ПЕТНОТО на ЗВЯРА

Д-р Вениамин Пеев

Днес, 20.03.2012 г., Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на БНА оповести с Решение № 334 имената и дейността на следните “пастори”, имащи и имали ключови позиции в СЕПЦ: Асен Райков, Божидар Ялъмов, Виктор Вирчев, Димитър Митев, Илчо Ефтимов и Николай Кокончев. И шестимата са обявени за АГЕНТИ на атеистическите и противоцърковни служби на тоталитарната система. Следователно те нямат право да бъдат титулувани като “пастори”. Старата мъдрост, че “когато фактите говорят, дори боговете мълчат”, се доказа по неопровержим начин в тази срамна публична информация, за която само се шушукаше повече от две десетилетия. Кощунственият ФАРС на “пасторското покаяние” в църквата на едно от горните лица преди няколко месеца вече не може да бъде манипулиран в полза на АГЕНТИТЕ. Уродливата ФАРИСЕЙЩИНА на тези лица, които лъжеха безсрамно евангелските християни и обществото в България, че са “упълномощени от Бога” да управляват една евангелска институция и които лицемерничеха пред организации, конференции и достойни християнски лидери в чужбина, вече не може да бъде опровергана. За тези шестима АГЕНТИ важи единствено Божията присъда: “мене, мене, текел, упарсин” (Дан. 5:25-28), пред която трябва да сведем с ужас своите глави.

Американският писател Стивън Крейн (1871-1900) е автор на новелата “Червеният знак на храбростта”, в която главният герой Хенри Флеминг успява да заблуди цяла армия и опитните в други битки офицери, че е … “герой”. Хенри се уплашва още в първото сражение и дезертира от бойното поле като “жалък страхливец”. Той изоставя другарите си, мнозина от които са ранени, и хуква в обратна посока – към спасяване на кожата си, към изграждане на кариерата си, към лъжата, че е постъпил като … “герой”. Най-противното в случая обаче е, както подчертава Стивън Крейн, че “никакъв срам не личеше по лицето му”. По пътя на бягството му от бойната линия Хенри получава удар по лицето си от един войник, който е ударът на изобличението в дезертьорство, но стигайки лагера на своята армия след сражението, Хенри представя раната си като “героична рана от боя”. Той е приветстван от всички войници и офицери като … “пример на герой”. Но прикритата лъжа за позора му няма да го остави до края на живота му… Кървавото петно е “червеният знак” на подлостта!

Животът на християнина не е литература! В битката срещу дявола и неговите служители вярващият трябва да има ясен и безкомпромисен мироглед за служение на Истината Христова – на всяка цена, дори с риска на своето спокойствие, кариера, благополучие. Какво виждаме обаче във фактите, представени ни от документацията за АГЕНТИТЕ Асен Райков, Божидар Ялъмов, Виктор Вирчев, Димитър Митев, Илчо Ефтимов и Николай Кокончев? Нищо друго, освен следните два страшни гряха: 1) кариеризъм за сметка на доносничество пред тайните служби; 2) липса на какъвто и да било срам за това предателство към Христос и Неговата Църква. Нека позволим на фактите да говорят!

На първо място искам да подчертая, че ЛЪЖАТА, лансирана от настоящото Ръководство на СЕПЦ, че негови членове са преустановили АГЕНТУРНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ след 1989 г., лъсна с цялата си грозота! За лицата Божидар Ялъмов и Виктор Вирчев е подчертано, че “Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност … към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.” Помните ли, уважаеми читатели, тиражираните обяснения на “каещите се” във Велико Търново, че били … “принуждавани” да сътрудничат на службите и те се били “поддали”? Ако натискът на службите би могъл да бъде “смекчаващо вината обстоятелство” за някои преди 1989 г., то за КАКЪВ НАТИСК може да се говори след 10.11.1989 г.? Безбожно дългият мандат на Виктор Вирчев – цели 20 години! – не може да бъде обяснен по друг начин, освен като осъзната възможност от страна на председателстващия и АГЕНТУРНИЯ МУ АНТУРАЖ в Ръководството на СЕПЦ да се продължи практиката на обвързаност със службите. А това означава да се направи опит за “прикриване” фактологията на АГЕНТУРНОТО МИНАЛО преди 1989 г. колкото се може по-дълго.

На второ място, искам да подчертая богатия арсенал на доброволно попълвани АГЕНТУРНИ СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ, които са свързани с имената на: Виктор Вирчев, Илчо Ефтимов и Николай Кокончев. В графата за Документи, които установяват принадлежността към органите, е подчертано, че сведенията са давани СОБСТВЕНОРЪЧНО. Кой дава “собственоръчно” писания, ако не е бил съгласен да направи това? Как не е потреперила ръката на пишещите по листата изменници на християнството? И какви са тези писания? Информация за природни забележителности и атмосферни промени ли са, или са “доноси” за нищо неподозиращи братя, църковни организации и събития в България и в чужбина? Някога апологетът на християнството Тертулиан (ІІ в.), опълчвайки се дръзновено срещу противниците на вярващите в своята епоха, бе подчертал, че само безбожниците пишат доноси, но християнинът не върши “нищо подобно”. Християнинът няма от какво да се срамува и “не се срамува от никого”! Г-да ШЕСТИМА АГЕНТИ НА СЕПЦ, чели ли сте някога Тертулиановата “Апология на християнството”? Ако бяхте я чели, имената ви нямаше да влязат в Решение № 334/20.03.2012 г.!

На трето място, страшно впечатление прави фактът, че лицата БОЖИДАР ЯЛЪМОВ (псевдоним “Славчо”) и ДИМИТЪР МИТЕВ (псевдоним “Русан”) се свързват с писма, в които е поискано “унищожаване личното и работно дело на агента”. Кой е поискал това? Не вярвам да е някое извънземно, нито пък някой от служителите на службите! По-скоро подозирам, че са поискали такова “унищожаване” самите АГЕНТИ. Или най-малкото това е станало с тяхното знание и съгласие. Но ако е така, за какво “разкайване” от тяхна страна може да се говори сега?… А щом се е стигнало до “унищожаване” на ДНЕВНИЦИ, АГЕНТУРНИ СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ, то какъв ще да е бил техният характер? Какви са били тези тайни, че дори Комисията по досиетата да не може да достигне до тях? Уви, няма как да узнаем на този етап, но едва ли са съдържали “сведения” за последния резултат между “Левски” и ЦСКА или пък колко са стрували самолетните билети до Швеция…

На четвърто място, прави стряскащо впечатление жаждата за обществени изяви на лицата Асен Райков и Илчо Ефтимов. Не са им стигали “пасторските” изяви, но поискали да стават и “кандидати на местни избори”. Представяте ли си, уважаеми читатели, каква е степента на такава наглост – АГЕНТИ В ЦЪРКВАТА да нахлуят и като АГЕНТИ И В МЕСТНАТА ВЛАСТ? Ако това се беше случило, потокът на доносничеството щеше да тече безпрепятствено навън от евангелските църкви, но този път – “облечен във власт”!

Има обаче едно още по-плашещо обстоятелство, което отразява настоящото отношение на Ръководството на СЕПЦ към АГЕНТУРНИЯ ПРОБЛЕМ. Това е ЧАДЪРЪТ, който п-р Иван Врачев изпъва над ЧЕТИРИМАТА АГЕНТИ. Врачев открито защитава компрометиралите се лица. Неотдавна заедно с Божидар Ялъмов Врачев обхожда някои петдесятни църкви, заплашвайки хора, които смело са изразили негативното си отношение към агентите в Ръководството. Врачев дори си позволява да твърди, че за такива почтени хора “вратата на СЕПЦ” щяла да бъде затворена, очевидно вживявайки се в ролята на … св. Петър. Също така Врачев се опитва да лансира Асен Райков, опитвайки се да му подсигури финансова подкрепа от някои петдесятни общности. Подобна “лоялност” към ЯВНИТЕ АГЕНТИ не само, че не постига преследваните цели, но нанася сериозна вреда на имиджа на председателя на СЕПЦ. А нали той дойде на върха, обещавайки “да внесе духовна промяна”?…

Решение 334/20.03.2012 г. е документ, който разкри много тайни и страшни грехове на част от Ръководството на СЕПЦ. Но този документ отвори една отдавна скърцаща врата към мрачната бездна. По-нататък има стъпала, които водят към действителните причини да се поиска “унищожаване” на папките с документация, принадлежащи на някои от АГЕНТИТЕ. А още по-нататък?…

50 comments for “ПЕТНОТО на ЗВЯРА

 1. Вени оповестени са със заповед 331 и „Епископ“ агент Велев който дори не е свален от отчет

 2. Г-н Лалев, нека бъдем коректни – Комисията по досиетата не издава „заповеди“, а „Решения“. А освен това, Комисията оповести и други АГЕНТИ в евангелски деноминации, например, на баптистката, но ако сте прочели моята статия, аз не споменавам за тях. Кажете по-скоро за лицата, които са визирани в статията, както и за фактологията, изнесена от Комисията. Аз съм Ви бил учител и съм Ви учил да се фокусирате върху определен проблем. Тук проблемът е за АГЕНТУРНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЕПЦ след 1989 г. Проблемите на другите са в други сайтове.

 3. Определено фактите за „вси светии” са потресаващи. До сега всичко беше в сянка и се твърдеше, че става дума само за предположения. Стряскащо е, че не само СЕПЦ, но и другите съюзи имат подобно заболяване. А сега? Дали ще има отново офиц. становища, покайни събрания или оставки? Kyrie eleison! Кύριε ἐλέησον!

 4. Вени прав си и това което съм научил от теб никой друг не е бил в състояние да го направи. Явно е, че в Евангелския сбор в БГ има много що да се дяла та и от мен ….
  приятен ден

 5. Всъщност преди дванадесет години, имаше едни събрания, на които верни светии казваха, че нямат нищо общо с ДС, но вярно е словото в Лука 8:17, в което се казва: Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе на яве.

 6. Здравейте, г-н Пеев!
  През далечната 1984 г. се запознах с човек със същото име като вашето. Беше син на пастира на църквата ни в Шумен – Тимотей Пеев. Стана така, че първото ми влизане в църква съвпадна с негова проповед. Дори до сега не съм я забравил – „Седемте бяса, които Исус изгони от Мария Магдалина”. Неговата проповед и християнско излъчване бяха част от нещата, които ме накараха да остана завинаги в църква.
  Надявам се, че вие нямате нищо общо с този човек! В противен случай не мога да проумея къде е останала христовата любов и защо тя е отстъпила място на злоба, чиито извори са направо от ада. Четох и други ваши статии, в които нападате Петдесятния съюз, но тази „преля чашата”. Разсъжденията ви са изпразнени от смисъл, но са изпълнени със ненавист и личен реваншизъм. Не разбирам на основание на какво?! Ако имаш нещо против брат си, отиди и се помири с него. Разговаряй и изясни за какво точно става въпрос. Не сте ли чували думите на Исус в Йоан 8:15 Вие съдите по плът; Аз не съдя никого. Какво означават за вас думите на ап. Павел в 1 Кор. 6:5-6 Казвам това за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си, но брат с брата се съди, и то пред невярващите?
  Не мисля, че това е оправдано поведение. Дали правилно преценихте риска да съблазните някой невярващ, който би прочел вашите злостни нападки?! Как после такъв човек би бил спечелен за вечността?!
  Споменатите в статията пастори са наречени „агенти” от една светска, репресивна машина – ДС. Същата, която е мачкала и унищожавала християнството в България. Същата, която продължава да мачка християнството и днес. Дали „петното на звяра” не е лепнато, за да изпита християнската ни простителност и доверието ни в брата?!
  Искрено се надявам да нямате нищо общо с Вениамин Пеев, който аз познавам от далечната 1984 г., защото в момента двамата стоят на диаметрално противоположни и взаимоизключващи се позиции!

 7. Преглеждам бр. 1-2 (2010) на сп. „Благовестител“, който е посветен на 20-тия събор на СЕПЦ (28-29 май 2010). На корицата – под две лъскави снимки – е изписан лозунгът на „политиката“ на СЕПЦ: „Нови предизвикателства – нови реалности“. Вътре следват купища страници със самохвалства за ролята на Виктор Вирчев, на ръководствата на СЕПЦ и други люде, които са водили Съюза към лоното на Св. Дух…
  Както изглежда обаче, към „новите предизвикателства“ днес трябва да отнесем и страшния проблем с АГЕНТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ на бившия председател Виктор Вирчев (агентурен псевдоним „Николай“), който не е приключил след 1989 г. Любопитно, но и страшно, би било да запитам дали информацията след всяко заседание на Ръководството на СЕПЦ, а и на 20-ия Събор, е била предавана на външни фактори спрямо Съюза? Политиката на такива организации като СЕПЦ е да прикрива всичко онова, което компрометира имиджа му, но аз бих запитал АГЕНТИТЕ на Ръководството защо са изменяли на това правило за „премълчаване“, препращайки СОБСТВЕНОРЪЧНО информации към тайните служби?

 8. Както виждам, след това доказано ‘петно’ коментарите са кратки… Да не кажа излишни. Маските паднаха и ‘синедриона’ лъсна в истинската си ‘светлина’. Фактите са такива, че дори не ни се приказва (и пише) по темата. Зашото името на нашия Господ е опетнено от тези, които са били част от нас. Аз се чувствам изцапан също. Добре че Бог ни е предупредил да не гледаме на човека…. Изникват обаче цял куп въпроси:
  – Как ще реагира църквата в случая? Ще продължава ли да търпи лъжебратята си?
  – Ако 22 години изнесените факти са укривани – кой е имал полза от това и защо?
  – Новите ръководители на църквата (които не са кадри на ДС) наистина ли са независими от светската власт?
  – Ако ДС е допуснала да разкрие своите хора в християнските общества сега, каква е новата действаща система за контрол на вярващите?
  Независимо обаче от отговорите, нека да търсим ‘онова освещение, без което никой няма да види Господа!’ Бог да ни пази и благославя!

 9. информацията не е нова или изненадваща – новото е официализирането й към днешна дата. Тези неща си вървяха отдавна всред хората по църквите и книга имаше написана на Банков по темата. Мен ме плашат не толкова хората в списъка – те са ясни – плашат ме тези дето не ги включват а ги покриват с формулировката: „Проверени са 14 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.“ – това според мен би трябвало да са действуващи платени агенти в администрацията към настоящо време. Пред вид факта, че протестантски църкви и мисии има в България още от турско време, и няма изстъпления или подобни досега – абсолютно неоправдано е да се харчат държавни пари от данъците ни, под претекст за национална сигурност за да продължават да се шпионират църквите. Ако някой е исторически доказан терорист, който трябва да бъде наблюдаван и ограничаван – това е самата именно държава и нейните служби.

 10. По стечение на обстоятелствата трябваше да продължа след Цонко за период от 6 месеца. И понеже съм от хората, които не мълчат, а говорят истината в очите, това се оказа доста неудобно за “прославеното” съюзно ръководство на СЕПЦ. Много бързо те си назначиха удобния за тях човек. Жалко за тях. Просто си заминават. Бог е дълготърпелив, но не е вечнотърпелив

 11. Опасенията на бр. Дакашев за „невключените лица“ в списъка са основателни, но все пак този проблем остава в сферата на спекулациите. А също така и не е най-страшният според мен.
  Обявените по неоспорим начин и с явен доказателствен материал АГЕНТИ в различните евангелски деноминации, които СОБСТВЕНОРЪЧНО са попълвали декларации за сътрудничество и донесения, разкриват един още по-страшен проблем пред нас – КОНТРОЛЪТ НА АТЕИСТИЧНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА АГЕНТИ ВЪТРЕ В ЦЪРКВАТА. Агентите, представящи се като „пастори“ на „християнското стадо“, са всъщност познатите ни от шпионските истории ДВОЙНИ АГЕНТИ. Те имитират лоялност както към едната, така и към другата страна.
  За разлика от емоционално реагиращите защитници на ШЕСТИМАТА АГЕНТИ В СЕПЦ, аз не съм голословен. Ще цитирам тук един документ, който бе оповестен преди известно време на конференция по проблемите за разрушителното наследство на тоталитарните комунистически режими, състояла се в София. Съветските тайни служби признават, че „съветските държавни органи бяха в състояние да въдворят агенти в нелегалните националистически центрове, да мобилизират редица шпиони вътре в националистическите органи…, да установят контрол върху каналите за създаването на агентурни мрежи и върху техните комуникации, както и да постигнат други свои цели“ (генерал-лейтенант Чебриков и др., ред. История советских органов, безопасности, № 12179. Москва, 1977).
  Политиката на ВНЕДРЯВАНЕ АГЕНТИ, за да СЕ УПРАЖНИ КОНТРОЛ от страна на комунистическата власт, е видна във факта, че ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЕВАНГЕЛСКИ ОБЩНОСТИ са били вербувани, за да бъдат използвани срещу своите подведомствени служители и организации. Но не само това! Случаите с лица като Божидар Ялъмов, Виктор Вирчев и др., които продължават „да сътрудничат“ в качеството си на църковни лидери и след 1989 г., подсказва за ПРОДЪЛЖАВАЩ КОНТРОЛ. Прави стряскащо впечатление и друго: АГЕНТИ като Виктор Вирчев и Теодор Ангелов заемат ключови позиции и извън рамките на своите деноминации. Например, Българското библейско дружество продължава да бъде „под контрола“ на тези лица, следователно над дружеството ще да има и друг, извънцърковен контрол. До ден днешен никой от нас, простосмъртните, не е разбрал как се озоваха споменатите лица като ръководители на Библейското дружество, в което не само се правят ревизии на Св. Писания, но и се издават, разпространяват и т. н. библейски издания.
  Следователно КОНТРОЛЪТ НА СЛУЖБИТЕ е (и продължава да бъде?) упражняван чрез ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА над всяка една църковна и християнска структура. Ето – това е най-страшното!…

 12. Д-р Пеев и останалите разумни читатели, вече са забелязали, че службите са вербували не кои да е водачи на църквите, а водачите през които са минавали пари. Много пари. Ненужно е да се влиза в подробности относно финансовите схеми, но както през пастирските процеси, обвиненията са били не само в шпионаж, а и финансови. Главната цел на ДС е била да контролира не само религиозната дейност, а парите на вярващите. Тепърва ще се разбере къде и как са се отчитали агентите, за които е посочено че са получавали и хонорар от ДС. Вероятно, подобно на агента Гоце, хонорарът е бил за лично написани изследвания в областта на църквата.

 13. Комисията оповести агентите на ДС в още четири деноминации.Национален алианс Обединени Божии църкви,Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България,Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България и Божия църква в България.Наистина тъжна картинка.Макар че за почти всички от тях се знаеше и говореше от доста време,когато това излезе официално вече може открито да се коментира и да се вземат мерки.Хора с досие за принадлежност към ДС да нямат право да бъдат избирани в Ръководствата на деноминациите.Това е правилния път.Не само в Ръководствата,но и да не бъдат на позиции,от които да могат да манипулират протестантската общност в България.

 14. Преди 4 години Комисията по досиетата публикува в Интернет списък на кандидатите за общински съветници, които са били агенти на ДС. В него фигурираше и името на п-р Илчо Ефтимов. Като редактори на Благовремие излязохме по случая с редакционен материал, в брой 93 от февруари 2008 год., озаглавен „Ще продължим ли да живеем със статуквото”. Обърнахме се към пастори от страната за коментари и ги публикувахме. Читателите обаче, не узнаха нищо за съпротивата, която имахме, с цел потулване на истината. Факторът номер едно тогава – п-р Виктор Вирчев ни телефонира чак от Лондон, а п-р Николай Кокончев –от Варна, с увещания да не предприемаме нищо по въпроса. Тогава не знаехме, че и техните пасторски имена са се търкаляли някъде из прахоляка на агентурните ни задкулисия. Екс депутатът Красимир Момчев също взе дейно участие в защитническата кампания, опитвайки се дори да ни шантажира.

  Въпреки натиска публикацията видя бял свят. Надеждата ни за промяна на статуквото обаче не се осъществи! Нищо не се случи нито в СЕПЦ, нито в кариерата на Илчо Ефтимов. Промяна очакваше единствено нас. В резултат на публикацията някои пастори забраниха получаването на вестника в църковните си общества. П-р Божидар Яламов (каква изненада!) лиши 30 абонати, платили годишни абонаменти, от възможността да получават вестника. П-р Веселин Йотов от Червен бряг ни заклейми писмено и ни призова публично да се извиним за стореното „зло”. Ние пък не се извинихме и напуснахме любимата си църква, на която Илчо Ефтимов продължава и до ден днешен да е пастор.
  Извод: За статуквото, пък било и църковно, бронебойни патрони няма открити!

  За подобно деяние в цивилизования свят човек си подава оставката и се оттегля от суетата на сцената. В далечния 16 век знаменитият английски философ и канцлер, лорд Френсис Бейкън, който бил уличен в корупция, слизайки от поста си, прозрял: „Накрая всичко ми отне наказващият Бог!” Човекът не бил духовник, но много ясно осъзнал, че комуто много е дадено, много ще му се поиска.

  В нашите балкански ширини, пет века по-късно, този морал все още не е припознат.
  Затова ние, редовите балканци, пък било и християни, продължаваме да си сменяме църквите, заравяйки си главите, когато около някой пастор замирише. Продължаваме да се чувстваме омерзени, когато търпим неморалният да ни учи на морал. И продължаваме да не вярваме на публични псевдо покаяния. Вярваме обаче в справедливостта на наказващия Бог… Да, вярваме!

 15. Бог е работил, работи сега и ще работи и за в бъдеще с различни хора, дори и хора като Павел, описан подробно в Библията, така че Слава да бъде на Бога за това, че Бог работи силно и днес чрез всички наши пастори в България без значение от тяхното минало, но нека се молим за настоящето и бъдещо духовно положение на България… !
  Слава да бъде на Бога и за тези пастори и за всички тези Деноминации, нека Бог ги прави да растат и да се приближават все повече към Него…!
  Бог ни обича всички, дори и автора на тази клеветническа статия, но както знаем според Светото ни Писание „одумници… няма да наследят Божието царство“ , но дано одумниците се покаят и простят и помирят със своите братя, че и те да дойдат в бъдещето Небесно Царство…

 16. Уважаеми участници във форума,
  Направи ли ви впечатление илюстрацията, която е сложена в началото на статията? Девет заровени в пясъка глави, а отвън стърчащи тела с издигната най-високо, забележете, коя част от телата? Невероятна илюстрация е! Не ви ли прилича на „светия петдесятен синод“? Те са точно в такава позиция и с главите и с телата, нали?
  А на „детето на Бога“ искам да му кажа, че колкото и инфантилно да ни припява мантрите за „приближаване, помиряване и силен растеж чрез неговите пастири-ченгета“ не е излишно да знае, че „Децата на Бога“ са една много противна секта. И ако ти, драги, не си от тази секта, не се именувай по този начин! Или принадлежиш точно към нея?

 17. Г-жо Райнова, не Ви познавам, но Ви се покланям!
  От такива жени като Вас трябва да се поучат мнозина от нас, мъжете! Срамувам се, че цяло десетилетие съм служил като пастир в една евангелска деноминация, каквато е СЕПЦ, робувайки на измислен идеализъм. През десетте години на служение видях как „п-р“ Иван Зарев уволняваше достойни служители, за да угоди на властта, и започнах да се питам – защо? Чувах от следващия председател „п-р“ Динко Желев как трябва да бъдем „лоялни към властта“, като пишем доноси, и продължих да се питам – защо? Бях предаден неведнъж от следващия председател „п-р“ Виктор Вирчев, който ми бе колега в Богословския факултет в София, но вече знаех – защо!…
  Затова и обърнах гръб на тази прогнила духовно институция, която бе моделирана през десетилетията на тоталитарния режим с една главна цел – да прославя идеологията на комунизма у нас и в чужбина. Днес СЕПЦ има само един единствен избор – или да рухне, защото е жалка смесица от „кал“ и „желязо“, или да се очисти сега. АГЕНТИТЕ все още имат право на избор – да напуснат доброволно Ръководството и дори амвоните си! Ако не го направят, то има само две възможности – или ние да ги свалим силом, или ние да им обърнем гръб, отупвайки завинаги праха от нозете си. И при двата случая обаче, Вие, стотиците почтени и верни Христу последователи и аз няма да бъдем с тях!

 18. Д-р Пеев,СЕПЦ го е имало преди нас ще го има и след нас.Този съюз,който е най-големия протестантски съюз в България(колкото и това да ви е неприятно и да ви дразни)е преминал през много борби,подлост,предателство.Надявам се и вярвам,че и тази мерзост ще бъде преодоляна.Но това не може да се случи по пътя на партизанските борби.Иска ми се да отсеете личните си желания за възмездие от желанието за промяна в СЕПЦ.Надявам се вашето желание-„СЕПЦ да рухне“,да не се изпълни.А това- „да се очисти“,това е желанието на мнозинството вярващи.Така го мисля аз.И така се надявам да стане.

 19. Г-н Пеев, замисляли ли сте се за това, че ДС просто си е „фабрикувала“ агенти, за да оправдае съществуването си?! Дали можете да лепнете „петното на звяра“ върху личност като Максим Бехар?! Та вие не можете да се сравните с кутрето на левия му крак! Помислете колко сте жалък в опитите си да цапате! Една поговорка гласи, че когато някой цапа друг, първо цапа своите ръце. Помислете, ако все още ви е останал здрав разум! Гледайте си „докторството“, което не ви прови повече християнини и оставете хората, които могат много повече от едното „доктортсво“, да правят нещата, които вие не можете. Визирам духовното ви безплодие, изразяващо се в напразните ви напъни да се изкарате светец и съдия. Замислих се, че ако вие бихте застанали в ролята на Господ, (което явно се опитвате да направите) то с един лекомислен замах бихте обезлюдили небето и бихте пренаселили ада. Дано Господ не ви съди със същата мярка! Срамувам се за вас!
  Ето ви и статията:

  Максим Бехар: Едно картонче няма да ме направи по-малко честен, почтен и етичен

  Шокиран съм, че някой може да напише името в ми в някакви регистри. Никога не съм имал нищо общо с никакви служби, а нямаше и за какво да имам.

  Сега не съм в България, но като се върна веднага ще прочета кой какво е писал за мен в тези регистри. Любопитно ще ми е. Срещал съм се със стотици хора, вероятно някой някъде надлежно е предавал това, което е чувал от мен. И бих се учудил ако не е така. Вероятно и днес се случва.

  Никога обаче не съм имал нужда да пиша нещо секретно. Тези които ме познават знаят, че винаги съм си казвал мнението публично. И винаги честно и почтено.

  Ето защо, едно картонче, или както и да се казва, за което не съм и предполагал, че съществува, няма да ме направи по-малко честен, почтен и етичен. Няма да не направи и по-малко професионалист.

  Едва сега разбрах, че името ми е написано някъде. Жалко, може би трябваше да знам по-рано. Защото през годините прочетох имената на прекрасни хора, супер интелигентни и невероятни творци, и трябваше да се досетя, че със сигурност някой е ходил и след мен.

  Нямам тази дарба да бъда агент, въпреки, че работя в агенция.

  Но имам много близки роднини в Израел, за които бях викан няколко пъти през 80-те с въпроси дали подържам връзки с тях. Нямах възможност да го правя за съжалeние, и винаги това беше отговорът ми. Ако с това съм засегнал някого, дълбоко му се извинявам.

  Максим Бехар
  21 март 2012

 20. Г-н Петров, провокацията ви за Максим Бехар е много плитка и неуместна!
  Първо, тази високо уважавана личност, с чието „кутре на левия крак“ никога и през ум не ми е минавало да се сравнявам, няма нищо общо с дискутирания по-горе проблем! Вие какво – етнически или някакъв друг проблем искате да вмъкнете тук?… Нито аз, нито някой от участниците във форума е споменал друго лице извън Ръководството на СЕПЦ.
  Второ, проблемът, дискутиран тук от мислещите участници, към чието число все още не бих Ви причислил, не е в броя на „картончета“. Прочетете Решение № 334/20.03.2012 на Комисията по досиетата и ще видите, че в нито една от графите на обявените АГЕНТИ в ръководствата на СЕПЦ след 2006 г. няма само „едно картонче“. Има ДОКУМЕНТИ, ДНЕВНИЦИ, СОБСТВЕНОРЪЧНО НАПИСАНИ СВЕДЕНИЯ и т. н. Има дори ПИСМА, изискващи „унищожаване“ на РАБОТНИ ДЕЛА и т. н.
  На този етап ще приема ПРОВОКАЦИЯТА Ви като поредната устремна намеса на дилетант, който иска да вдигне шум, за да го забележи някой. Аз не се впечатлявам от такива „щурмоваци“. Ако обаче продължавате с шантажи от този род, ще бъда много и принципно остър с Вас, въпреки че не искам това да стане.
  Когато се прави дебат, силният и умен противник не напада гаменски опонента си, както правите Вие още с първия си плонж. Затова Ви предлагам първо да прочетете внимателно Решение № 334 на Комисията по досиетата и да дебатираме по същество, не с импровизации.
  Аз съм готов за силен и конструктивен по отношение на мнения дебат. Бъдете сигурен, че НЯМА ДА СИ ТРЪГНА, докато не стигнем до единомислие (Вярвам, че отново напомнилият за себе си „Генчев“ ще потвърди това).

  С очакване – д-р Вениамин Пеев

 21. Г-н Петров,
  Няма да е лошо, ако си направите труда и прочетете доклада на комисията по досиетата, за да видите какво пише във всяко едно досие. А там срещу картончетата е написано, че досиетата им са унищожени, т.е. казано с други думи, зад тези картончета има дейност, за която е по-добре останалите да не научават. Та, затова съответните имена са поискали досиетата им да бъдат УНИЩОЖЕНИ. Ако са били толкова почтени, защо трябва да унищожават написаното за тях? По-добре би било да прочетем за почтените им дела, нали така? Или вие не събирате кураж да прочетете досиетата, но намирате сили да коментирате този, който не мисли така угоднически като Вас?
  А не виждам какво общо има „докторството“ на г-н Пеев с въпросите, върху които той фокусира вниманието на участниците във форума. Принципите и морала не се изучават в училище, те се възпитават! Дискусията е за верността, принципите и морала на тези, които излизат на амвоните да ни учат как да живеем НИЕ според Христовите принципи, а самите те да бъдат предатели спрямо братята и сестрите, които са в църквите им. Ако принадлежите към петдесятното общество, сигурно познавате тези с досиетата и картончетата. Не ви ли смущава този мутренски стандарт на живот, който те демонстрират? Дали пък във вашата Библия не се разказва, че и Христос е живял така нашироко, също като пастирите-ченгета?! В моята Библия разказът е много различен… А да, и не се срамувайте заради морала на хората, които имат кураж да говорят ИСТИНАТА, която много често не е приятна за онези, които се нагаждат към всичко, за да не пострадат интересите им!

 22. Тези хора са знаели какво правят.Много истински християни са били предавани на държавна сигурност,писали са без съвест доноси срещу братя и сестри,за да могат да се издигнат на високи постове,да успели са,но на каква цена? Това са двойни агенти,троянски кон в църквата.Фарисейския квас не се е очистил от нашите църкви.Някои от пасторите агенти са се замогнали доста от към материалното благополучие.А обикновените вярващи нищо не подозират,как търговците в храма търгуват за гнусна печалба.

 23. Ето това е новина! Това е достойно поведение на съгрешил с АГЕНТУРНА ОБВЪРЗАНОСТ евангелски служител, който НЕ САМО СЕ ПОКАЙВА, но и СИ ПОДАВА ОСТАВКАТА!
  Тази сутрин в телевизионното предаване „Вяра и общество“, водено от Горан Благоев, старейшината Павел Игнатов прави публична изповед за своето отстъпление от християнството. Макар и подписвайки ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО „под натиск“ преди няколко десетилетия, Павел Игнатов се изповядва веднага пред своята евангелска общност. Ето – това е ПОКАЯНИЕ! Той направи публична изповед и неотдавна. Въпреки изповедта, че е действал „под натиск“, Павел Игнатов заявява, че СИ Е ПОДАЛ ОСТАВКАТА! Ето – това са РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ от евангелско покаяние по примера на Закхей!
  Лично аз приветствам МЪЖКОТО и ХРИСТИЯНСКО ПОВЕДЕНИЕ на Павел Игнатов! И питам – ЩЕ ПОСЛЕДВАТ ЛИ ПРИМЕРА МУ ЧЕТИРИМАТА НАСТОЯЩИ АГЕНТИ В РЪКОВОДСТВОТО НА СЕПЦ?

  Д-р Вениамин Пеев

 24. Мъчно ми е, че някои от изброените по-горе пастори агенти на ДС, съм чувала и от амвона и в лични разговори да говорят за гоненията и притесненията, които ,,били“ преживели по време на комунизма. Хората, които са част от техните църкви могат да кажат колко пъти са ви говорили за това как християните трябва да пострадаме за вярата си. Чудно ми е, сега когато фактите станаха официални, как тези хора ще продължат да поучават от амвоните? Ще има ли хора, които ще си признаят и поне ще поискат прошка? Или пак ще ни замажат очите с всевъзможни оправдания. Видяхме как реагираха някои от православните митрополити след като стана известно, кои от тях са сътрудничили на ДС.
  Въпросът е морален, трябва ли такива хора да продължават да служат на Божията нива? И ако тези хора, след промените са се покаяли за тези си доноснически действия, защо никой не е разбрал за това?

 25. Току-що слушах разговора на Горан Благоев с пастир Павел Игнатов. Мога да кажа без колебание, че постъпката му е достойна: допуснал компромис, но съжалява за това и подава оставка! Помня колко много всички хора, които принадлежаха към нелегалната Божия църква, бяха преследвани и репресирани от комунистическия режим. Докато в официално регистрираните Евангелски деноминации това преследване беше в много по-слаба степен. И ако пастир Игнатов е имал желанието да помогне за легализирането на своето общество, в името на какво са правили това онези от СЕПЦ, които имат досиета и картончета? Познавам всички тях лично, с изключение на Асен Райков, и мога да кажа, че го правеха за лични материални облаги. Излизаха в чужбина и се връщаха с щедри подаръци, това продължи особено след 10 ноември. Ами колко и да ги защитавате, няма как да отречете доста високия им стандарт на живот: луксозните жилища, скъпите колите и всичко, което те могат да си позволят, а повече от половината от техните пасоми едва ли могат и да мечтаят за подобен живот. Така че ще гледам дали и сред „най-голямата евангелска деноминация, педтесятната“ ще се намери поне един достоен мъж, който да покаже лицето си пред българските християни и да каже, че съжалява и моли за прошка. Или ще продължаваме да слушаме лицемерните им проповеди и да гледаме фалшивия им живот, докато застанат пред лицето на Великия Бог, но пред Него няма да могат да играят повече този цирк.

 26. Много е жалко,че проблемите продължават умишлено да се неглижират, а те са огромни. Ако бяха само публикуваните няколко човека, с мед да ги нахраниш. Обръщам се към Ваньо Врачев, защото както разбирам и той станал закрилник на ченгетата: Иване, не се прави на ощипана госпожица, че не знаеш, че 90% от протестанските пастири преди десети ноември бяха доносници! Като председател на деноминация имаш право да изискаш отварянето на досиетата на всички пастири, бивши и действащи и да ги оповестиш, като се разграничиш от тях, а действащите уволниш. Започни с тези от Пловдив и региона, които най-добре познаваш. Нали нямаш кого лично да прикриваш? Надявам се оповестените от петдесятния съюз да се оттеглят сами, защото тяхното време просто свърши. Колкото до останалите Еленковци, Павел Игнатовци, Павел Ивановци, Тео Ангеловци и цялата плеяда доносници, благодарен съм на Бога, че доживях нечестивият, на когото винаги са служили, да дръпне покривалото, с което до сега ги прикриваше и да изкара на показ явна всичката им мърсотия! Спирам, защото започна да ми се гади!

 27. Дали някой от СЕПЦ ще се покае за делата си и ще напусне ръководните постове нека да оставим те да решават. За мен стои на дневен ред въпросът как ще реагират църквите в този съюз? Въпреки, че повечето християни може и да не усетят мащабите на онова, което се случва, със сигурност до хората, ангажирани с ръководството на местните църкви ще достигне тази информация. Затова предлагам всеки Духовен съвет, ако наистина се счита за духовен, да изрази писмено своето мнение до ръководството на СЕПЦ относно обвързването на въпросните хора с Държавна сигурност и заеманите в момента длъжности. Така сглобения Устав на СЕПЦ отрежда помощна роля на Духовния съвет и дава водеща функция на пастира, но като хора, носещи отговорност пред Бога за нашите действия или бездействия, сме длъжни да изразим мнение, каквото и да е то.

 28. „Фактите са такива, че дори не ни се приказва (и пише) по темата.“ – Слави Михайлов
  Двадесет и две години по-късно…
  Още в детските си години,дочувах от възрастните(когато се събираха тайно у нас)за „пастирски процес“,“изселване“,“отнемане на жителство“,“гонение“,“доносници“.През юношеските ми години,трябваше да внимавам за „какво говоря“в църквата.През младежките ми години,отивайки на общение с младежите,трябваше да внимавам,следили ме някой съмнителен субект…
  Е,добре до 1989 г.,някои не са устояли и по-различни причини са станали „послушни“ на службите.Но,след демократичните промени защо е трябвало да продължават да бутат този“сезифов“камък срещу наклона на правдата!?…И какви са тези „схеми“ на прикриване,потулване,дезинформация,манипулации,заплахи!?…
  Динозаврите, от ония мрачни времена на СЕПЦ, почти си заминаха от този свят.Но,докога ще продължава „ледниковият“ период за този съюз?И въобще необходим ли е за в бъдаще?Чии интереси обслужва,на редовите вярващи или на една каста от „служители“ и приближените им?
  Горните коментари,са ясни и точни!Камбаната бие,време е…

 29. Предложението на Красимир Методиев е изключително полезно! То отговаря както на крещящата нужда да се реагира незабавно, така и на правната база на настоящия Устав на СЕПЦ. Духовните съвети на съответните ЕПЦ, които членуват в Съюза, трябва да изразят мнение дали споделят пагубната политика на Врачев и неговото ръководство ЧЕТИРИМАТА ЯВНИ АГЕНТИ да продължат да бъдат част от управлението на СЕПЦ. Ако това не се случи, то ще стане ясно колко порочна е цялата вътрешна политика на Съюза. Разбира се, трябва да бъде предвидена и манипулацията, които някои от пасторите (също обвързани с агентурно минало)биха упражнили върху своите подведомствени. Във всеки случай ситуацията с ЧЕТИРИМАТА АГЕНТИ вече е част от срамното настояще на Петдесятния съюз. Все още има възможности за достоен изход!

 30. „Всеки да съдейства да не изтича информация по този вътрешен за нашето вероизповедание въпрос в публичното пространство“ – това е цитат от писмото на СЕПЦ и е мото на илюстрацията в началото на статията. След това официално становище някой от нас вярва ли, че господата от СЕПЦ ще направят стъпка към разкаянието, а още по-малко към покаяние?! На мен много ми се иска тези страхливци да съберат кураж да го направят. В Новия Завет има покана да „изповядваме греховете си един на друг“, а не да ги прикриваме и замазваме, както ни инструктират „другарите“ от СЕПЦ. (Защото към настоящия момент не можем да отнесем тези с досиетата и картончетата към братята, нали така?)

 31. А защо д-р Вениамин Пеев не казва нищо за агентурното досие на епископ Васил Еленков?Дали защото д-р Вениамин Пеев чете лекции във факултета на агент Велев? Нали епископа отричаше да е агент.Как д-р Вениамин Пеев ще продължи да работи за човек,който често не говори истината?

 32. Повече от странно звучи „тревогата“ на г-н Игнат Колев за моята преподавателска дейност на фона на коментарите по-горе. Нека си ги припомним: Красимир Методиев предлага Духовните съвети на ЕПЦ да вземат отношение към проблема с ЯВНИТЕ АГЕНТИ. Любен Маринов припомня с болка за психозата, създавана в евангелските общности – дори харизматичните! – поради агентурно присъствие повече от половин век. Павел Игнатов си призна греховете, извършени в името на едно по-велико дело и заяви, че въпреки това се е оттеглил от отговорна служба в деноминацията си. Дори наши сестри представиха явни доказателства за АГЕНТУРНАТА ДЕЙНОСТ на лицата Вирчев, Ялъмов, Кокончев и т. н. след 2000-ната година. Всичко това води за разумните участници във форума до един извод: ЗА АГЕНТИТЕ В СЕПЦ НЕ МОЖЕ ДА ИМА МЯСТО ПОВЕЧЕ В РЪКОВОДСТВОТО, защото ТЕХНИЯТ КВАС ТРОВИ целия Съюз. Именно тази е ТЕМАТА на този сайт, а не АГЕНТУРНИТЕ ПРОБЛЕМИ на другите евангелски деноминации и БПЦ. За тези проблеми си има други сайтове.
  Детските въпросчета на г-н Игнатов ми напомнят за моята преподавателска дейност в светските училища, където в часовете, когато съм говорил за великолепното есеистично майсторство на Франсис Бейкън или за лириката на английските романтици Уърдсуърд, Байрон, Шели, Кийтс, понякога са ме прекъсвали ученици. Един виква: „Г-не, едно гълъбче кацна на прозореца“… А друг пита: „Г-не, може ли да отида на тоалетна?“… Въпросчетата на г-н Игнатов са нещо такова – зададени са „ни в клин, ни в ръкав“.
  Но въпреки това ще отговоря на плоската провокация!
  Г-н Игнатов издава една често срещана логическа грешка, като смесва ОБКРЪЖЕНИЕТО с ЛИЧНОСТТА. За разлика от вулгарното марксистко убеждение, за което г-н Игнатов подсказва, аз не приемам възгледа, че „битието определя съзнанието“. Както един бял лекар като Алберт Швайцер, който служи на африканците десетилетия наред, не е „почернял“ от пребиваването си на черния континент, така и аз не се променям поради факта, че преподавам в един от факултетите на ВЕБИ, чийто основател е Васил Еленков. Ако той има проблеми с „агентурно минало“, то как ще се разрешат те, не е мое задължение. Аз НЕ СЪМ ЧЛЕН НА Н А на ОБЦ, затова в правен и морален смисъл тяхното Ръководство трябва да вземе отношение.
  За сведение на г-н Игнатов, аз съм преподавал години наред и в Адвентния колеж, но нито съм станал член на тази организация, нито съм си позволявал да се намесвам в техни вътрешни проблеми. Благодаря Богу, че сме в прекрасни колегиални и християнски отношения както с пастирите Васил Еленков и Анатолий Еленков, така и с п-р Венцислав Панайотов и цялото адвентно ръководство.
  Ще дам още един последен пример, който свидетелства, че разумният човек не може да смесва хабитат, среда, обкръжение с манталитета, характера и принципите на личността. Председателят на ОБЦ п-р Николай Неделчев прекара наскоро известно време в Ирак, където чете на официално ниво лекции пред ислямска аудитория. Дори си пусна дълга брада, за да бъде приет в местната култура. Следва ли да го подозираме за това, че е станал приятел на исляма?… Разбира се, че не!
  Ще завърша отговора си с една мисъл на д-р Били Греъм, която цитирам по памет: „Обстоятелството, че човек се ражда, живее или работи в сервиз, не го прави автомобил“.
  Затова апелирам към злонамерените коментатори в този форум първо да се запознаят със сериозността на темата и после да обръщат внимание на гълъбчетата или да бързат към мястото, което ги влече най-много…

  Д-р Вениамин Пеев

 33. Интересно тълкуване на ситуацията с оповестените агенти от ДС ни поднася д-р Пеев.Ако си осветлен като агент на ДС и си от СЕПЦ,то ти си по-черен и от дявола(ако цитирам всичките епитети,които д-р Пеев написа за пастирите с досиета от СЕПЦ ще се получи доста дълъг списък).Но ако си осветлен като агент на ДС и си служител на деноминация различна от СЕПЦ,то ти будиш уважението на д-р Пеев и той е в прекрасни колегиални и християнски отношения с теб.Това е меко казано двоен стандарт.Това ме навежда на мисълта,че тези пастори не са така омразни на д-р Пеев,защото са оповестени като агенти на ДС,а просто защото са пастори от СЕПЦ.Освен това,коментиращите тук,ако са в унисон с вижданията на д-р Пеев,той им се покланя,радва им се и т.н. Но ако случайно някой изрази мнение,различно от неговото,то той на секундата е заклеймен с доста силни думи.Веднага тези хора са унизявани и често се отказват да коментират,може това да е тактиката на д-р Пеев.Всички инакомислещи да им се затварят устите и неговите думи да се приемат като последна инстанция.Аз не мисля,че въпросът зададен от г-н Игнат Колев е “ни в клин, ни в ръкав”.Вие работите във факултет оглавяван от агент от ДС,който забележете,не е снет от отчет т.е. действащ агент,а търсите сметка на пастори,които са в деноминация,за която вие нееднократно казвате,че нямате и не искате да имате нищо общо.Елементарно се мъчите да омаловажите този факт.И този ,според мен правилно поставен въпрос,вие наричате цитирам:“вулгарното марксистко убеждение“ на г-н Игнат Колев.Как за едната деноминация(тази на епископ Еленков-агент Велев) агентурното минало е тяхен проблем и цитирам пак д-р Пеев:“Аз НЕ СЪМ ЧЛЕН НА Н А на ОБЦ, затова в правен и морален смисъл тяхното Ръководство трябва да вземе отношение.“А когато става въпрос за СЕПЦ се нареждат едни дълги страници с призиви,които целят унищожението на СЕПЦ.Защо по отношение на СЕПЦ не важи вашия принцип д-р Пеев,че Ръководството на съответната деноминация трябва да си реши проблема?Защо за НА на ОБЦ да важи,а за СЕПЦ да не важи?Аз за разлика от вас не подхождам избирателно към хората оповестени като агенти на ДС.Категорично и нееднократно съм заявявал,че независимо от деноминацията ВСИЧКИ служители,които са агенти на ДС НЯМАТ МЯСТО в органите на управление.Но на вас д-р Пеев,вашия началник агент Велев ви плаща и явно отношението ви към този агент на ДС е по различно.

 34. Уважаеми, г-н Генчев! Явно вие не познавате достатъчно принципността на д-р Пеев, щом си позволявате да го обвинявате в послушност спрямо своя работодател. За ваше сведение това не е основното място, на което той си вади хляба. Всъщност вие двамата защо не си направите публична среща, защото по всичко личи, че имате да си кажете доста неща?

  Осъзнавате ли всъщност, че в църквите все още има живи свидетели на всичко, което е ставало преди 1989 г.? И днес те лично могат да разкажат с огромна болка за нещата, които знаят, стига да има кой да ги попита. Тогава ще видите, че тук не се говори за дребни престъплениица, а че става въпрос за човешки животи и съдби. Тези свидетели обаче не са от поколението, което използва интернет и пише по блогове. Това е причината тук да не виждате техни изказвания и д-р Пеев да ви изглежда като самотен борец. Тези свидетели нямаха нужда от публикуване на досиетата, защото те през всичките тези години знаеха историята с подробности и наблюдаваха с болка, как същите хора след промените продължиха да бъдат „духовни водачи” на стадото Божие. Именно тези хора днес казват: „Браво, Вени! Радваме се, че говориш за това, което се случи. Надяваме се да успееш да напишеш всичко на хартия, за да може поколенията да го знаят.”

  Предложението на брат Красимир Методиев е прекрасно. Искрено се надявам местните църковни общества да имат достатъчно смелост и да станат активни. Важно е днес да се молим не само за съживление, но и за мъдрост как да постъпим в сегашната ситуация. Вярвам, че Бог ще ни води. Аз лично се моля за п-р Иван Врачев от момента, в който той пое председателския пост, защото осъзнавам, че това е огромна отговорност.

 35. Г-н Генчев! Неведнъж – за разлика от Вас! – съм се съгласявал с Вашето мнение, че ВСИЧКИ АГЕНТИ трябва да си отидат от СЕПЦ или която и да било деноминация и църква. Показах го и с одобрението си за подадената оставка на Павел Игнатов, към когото храня истинско уважение! Но решението е само на съответното Ръководство, защото това е в крайна сметка правният начин.
  Вие обаче продължавате да ръсите нагли лъжи по мой адрес, защото явно действате като ПЛАТЕН ГЛАШАТАЙ НА СЕПЦ или най-малкото изпълнявате ПОРЪЧКА НА СЕПЦ да лаете срещу мен персонално, а не по същността на АГЕНТУРНИЯ ПРОБЛЕМ.
  Веднага опровергавам ЛЪЖАТА ЗА „ДВОЕН СТАНДАРТ“. Аз съм в ОТЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ поне с ТРИМА АГЕНТИ НА СЕПЦ – Димитър Митев, Виктор Вирчев и Николай Кокончев. Тези „отлични отношения“ са на личностно ниво, професионално ниво и т. н. Проповядвал съм в църквите им и съм провеждал курсове там, участвали сме заедно на конференции съвсем наскоро, разговарял съм с някои от тях по телефона дори по агентурния проблем, готов съм да се срещам лично с всеки един от тях и занапред. Но НЕ СЪМ В ОТЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С АГЕНТУРНОТО ИМ МИНАЛО! И няма да бъда!
  Още в предишни форуми Ви казах, че не сте способен да разсъждавате логично! Поредното Ви излияние доказва тази крещяща Ваша слабост. С дилетантски маниер Вие сипете обобщения за мен без да разполагате с факти, основавайки се на ПОГРЕШНО ЧЕТЕНЕ на моите думи. Е, толкова Ви е дал Бог…
  Освен това имате КЪСА ПАМЕТ. На една от предишните ни дискусии Ви зададох въпроса: КАКВА Е ВАШАТА ПО-ПРИЕМЛИВА ТАКТИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА АГЕНТИТЕ В СЕПЦ? Вие не отговорихте, а изчезнахте „яко дим“. Сега пак Ви питам, щом твърдите, че отричате присъствието на агентите в СЕПЦ, КАКВА Е ВАШАТА ТАКТИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ? Само, моля, не изчезвайте отново зад храста на своята анонимност! Апропо, Вие активист ли сте в СЕПЦ или само волнонаемник?

  Д-р Вениамин Пеев

 36. Керванът си върви… кучетатата си лаят…
  Молете се за България, не хулете пасторите й…!

 37. Аз призовавам всички разкрити и неразкрити агенти на ДС от евангелските общности да се смирят и да напуснат ръководните съюзни и църковни постове, които заемат. Това ще бъде израз на тяхното покаяние и пример за достойно поведение.

 38. Неизменният стил на Генчев е да дъвче В. Пеев и упорито да обикаля около проблема в СЕПЦ. Скъсва се носи вода от 99 извора, само и само да не назове проблема с точното му име и да отдалечи вниманието на хората от същината на толкова съществена дискусия. Дори не се“сеща“ да спомене нещо за публичното покаяние на п-р Павел Игнатов. Нито пък коментира факта за ямболската ЕПЦ, който г-н Младен Бочуков предлага в подкрепа на очистването в СЕПЦ. Защо ли? Внимателно следя всичките му писания от самото начало и вече стопроцентово съм убедена кой се крие зад това име! Ще почакам още малко и ще ви кажа кой се нагажда така и защо. Защото той е много вътре в играчите с досиетата и картончетата, заедно играят в голямата игра и се пазят, и си помагат. Каква „християнска вярност“, а? Де да бяха също толкова верни и когато трябва да кажат истината! Генчев, как гледащ хората в очите, когато им говориш?

 39. Д-р Пеев,когато аз съм писал,че вие казвате истината,че не казвате истината или манипулирате,винаги съм подплатявал моите твърдения с конкретни ваши думи т.е. цитирал съм ви дословно.Бъдете така добър,когато ме обвинявате,че лъжа,да постъпвате и вие по този начин.Мисля,че всеки който прочете вашите писания и коментарите ви под тях,ще види „двойния стандарт“.Това не е лъжа.Вие го доказвате с вашите думи.Ако нямаше двоен стандарт,вие щяхте с еднакъв ентусиазъм да разобличавате агентурното минало на ВСИЧКИ оповестени агенти на ДС.Двоен стандарт е когато отричате покаянието на едни,а възхвалявате покаянието на други и мълчите за трети.Познайте за коя деноминация каква е реакцията на д-р Пеев.Ако изписаните неща от вас за п-р Виктор Вирчев и п-р Димитър Митев,са на основа „ОТЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ“,не ми се мисли,какво ще е при влошени отношения(по никакъв начин не оправдавам действията на нито един агент на ДС).Не си спомням да сте ме питали за по-приемлива тактика за отстраняването на когото и да било.Но може аз да съм забравил.А относно желанието ми.То е- всеки,който е оповестен като агент на ДС да се покае и да поиска прошка,след това да напусне Ръководството на организацията към която принадлежи.А как това ще се случи? Всяка организация да си го решава.Ние можем да се молим Бог да дава мъдрост на тези хора,как точно това да се случи.Има направени стъпки в тази посока от различни деноминации.Нещата са необратими и ще се случат.

 40. Към дете на Бога: Кой е кервана и кои са кучетата? Напиши си името, защото много хора се наричат деца на Бога! От чие име пишеш? Да не си някой от тези с досиетата! Пасторите на Бога ли служат или на България?

 41. Павел Игнатов даде достоен пример на своите колеги от СЕПЦ и останалите евангелски деноминации.
  Николай Кокончев от бившото Ръководство на СЕПЦ оповести своето отношение към агентурния си проблем с ДЕКЛАРАЦИЯ. Това е мъжествена постъпка и заслужава одобрение! Въпреки че в тона на тази декларация надделява инстинктът за самосъхранение и не се усеща превесът на християнското съжаление, все пак трябва да приветстваме неговата постъпка. Лично аз го призовавам като негов „боен другар“ и приятел да призове ЧЕТИРИМАТА МЪЛЧАЩИ АГЕНТИ В СЕПЦ да се изповядат публично и ДА СИ ПОДАДАТ ОСТАВКИТЕ! Мълчанието им през последните две десетилетия, което продължава и сега, не им върши услуга!
  РАЗКАЯНИЕТО в новозаветния смисъл е винаги ПУБЛИЧНО и води към СЪОТВЕТНИ ДЕЛА! Всички български евангелски християни чакаме!

 42. Тревожен е факта,че от Вениамин Пеев не се чува за агент Велев.Ако аген Велев беше от петдесятните църкви сигурно нямаше да се мълчи толкова.Много спорна фигура е и агент Клисурски,а и записа от канал 1 говори доста за тези,които могат да четат между редовете.

 43. Уважаема Веселина Попова ,ако наистина следите дискусиите под статиите на д-р Пеев,ще видите,че аз назовавам нещата с истинските им имена.Многократно пиша,че ВСИЧКИ агенти от ВСИЧКИ християнски организации ТРЯБВА да напуснат Ръководствата си.Всички!А д-р Пеев е човека,който иска фокуса да е САМО СЕПЦ,не аз.Неговите статии: ОТВОРЕНО ПИСМО на П-р Вениамин Пеев
  13.12.2011 Покайно писмо на Вениамин ПЕЕВ
  14.12.2011 НОВОГОДИШНО ОТВОРЕНО ПИСМО от д-р Вениамин Пеев
  02.01.2012 МАМОНСКИЯТ АСПЕКТ НА ДЕСЯТЪКА
  24.02.2012 ПЕТНОТО на ЗВЯРА
  20.03.2012 Тези статии са посветени само на СЕПЦ.Така,че не моето,а желанието на д-р Пеев е да се занимаваме САМО със СЕПЦ.Даже,когато първия коментар под тази статия един човек плахо се опита да му припомни за агент Велев,д-р Пеев го смъмри и човека се наложи да се извинява.Да,аз желая да се говори за всички агенти,независимо колко са ни близки и скъпи или далечни и не чак толкова скъпи.За агент Клисурски,както и за останалите оповестени,мненията са разнопосочни.Едни са в едната крайност,други-в другата.Аз приемам покаянието на ВСЕКИ,независимо дали е направено по телевизията,или не.Ако човек си поиска прошка,Бог му прощава.Ако поиска и от хората,те също са длъжни да му простят.Колкото до ямболската ЕПЦ-не съм член на тази църква и не мога да коментирам в детайли ситуацията там.Това,което ми е известно е,че това е една от най-старите ЕПЦ в България.Там са пастирували пастири,които са оставили отпечатък и то траен в историята на СЕПЦ.Познавам и пастор Янчо Ганев.За мен,той е един прекрасен човек,добър християнин и чудесен пастор.Та ако смятате,че пак не съм назовал нещата с точните им имена,конкретизирайте моля.

 44. Как може такива глупости да пишете за такива страхотни пастири? Не ви ли е срам? Да вярвате на досиета?? Това, което знам е, че тези пастири имат невероятни църкви, толкова много знамения и чудеса сам видияла чрез тях, и толкobа много хора са се спасявали чрех тях. Господин Вениамин каде е вашата цьрква, омрьзнало ми е от завистници! Моля засрамете се и си поискаите прошка най- вече от Бог, но ако имате сьвест и от хората.

 45. ГЕНЧЕВ вие говорите за събития и хора с огромна охота и като че ли добро познаване. Но ако сте истински тъй доблестен вярващ както се описвате, КАЖЕТЕ СИ ИМЕТО. Аз призовавам администрацията на този скапан форум да НЕ ДОПУСКА анонимни мнения, когато става въпрос за специфични хора, чиито имена са ОТКРИТО НАЗОВАНИ. И тъй ГЕНЧЕВ и всички ГАНЕВЦИ с вас – ако сте мъж на място както се описвате кажете си истинското име и от къде сте. В противен случай аз отказвам да коментирам вашите изказвания, тъй като те не са нищо повече от още един агентурен метод за манипулиране на църквите. ДА – вие сте агент със скрито име и псевдоним ГЕНЧЕВ който манипулира общественото мнение на църквите. АЗ ВИ ИЗОБЛИЧАВАМ ОТКРИТО в този форум и ви призовавам да се разкаете от своята скрита и агентурна идентичност. БИБЛИЯТА също ви призовава да отхвърлите лъжливото си име: Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.

 46. Уважаеми д-р Пеев, аз съм респектиран от целта която сте си поставили относно агентите в ръководството на СЕПЦ, но не може нещата да се гледат толкова тесногръдо. Вие сте наясно, че ръководството се ръководи и манипулира и от хора които не са в ръководството. Например, какъв съветник там може да бъде Илия Миланов, когато е бил агент? Моля Ви, ако ще коментирате петдесятния съюз, правете го докрай.

  ИЛИЯ МИЛАНОВ ИЛИЕВ 29.11.1950 С.ЧЕРВЕНАКОВО, ТВЪРДИЦА, СЛИВЕН 03.08.2009
  Директор в Сдружение „Християнски център“ Решение № 72 от 03.08.2009 г. – електронни медии
  Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения;
  разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили
  го щатни служители; рег. бланка; картони – обр. 1- 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело
  Ф1, а. е. 6925 – 3 тома. СДРУЖЕНИЕ „ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“-ГР. СЛИВЕН

 47. Г-н Георгиев, може би сте прав! Форумът затова е форум, за да се изказват различни хора и да се предлага информация, която прави картината по-цялостна.
  Аз познавам до голяма степен дейността на СЕПЦ преди 1990 г. Затова се спирам на „героите“ от този период, които продължиха ръководството на Съюза и след това. За дейността на Илия Миланов не мога да правя коментар, защото съм имал бегли контакти с него – идвал е на богослужение в сливенската конгрешанска църква, където бях и аз. Това, което знам със сигурност, е, че действаше заедно с Благовест Белев (агент „Христо“), който работи извън СЕПЦ. Не мога да се произнеса за „агентурното минало“ на Ил. Миланов, признавам, поради моята неосведоменост. Щом Вие имате данни, изложете ги и ги коментирайте. Лично аз ще Ви бъда благодарен.

 48. Днес в ЕПЦ Филаделфия слушах много интересна проповед от п-р Митев относно покорството на вярващите. Беше използван текста “Всяка власт е от Бога”. После мислих, молих се и накрая изгледах едно клипче, където п-р Куличев казва “Всяка власт е от Бога, но не всяка власт е Божия”. Припомних си много примери относно достоверността на твърдението на п-р Куличев, като тези християни, които отказаха да се отрекат от Християнската си вяра по времето на Нерон и малко по-късно в историята четем за пастирите, които бяха осъдени от държавната власт. Какво да кажем за тях?

 49. Всяка власт е от Бога но не всяка власт е бог. Светската власт е от Бога до момента до който не започне да се самообожествява. Затова за тези християни, които се покланят на идола на тоталитарната държава и нейната агентурна (и всякяква друга) намеса в делата на църквата – покайте се от своето идолопоклонство и дайте Божието на Бога а кесаревото на кесаря, тоест – светската власт. Време е българският християнин да започне да разпознава разликата между Бог и държава. Стига с тези богохулни тълкувания на Римляни 13, които се използват за затвържаване на „ръководната роля на държавата“ в духовния живот на вярващите. Църквата не е създадена от Христос за да обслужва интересите на тоталните атеистични държавни ръководства, а напротив – „да изобличава делата на тъмнината“ и да бъде духовен и морален коректив в обществото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *