Американската легация да изпрати журналисти, които да отразят процеса срещу евангелските пастори

Докладна записка от началника на Консулския отдел на МВнР Найден Саев до помощник-министъра проф. Евгени Каменов относно проведена среща със секретаря на Американската легация и намерението на американското правителство да изпрати журналисти, които да отразяват процеса срещу евангелските пастори, София, 15 февруари 1949 г.

 

 

Другарю Помощник-министре,

След предизвестие от Отдела за протокола, днес в 14 часа ме посети

американският легационен секретар и консул г. Р. Ф. Кортней и повдигна  следния въпрос:

Американското правителство възнамерявало да изпрати няколко амери-
кански журналисти, които да присъстват на процеса на евангелските водачи  в България. За целта същата легация се отнесла до помощник-министъра и  директор на печата др. Владимир Топенчаров, който е насочил до Министер- ството с цел да се направят необходимите постъпки за получаване нужните  входни визи.

Отговорих на г. Кортней, че за случая Американската легация ще тряб-
ва да сезира Министерството със специална вербална нота, в която да даде  точните имена на набелязаните журналисти, на кои вестници са кореспон- денти, както и всички останали данни, необходими за искане, преценка и  получаване на входни визи.

Г-н Кортней ми каза, че в момента Американската легация нямала  сведения за всички журналисти, които ще дойдат за случая в България, а на  някои дори не знаела точните имена. Помолих г. Кортней да съберат по-пълни  и точни данни и с тях да сезират Министерството, като обещах, ако такава  нота бъде получена в Министерството и ми бъде предадена, да я докладвам  веднага.

[подписът не се чете]

АМВнР, оп. 1П, а.е. 568, л. 1. Оригинал. Машинопис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *