Категория: Видео

Bibliata.com празнува пълнолетие с ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ на БИБЛИЯТА

Bibliata.com празнува пълнолетие с ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ на БИБЛИЯТА

Господи, оживявай делото Си всред годините, Всред годините го изявявай. (Авакум 3:2) Bibliata.com празнува пълнолетие с ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ на БИБЛИЯТА Присъствай лично: ОБЦ – РУСЕ ул Аксаков № 8 (бившата синагога) 16.9.2017 от 9:00 часа ГЛЕДАЙ на ЖИВО: http://bibliata.com/ Включи…

Непротивоконституционствувателствувайте = лъжеклетва върху КОНСТИТУЦИЯТА

  Клетвата по Конституцията на Република България е клетвен текст, дефиниран в Конституцията на Република България. Чл. 76, ал. 2 в Глава Трета. Народно събрание от Конституцията гласи: На първото заседание народните представители полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да…