ПОРТИТЕ НА ЕРУСАЛИМ – ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ

Имената на ПОРТИТЕ НА ЙЕРУСАЛИМ, описани в книгата на Неемия имат дълбоко духовно значение:

1. ОВЧАТА ПОРТА – Неемия 3:1
„Тогава първосвещеникът *Елиашив и братята му, свещениците, станаха та съградиха „Овчата порта”…

Изграждането на тази порта е свързано с името на първосвещеника *Елиашив, чието име означава „Моят Бог ще възстанови”! Не е случайно, че първата порта, която бе възстановена след завръщането на юдеите от Вавилонския плен, бе именно „Овчата порта”. През нея свещениците са внасяли жертвените животни в Храма.

Йешуа казва: Аз съм вратата на овцете! (Йоан 10:7) Чрез жертвата на Йешуа/Исус/ получаваме оправдание за греховете си и пълно възстановяване. „Овчата порта” възвестява милостта на Бога, Който опрощава греховете ни чрез кръвта на „Агнето”!

2. РИБНАТА ПОРТА – Неемия 3:3

През „Рибната порта” е преминавал всеки, който искал да продаде своя улов в град Йерусалим.
Духовното значение на тази порта е свързано с разпространението (хвърлянето на рибарските мрежи) на Евангелието (Благата вест):

Марк 1:17 (Мат. 4:19) – И рече им Исус: Вървете след Мене и Аз ще ви направя да станете ловци (букв. рибари) на човеци.

Матей 13:47-49: Небесното царство прилича на мрежа, хвърлена в езерото, която събира (риби) от всякакъв вид. И като се напълни (мрежата), изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите (риби) в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършека на века – ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните.

3. СТАРАТА ПОРТА – Неемя 3:6

„Старата порта” е свързана със смъртта на стария човек. Йешуа не поправя стария човек, а прави от него НОВО СЪЗДАНИЕ! Руах А-Кодеш (Святият Дух) дава сила на новородения човек да умре за плътта и греха, и да заживее за Бога чрез милостта на Господ Йешуа.
„Старата порта” е една от най-важните порти, тъй като сочи на това, че старото естество умира, за да живее Новият човек в нас, според Божията воля.

Йоан 3: 3-7… Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство!…

4. ПОРТАТА НА ДОЛИНАТА – Неемия 3:13

В Бит. 26:19 е записано как слугите на Ицхак (Исак) копаеха в долината, за да стигнат до воден източник. Така и ние, учениците на Йешуа, не трябва само да слушаме думите на живота, но и да живеем според тях. Трябва да копаем в долината надълбоко, докато стигнем до извора.
Да вършим чудеса, както Исус, означава да ходим както е ходил Исус.

Долината Геином (от тук идва „огнена геена“) е мястото, където са се изгаряли всички нечистотии, място, вонящо ужасно, където всичките ни плътски нечистотии (дела и помисли) трябва да бъдат унищожени. Трябва да погребем старото си плътско естество, парче по парче, докато Божията любов ни доведе, чрез Святият си Дух, до пречистващата Жива вода – Йешуа!

5. ПОРТАТА НА ИЗВОРА – Неемия 3:15

„Портата на извора” е в близост до Силоамския водоем – мястото, където Йешуа изпрати изцерения от Него слепец, да се измие (Йоан 9:11).
Духовното значение на тази порта е свързано с „Изворът на живата вода”, която учениците на Йешуа получиха чрез Святия Дух на празника Шавуот (Петдесятница).
Бог е изворът на жива вода (Йеремия 2:13; Захария 14:8; Йоан 4:10…), както и всеки, който се е умил в кръвта на „Агнето”:

Йоан 7:38
Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както е казано в Писанията (СЗ). Пр. 18:4; Исая 12:2-5; 44:3-4…

Йоан 4:14: Който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот!

6. КОННАТА ПОРТА – Неемия 3:28

Духовното значение на тази порта е свързано с битките ни в живота. Знаем, че „нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:12)

Божията армия на светлината води духовна война срещу силите на мрака!
Всеки Божий воин побеждава сатана чрез силата на Святия Дух! Ние не се борим за нашето спасение, а за нашето усъвършенстване и освещаване тук, по време на нашия земен живот. Ние не се борим срещу нашите братя и сестри в Господа! Ако Святият Дух е в нас, няма да попаднем под влиянието на заблудителните духове, но ще имаме победа над всяка съблазън и измама!

Притчи 21:31- Конят се приготвя за деня на боя, но избавлението е от Господа.

Захария 14:3-4 – Тогава Господ ще излезе и ще воюва…, както когато воюва в ден на бой. В оня ден нозете Му ще застанат на Елеонския (Маслинения) хълм, който е срещу Йерусалим, на изток.

7. ИЗТОЧНАТА ПОРТА – Неемия 3:29

Преди две хилядолетия в Йерусалим, през „Златната/източната/ порта”, възседнал на осле, влязъл нашият Господ Йешуа (Спасител)! Народът Го посрещнал с възторжени възгласи, постилайки палмови клонки пред Него: – „Осанна! Благословен е, който идва в името Господне!“ (на иврит – „Ошиа на! Барух аба б’шем Адонай!)

Езекиил 43:4 – И Господната слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.

Не е случайно и името на първосвещеника Садок (евр. Цадик – праведен), тъй като и Йешуа, нашият Господ, стана за нас Първосвещеник, според чина на Мелхиседек (Мелех Цадик – Праведният цар = Св. Дух/ Евреи 7), Вечносъществуващият, Вечният Първосвещеник!

Йоан 1:18
Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

Духовното значение на Източната порта е свързано и с Второто Пришествие на нашия Господ и Спасител – Месията Йешуа!

Лука 13:35
Ето, домът ви ще остане пуст; И казвам ви, няма да Ме видите, докато не кажете „Благословен да бъде, Който идва в Господното име!” (Пс.118:26) 2

Коринтяни 3:18
А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.

8. ПОРТАТА НА МИФКАД – Неемия 3:31

Значението на тази порта е свързано с текста в Йезекиил 43:21 и очистването на олтара в Светилището /Храма/.
Мифкад означава „определеното място” извън Храма, където се е извършвало всеизгарянето.
Кръвта на нашия Изкупител се проля на „определеното място” – Голгота, извън града! Там бе положено и тялото Му в гробница. (Йоан 19:20,41-42)

Възстановяването на град Йерусалим по времето на Неемия започва с „Овчата порта” и завършва с нея (Неемия 3:32). Процесът на изкупление започва с Божия Агнец и завършва с Него!
Вече 2000 години истинският Божий народ строи Новият Йерусалим, вграждайки в него спасените си души – скъпоценните камъни в стените на Небесния ни дом! (Откровение 21)

1 Петрово 2:5 – И вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Месията Йешуа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *