Съдът даде ход на делото срещу решението на КЗД срещу в. „Телеграф“ и богослова Десислава Панайотова

София, 13 януари, 2010 г. Вчера, 12 януари, 2009 г. Върховният административен съд (ВАС) даде ход на делото по обжалване на решението на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) по повод жалбата на Апостолска реформирана църква, ХЦ „Прелом“, Велислав Алтънов и останалите жалбоподатели срещу в. „Телеграф“ и богослова Десислава Панайотова.

Адвокат д-р Виктор Костов представлява жалбоподателите, от които на делото присъстваха пастор Калоян Курдоманов, представляващ ХЦ „Прелом“ и жалбоподателя – презвитер Велислав Алтънов. От ответната страна присъстваше представител на Комисия за защита от дискриминацията, адв. Михайлов, представляващ в. „Телеграф”, адв. Спиридонова и представляваната от нея г-жа Десислава Панайотова. От Съюза за електронни медии и Дирекция „Вероизповедания“ нямаше представители. Съдът съобщи, че Дирекцията е представила предварително писмено становище по делотo.

Адвокат Спиридонова поиска съдът да й даде възможност да предостави доказателства, че казаното в интервюто от Десислава Панайотова е вярно, споменавайки факта, че на „Слово на живот“ е отказана регистрация от съда. В отговор на това, адв. Костов каза, че не оспорва този факт и поиска от съда да отхвърли искането за представяне на нови доказателства. Съдът реши, че не е необходимо в случая да се представят нови доказателства, като по този начин не зачете искането на ответната страна.

Адвокат Спиридонова допълни, че Панайотова е специализирала теология в САЩ и говори в качеството си не само на православен теолог, но като богослов въобще. Велислав Алтънов подчерта пред съда, че познава много добре като състудент Панайотова, както възгледите и изявите и в медиите, в които преобладава целенасочено враждебно говорене спрямо протестантките църкви.

Спиридонова каза, че няма нарушение на Закона за защита от дискриминация, че жалбоподателите целят да органичат свободата на словото на доверителката й и че с действията си целят една много по-далечна цел – промяна в закона, която „да елиминира ролята на православната църква“. Тя подчерта, че няма дефиниция за термина секти, и че Панайотова е говорила в контекста на това, че във всяка религия има секти.

Адвокат Михайлов, представляващ в. „Телеграф“ каза, че правото на отговор е регламентирано в Етичния кодекс на българските медии, който в. „Телеграф“ не е подписвал и че за медията „не съществува“ задължението за предоставяне право на отговор. Той поиска съдът да отхвърли жалбата като неоснователна.

Адвокат Костов каза, че Комисията за защита от дискриминация е нарушила закона по отношение констатацията, че няма дискриминация от страна на Панайотова и тиражираното от в. „Телеграф“.

Представителката на Комисията за защита от дискриминация поиска срок от съда за писмена защита и поиска от съда да не уважи исканията на жалбоподателите „понеже това е богословски спор“. Адвокат Спиридонова поиска съда да и даде по-дълъг срок от този на жалбоподателите за предоставяне на защита, за да може да се запознае с защитата на жалбоподателите и да приложи съответните аргументи.

В заключение тричленният състав на ВАС даде пет дни на жалбоподателите да представят писмената си защита, а на ответника – Панайотова – десет дни, след което, съдът ще се произнесе с решение в предвидения от закона срок.

източник: www.apostolos.bg :: http://www.apostolos.bg/index.php?id=1459799432682502529

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *