ШУМЕН и НАЧАЛОТО на МЕТОДИЗМА в БЪЛГАРИЯ

Стоян Шиваров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
Катедра „История на България“, Направление История на България – История на Българското възраждане

Настоящият текст представя хронологията на възникването и дейността на мисията на американската Методистка епископална църква в Шумен от нейното основаване през 1857 г. до закриването и през 1863 г. Чрез съпоставка между домашни извори и публикации на самата Методистка църква, включително годишни доклади, се разкриват непознати досега факти от началото на протестантската пропаганда в българските земи.

Към настоящия момент дейността на протестантските мисионери сред българите през XIX в. е сравнително добре проучен въпрос. Прави впечатление, че преобладаващата част от публикациите на български език обръщат внимание на работата по превода на Библията на новобългарски език и на работата на мисионерите, изпратени на юг от Стара планина от Американския съвет на пълномощниците за чужди мисии (American Board of Commissioners for Foreign Missions)1, т. е. предимно конгрегационалисти или побългареното конгрешани. Донякъде встрани от вниманието на изследователите остават усилията на дейците на Мисионерското общество на Методистката епископална църква (Methodist Episcopal Church Missionary Society), които, макар и да постигат по-скромни резултати, за дълги години са по същество единствените разпространители на протестантска вяра в българските земи на север от Стара планина. Настоящият текст представя историята на началния контакт на методистите с българите, като особено внимание е отделено на първата им станция – град Шумен.

[pdf-ppt-viewer href=“https://pastir.org/wp-content/uploads/2016/06/Shumen-Shivarov.pdf“ width=“600″ height=“700″]

SHUMEN AND THE BEGINNING OF METHODIST PROPAGANDA IN THE BULGARIAN LANDS
Stoyan Shivarov

This article presents the chronology of the first American Protestant mission in the Bulgarian lands; from its establishment in Shumen in 1857 until its abolishment in 1863. By utilizing both Bulgarian sources and publications of the Methodist Episcopal Church, previously unknown information about this first systematic attempt of Protestant proselytism among Orthodox Bulgarians is being revealed.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *