Конституционният съд отмени три текста от Закона за социалните услуги

Kонституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни част от разпоредбите от Закона за социалните услуги (ЗСУ). От съобщението на сайта на съда става известно, че това са текстове от три члена на закона. Засега решението не е публикувано, а от съда съобщават само, че „отменените“ разпоредби „дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица“.

В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно. Делото беше образувано по искане на 54 народни представители от БСП. Пред КС беше атакуван целият ЗСУ. с искане за обявяването му за противоконституционен. Депутатите оспориха и 45 отделни разпоредби, като атакуват новата философия при предоставянето на социалните услуги, залегнала в закона, а именно делегирането на изпълнението им от частни доставчици. Според депутатите от БСП децентрализацията на социалните услуги изземва правомощия на държавата. От разпоредбите, които днес КС обяви за противоконституционни обаче става известно, че той не вижда проблем в това.

Искането на БСП беше поредната атака към закона, който вече веднъж беше отложен с половин година с решение на Народното събрание през декември 2019 додина. Той беше приет през февруари 2019 г. и трябваше да влезе в сила от 1 януари 2020 г., но заради създадена истерия, че чрез него ще се отнемат деца и протести на родители, се стигна до отлагането му с половин година влезе в сила от 1 юли 2020 г.

Първият текст от ЗСУ, който КС обяви за противоречащ на основния закон, е на чл. 81, ал. 1 от закона, уточнява сайтът news.lex.bg. Той предвижда, че „при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика“. Т.е. възможност частният доставчик на социална услуга да получава голям обем информация.

КС отменя изцяло чл. 87 от закона. Той регламентира, че когато дете е поискало подкрепа от доставчик на социална услуга, той е длъжен да информира и да консултира детето с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа. А ако то е под 14-годишна възраст или в риск, доставчикът незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“. Освен това „със съгласието на детето уведомява неговите родители“.

С решението се отменят и две контролни правомощия на новата Агенция за качеството на социалните услуги – чл. 116, ал. 1 т. 1 и т. 7 ЗСУ. Те са служителите ѝ да посещават лицата, които ползват социални услуги в домашна среда и да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, необходимата информация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *