Категория: Видео

Непротивоконституционствувателствувайте = лъжеклетва върху КОНСТИТУЦИЯТА

  Клетвата по Конституцията на Република България е клетвен текст, дефиниран в Конституцията на Република България. Чл. 76, ал. 2 в Глава Трета. Народно събрание от Конституцията гласи: На първото заседание народните представители полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да…