Белези на лъжливите учители

Белези на лъжливите учители

Преди няколко години получих имейл с прикачена проповед, изнесена от пастор в моята църква. Лицето, което изпрати имейла, беше искрено загрижено. Той питаше:

 

— Този човек проповядва ли ерес?

 

Проповедта включваше ужасно заключение за това как Исус се отказал от Своята божествена слава във Филипяни 2 глава. Въпросният пастор твърдеше , че Исус е загубил Своята божествена природа по време на въплъщението и след това отново е станал Бог чрез възнесението. Той подчертаваше как ние имаме същата сила като Исус Христос на земята, тъй като Той е просто човек като нас.

 

Отговорих на мъжа, който ми беше изпратил писмото, като прикачих обяснение за ереста на кенотизма. Не знаех дали въпросният пастор възнамеряваше да проповядва ерес. Но това наистина беше ерес.

 

Ереста е разрушително фалшиво учение с потенциал да раздели църквата. Произнасяме този термин през цялото време, толкова често, че сме загубили усещане за опасността от ересите. Еретиците не са хора, които не са съгласни с вас. Еретиците са хора, които разделят църквата чрез фалшиви учения.

 

Повечето вярващи нямат възможност да учат богословие и да се запознаят подробно с ересите на гностицизма, докетизма, кенотизма, арианството, модализма и др. Богословското обучение е полезно, но не е изрично необходимо, за да идентифицирате някоя ерес.

 

Кои са някои от предупредителните белези, по които можем да разпознаем фалшивите учители?

 

1. Противоречия с Писанието. Често тези противоречия засягат смисъла на Евангелието. Ето как действа Сатаната. Изкривете Евангелието достатъчно, за да не е наистина Благата вест, проповядвана от Господ Исус Христос. Хората ще забележат, ако посланието е много изкривено, но няма да се впечатлят толкова, ако проповедите, които слушат, съдържат достатъчно истина, за да изглеждат като автентично евангелие, докато в същото време е невярно.

 

2. Добавяне или пропускане на елементи от Писанието. Лъжливите учители добавят към Писанието, за да контролират поведението на другите. Мотивът често е власт. Други фалшиви учители премахват елементи от Писанието, за да живеят както искат и да участват в иначе забранено поведение. Мотивът често е егоизъм.

 

3. Претенции за специални откровения, които се отнасят лично до вас. Настръхвам, когато чуя: „Бог ми каза да ти кажа това.“ Или още по-лошо: „Само аз получавам тази информация от Бога.“ Възможно ли е Бог да ви говори чрез другите? Да, но ако е някой, който претендира за непоискани специални откровения, отнасящи се лично до вас, тогава винаги трябва да сте нащрек, че срещу вас е лъжлив учител.

 

4. Претенции за различен източник, извън Писанието, който съдържа Божии послания. Вашите емоции са ужасен източник на Божията истина. Други религиозни текстове извън Библията, които претендират да имат нейния авторитет. Култовете привличат хората и с двете тактики: емоционални призиви и друг така наречен свещен текст, различен от Библията, какъвто е например "Книгата на Мормон".

 

5. Печеленото на пари е послание, което струва повече от Благата вест за Господ Исус Христос. Моля, проповядвайте и учете хората на щедрост, жертвено даване и десятък във вашата църква. Но не забравяйте, че любовта към парите може да лиши всеки човек от служение, независимо от неговите големи претенции.

 

Източник: Christian Post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *