Денят на изкуплението „Йом Кипур“

Тази година Денят на изкуплението „Йом Кипур“ е на 11 и 12 октомври.

Библейското наименование на този празник е Йом (х)а Киппурим (Левит 23:27), което означава Ден за покриване или скриване. Останалите имена на празника са Денят, Денят на пост, Денят на Великите пости или Ден на очистване. Най-известният превод е Денят на изкуплението. Арамейското му име е Йома. В Тората е бил известен като Йом (х) Анора (Ден на страхопочитание). Йом (х) Анора се основава на Тората, на Йоил 2:11. Някои също са посочили този ден като Йом (х) Адин (Съдния ден).

За много хора думата ‘киппур’ означава ‘да покрие’. Бог ‘покрива’ греховете на Израел чрез жертвената кръв на жертвата. Един от възможните корени на думата ‘киппур’ е кofe, което може да означава ‘откуп’. Тази употреба на думата се намира в Изход 21:30. Денят на изкуплението е един от празниците, които Самият Бог назова. Също така е съботата на съботите.

Някои молитвени книги се позовават на този ден като ден на приятелството и любовта. Този ден понякога е наричан ‘най-щастливият ден в годината’. Бог е дал много специфични заповеди за този ден (Левит 16 и 23:27–32, Деяния 27:9). Също така вижте Евреи 9:28.

Историята на Йона обикновено е четена след частта Тора поради неговата тема за благодатта. В Йона, така и на този празник, са включени пост и покаяние, както и теми за спасение. Книгата на пророк Йона помага да се разбере, че човек може да изостави злите си пътища, да поеме отговорност за действията си и да се върне към Бог.

Описание на празника

Йом Кипур е най-светият от ежегодните празници в юдаизма. (Някои смятат, че съботата е по-свята, но това не е мнението на мнозинството.) Празникът ще се проведе на 10-ия ден от 7-ия месец (тишри). Йом Кипур се възприема от мнозина като кулминацията на два други празника. Първият – Рош а Шана, идва десет ден по-рано. Счита се за Нова година за религиозните празници. Рош а Шана започва това, което е известно като десет дни на страхопочитание. Десетте дни трябва да бъдат използвани като време за самостоятелно разглеждане на взаимоотношенията ни с Бог. В края на десетте дни идва Йом Кипур, когато ние се молим Бог да приеме нашия вик за прошка и покаяние и да ни впише в Книгата на живота.

Йом Кипур започва като тържествен празник, като се концентрираме върху отношенията ни с Бог и нашата грешна природа. Той завършва като радостен празник, защото, ако нашето покаяние е искрено и нашата вяра в Божите обещания искрени, ние вярваме, че грехът ни е простен и сме записани в Книгата на живота.

Това също е радостен повод заради брачния танц. Жени, които искат да сключат брак, ще се съберат на избрани места, често в лозята, облечени в бели дрехи, взети назаем (така никой не трябва да бъдат притеснен), за да участват в брачен танц. След това се появяват мъжете, знаейки, че биха могли да изберат бъдещата невяста сред танцуващите. Докато оглеждат, мъжете биха реагирали. Млади човече, вдигни очи и избирай мъдро. Не гледай само физическата красота, търси по-скоро в семейството – „Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена” (Притчи 31:30).

Друг аспект на празника, който в значителна степен се отбелязва, е обявяването на юбилейната година с надуването на шофара (Левит 25:8–12). Въпреки че това става само веднъж на всеки 50 години, продължава да е очаквано събитие.

Една от причините ние да държим на ритуалите, които извършваме, е да ни насърчат да прочистим злото от живота си и да изглеждаме чисти в очите на Господа (Лев. 16:30). Ние трябва да се очистим от злото, защото сме грешници. Думата на иврит за греха е chatah, което означава ’да не отговаря’. Някои го разглеждат като изстрел на стрела от лък, която няма да постигне целта си. Павел използва тази терминология в Римляни 3:23. Някои вярват, че ние се раждаме грешни, както Псалм 51:5 може да ни научи.

Основната цел на Йом Кипур е търсене на прошка – както един друг от засегнатите, така и от Самия Бог. Ние търсим прошка за греховете на индивидуално равнище, заедно ще търсим прошка за греховете на целия народ на Израел.

За много хора Йом Кипур се състои от четири части, основаващи се на Левит 23:27–28. Те са:

1. За провеждане на свято събрание, като например богослужение, т.е. богослужение в храма.

2. За смиряване или принизяване на душата ви – обикновено се прави чрез пост).

3. За принасяне на жертва – християни, които празнуват този празник, трябва да разгледат Римляни 12:1 и да представят тялото си в жертва жива. Евреите имат обичай да се занимават с благотворителност.

4. Един ден без ежедневна обичайна работа.

Една от основните разлики между този празник и останалите празници е, че повечето от другите празници се считат за радостни поводи и включват ядене и пиене, а понякога дори и танци. Йом Кипур се разглежда като тържествено време за изповядване на нашите грехове и молитва към Господ за прошка.

Неизпълнени значими пророчества

В Захария глава 12, в началото на стих 10, ние откриваме удивително пророчество, което предстои да бъде изпълнено: „А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление; и те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както скърби някой за първородния си”. За повече информация относно това пророчество моля прочетете: „ще погледнат на Него, Когото прободоха”. Някой ден Израел като нация ще прегърне своя Месия.

В пророчеството се посочва освен това, че: „В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота” (Захария 13:1).

Това е едно невероятно пророчество, което предсказва спасението на еврейския народ, на нацията на Израел, тъй като те признават Исус – Този, Когото са отхвърлили преди почти 2000 години като Месия на Израел! Това е друга област на пророческото изпълнение и то все още не е изпълнено. Само когато видим това велико обещание да се случва – от Йеремия 31:34: „… Защото те всички ще Ме познават, от най-малкия до най-големия между тях” и Римляни 11:26: „И така целият Израил ще се спаси” – ще се сбъдне!

Този празник може да бъде частично изпълнен, когато хората са очистени чрез Христовата кръв, предоставяща средствата за изкупление. Пълното изпълнение може да бъде открито в завръщането при Месията, когато Израел получи прошка като нация.

Хвалете Господа за това, че ежегодното жертвоприношение вече не е необходимо.

„… така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които Го очакват” (Евреи 9:28).

На Йом Кипур се очаква пророкувано чрез Исая, когато: „… Изкупител ще дойде в Сион и за онези от Яков, които се обръщат от престъпление” (Исая 59:20). Очакванията на Исая е на Йом Кипур да се сложи край на всички празници Йом Кипур. В онзи ден, когато греховете на Израел ще бъдат простени завинаги… (Исая 59:15)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *