НАЦИОНАЛЕН ПОСТ И МОЛИТВА на 3 МАРТ 2013г.

7dni

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за ПРИЗИВ от името на радио „Глас на Истината“

за НАЦИОНАЛЕН ПОСТ И МОЛИТВА на 3 МАРТ 2013г. за БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

 Здравейте, уважаеми радиослушатели.

Обръщаме се към всички вас от името на радио „Глас на Истината„.       Обръщаме се към всеки един от вас, който се нарича с Христовото Име, обръщаме се към всяка една Църква на Живия Бог, обръщаме се към всеки един български гражданин, който живее в България, обръщаме се към всеки един български емигрант, който живее далеч от родината си, обръщаме се към всички наши сънародници, към всеки който го боли за състоянието в което се намира България и целият български народ, сред който сме и ние.

Живеем във време, което Божието Слово – БИБЛИЯТА, описва като последно и трудно време, време преди Второто идване на Нашият Господ Бог Иисус Христос. Независимо дали човек вярва или не, всичко каквото е описано в Божието Слово – БИБЛИЯТА ще се изпълни, както са се изпълнявали и всички събития до момента от сътворението на света до наши дни, точно както са били предсказани и записани в Божието Слово.

Днес е трудно време не само за България, но целият свят е изправен пред всеобща икономическа криза, която бавно и полека поразява дори най-богатите в световен план страни. Свидетели сме на бунтове, революции в страни от северна Африка, сред арабските страни. По цялото западно крайбрежие на Африка безконтролно и без никакъв международен отзвук и намеса се извършват всеки ден пиратски набези, вземайки вече не кораби, но само живи хора за заложници. Престъпността, развратът, корупцията и мерзостта се ширят по цялата планета, както в дните на Содом и Гомор и в дните преди Ной. Страни са раздирани от национални кризи, раздирани са от бунтове, от насилия, от национална омраза един към друг. Страни биват съсипвани поради интересите на международни картели, чиито политици предават националните си интереси за „30 сребърника“.

За съжаление и църквата, която би трябвало да бъде „стълб и подпорка на Истината“ е разтърсвана от противоречия, разделения, скрити нелицеприятни тайни излезли на светло и апетити за власт.

Усещането, че нито политиците, нито църквата могат да овладеят този хаос обзема малко по малко целият свят.

България е била изправяна много пъти пред трудни и съдбоносни моменти. Днес България е в един от тези съдбоносни моменти в своята многовековна история.

Обръщаме се с ПРИЗИВ към вас от името на радио „Глас на Истината„, за НАЦИОНАЛЕН ПОСТ и МОЛИТВА на 3 МАРТ 2013г. за БЪЛГАРИЯ и БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. Имаме пример в Божието Слово – БИБЛИЯТА, как в трудни и съдбоносни моменти за народа на Израел, богобоязливи хора са предприемали ПОСТ и МОЛИТВА, дори призовавайки цялото общество и заедно в ЕДИНСТВО са смирявали себе си и са отправяли глас на покаяние, раздирали са сърцата си, и са просили милост за народа си от Владетелят на цялата вселена – Богът на Авраам, Исаак и Яков – Всемогъщият Бог и Наш Господ.

Призоваваме ви, всеки където е, да застанем като ЕДИН на 3 март – националният празник на България, като се обърнем към Нашият Господ Иисус Христос с цялото си сърце, с пост, с плач, и с ридание. Да дойдем с покаяние при Него. Да раздерем сърцата си, а не дрехите си, и да извикаме с целият си глас, с цялото си сърце, с целият си ум към Господа Нашия Бог за милост към България и към народа ни. Не поради нашата праведност, а защото Той е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив, та дано се разкая за злото, да прости греховете ни. И дано тогава Господ поревнува за България и да се смили над народа ни.

Нека да застанем като ЕДИН на 3ти март 2013г. (тази неделя), така както заставаше Израел в съдбоносните за него моменти и Господ чуваше гласът им и не се забавяше да подейства!

И дано да Го чуем да каже:
Да! Ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.
(Исая 43:19)

Бог да благослови БЪЛГАРИЯ и българският народ!

Екипът на радио „Глас на Истината

 

Молитва за България

(от Даниил 9:1-19)

Моля Те Господи Боже, велики и страшни, Който пазиш завета и милостта Си към ония, които Те любят и пазят Твоите заповеди!

Съгрешихме, постъпихме беззаконно, действахме нечестиво, упорствахме и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби;
и не послушахме слугите Ти пророците, които говориха в Твое име на управителите ни и на духовните ни водачи, на бащите ни и на целия народ на страната ни.

У Тебе Господи, има правда, а у нас срам на лицето, както е и днес, у всеки българин, както у ония, които са ближни, така и у ония, които са далечни по всички страни където Си ни разпилял заради нашето  отстъпление, с което отстъпиха от Тебе.

Господи, срам на лицето подобава на нас, на управниците ни, на на духовните ни водачи, и на бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе ,

На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него, и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по Неговите заповеди, които ни е дал чрез слугите Си пророците и апостолите.

Да! Цяла България престъпи Твоя закон, и се отвърна за да не слуша Твоя глас; и по тази причина се изляха върху нас проклятието и клетвата написана в Словото Ти, защото съгрешихме пред Тебе.

И Господ изпълни думите Си, които изрече против нас, против нашите управници и против духовните ни водачи, като направи против нас голямо бедствие, каквото не е бивало скоро, и което се извърши над Българския народ.

Всичкото това зло, както е писано в Словото Ти, дойде върху нас; но пак не се молихме пред Господа нашия Бог, за да се върнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според Твоята истината.

Затова Господ е бдял за това зло, и вече го е докарал върху нас; защото Господ нашият Бог е справедлив във всичките дела, които върши; и ние не послушахме гласа Му.

И сега, Господи Боже наш, Който си извел людете Си от робството на света с мощна ръка, и си спечелил за Себе Си Име каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие.

Господи, според всичката Твоя правда, моля Ти се, нека гневът Ти и яростта Ти се отвърнат от България, Твоята България; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни, България и Твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас.

И сега чуй, Боже наш, молитвите на слугите Ти и молбите им, и заради Тебе, Господи, осияй с лицето Си върху запустелите Си светилища.

Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни, погледни на Твоите люде, които се наричат с Твоето Име; защото ние принасяме прошенията си пред Тебе, надявайки се, не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие.

Господи, послушай!
Господи, прости!
Господи, дай внимание и подействай!

Да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой,
защото Твоето Име се призовава над цяла България и над Твоите люде!

В Името на Твоят Единороден Син и Наш Господ Иисус Христос Ти се молим и посмяхме да попросим всичко това Святи и Всемогъщи Отче !
АМИН

3 comments for “НАЦИОНАЛЕН ПОСТ И МОЛИТВА на 3 МАРТ 2013г.

 1. 1. Трябва ли да се молим за държавата, в която живеем?
  Вярвам, че това е угодно пред Бога.

  Еремия 29:7
  търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани пленници,
  и молете се за него Господу; понеже в неговия мир ще имате и вие мир.

  Ако Божията воля за израилтяните беше да се молят за града, където бяха пленници,
  то колко повече ние трябва да се молим за нашите градове (села), където живеем свободно!

  2. Апела на ап.Павел в 1 Tимотей 2:2 – Да се молим за всички, които са високопоставени!

  1 Тимотей 2:2
  за царе и за всички, които са високопоставени,
  за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.

  Ако сме призовани да се молим за управниците на една държава,
  то тогава защо да не можем се молим (ходатайстваме) за самата държава пред Бога?

  3. Бог може да издигне 1 човек до позиция на власт в определена държава, за да изпълни Неговото намерение (план), а също и за благословението на тази държава!

  Издигането на Йосиф беше такова издигане!

  Псалом 105:17-22
  Изпрати пред тях човека Иосифа, Който бе продаден като роб.
  Стиснаха нозете му с окови; Душата му участвуваше в притискането от желязото,
  До като дойде време да се изпълни думата му; Защото словото Господно го изпитваше.
  Царят прати та го развърза, – Управителят на племена, – та го освободи.
  Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот,
  За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.

  Даниил 2:21
  Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя царе;
  Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на разумните.

  Йов 36:7
  Не оттегля очите Си от праведните, Но даже ги туря и с царе да седят на престол за винаги,
  И те биват възвишени.

  Псалми 75:7
  Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.

  Вярваме ли, че Бог може да издигне 1 човек до позиция на власт?
  Сатана също може да издига личности до позиция на власт, с цел да изпълнят неговите планове и намерения за тази държава.

  Ако вярваме в това, то тогава нека се молим да бъдат издигнати от Бога хора (личности), с чисто минало, които имат потенциала и готовността да работят за извеждането на България от кризата (духовна и икономическа), в която се намира.
  Издигни такива водачи в България, Господи!

 2. Lubia6ti Tatko,molia TE prosti ni,priemi pro6enieta ni izkasani s iskrennost i viara i ELA spored Voliata SI i Gelanieto na Sqrzeto SI za nas,makar nai-malki i ni6togni,no Tvoi sinove i dq6teri v IMETO ISUS!Amin!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *