И Синодът поиска отмяна на новия Закон за социалните услуги

Отмяна на новия Закон за социалните услуги поиска Светият синод на Българската православна църква.

Нормативният документ бе приет през пролетта, а една от целите, които си постави, бе в срок до 1 януари 2021 г да се закрият всички домове за деца, лишени от родителска грижа, и тези за медико-социални грижи. В свое становище от Синода са категорични, че деинституционализацията е процес с непредвидими последствия за българското общество, а новоприетият закон създава възможности и предпоставки за социално инженерство, което може да доведе до пълна подмяна на отношенията между родителите и децата и до трайното дестабилизиране на семейството.

Новата нормативна уредба е ясен сигнал за това, че чрез нея не се цели преодоляване на демографската криза чрез подпомагане на родителите в семейството за отглеждането и възпитанието на детето, категорична е Църквата ни.

Аргументите са – създава се опасност за множество български граждани във възможността неопределен брой правни субекти – частните доставчици на социални услуги, да проявяват субективно и ненаказуемо отношение при упражняване на дейността си. Причината е, че вече били приети правни норми с много общи и неясни понятия, които дават възможност за разширителното им и нееднозначно тълкуване. Такива са: „дете в риск“, „най-добър интерес на детето“, „закрила на детето“ имного други, посочват от Синода.

Оттам са убедени, че така наречените нови „семейни политики“, в основата на които е разбирането за детето като субект на самостоятелни юридически права, вече са придобили законов израз, който има противоконституционен характер.

От друга страна частните доставчици могат да бъдат и проводници на чужди интереси, вредни за обществото ни, се допълва в становището, с уточнението, че ако социалните услуги ще се предоставят срещу такси, определени от тези доставчици, то е безспорно, че ще се преследват и икономически интереси.

В становището се засяга и въпросът със системата, която функционира в Норвегия. От Синода припомнят, че във връзка с прилагането на тази система има много висящи дела в Европейския съд по правата на човека срещу скандинавската страна.

Създаването на Агенция за качеството на социалните услуги, която ще лицензира частните доставчици и ще извършва контрол и мониторинг по отношение на предоставянето на социалните услуги, пък не дава достатъчни гаранции за ефективност на контрола, отчитайки нивото на корупция в държавата ни, допълва Българската православна църква.

В заключение се подчертава, че така разписаната процедура за реинтеграция не гарантира в достатъчна степен, че детето ще бъде върнато в биологичното му семейство, когато са налице условията за това. Поради зависимостта й от много субективни фактори, тя може да бъде дълъг и неефективен процес, който да доведе до прекъсване на връзката родител-дете.

Чрез някои от въпросните разпоредби по същество се отрича духовната връзка на детето с неговите родители, се казва в заключение в становището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *