Слава само на Бога (Soli Deo Gloria)

Продължаваме да говорим за петте соли или основополагащи принципа на Реформацията. Дотук споменахме „Само Писанието“ – Писанието е най-висшият авторитет за нашата вяра; „Само вяра“ – спасяваме се само чрез вяра в смъртта и възкресението на Божия Син; „Само благодат“ – само по благодат, не чрез дела. „Само Христос“ – само Исус Христос е нашият Господ, Спасител и Цар.
Днес ще говорим за последната сола или петия принцип (стълб) на Реформацията – Слава само на Бога. Soli Deo Gloria.
Един баща видял, че шест-годишният му син скучае и няма с кого да си играе и му казал: „Алекс, защо не отидеш да играеш с Петьо и Ваньо? Алекс отговорил презрително, „А-a-a, те са цяла година по-малки от мене. Не мога да си играя с тях.“ Бащата попитал, „Ами какво ще кажеш за Владо и Павел? Защо не излезеш да си играеш с тях?“ Алекс тъжно отговорил, „Tе се смятат за голямата работа, като са с една година по-големи от мен и не ме пускат да си играя с тях.“
Една църква провеждала конференция по повод Реформацията. Отвън на сградата сложили надпис „Само Св. Писание.“ Силен вятър отвял буквите в средата. Останал надписа „Само _ние“.
Само ние, само аз. Това е егоцентричният свят, в който живеем. Целият свят трябва да се върти около мен – моето щастие, моите желания, моето удоволствие.
Toчно по времето, когато Мартин Лутер е възмутен от ширещата се корупция и неморалност в Католическата църква и заковава своите 95 тезиса на вратата на дворцовата катедрала във Витенберг, един друг католически духовник, Николай Коперник, достига до революционното схващане, че не слънцето се върти около земята, а обратно – земята се върти около слънцето.
Може би и за теб е революционно откритие да разбереш, че светът не се върти около тебе! Твоето щастие, комфорт и удоволствие не е приоритет за Бога. Ако беше, тогава всички щяхме да бъдем постоянно щастливи!
Бог иска не ти, а Той да получава цялата почит и слава.
Писанията говорят често за Божията слава. Думата „слава“ се споменава 371 пъти в цялата Библия. Но какво е Божията слава? Джон Пайпър дава следното определение: „Божията слава е външното излъчване на вътрешната красота и величие на Неговите многобройни съвършенства.

Следователно, Божията слава е абсолютно и обективно съществуващи вътрешна красота и величие, изразяващи се по много начини в човешката история. Как става това? По какъв начин виждаме Божията слава проявена?

Виждаме Божията слава в творението. „Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое що е на небето и на земята“ (1 Летописи 29:11).
След това Божията слава е видна в историята на Израел. Бог създаде народа на Израел за Своя слава. „Всички, които се наричат с Моето име, Които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях , да! Аз го направих.“ (Исая 43:7).
Бог изяви славата си, като изпрати Своя единороден Син: „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“ (Йоан 1:14).
Накрая Божията слава ще изпълва нoвия Ерусалим: „И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми светия град, Ерусалим, който слизаше от небето от Бога, и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.“ (Откровение 21:10,11)
Божията слава е в центъра на всичко. Бог иска цялата слава за себе си. Затова реформаторите възкликнаха, Soli Deo Gloria! Слава единствено на Бога!
Всичко, което прави Бог е с цел то да му отдава слава. Много хора са стъписани, когато чуят за първи път това твърдение. Няма ли Бог проблем с егото си, питат те?
Ако ти и аз си поставим за цел да спечелим слава и овации, ще ни сметнат за егоистични, арогантни и надути. Но Бог не иска Неговата слава да бъде видна заради Него Самия, а заради нас. Защото когато ние Го прославяме, това е за наше добро.
Когато ние принасяме слава на Бога, Бог ни благославя и ни дава успех в начинанията.
През 20-те години на 19 в. Британското библейско дружество решава да се сдобие с пълно издание на Новия завет на български език. За целта се отнася до търновския митрополит Иларион. Той възлага работата по превода на Неофит Рилски, който владее старогръцки, руски и сръбски. Работата е забавена и започва чак през 1836 г.
Доставени са специални букви на кирилица и през 1839 г. Неофитовият превод е отпечатан в Смирна под надзора на д-р Илайъс Ригс. Първоначално излизат само четирите евангелия и Деяния на апостолите.
Преводачът Неофит Рилски възкликва: „Днес с неизразима радост аз държа за първи път отпечатания Нов завет на нашия роден език, плод на моя дългогодишен труд, и благодаря на Създателя, че моите усилия не са отишли напразно. Работих усилено… Сега може съвсем спокойно гърците да го горят, да го палят, да го забраняват, мене това не ме интересува. Факт е, че е добре преведен – само това има значение.“

И наистина, по заповед на цариградския патриарх това първо издание е унищожено. Но през 1840 г. излиза ново издание в 30 000 екземпляра и е широко разпространено. Купували го черкви, но и частни лица.

През 1860 г. протестантите занесли 20 евангелия на пазара в Чирпан. Народът първо странял от чужденците. Едно момче взело една от тези книги, качило се на куп дъски и прочело с висок глас няколко реда. В един миг се продали и двадесетте екземпляра.
Това евангелие изиграва голяма роля за изграждане и утвърждаване на националното съзнаниена българския народ и му помага да се противопостави на гръцкия натиск за асимилация.
Бог е прославен чрез делото на Неофит Рилски.
Когато Му отдаваме слава, Бог благославя нас. Но не спира дотук. Когато работим за Божия слава, Бог благославя не само нас, но и тези около нас. Когато Неговата слава е видна в живота ни, ние свидетелстваме за Него сред невярващите. Те виждат Христос в нас.
Той иска да сме като луната. Луната не свети със собствена светлина, а отразява светлината на слънцето. По същия начин и ние трябва да отразяваме Божията слава чрез нашия живот.
2 Коринтяни 3:18: „А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен.“
Бог каза на Своя народ Израил, „Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.“ (Псалми 96:3)
А Павел каза на вярващите в Рим: „Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин“ (Рим. 11:36)
Той е във всяко нещо и всяко събитие в живота ти. Въпросът е, имаш ли очи да Го видиш?Благодариш ли му в църковното събрание? Всичко е създадено, съществува и се случва за Негова слава!
Откровение 4:11: „ Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“
 • 3ащо има небесен простор? За Божия слава! 
 • Защо има звезди и планети? За Божия слава!
 • Защо те има тебе, с твоите дарби, таланти и способности? Не за твоя слава, а за Божия слава!Слава само на Бога!
 • Защо си благословен финансово? За Божия слава!
 • Защо едва свързваш двата края? За Божия слава!
 • Защо си здрав? Защо си болен? За Божия слава!
Всичко, което е създадено, което се случва, е за да отдава слава на Бога. Ти също си създаден да принасяш слава на Бога. Ти не си създаден, за да ти се отговаря на всички прищевки. Не си създаден, за да се върти светът около тебе.
Всъщност, искаш ли светът да се върти около тебе? Всичко да зависи от тебе? Ти да командваш парада?
Гледали ли сте „Всемогъщият Брус“? Главният герой Брус Нолан е телевизионен репортер, който смята, че не се отнасят справедливо с него. Дават му най-безинтересните репортажи и не оценяват неговия талант, а вместо него правят друг човек водещ в новинарския блок. За всички несполуки Брус обвинява Бога. Тогава, за негова изненада Бог му се явява, дава му свръхестествена сила и му възлага отговорността да отговаря на молитвите на всички хора. Ето, че Брус получава шанс да направи живота си съвършен.
Но едва успял да се зарадва на новооткритата си сила, Брус вижда, че да управляваш света не е чак толкова лесна работа, колкото е смятал. Той се опитва да даде на всички това, което искат, но това причинява огромен смут и довежда до размирици.
На всичко отгоре загубва приятелката си. Накрая Брус се отказва да е бог и моли Бог да бъде отново себе си. Брус разбира, че той не е дошъл на света, за да бъдат всички негови егоистични прищевки задоволени и се превръща в човек, който е загрижен за щастието на другите.
Бог знае, че ние сме слаби и грешни твари. Той знае, че сме с ограничени сили. Докато Бог е всесилен, извечен, всезнаещ и вездесъщ. Той е началото и края, алфа и омега, Творецът и Съдията на този свят.
Затова Той заслужава цялата слава. Това е викът на Реформацията. Soli Deo Gloria.
Бог заслужава цялата слава. И се гневи, когато се опитваме да му я отнемем за себе си. Второзаконие 4:24 казва: „защото Господ, твоят Бог, е огън пояждащ, Бог ревнив.“ А в Изход 34:14 се казва „защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Яхве, чието име е Ревнив, Той е ревнив Бог.“
Светът не се върти около тебе. Като Йоан Кръстител ние трябва да кажем, „Той (Христос) трябва да расте, а пък аз да се смалявам.“ (Йоан 3:30)

Затова ние не бива да се главозамайваме, когато имаме успехи и да си мислим, че сме голямата работа. Може да си най-добрият счетоводител, учител, студент или ученик в класа, но знай:

Псалм 127:1: „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите; ако Господ не опази града, напразно бди стражата.“
1 Коринтяни 3:7: „И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който възрастява.“
Твоите успехи са ти дадени от Бога, за да принасяш слава на Бога. За да разказваш на хората за Божиите дела в твоя живот.
Какво да кажем тогава за твоите неуспехи? Нима те отнемат от Божията слава? Не! Твоите вътрешни борби и провали също могат да принасят слава на Бога. Когато преминаваш през изпитания и страдания, моли се Бог да ти дава сили да устоиш.
Когато страданието е преминало, ти ще имаш ново свидетелство за Божията сила и слава, проявени в твоя живот. Както е писано, „и Ме призови в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“ (Псалми 50:15)
 • Бог каза на Мария, Ти ще станеш майка на Моя Син за Божия слава.
 • На Петър каза, ти ще станеш първия проповедник на евангелието – за Божия слава.
 • На Павел каза, ти ще станеш благовестител сред езичниците – за Божия слава.
 • На самарянката каза, че ще стане първата благовестителка – за Божия слава.
 • На Лутер каза, че ще стане първият реформатор – за Божия слава.
На слепеца каза, Ти ще се родиш сляп за Божия слава, „за да се явят в тебе Божиите дела“ (Йоан 9:3). Ако аз бях на мястото на слепеца, сигурно щях да кажа: „Господи, нямаш ли план Б? Аз мога да те прославя още повече, ако виждам!“
Спомняте ли си Лазар? Историята на Лазар е записана в Йоан 11 глава. Когато Исус научи, че Лазар е болен, не побърза да отиде до Витания, за да го изцели. Престоя отвъд Йордан още два дни. Мария и Марта не разбираха какво още чака Исус и не идва. Те мислеха, че Бог непременно трябва да им помогне. Но тяхното здраве и щастие не беше Божи приоритет.
Лазар умря и беше погребан. Защо Исус допусна такова изпитание и мъка за своите приятели? Защо Исус допуска да се случват трагедии и изпитания в живота ти?
Може би, за да те доведе до спасение. Чухме от историята на Ели как тя е дошла в църква заради трудностите, които са изпитвали със съпруга ѝ като семейство.
Може би той те превежда през изпитание, за да укрепи вярата ти. Да те накара да се убедиш, че си зависим от Него. Слепотата, безработицата, безпаричието, загубата на имущество – е за Божия слава. Дори смъртта е за Божия слава.
Исус каза на Петър: Йоан 21:18-19: „Истина, истина ти казвам: когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва, и ще те води, където не искаш.“ И след това Йоан добавя: „А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога.“
 
Какво стана, когато Лазар излезе от гроба? Събралото се множество стана свидетел на Божията слава.
Какво ще стане, когато хората видят как се доверяваш на Бога в изпитание? Бог ще бъде прославен.
Какво ще стане, когато хората видят как Бог снабдява нуждите ти? Бог ще бъде прославен.
Бог има план за тебе. Той те е избрал, за да изяви славата си на тези около тебе! И когато го направи, невярващите сред тях ще бъдат предизвикани да се замислят, а вярващите ще бъдат укрепени във вярата си.
Бог иска ти да отразяваш като огледало Неговата слава. Бог може да използва всяко нещо да отразява Неговата слава – слънцето, някое цвете, изгрева. Може да използва дори твоето тяло.
1 Коринтяни 6:19-20: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.“
Щом твоето тяло е храм на Святия Дух, трябва да се отнасяш с уважение към него. Да прославяш Бога с него. Как прославяме Бога с телата си?
Като не злоупотребяваме с алкохол, като не употребяваме цигари и наркотици, не рисуваме гротескни татуировки по тях, като се обличаме скромно и поддържаме лична хигиена, като се предпазваме от сексуална неморалност. Пазиш ли твоя храм? Прославяш ли Бога с тялото си?
В заключение, Бог очаква от нас да го прославяме във всичко.
1 Коринтяни 10:31: „И тъй, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.“
Работиш ли, работи като за Божия слава. Служиш ли, служи за Божия слава. Говориш ли, говори за Божията слава. Успешен ли си, бъди успешен за Божия слава. Страдаш ли, страдай за Божията слава.
Помни, светът не се върти около теб. Твоето щастие и комфорт не са Божий приоритет. Използвай всяка възможност да сочиш към Бога и да Му принасяш слава.
Големият композитор Йохан Себастиан Бах е роден в семейство на музиканти. Наричат го петия евангелист, като по този начин го поставят редом до Матей, Марк, Лука и Йоан.
Йохан губи двамата си родители още на 10 годишна възраст. Но това не го сломява. Решава рано в живота си, че ще пише музика в прослава на Бога. На 17 години става органист в църквата. Скоро след това го правят ръководител на хвалението в църквата.

По време на служението си във Ваймар пише по една кантата всеки месец! А за три години пише, дирижира, оркестрира и представя със своя хор и оркестър по една нова кантата наседмица!

В началото на всеки ръкопис е записвал буквите “JJ”. Toва са инициалите на латинския израз Jesu Java, който означава „Исус, помогни ми“. А на края на всеки ръкопис поставял буквите „SDG”, означаващи Soli Deo Gloria. Слава само на Бога.
Животът и делото на Бах ни напомнят, че целта на живота ни е да прославяме Бога с всичко, което правим. Въпреки всичко, което ни се случва. Когато отдаваме цялата слава на Бога, тогава Бог прославя нас. Не пропускай възможностите, които Бог ти дава, да го прославяш.
п-р Т. Трифонов, БПЦ „Нов живот“ – Варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *