ЕС гласува: Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието

Доклад относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Liliana Rodrigues (A8-0206/2015) [2014/2250(INI)]

На 8 септември 2015 г., Европейският парламент гласува върху доклада на Лиляна Родригес „Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието.“

1. Докладът призовава за „задължително секс образование като част от учебните програми за всички ученици от началните и средни училища“ (точка 29).

2. Докладът призовава за интердисциплинарно повишаване на осведомеността за момичета във връзка с тяхното тяло (точка 30). Този параграф е в съответствие с насоката в ЕС за масовото популяризиране на безплатни аборти.

3. Докладът призовава за включването на „ЛГБТИ въпроси в учебната програма“ като „борба срещу тормоза върху хомосексуалисти и транссексуални“ (точка 31).

4. Докладът „насърчава момичета и момчета да търсят независими от пола стереотипи и интереси“ (точка 32).

5. Докладът настоява за контрол над автори и издатели на образователни материали чрез експертен съвет за равенство и равнопоставеност на половете, настоявайки да се заменят старите учебници като «полово несъвместим» (точка 40).

6. Друг важен момент в доклада е ал. 21 за „посреднически език“ и образователни курсове за имигранти за равенството между половете, с насочена дискриминация спрямо мъже и момчета.

От изброеното до тук е ясно, че „Докладът Родригес“ нарушава правото на родителите да образоват децата си в семейството. В допълнение, докладът противоречи на принципа на субсидиарност уреден в член 5 от Договора за ЕС, който гарантира компетентност и възможност за дизайн на държавите-членки на ЕС в ключови области като образование и обучение. В обобщение, докладът е атака срещу естествения семейството и правата на всеки и на всяко дете в рамките на ЕС. Нарушени са и редица международни договори и споразумения както следва:

  • Резолюцията на ООН за защитата на семейството (чл.10 ал.12)
  • Всеобщата декларация за правата на човека (чл.26 ал.30)
  • Конвенция за правата на детето (чл.2, чл.18)
  • Първи допълнителен протокол към Европейската конвенция за правата на човека (ал.2)
  • чл.14 ал.3 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

ПОДПИШЕТЕ ПЕТИЦИЯТА срещу този ДОКЛАД: http://citizengo.org/de/28742-eu-will-unseren-schulen-gender-ideologie-aufzwingen?sid=MTE5NjQ4NTE3NDI5NzE3

1 comment for “ЕС гласува: Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието

  1. Това е директен бунт срещу Бога и установеният от Него ред за брак и семейство.Категорично съм против това.Римляните 1:18-30;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *