ОПРОВЕРЖЕНИЕ

До г-жа Венелина Гочева
Главен редактор
вестник “24 часа”

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

Относно публикация във вестник “24 часа” брой 190 (4986) от събота, 16 юли 2005 година, където на страници – първа, втора, трета и десета е публикуван материал със заглавия “Опасна секта сее чудеса”, “Скандална секта се завърна”, “Има си хас да стане и чудо”, подписани от журналистката Вера Славчева, които се отнасят до ръководената от мен църква “Християнски център София”. Моля Ви, да публикуване опровержение на тези статии съгласно подписаният на 24 ноември 2004 година от вестник “24 часа” Етичен кодекс на българските медии, където съгласно т.1.2 Поправки ( т.1.2.1 и 1.2.2) се дава това право. Нарушава се и т. 2.5 Дискриминация (т.2.5.1 и 2.5.2) от подписаният от вас Етичен кодекс.

Уважаема г-жо Гочева,

Християнски център София е евангелска протестантска църква, вписана в регистрите на държавата, според законите на Република България и е част от легитимно вероизповедание – Национален Алианс “Обединени Божии Църкви”.

Изнесената информация във вестника е невярна, подвеждаща и подтиква към кампания “Лов на секти – лов на вещици”. Такава кампания лесно руши създалата се с много усилия на вярващите и на държавата атмосфера на религиозна търпимост. Вместо вниманието на българския гражданин да бъде насочено към защитата на основателния му икономически и политически интерес, то се манипулира и отклонява към преследване и ограничаване правата на групи български граждани, които се различават по някакъв признак. Статията описва евангелизационна кампания, проведена в кв. „Факултета” в гр.София, но по един изкривен и пародиен начин се пресъздава поведението на всички участници, българи и чужденци, като особено силно се иронизира евангелското ромско население. Използваната терминология в заглавията: “Опасна секта сее чудеса”, “Скандална секта се завърна” и “забранените възкръсват” стряскат, всяват страх и сеят религиозна омраза и нетърпимост, като се запечатват трайно в съзнанието на обикновения читател. Самото изложение, обаче, освен ироничния подход, не съдържа никакво потвърждение за наличие на някаква реална или потенциална опасност. Липсва каквато и да била фактология за „опасността”, която така усърдно се внушава в материала.

Ние уважаваме законите на нашата страна и всяка дейност и мероприятие на ХЦС е било съобразено с институциите в държавата и в синхрон със закона. Ние отидохме в Южен парк, за да говорим за Бог, който има добро бъдеще и надежда за всеки човек, да направим молебен за здравето и благосъстоянието на хората в нашия град. Отидохме на НДК с младежите, за да дадем правилна посока и смисъл на едно младо и ново поколение, объркано от пошлостта и от липсата на морални ценности и стойности в нашето ангажирано с материализъм общество. Отидохме във Факултета, за да прегърнем ромите и да им покажем стойността, която имат в Божиите очи. Една искрена прегръдка може да промени човек за цял живот. Като църква ние изпълняваме призива на Бог да отидем там, където са хората и да ги научим на “Златното правило на Евангелието”: “Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях!“ …тогава на всички в България ще ни бъде много, много по добре! (Цитат: Господ Исус Христос, Библята, Евангелие на Матей 7:12)

Народ без вяра и духовност е обречен! Вярваме, че християните евангелисти – протестанти в България са носители на духовна реформация. Реформация, която започва отвътре навън и носи промяна в мисленето на личността, а след това и във взаимоотношенията между хората. Няма защо народът ни да се страхува от протестантството. Да си протестант не означава да си по-малко българин! Ние сме
патриоти и милеем за родината си. Искаме да видим промяна и
дълготраен просперитет и ще работим за това. Нека държавниците да творят законите, дай Боже да са добри, но САМО ЦЪРКВАТА МОЖЕ ДА НАУЧИ ХОРАТА НА ЛЮБОВ ЕДИН КЪМ ДРУГ!

Милеем и се молим за благословението и възхода на нашата страна! Помагаме на хората, независимо от техния произход, етнос, култура и религиозна принадлежност, да се интегрират в обществото, да бъдат полезни със своя личен морал и принос за хората в заобикалящия ни свят. На богослуженията на ХЦС редовно се молим за България според Святото Божие Слово Библията, Първо послание на апостол Павел до Тимотей 2: 1-4: “И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.”

Поради споменаването на Дирекция по Вероизповедания към Министерски Съвет и Секретарията на Голяма Столична Община във вашата публикация се считам морално задължен да ги уведомя с копия от настоящото опровержение.

Вярвам, че реформацията и демокрацията в българското общество е отговорност на политиците, медиите и църквата. Затова нека положим основите на съвместната ни работа. Нека – заедно и ефективно, с обективното отразяване на дейността на църквата, да работим за толерантност и търпимост, приемственост и морал в нашето общество.

С уважение:
пастор Иван Хазърбасанов
Християнски център София
18.08.05 г., София

1 comment for “ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *