Божиите църкви празнуват 90 годишен юбилей

100 години ПЕТДЕСЯТНИЦА в БЪЛГАРИЯ – Pastir.org/100

100 статии за Петдесятното движение в България 1920-2020 (научна поредица на Pastir.org)

 

д-р Теол. Доний К. Донев

В суматохата около годишнините на СEПЦ, 75, 80 а сега и 90, се пропуска важният факт, че петдесятното разделение през 1928г. е начална дата и на свободните Божии църкви, които обединяват вярващите водени от дарбите на Святия Дух.

В периода след заминаването на сем. Заплишни от България (1923-1926), петдесятните църкви не са оставени без ръководство или на духовен самотек. Дионисий ръкополага седем презвитера, които обгрижват осемнайсетте (според Николов/Дюлгеров) петдесятни църкви действащи по това време в България. Между ръкоположените са: Стоян Тинчев (Долни дъбник, Плевен), Борис Грозданов (Вердикал, Банкя), белобрежките братя (Перник), Иван Брошовски (Ямбол) и т.н.

При учредяването на петдесятния съюз през март 1928г., ръкоположените от Заплишни презвитери на свободните петдесятни църкви не приема поканата на д-р Николов и въпреки настоятелните му призиви категорично отказват да приемат членство в човешки организации. Самата идея за административно ръководство за тях противоречи не само на Божието водителство в църковното събрание, но и на по-ранното им отделяне от застаряващите съборни и почти изгубилите влияние методистки църкви.

Въпреки че д-р Николов успешно изпълнява мисията за която е изпратен от Асамблеи на Бога, по-голямата част от младото Петдесятно движение в България остава нерегистрирано, заради което е санкционирано и преследвано. Неотдавна публикуваните доклади на Държавна сигурност съобщават за съществуването на Божия църква (Тинчевисти) около 1922-1924г. – доста по-рано от разделението при официалното регистриране на петдесятния съюз. Организационното събрание на СЕПЦ през 1928г. само утвърждава вече съществуващото разделение между петдесятните общества, а с това и началото на Божиите църкви в България.

Това личи и от факта, че само три общества влизат първоначално в СЕПЦ. Останалите остават нерегистрирани не само заради младия и неопитен Николов, но и поради оправдания скептицизъм към държавна намеса в живота на църквата и правителствен контрол върху нейната дейност. Съвсем основателно, мнозинството гледа на организацията на Николов с едва 20 члена, като предателство към петдесятното послание донесено от Заплишни и Воронаев. Главният проблем не е просто отказ от държавна регистрация, а историческия отговорния провал да се обедини младото петдесятно движение в единна духовна сила.

Почти моментално е дадено пророчество от Спас Стефанов (бащата на п-р Тома Спасов), в чийто дом в София се провеждат петдесятни събрания. Той пътува с влака до Плевен за да го сподели със Ст. Тинчев. Думите са от книгата на пророк Исая 8:12 и посланието им недвусмислено гласи:

„Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз,
И да не се боите от това, от което те се боят,
Нито да се плашите.”

Само няколко седмици след основаването на СЕПЦ, България е сполетяна от едно от най-силните земетресения – Чирпанското (6,9 по Рихтер), последвано от две подобни в пловдивския регион (7,0 и 5,6). Засегнати са почти половин милион души, а една трета от гр. Пловдив е напълно разрушена. Загиват над 120 души и около 1000 са ранени. Земетресението е потвърждение на даденото пророчеството, особено след като са засегнати ключови евангелски църкви в Пловдив и Меричлери. Ефектът е подобен на този след пророкуваното земетресение в Сан Франциско по време на съживлението на ул. Азуза. Следва и друго потвърждение – през тежката зима на 1928-29г., когато замръзва дори Черно море, главната квартира на СЕПЦ в Бургас остава блокирана до пролетта.

С потвърдено пророчество, опозицията срещу държавно регистрирания СЕПЦ е поведена в национален мащаб от презвитерите ръкоположени от Дионисий Заплишни при първото му посещение в България. Нерегистрираните (свободни) Божии църкви акцентуват върху водителство от дарбите на Духа без човешка или държавна намеса. По-големите групи са в северна България: Разград, Плевен, Ловеч, Етрополе, Враца, Монтана, Никопол и Троян.  А по-малките в селата около Ст. Загора, Ямбол и Перник. Презв. Стоян Тинчев води голямото общество в Долни Дъбник и Плевен. В Русе/Разград служи презв. Пенчо Илиев Пенев.  Презв. Борис Грозданов, който е посетен от шведския евангелизатор Аксел Линдгрен, ръководи групите във Вердикал/Банкя, Перник и Разлог. В непосредствена близост до трите съюзни църкви в южна България, презв. Иван Брошовски се грижи за обществата от Ст. Загора и Ямбол до Малко Търново.

Докато движението на Божиите църкви по-късно е обединено от Ст. Тинчев, а вердикалските и пернишки общества остават в периферията на новите църкви-членки на СЕПЦ, най-голямата сред Божиите църкви около 1928г. се намира в Завет, Разградско. Ръководи се от Пенчо И. Пенев, който приема евангелизма през 1912г. Имено на него се открива името „Божия църква“ с което той продължава да нарича събранието в Завет и след като получават кръщението със Св. Дух през 1928г. Запазен е оригиналния печат на църквата, на който ясно личи името „Божия църква,” както и документи с ранните му връзки с братя Бояджиеви от Пловдив и Ст. Тинчев. Имено тези самобитна общества и тяхната духовна идентичност се споменава в архивите на Държавна сигурност като Божия църква „секта Тинчевисти” още през 1922г. – значително ранна дата за какъвто и да е организационен живот сред младото петдесятно движение в България. /следва/

Из “Житие и страдания на Божията църква”

Спространни жития и страдания на свободните Божии църкви

За прочит:

 • Автобиография на Д. Заплишни (cir. 1927)
 • ДА „Архиви,” ф. 319K „ЕПЦ–Русе 1927–1948,” оп. 1, а.е. 3-5
 • Данаил Колев (семеен архив)
 • Д. В. Дюлгеров: Петдесетници (Годишник на БФ при СУ, София, 1932)
 • Динко Желев (личен архив)
 • Дневник на пътуване, Мери Заплишна (cir. 1924)
 • Марков, Й. „Донка Кинарева (спомени по случай 100 години от рождението й)”
 • Николай Николов – служебно дело, лични документи и сем. кореспонденция (1924-28)
 • Joseph Gourbalov, Birth and Early Historical and Theological Development of the Baptist Movement in Bulgaria, 2002
 • Letter from Axel B. Lindgren to Boris Grozdanov (April 10, 1930)

90 години Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (научна поредица)

 1. СЕПЦ на 90 год. – Въведение към Петдесятната история в България
 2. СЕПЦ на 90 год. – ЯМБОЛ, ГОРЕ СТОЙ: Духовен споменик за домовете на молитва
 3. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 1)
 4. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България: 1920 (Част 2)
 5. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 3)
 6. СЕПЦ на 90 год. – Писма от България 1920 (част 4): Константинопол
 7. 10 МАРТ 1920: Иван Е. Воронаев е назначен за пастир и евангелизатор в България от Асамблеи на Бога
 8. На 15 март 1900г. е роден п-р Николай Николов
 9. Ранни опити за учредяване на Общ съюз на петдесятните църкви и църковно братство в България през 1926-1927г.
 10. Учредителен събор на Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България (СЕПЦ) през март 1928 г. в Бургас
 11. Архивите говорят: п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 12. Събор на СЕПЦ в Бургас, 19-22 април 1945г.
 13. 04.2018 – На 26 април 1921г. в Бургас, Иван Воронаев обединява кръстените със Св. Дух в Християнска евангелска вяра (ХЕВ) „Пентекостел”
 14. Петдесятни църкви създадени в България през 1921 година
 15. Доктрината за Троицата и първите петдесятни мисионери в България Иван Воронаев и Дионисий Заплишни
 16. Първата Петдесятница в България – неделя, 12 юни 1921г.
 17. Пионерът на българското харизматично движение Иван Воронаев
 18. Ролята на Иван Воронаев в Българското петдесятно движение
 19. 95 години от мисионерското пътуване на Воронаев и Заплишни
 20. Първите петдесятни в България: Мисионери и вярващи
 21. Първите петдесятни в България: Общества и църкви
 22. Петдесятни църкви създадени в България през 1922-1926 година
 23. Благовестител и Петдесятни вести в изграждане на Петдесятното движение(1928-1948)
 24. Донка Кинарева – пример на интелигентност, принципност и храброст
 25. Курс за подготовка на библейски работнички към СЕПЦ в Сливен
 26. 95г. от пристигането на Иван Е. Воронаев в Одеса
 27. „Афоресването” на първите петдесетни общности в България
 28. 90г. от ръкополагането на Дионисий Заплишни за служител на Асамблеи на Бога
 29. 2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България
 30. Първата петдесятна национална младежка конференция – Ямбол (9-11 септември 1945)
 31. Преди 92г. Асамблеи на Бога изпращат п-р Николай Николов в България
 32. Петдесятното съживление през есента на 1927г. като предпоставка за създаването на Съюза на евангелските петдесятни църкви в България
 33. Петдесятни църкви създадени в България през 1927-1929 година
 34. п-р Николай Николов – непоследваният автентичен духовен водач на СЕПЦ
 35. Архивите говорят:Библейските курсове за пастири на СЕПЦ и богословското образование
 36. 1946: Заседание на Пастирската колегия на СЕПЦ в Стара Загора (1946 г.)
 37. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 38. Каталог на Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България(1929-1933г.)
 39. Младежка дейност при СЕПЦ непосредствено преди пастирските процеси
 40. Дванадесетият събор на СЕПЦ (1946 г.)
 41. Ангел Динов поема ръководството на петдесятното дело през 1948 г.
 42. СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)
 43. Божиите църкви празнуват 90 годишен юбилей

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *