АКТУАЛЕН ВЪПРОС

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ТРИСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 10 септември 2004 г.

Открито в 9,00 ч.

 

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Камелия Касабова, Любен Корнезов и Юнал Лютфи

Секретари: Силвия Нейчева и Несрин Узун

……………………………………………………………………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: ……………………………………..

Следващият актуален въпрос е също към министър Петканов, зададен от народните представители Атанас Щерев и Тошо Пейков.

Заповядайте, господин Пейков.

ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, господа министри! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, през изминалите седмици, почти вече и месец, българската общественост стана свидетел от излъчени по електронните медии, от печатните издания, от публикации в пресата информации за безпрецедентно твърдо прилагане на закона спрямо алтернативния Синод в България. Безспорен е фактът, че законът е над всичко и всички и Законът за вероизповеданията – също. Законът трябва да се спазва от всички граждани на Република България и никой не е освободен от това задължение. Вероятно ще кажете, че става въпрос за нарушаване на цитирания закон от страна на представители на алтернативния Синод, за проява на самоуправство и разпореждане със собственост на Българската православна църква, за това, че има и хора, които не са съвсем православни в този синод като представители на Българската православна църква.

Но все пак, уважаеми господин министър, мерките за прилагане на закона най-вероятно са законосъобразни, но това, на което масовият зрител и гражданин беше свидетел – изкъртването на врати с автомобили, нанесените тежки телесни травми на представители на Синода, грубото третиране на свещеници и миряни – всичко това противоречи не според всички, но сред част от българските граждани, на елементарни норми на поведение от страна на органите на реда и на подобаващото отношение към самостоятелната духовна власт в българската държава.

Прилагането на закона по този начин буди недоумение и безпокойство у гражданите и представя страната ни в една неблагоприятна светлина пред света, като страна, решаваща проблемите си по не достатъчно цивилизован начин. Не закъсняха и реакциите от страна на нашите партньори от Западна Европа, от Съединените щати.

Във връзка с гореизложеното от нас с доц. Атанас Щерев, поставяме следния актуален въпрос: уважаеми господин министър, кой разпореди прилагането на закона да стане по този груб начин и кой персонално носи отговорност за това поведение на служителите на реда?

Двамата с колегата Щерев предварително отхвърляме тезата, че вината се носи само от редовите полицейски служители. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър Георги Петканов.

МИНИСТЪР ГЕОРГИ ПЕТКАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Пейков, уважаеми господин Щерев, ще си позволя в началото на своя отговор да повторя малка, но много съдържателна част от своеобразния преамбюл на вашия въпрос, а именно, че законът е над всички и трябва да се спазва от всеки и никой не е освободен от това задължение. В този смисъл считам за уместно да подчертая, че формулираният по този начин принцип на законността е основният стожер на съвременната демократична държава.

Никой, под какъвто и да е било претекст, в каквато и да е било форма и в каквото и да е било качество, няма право и не трябва да го погазва или да проповядва неговото нарушаване. Ако все пак това се случи, правоохранителните органи, към които принадлежи и Министерството на вътрешните работи, са задължени да предприемат мерки за преустановяване на закононарушенията. В конкретния случай става дума именно за това – намеса на прокуратурата, обезпечена със съдействие от страна на МВР с цел възстановяване на законността.

Действията на полицейските органи при оказване на съдействие на прокуратурата за въвеждане на представители на Българската православна църква във владение на определени имоти, включително и храмови сгради, собственост на църквата, които до този момент се владеят неправомерно от т.нар. алтернативен Синод, са предприети в резултат на разпореждане на Върховната касационна прокуратурата и множество постановления на съответните окръжни прокурори. За всеки отделен обект е издадено отделно постановление с цел да не възникват никакви съмнения относно правомерността на действията на полицията. Предварително е планирано действията да бъдат предприети в дни, когато няма църковни празници, за да не се попречи на извършваните църковни ритуали. Поради това те са извършени на 21, 22 и 23 юли.

Оказано е съдействие и е осигурен достъп до имоти на територията на шест, повтарям, шест регионални дирекции на вътрешните работиПловдив, Смолян, Благоевград, Пазарджик, София-окръг и Кюстендил, както и на територията на Столичната дирекция. От всички тях затруднения при изпълнение на правомощията си полицейските органи срещат единствено на територията на град София. Държа да подчертая, че броят на храмовете, до които е осигурен достъп, далеч не е този, който беше огласен в медиите, а пет пъти по-малък. Става дума общо за 52 обекта, като само в 5 от тях са възникнали трудности при прилагането на закона. В останалите 47 обекта въвеждането във владение на свещенослужителите на Българската православна църква е осъществено без инциденти.

В посочените 5 обекта полицейските органи срещат противодействие и отказ да се изпълни законно разпореждане, поради което на основание чл. 78, ал. 1, т. 1 и 9 от Закона за МВР и по изрично разпореждане от страна на прокуратурата, те прибягват до използване на физическа сила при изпълнение на служебните си функции. Законът не позволява в подобен случай, т.е. при съпротива, органите на МВР да се откажат самоволно от изпълнението на своите правомощия. Напротив, те са длъжни да предприемат всички необходими и позволени от закона мерки за спазване на законите  и разпорежданията на държавните органи.

 

Позволявам си тук да цитирам текста, който преди малко посочих:

“Полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните си функции, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане.”

 И т. 9: “При освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентните органи”.

Уважаеми господин Пейков, считам, че в този случай правоохранителните органи и в частност полицията са действали напълно законосъобразно и никой от техните представители не следва да носи каквато и да е отговорност за своите действия.

Що се отнася до това, че на някои места – тези пет случая – се е наложило законът буквално да бъде приложен, това в никакъв случай не е неправомерно поведение от страна на полицията. Отговорност в това отношение, ако все пак някой трябва да носи такава, то това са единствено и само тези, които са отказали да изпълнят законовите повели и са погазили законността в Република България. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Пейков, имате право на реплика.

ТОШО ПЕЙКОВ (НДСВ): Уважаеми господин министър, като се съгласявам с част от Вашите аргументи, аз бих желал да Ви припомня и би трябвало да си признаем, че влизането в Светая светих на Българската православна църква в олтарите, дори в дни, когато не се провежда служба, е едно кощунствено действие и аз много съжалявам за действия, които са извършени от служители на реда в тази посока.

Освен това, към министъра на външните работи господин  Соломон Паси, който е действащ председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, сега присъства в тази зала, е имало въпроси от страна на правозащитници, между които и ръководителят на американската делегация на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и активен деец на Хелзинкския комитет, добър приятел на България, който подкрепи нашата декларация за защита на пострадалите български медици в Либия, господин Кристофър Смит. Научих, че министър Соломон Паси е отговорил подобаващо на тези въпроси.

Аз мисля, че на правозащитниците в Западна Европа и на Запад не са съвсем ясни и мотивирани тези наши действия и затова последваха някои мерки и някои препоръки от тяхна страна. Като желая органите на реда да съдействат наистина на гражданите да бъде спазен законът, аз искам да Ви връча една покана за участие на вашето министерство в конференцията на Парламентарната асамблея на ОССЕ през м. ноември на тема “Сигурността в Югоизточна Европа”, на която сигурно ще присъстват и същите правозащитници, на които може би ще се наложи да дадете отговор на това, което се случи в Българската православна църква.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Да благодарим на министъра на вътрешните работи Георги Петканов за днешното му участие в парламентарния контрол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *