Не се страхувай

Включва кураж,упование,мир и страх от Бога
1.Бог ти казва не се страхувай:
Ис.7:4
А.Бог е с теб;затова не е нужно да се страхуваш:
Йосия 1:9
Пс.118:6
Ис.12:2/41:32
Виж също:Чис.14:9,Пс.78:53,Мат17:6,7
Б.Бог е по-велик от враговете ти и Той ще те пази:
1Йн.4:4
Лук.10:19
Пс.27:1
Пр.3:25,26
В.Не се страхувай от това как изглежда човека:
Ер.1:8
Езек.3:9
Г.Бог ти обещава мир:
Йов22:21
Пс.29:11
Пр.3:24
Ис.26:3
Йн.14:27/16:33
Фил.4:7
2.Упованието на Бога надвива страха:
А.Когато уповавш на Бога ,не е нужно да се страхуваш
от нищо:
2Цар.6:14-17/19:6,7
Неем.4:14
Пс.3:6/27:1,3/46:1,2
Ис.43:1-3а
Евр.13:6
Откр.2:10
Б.Примери за кураж и безстрашие в опасност:
Йосия14:12-14/Йосия15:13-15;Чис.13:28,33;Вт.9:1,2/
Неем.6:5-11
Дан.3:14-17/6:4-10
Йн.19:9-11
Фил.1:14
Евр.11:27/Ездра8:21-23,31;Деян.4:17,18,29,33;7:54-60/
В.Примери за мъже които отказаха да се страхуват,когато
всички други се страхуваха:
1Цар.14:1-4/13:5-7/17:4-11/23-37,48
2Цар.23:8-22
3.Кое предизвиква страх:
А.Липсата на вяра и упование на Бога и Неговото Слово
Мат.8:26
Мк.4:40
Ис.51:12,13
Б.Гледане на обстоятелсвата и условията:
Йосия17:14-18
Пс.107:23-27
Мат.14:30
Мк.4:37-40
2Кор.7:5
В.Липса на Духа и Бoжията любов:
1Йн.4:18
Г.Неподчинение на Божието Слово:
Вт.28:58,65-67,36
Лев.26:15,17,36
Ерем.6:19,22-25
Д.Наказание за непокаян грях:
2Лет.29:6,8
Йов18:5,11
Ис.48:22
Е.Зли духове:
1Цар.16:14,15
4. До какво довежда страха:
А. Обвързва:
Пр. 29:25
Евр. 2:15
Б. Слабост:
Йов. 4:14
Иса. 13:8
Йер. 6:24,25
В. Обезсърчение и поръжение:
Лев. 26:36,37
И.Н. 2:11
И.Н. 5:1
Г. Пречи на вашето свидетелство и устояване на убежденията ви:
Мат. 26:56
Мат. 26:69-74/вж. Мк.14:66-72;Лк.22:54-66;Ин.18:16,17,25-27/
Ин. 7:13
Ин. 9:22
Ин. 12:42,43
Ин. 19:12-16
Ин. 19:38
Д. Може да предизвика неподчинение на Бога:
Чис. 13:28,
31-33/вж. Чис.14:1-5;Вт.1:26-28/
1Цар.15:24
Е. Може да предизвика умствено страдание и мъка:
1Ин. 4:18
Ж. Страхът може да причини дори болест и смърт:
Лк. 21:26/вж.1Цар.14:15,16;28:5/
З. Ако не се спре, страхът може да те победи:
Пс. 48:6
Пс. 55:5
Ерм. 6:22-25
И. Не проверения страх може да стане крайност:
Лев. 26:17,36
Вт. 28:66,67
Йов. 18:11,14
Пс. 53:5
Пр. 28:1
К. Страховете могат да се материализират и да станат реални:
Йов. 3:25
Пр. 10:24
Ис. 66:4
Л. Страхът може да повлиае на другите:
Вт. 20:8
Съд. 7:3

5. Как да имаш мир и освобождение от страха:
А. Вяра в Господа:
Пс. 23:4
Пс. 31:13,14
Пс. 56:3,4
Пс. 56:11
Пс. 91:2,5
Пс. 112:7,8
Ис. 26:3
Мат. 10:28
Ин. 14:1
Фил. 4:7
1Ин. 4:18
Б. Вяра в Божието Слово:
Пс. 119:165
Пр. 1:33
Пр. 3:1,2
Ис. 48:18
В. Запомни, че Господ е с тебе и няма да те изостави:
Вт. 1:29,30
Вт. 20:3,4
Вт. 31:6
Зах. 8:13 Fear not, but let your hands be strong
Мк. 5:36
Г. Когато останалите с теб се страхуват:
Ис. 8:12
Ис. 35:4
Д. Търси Господа за освобождение от страха:
Пс. 34:4
Пс: 64:1
Е. Откажи се от греховете си
Йов. 11:13-15
Ж. Порицай дявола и духът на страха:
Яв. 4:7
1Ин. 4:18
З. Освобождението-Святият Дух и Вярата:
Дея. 4:29,31
Евр. 11:33,34

6. Единсвеният от когото трябва да се страхуваш е Бог:
А.Ние сме под заповед да се страхуваме от Бог:
ИсусН. 24:14
Пс. 19:9
Пр. 3:7
Екл. 12:13
Ис. 8:12,13
Лк. 12:4,5
Евр. 10:31
Б.Господнята благословия върху тези които се страхуват от Него:
Пс. 25:12
Пс. 31:19
Пс. 34:9
Пс. 103:13
Пс. 147:11
Пр. 1:7
Пр. 9:10
Пр. 14:26
Мал. 4:2
Лк. 1:50
Дея. 10:35
Отк. 11:18

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *