде когато Царството Божие, което сега виждаме като надежда, ще бъде изявено; когато Исус Христос се появи в могъщество с ангелите Си. Тогава добрите и злите ще бъдат представени пред съдилището на великия Цар.
….
Това което търсим в цялото Писание е истинско познание на Исус Христос и безкрайните богатства, които са в Него дадени нам от Бог Отец. …. Какво повече да искаме, като духовна доктрина за душите ни, от това да познава Бог, да бъдем променени (трансформирани) от Него и да имаме славния Му образ изобразен в нас, така че бивайки участници в Неговата праведност да станем наследници на Царството Му и накрая да го притежаваме цяло?
….
О, вие, които се наричате епископи и пастири на бедните, гледайте да не са овцете на Исус Христос лишени от подобаващата им паша; и да не е забранено на всеки Християнин свободно и на своя си език да чете, държи и слуша това Свято Евангелие, виждайки, че това е Божията воля и че Исус Христос го заповядва; защото, по тази причина, Той изпрати апостоли и служители по целия свят, давайки им силата да говорят всички езици, така че да може на всеки език да се проповядва на всяко създание. И направил ги е длъжници на гърците и на варварите, на мъдрите и на простите, за да може никой да не е изключен от учението им. Със сигурност, ако сте наистина наместници, наследници и подражатели, ваше е задължението да правите същото, грижейки се за стадото и търсейки всеки възможен начин да обучите всеки във вярата на Исус Христос, чрез чистото Слово Божие. В противен случай, присъдата е вече произнесена и написана, че Бог ще изиска техните души от вашите ръце.

Защото е волята на Господа на светлината чрез Святия Му Дух, използвайки това Свято и Спасително Евангелие, да научи невежите, да изправи слабите, да освети слепите и да направи Неговата истина да царува над всички народи и нации, до края – за да може целият свят да познае един Бог и един Спасител – Исус Христос; една вяра и едно Евангелие. Да бъде.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *