13 comments for “Възможно ли е изгубване на спасението?

 1. Кога един човек получава ВЕЧНОТО спасение? Когато се новороди или когато умре и устои чрез делата си?
  Спасението по благодат ли е или трябва да работим за него след като сме повярвали?
  Когато някой е бил съпричастник на Святия Дух и е вкусил от Божието слово (еврей 6 гл.) и т.н. означава ли че този човек е новороден? Не е ли това това неспасен християнин който въпреки че чува евангелието го отхвърля и не дава никакъв плод (Мат. 13:притчата за сеяча особено 2 и 3 -тата почва)?
  Не говори ли Божието слово ( в Евр 6 гл.)че земята която се е поила от дъжда и дава лоши плодове (тръни и репеи) не са спасени християни? Не говори ли Исус че по плодовете им ще ги познаете истинските от фалшивите християни? Кои са тогава тези които стават съпричастници на святия Дух, които са вкусили от Божието слово и дават лоши плодове и се отричат от Исус Христос? Спасени ли или неспасение или ЛЪЖЕХРИСТИЯНИ?
  Какво каза Иоан кръстител на тези които идваха да се кристят с водно кръщение , а нямаха истинско покаяние и плод достоен за покаяние. Истински спасени ли бяха или не?
  Какво казва Йоан в 1 Йоан 2 гл. за тези които казват че го познават , а заповедите му не пазят и живеят както си искат ? Не са ли това ЛЪЖЕХРИСТИЯНИ?
  Какво казва Яков във Яков 2 гл. за такива християни който казват че имат вяра , я нямат дела достойни за покяние? Мъртва вяра, Демоническа вяра? Това спасени (новоповярвали ) християни ли са или само ЛЪЖЕХРИСТИЯНИ и които живеят като демони?
  Въз основа на сравнение на еврей 6 глава със други пасажи от Библията – хора които казват че са християни , но дават като плодове тръни и репеи не са спасени християни, но такива които имат само устна изповед на спасение.
  Новороден християнин никога не може да изгуби спасението си, но лужехристиянинте никога не са имали спасение. Те са тези които са отрязани от маслината, от пръчката присадена на лозата която не дава плод, тези които имат мъртва вяра, демонска вяра, лъжехристиянство.
  Спасението е ВЕЧНО за тези които са НОВОРОДЕНИ. За останалите никога не са имали спасение.

  Тогава остава въпроса, може ли новороден хрисиянин да падне във вярата и въпреки това да е спасен? ДА , може.
  Ако ние съгрешим и както става винаги волево , но изповадаме греховете си пред Бога (не пред светци или дева Мария или свещеник), Той (Бог) ще ни прости и очисти от всака неправда (грях).
  Когато новороден християнин НЕ ИСКА да изповяда греховете си (упорито сърце)тогава Бог го НАКАЗВА – може със болест , може и със смърт, за да може куцото коляно които ходи по неправилни светски пътища да се оздравее. Господ Бие и Наказва своите синове които са упорити към греховете си, но не отнема вечното им спасение.
  Типичен промер е църквата в Коринт:

  28 Но да изпитва човек себе си (ДАЛИ ИМА НЕИЗПОВЯДАНИ ГРЕХОВЕ), и така да яде от хляба и да пие от чашата;
  29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.
  30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.
  31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.
  32 А когато биваме съдени от Господа (БОЛЕСТ ИЛИ СМЪРТ), с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света (НЯМА ДА ИЗГУБАТ СПАСЕНИЕТО СИ, НО НАПРАДИТЕ СИ).

  Спасението е вечно за новородените християни. Ако някой новороден християнин не живее според Божиите стандарти , и не иска да изповяда греховете си , ТОГАВА Бог го наказва със СМЪРТ ИЛИ БОЛЕСТ, но не отнема спасението му (няма да бъде съден заедно със света).
  Спасението е вечно и не може да се изгуби.

 2. Отговорът ти е философски и хуманистичен но не и библейски.
  Тук за какво според теб пише че сме предопределени?
  „като ни е предопределил да Му бъдем осиновени
  чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля“
  (Еф. 1:5)
  Калвинизмът навлиза в България най-вече от хора които са имигрирали преди няколко години на запад. Там не са открили петдесятни църкви пълни със Светия дух и библейското учение и са се присъденили към лутерански и презвитерски където са им промили ума.
  Има една такава подобна госпожа която се пише на калвинистка в блога си. Божията любов или Божието слово не си спомням вече как се казваше. Като я попиташ какво е ТУЛИП мига на парцали но иначе е калвинистка.
  Библията ясно казва още в началото че сме Павел казва че сме предопределени не за спасение, а за обновление. Павел не е обобщил още в контекста че да гледаме контекст. Казва го в самото начало като аксиома. Не е нужен контекст или обосновка. Няма философски и дилетантски обяснение.
  Спасението са предопределени за осиновление и толкоз. Също и в Римляните спасението са предопределени да бъдат съобразно Сина. Павел го казва, но явно калвинистите не вярват на Павел пък камо ли на божието слово.

 3. Прав си че Калвинизна е философия и ерес. Калвин е бил вълк ( а не безобидна овца каквито трябва да сме) който е преследвал тези които не са били съгласни с него. Калвин е бил и убиец. Въпреки че повечето протестански църкви се гордеят с калвинизма, това е срамна част от християнската история. Нямам нищо общо с калвинизма.

  Йоан казва че ние имаме вечен живот сега:
  1 Йоаново 5:13
  Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот .

  Кога го имаме този живот? След новораждането.
  Исус казва че сме преминали от смърт в живот.
  Това означава че всеки новороден християнин има вечен живот и вечно спасение след като повярва.
  Някои учат че въпреки че имаме вечен живот, можем да го загубиш.

  Юда 1 глава казва че има нечестиви човеци (лъжехристияни) , които се отричат от Исус Христос. Това са такива които са ПЛЪТСКИ, КОИТО ПРАВЯТ РАЗДЕЛЕНИЕ и КОИТО НЯМАТ ДУХА.
  Кои са тези които се отричат от Исус? Спасени (новородени Християни) или неспасени лъже християни. Очевидно лъжехристияни.
  Във 2 Петрово 2 глава Петър говори са лъжливи пророци, лъжливи учители които вкарват ГИБЕЛНИ ЕРЕСИ (които водят към пъкала каквито са Александър и Именей в 1Тим 1 гл.) , които след като са познали пътя на правдата ст.21 ( чули са благовестието) и са избягали от светската мърсотия ст. 20 чрез познаването на Господа Исуса Христа, са се върнали назад от предаданета им свята заповед. (учението на Исус Христос да пазят всичко което им е заповядал).
  Какви са тези християни – новородени или не? Словото казва че не са новородени.
  „Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята. “ ст.22
  Последното е същото което и Исус казва че семето или словото пада на камениста земя (християни които изповядват че са спасени) и произвеждат клас, но понеже НЯМА ВЯРА бързи изсъхва и не дава никакъв плод.
  Тези които не дават плод не са истински християни.
  Кокава е вярата на тези които казват че имат вара , а нямат дела (плодове) ? МЪРТВА.
  Каква е вярата на тези които нямат плод или дела? БЕСОВСКА.
  Какви са християните които казват че познават Исус , а словото му не пазят и не живеят свят живот? ЛЪЖЕХРИСТИЯНИ.
  Същото е и във евреите на тези които са просветени, вкусили от Божието слото (първите 3 почви в Матей 13 гл.) , станали са съпричастни на Святия Дух (както Евреите които видяха чудесата на Исус ), но които не дават добър плод , а които дават тръни и репеи (лоши плодове). ТОВА НЕ СА СПАСЕНИ ХРИСТИЯНИ.
  Както лъжливите пророци и учители във 2 Пет 2 глава не са спасени, така и тези във евреи 6 гл. не са спасени хрисрияни.
  Истинските християни ВИНАГИ ДАВАТ ПЛОД. Едни по малко, други повече. Истинските християни имат нов живот , а не са ПСЕТА И ПРАСЕТА, вълни тласкани от ветровете (учения).
  Остава въпроса кои губят спасението?
  Тези които никога не са го имали.
  Възножно е някои да чуе благовестието, да му се зарадва, и дори ВРЕМЕННО ДА ИМА ПРОМЕНЕН ЖИВОТ (както във 2 Пет 2гл.) , но скоро да отпадне (понеже няма СПАСИТЕЛНА ВЯРА и бързо да изсъхне – 2-та точва от Мат. 13 гл.)и да се върне обратно в света.
  Библията казва за такива хора които съграшават самоволно и са се върнали в света след като са познали истината че вече няма жертва за греховете Евр 10:26
  Такива хора които са чули благовестието и са ПОТЪПКАЛИ БОЖИЯ СИН, които са счели за нищо пролятата кръв на Исус Христос и са ускърбили духа на благодатта.
  ТЕЗИ ХОРА НЕ СА НОВОРОДЕНИ, но въпреки това са се считали за християни.
  В Матей 12:43-45 Исус говори също за къща която е очистена от зъл дух (някои лъже християни)чрез Божието слово. Понеже в тази къща не е настанен Исус Христос ( както в Лаодикойската църкра Исус е оъвън на вратата, извън църквата), то въпреки че тази къща е била изчистена, та бързо става по зле защото идват седем духа и се настаняват в нея. Такова е и състоянието на много християни които се мислат че са такива, но които нямат Святия Дух (както 5 неразумни девици).
  Исус казва в Йоан 10: 27 Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам , и те Ме следват.
  28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
  Тези които слушат гласа на Исус, той ги познава по име.
  Кои Исус не познава? ФАЛШИВИТЕ ХРИСТИЯНИ
  В Матей 7:22 Исус казва че много ще дойдат и че казват че са пророкували (друг Христос както католиците),гонили са бесове (както харазматиците), и са вършили велики дела ( на изцеление) и въпреки това Исус НИКОГА НЕ ГИ Е ПОЗНАВАЛ.
  Също както и 5-те неразумни девици. Исус им казва “ махнете се не ви познавам“
  ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ НЯКОЙ Е СПАСЕН Е ЧЕ ИМА ДЕЛА НА ПОКАЯНИЕ, ПЛОД ,ПРОМЕНЕН ЖИВОТ, а не произвеждат не тръни и репеи.
  Исус ни е прозовал да благовестваме, да учим други хора на всичко което ни е заповядал, а не да каним по стадионите фалшиви учители да пророкуват, да гонят бесове и да показват чудеса на изцеление.
  Вярата е ТВЪРДА УВЕРЕНОСТ ЗА НЕЩА КОИТО НЕ ВИЖДАМЕ (Евр 11:1), а не вяра в чудеса по стадионите. СРАМОТА.
  Вярата идва от СЛУШАНЕ НА ХРИСТОВОТО СЛОВО (Рим 10:17).
  Божието слово може също да ни УСЪВЕРШЕНСТВА И ПРИГОТВИ ЗА ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО (2 Тим 3: 16-17), Нямам нужда от видения и нови пророчества които не са писани в Библията.
  СПАСЕНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗГУБИ ЗА ТЕЗИ ХРИСТИЯНИ КОИТО СА НОВОРОДЕНИ.
  За другите ЛЪЖЕХРИСТИЯНИ, които не са новородени ( и нямат Святия Дух) и нямат никакъв плод или само лош плод такива нямат спасение и нямат вечен живот.
  Спасението е ВЕЧНО.
  Вечния живот е ВЕЧЕН.
  Да се учи че новороден християнин може да си изгуби спасението е ЛЪЖА.
  Някои ще се срамуват пред съдния трон на Христос за това че не излагат правилно Божието слово и ще изгубат награди.
  Голяма част в грешките на пастори е че имат смесица на истина с неистина. ЕПЦ Подуене е типичен пример. ЕПЦ Подуене тази година канят п-р Kim Hong In от Full Gospel Yoido Church, Сеул, Южна Корея. Техния пастир (на Full Gospel Yoido Church)David Yonggi Cho беше обвинен в пране на пари и неплащани на такси след търгуване на борсата. Също църквата Full Gospel и пастира е известен проповедник на просперитета. По същия начинкогато ЕПЦ Подуене канят такива пастири стават съпричастници на техните грехове.
  Да каниш такива пастири в църквите е да предадеш овците в ръцете на вълците . Както прави ЕПЦ Подуене. Същото прави и Били Грейм. Когато някой католик иска да се покае, той взима името му и го дава на католиците.
  Сграда която се гради на неправилна основа (течение, учение) ще се срути.

 4. „Да се учи че новороден християнин може да си изгуби спасението е ЛЪЖА.“ Това е именно лъжедоктрината- ‘Веднъж спасен,завинаги спасен“.След като си спасен ,няма значение какво правиш,не можеш да загубиш спасението си.Но ап. Павел е на друго мнение-Евр.10:26 Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
  10:27 но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.

 5. Съгласен съм с пастор Янко Добрев. Дори мога да ви дам пример от реалността за хора загубили спасението си, понеже за втори път Разпъват в себе си Исус Христос.
  thethracianchurch.com Това е сектата на орфеическият нов завет. Тези хора бяха тръгнали в Христовият път, но стефан и цветан гайдарски отклонявайки се от Библейското свидетелство, ги поведе в пътя на погибелта. Около 200 души днес в тази секта изповядват нов завет Орфеическият, за който казват, че е преди Мойсеевият завет. Отричайки се от Божият завет се отричат от Бога. Тяхната погибел и наказание ще е много по – страшно в сравнение с тези, които не са познали Истината и са умрели в неверието си.

 6. този пастир проповядва лъжа и проповядва че жертвата на Христос на кръста не е достатъчна!християнинът който наистина е бил спасен от Господа няма как да изгуби спасението си защото делото не е на човек а на суверената Божия воля и благодат! много може да се пише но лично на мене ми е писнало да пиша и да споря,благодат и мир !

 7. 21 нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
  22 И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
  23 И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире им.
  24 Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
  25 Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
  26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
  27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
  28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
  29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, –
  30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
  31 В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.
  32 Помнете Лотовата жена.

  В цитата накрая Исус казва – ПОМНЕТЕ ЛОТОВАТА ЖЕНА!
  Какво означава това?! Знаете, че тя беше определена да бъде спасена, но имаше заръка – никой да не се обръща. Това са хората, които се обръщат и губят спасението си. Като ходиш, внимавай как ходиш, за да не се спънеш та паднеш и погубиш живота си. Заради това се говори за светилници и масло, което да не превършва преди да е дошъл Исус Христос.

 8. ереста на калвинизма се популяризира от шепа проповедници като Пол Уошър който УЖ говори за святост но иначе е върл калвинист. Личи си че и Ивайло П се е подвел и е негов последовател

 9. Скъпи братя,

  С голямо удоволствие и респект към всички вас, се захващам да пиша този коментар, защото засяга тема, която има история по-голяма от дори от началото на протестантизма в България, Европа, та чак до 1-ви век.
  Причината поради, която пиша е защото бях меко казано шокиран от коментарите, които прочетох и озадачен дали въобще някой от хората замесени в коментарите четат писанията и също така дали не само с четене, но и с разбиране на правилно библейско тълкувание виждаме къде стоим? Не само това, но ако погледнем дори и църковната история, дали я считаме за нежелан гост, който не ни трябва и гледаме на нашите произволи? Нека думите ми не се счетат за високомерие или арогантност, а за смирено споделяне на мнение с по-възрастни хора от мен.
  Знам, че между хората в този блог (сайт) има мнозина почти пелагианци и не чак толкова много калвинисти. Знам също, че има много други по-между им, които не могат да се определят. Но според както Божията благодат е дала на всеки един от нас. Пристъпвайки към същината на спора, знам че много хора не биха подкрепили моето виждане, но ето виж пък може да послужи за много други да прогледнат през заслепените очи, покрити с паяжина и с толкова прах. Дали човек може да изгуби спасението си? Трябва да съм директен – Не! ние никога не можем да загубим спасението си, защото как да изгубим нещо, което дори не е наше, а е дар от Суверенния Бог, който държи всичко в Неговата могъща ръка, колко повече ни предпазва от падане. А дори и да паднем знаем и имаме голямата увереност, че Той винаги е с нас, защото никой не може да ни отмахне от ръката Му. Та нали за това са всичките Божии обещания за това, че Той ще пази своите хора за Негова слава, ако не вярваме в това, аз никога не бих повярвал в Бог за каквото и да било в моят живот. Ако спасението ми не е сигурно, то всяко обещание в Библията би било лъжа. С това се съгласявам с по горните коментари и стоя твърдо зад думите си. Защото знам и съм уверен, че този, който е започнал доброто дело, Той е силен да го завърши. България е със силно представяне от страна на харизматичните и петдесятни църкви и може би, това е причината поради, която повечето хора в църквите ни слушат така казано „една и съща песен“ езици, повече повторения на Амин от колкото на неща за които бихме казали Амин… Позволяващи на всякакви индивиди от близо и далеч да проповядват странните си учения, вместо да се върнем към дървото от което сме били мародерски отсечени и да се върнем към „Sola Scriptura“ и реформацията и ученията на пуританите от, които можем да имаме по голяма ползва в растежа и познанието на Господ Исус Христос. Може би за това и повечето, хора нямат реални познания за това кой е Бог (Осия 4:6), какво е направил за нас в Христос и всичко, което те знаят е езици и изпълване с „духа“ (в много случаи не е Светия) и всякакви извращения и не са доволни на това което е записано в писанията, а си добавят нови откровения, а когато заговорим за Божият суверенитет в спасение всеки все едно губи ума си или другата крайност е че дори и не знаят за какво става дума и питат странния въпрос „А къде остава свободната воля?“ Ами няма я? И как да я има като човека има свобода да отиде в ада, но никога да се доближи до Бог. Нали в крайна сметка това е разликата между нас и Бог, че Той е тотално различен (това е и значението на думата свят), защото е мъртъв в престъпления и грехове, не искащ, не можещ и никога не би отишъл при Светият Бог, защото е в директна опозиция срещу Него. Виждам че има и не добра нагласа към проповедници от съвремието (Пол Уошър), също и към теолози от миналото (Джон Калвин) и т.н. Добре тогава, къде са хората които биха застанали от амвоните и вместо да кажат отворете своите библии на Матей или Йоан и т.н. биха казали Бог ми каза тази сутрин… Не! Доктрините на благодат са славни и практични за християнина, защото те са единствения начин по който човек би се оттеглил от хуманистичното си мислене и би съсредоточил вниманието си върху Неговата слава. О, колко голяма нужда имаме и ние от Калвин и Лутер и Цвингли и Нокс и всички пуритани от Бакстър до Уотсън и Бъниан от Уитфийлд и Едуардс дори до братята Уесли и Спърджън и Морган, Спроул, МакАртър и Пайпър. Нека Бог има милост към сляпо вярващите вярващи и нека донесе и на нас духовна реформация и духовно събуждане, както направи с Лазар и Закхей и Лидия и дори скъпият ми ап. Павел – суверенно от преди създанието на света е избрал, не за тяхна слава и от тяхна воля, но за Негова слава и от Неговата воля. Моля да приемете моето скромно мнение и пак казвам дори и да съм поднесъл нещо с арогантност ме извинете, но нека не е причина това да закорави сърцето а напротив, то да бъде докоснато. Божият мир и благодат с всички вас.

  Soli Deo Gloria

 10. Чудя се кога най-после ще спрат да публикуват разни тъпотии
  Ако не се лъжа вече трети път се дискутира тази тема тук.
  И все“велики“мъдреци и“велики духовници“ се чудят какви лъжи и измами да напишат за да заблудят истинските Християни,че веднъж спасен вече можеш да правиш каквото си поискаш(дори да живееш в мерзости и грехове) и пак си оставаш завинаги спасен!
  Запомнете!Това са бесовски учения!
  Питам,може ли да си загубиш заплатата и работодателя да се смили и пак да ти я плати?

 11. Целия проблем е, че се бъркат понятията „спасение“ и „влизане в Божието царство“. Масово липсва знание по този въпрос, и съотвено сред повечето християни това остава неизяснено, въпреки, че е толкова важно и фундаментално за нас!
  И така- спасението и влизането в Божието царство НЕ СА едно и също. Едното е НЕОТМЕНИМ дар, а другото е ЗАПЛАТА. Едното НЕ ЗАВИСИ от нашите дела. А другото изцяло зависи от нашите дела, за които получаваме награда или наказание.
  Ако някой е получил дара на спасението, той вече НИКОГА няма да отиде в ада. Но ако не постъпва праведно, той ще получи наказание (различно от погиващите невярващи обаче), но пак ще избегне ада. Няма обаче да види Божието царство, а ще остане във външната тъмнина.
  А ако някой е „отпаднал от вярата“, той всъщност никога не е бил спасен, макар и временно да е изглеждало така- „от нас излязоха, но не бяха от нас“, казва Йоан. Обаче ако някой е получил дара на спасението, тогава този дар си остава, но човека ще отговаря пред Бог как го е употребил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *