Предстои ключово решение за бъдещето на децата в БЪЛГАРИЯ

Трима върховни съдии са предложили на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) да се постанови тълкувателно решение по въпроса: допустимо ли е и при какви условия да бъде допусната юридическата промяна на пола (в т.ч. промяна на имената, ЕГН, акт за раждане) при установена транссексуалност. Предложението е във връзка с противоречивата практика по подобни дела и развитията по едно такова дело.

Решението ще определи бъдещата практика на съда за допустимост и дали ако е допустима е достатъчна хормоналната терапия с необратими промени, в т.ч. и на вторичните полови белези, или е нужно преминаване през операция за смяна на пола. До момента, по информация на медиите, в над 90% от случаите от 2001 г. насам, решенията на съдилищата са били в полза на юридическата промяна на пола на транссексуалните лица, като в някои случаи не е поставено изискване за оперативна промяна на пола.   ​

Политики насочени към улесняване смяната на пола ще засегнат най-много децата и жените. От най-ранна възраст те ще бъдат насърчавани да поставят под въпрос своята полова идентичност, да се замислят дали наистина са момчета или момичета, за да им се „помогне“ навреме с хормонална терапия. В Англия броят на децата, които искат да променят пола си и се подлагат на хормонална терапия през последното десетилетие е нараснал с 4500 процента. От 40 деца през 2009-2010 на 1,806 през 2017-2018. От 3-годишна възраст те са поощрявани да се замислят върху това. Германия, преди броени дни, забрани със закон терапията на непълнолетни, които се борят с нежелана хомосексуална ориентация. Наказанието е 1 година затвор.

Ако решението е в полза на юридическата промяна на пола биологични мъже и момчета у нас, в качеството си на “транссексуални“ жени, ще могат да се състезават и да печелят срещу жени в редица спортове. Те ще могат да използват обществените тоалетни, бани и съблекални за жени, в т.ч. в детски градини и училища. С това насилието и злоупотребата спрямо деца и жени ще нарасне значително. Подобно решение ще отвари врата и за еднополовите бракове. Раждаемостта ще намалее още повече. Легализирането на подобни практики допринася значително за тяхното  разрастване. Виждаме редица примери за това в други страни*.

Същевременно изследванията показват, че много малка част от децата, които се идентифицират с пол различен от биологичния си, продължават да го правят през юношеството или по-късно. С нарастването на транссексуалността значително са нарастнали и случаите на транссексуални, които са се върнали към пола си по рождение.

В посоченото твърдение от вещите лица по делото, дало повод на съдиите за искане на тълкувателно решение, а именно че “транссексуалността не подлежи на медикаментозно и психотерапевтично повлияване и като състояние е необратима” не отговаря на реалността, предвид множеството случаи на транссексуални, преминали към пола си по рождение и научните изследвания по темата.

Ключово важно, при зачитане правата на отделната личност, е Гражданската колегия към ВКС, да се съобрази с Конституцията на България и постановеното в решението на Конституционния съд, във връзка с Истанбулската конвенция**, по отношение определянето на пола, както и с последствията от едно такова решение за бъдещето на страната ни. 

източник: АОЦ – Делото станало повод за искане на тълкувателно решение може да видите ОТТУК

20 материали касаещи последствията от подобни политики в други страни:

 1. „Стотици“ трансджендър хора искат да се върнат към пола, с който са се родили, казва бивша транс жена
 2. Как промяната на пола на деца във Великобритания се превърна в индустрия
 3. Промяната на пола на деца се превърна в индустрия във Великобритания
 4. Последствията от редефинирането на пола: ‘Бивши’ мъже побеждават жените в спорта
 5. Транссексуалност и спорт – факти и ресурси по темата
 6. Мартина Навратилова се обяви против участието на транс-жените в турнирите за жени
 7. В регионално състезание трансджендър мъже бият момичетата
 8. 5-годишно момиче е насилено поради транссексуална политика в училищата
 9. Последствията от социалния пол в Калифорния: Момиченце се прибира от училище уплашена да не се превърне в момче
 10. Какво се случва в женските съблекални с редефинирането на пола?
 11. „Транссексуален” мъж напада жени в защитени жилища
 12. Какво е нужно да знаем за хирургическата промяна на пола?
 13. Училища в САЩ разрешават на момчета да ползват дамските бани
 14. Водеща изследователка и защитник на правата на лесбийките призна, че сексуалната ориентация не е вродена и може да се променя
 15. Еднополови родители – злоупотреба с деца?
 16. Излезе филмът „Разбиране на еднополовото привличане“
 17. Най-голямата психиатрична организация осъжда лечението на нежеланoто еднополово привличане
 18. Излезе документалният филм “Бракът е нашето бъдеще”
 19. Тактиките на хомосексуалното движение
 20. Френски хомосексуалисти демонстрират срещу еднополовите бракове

Решение №13 от 27.07.2018г. на Конституционният съд във връзка с опитите за установяване на понятия за пол и полова идентичност, различни от биологичните, чрез Истанбулската конвенция. В решението съдът посочва:

“Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо съдържание. Това се потвърждава, както от обсъждането на разпоредбата като част от проекта за Конституция „…за равноправието между мъжа и жената“ (Протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект за Конституция на България от 13.02.1991 г. и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6, ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от групата признаци, които се придобиват или изменят в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото (решение № 14 от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).

Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид. В действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение на пола във взаимодействие с биологично детерминираното – чл. 47, ал. 2 от основния закон.

В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва със социалната роля – „майка“, с „раждане“, с „акушерска помощ“.

Накратко, понятието „пол“ се използва от конституционния законодател  като единство от биологично детерминираното и социално конструираното. Социалното измерение в Конституцията не създава социален пол, независим от биологичния.

…Традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност. …

Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията биха наложили в Република България да се създадат процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, в разрез с Конституцията. …

В Конвенцията  чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *