Борба със сенки


Дерек Принс, бивш преподавател в Кеймбридж и международно признат библейски учител, е автор на повече от 30 книги. Ежедневните му радио-предавания, достигат целия свят на девет езика.

Борба със сенки
За повърхностния наблюдател човешкият живот представлява объркана смесица от светлини и сенки, подредени по неразпознаваем модел, който се управлява от невидими закони. Нека погледнем живота на двама души. Те имат сходен произход и възможности и вървят в една и съща посока. Въпреки това единият почти винаги ходи в светлината на успеха и удовлетворението, а другият, който е близо до него, едва вижда тази светлина. Той непрекъснато е под сянката на неуспеха и разочарованието и животът му угасва ненавреме.
Нито единият, нито другият разбира силите, които действат в живота му. Източниците на светлината и сянката остават скрити за тях. Може би те никога не са си давали сметка за възможността източникът на светлина и сянка да се намира в предходните поколения.
Библията ясно говори за тези сили. Всъщност, тя може доста да ни каже за тях. Библията ги нарича съответно благословения и проклятия.
Нека за момент да се вгледаме по-внимателно в човека под сенките. Той върши Всичко, което е правилно: сменя си работата или мястото, където се е установил; придобива по-големи професионални умения; изучава най-новата литература за позитивното мислене. Може би дори минава курс, за да се научи как да освободи някакъв мистериозен „потенциал“ в себе си. Въпреки това успехът непрестанно му се изплъзва. Децата му са непокорни, бракът му е под напрежение, инцидентите и болестите са постоянни. Целите, към които грижливо се е стремял се изплъзват между пръстите му като вода измежду пръстите на удавник. Преследван е от чувството на неминуем провал, който вероятно би могъл да отложи, но не и да предотврати.
През целия си живот той има усещането, че се бори срещу нещо, което не може да определи – нещо безформено и изплъзващо се. Понякога се чувства така сякаш се бори с някаква сянка. Но без значение колко упорито се бори, той не може нито да посочи, нито да схване причината за проблема си. Често чувства, че се предава. „Каква полза? – възкликва той – Изобщо не ми върви! Баща ми имаше същите проблеми. И той беше неудачник!“
Разбира се, човекът под сенките може да бъде и жена. Тя се е омъжила рано и е тръгнала с много планове за успешен брак и щастлив дом. Обаче, скоро открива, че се намира в една невидима люлка – един ден „горе“, на следващия „долу“. Тя постоянно минава от един физически проблем в друг и никога не може да се радва на добро здраве. Синът й започва да взема наркотици, по-късно съпругът й я напуска. И един ден тя се опомня и разбира, че е станала алкохоличка.
Както мъжът под сенките, така и тази жена е вършила правилни неща. Изучавала е книги за храненето и детската психология. В непрекъснатото преследване на успех, тя е била подтиквана отново и отново да полага усилие след усилие като всяко едно от тях е изисквало цялата сила, която може да събере.
Въпреки това тя вижда как целите, които самата тя никога не би могла да достигне, се постигат от друга жена с по-слаба мотивация и квалификация.
Когато се вгледате по-отблизо в човека под сенките, вероятно виждате нещо, което ви напомня за самия вас. Чувствате се като че ли виждате собствения си живот, но някак си отстрани. Шокиран, започвате да се чудите дали причината за вашия проблем не е същата: проклятие, чието начало е в предишните поколения.
Или пък, може би не виждате себе си, но някой ваш близък – съпруг, съпруга,
член на семейството или скъп приятел. Често сте страдали за този човек и сте копнеели  за лъч надежда, но винаги напразно. Сега стоите пред едно възможно обяснение на сенките, което е нова идея за вас. Възможно ли е наистина коренът на проблема да е проклятие!
Спомняте си случки и ситуации в живота си или в живота на вашето семейство, които са изглеждали безсмислени. Често пъти сте се опитвали да ги изличите от мислите си, но никога не сте успявали напълно. Разбирате, че имате нужда от повече знания и си мислите: „Вероятно аз съм човекът под проклятието, какво мога да направя? Каква би могла да бъде причината?“
Проклятието би могло да се оприличи и на една дълга, зла ръка, която се протяга от миналото. Тя е положена върху вас с тъмна угнетяваща сила, която подтиска пълното проявление на личността ви.
Вие никога не се чувствате напълно свободен да бъдете такъв какъвто сте. Чувствате, че имате потенциал вътре в себе си, който никога не се развива напълно. Винаги очаквате от себе си повече отколкото можете да постигнете.
Или отново тази дълга зла ръка може да доведе до препъване докато ходите. Пътят пред вас изглежда ясен, но от време на време се спъвате, въпреки че не можете да видите в какво сте се спънали. Поради някаква ужасяваща причина, моментите, в които се спъвате са тия, в които сте на път да постигнете някаква дълго преследвана цел. Обаче целта ви се изплъзва.
Всъщност, думата ужасяваща би могла да се оприличи на една червена предупредителна светлина. Преживели сте събития и ситуации, за които не можете да намерите естествена или разумна причина. Изглежда, че в действие е някаква сила, която не се подчинява на обичайните и общоприети естествени закони.
Има една дума, която обобщава резултатите от проклятието: безизходица. Постигате определено ниво в живота си и всичко изглежда готово за блестящо бъдеще. Притежавате всички очевидни качества и въпреки това нещо не върви! Започвате всичко отначало и достигате до същото ниво както преди, но отново нещо става. След като това се случи няколко пъти, вие разбирате, че това е моделът на вашия живот. И все пак не виждате никаква ясна причина за това.
Много хора са споделяли с мен подобни преживявания. Личните подробности може да се различават, но моделът е един и същ. Често пъти такива хора казват нещо от рода на: „Същото винаги се случваше с баща ми. Чувствам, че преживявам неговите проблеми“ или „Мога да чуя как дядо ми казваше отново и отново: „Никога не ми е вървяло“.
Този модел може да се появи в различни области на човешкия живот: работа, кариера, здраве или финанси. Почти винаги това има отрицателно влияние върху личните взаимоотношения, особено в брака и семейството. Често пъти то засяга не само една отделна личност, но и по-голяма социална група. Най-често това е семейството, но може да се разпростре и върху по-широк кръг от хора като например, общност или нация. Подвеждащо е обаче, да се предполага, че проклятието винаги кара хората да пропадат. Човек може да постигне това, което изглежда като истински успех и въпреки това да е притесняван от разочарования и никога да не може да се зарадва на плодовете от успеха.
По време на едно служебно пътуване в Югоизточна Азия срещнах интелигентна, добре образована жена, която беше съдия от кралско потекло. Тя бе познала Исус като личен Спасител и не се сещаше да има някакъв не изповядан грях в живота си. Въпреки това ми каза, че не се чувства напълно удовлетворена. Успешната й кариера и високата й социална позиция не й бяха донесли лично удовлетворение.

Докато разговарях с нея открих, че произхожда от семейство на много поколения идолопоклонници. Обясних й, че според Изход 20:3-5, Бог е произнесъл проклятие върху идолопоклонниците до трето и четвърто поколение. След това й казах как да получи освобождение от това проклятие чрез Исус, нейния Спасител.
Понякога проклятията могат да произхождат от поколенията преди вас, но могат да бъдат и резултат от постъпки или събития, които са станали във вашия живот. Или може проклятието от предните поколения да се поддържа от неща, които вие сами сте направили. Но без значение какъв е източникът на вашия проблем, едно нещо е сигурно: вие се борите с нещо, което нито можете да определите, нито можете да разберете.
Подобно на тази жена, вие също може да сте вкусили успеха. Наистина познавате сладостта от него, но той никога не е траен. Изведнъж, без някаква причина, която можете да обясните, вие откривате, че сте неудовлетворени. Депресията ви обгръща като облак. Всичките ви постижения ви изглеждат толкова безсъдържателни.
Поглеждате другите, които, както изглежда в подобни обстоятелства, са доволни и се питате: „Какво не е наред с мен? Защо никога не преживявам истинско удовлетворение?“
Може би в тоя момент вие си мислите нещо от рода на: „Някои от тези неща описват точно мен. Означава ли това, че за мен няма надежда? Трябва ли да продължавам така до края на живота си?“
Не! За вас има надежда! Не се обезсърчавайте. Когато продължите да четете тази книга ще откриете, че Бог ни е дал лек и ще получите прости практични съвети как да го приложите в собствения си живот.
Междувременно ще бъдете насърчени от следните писма, които получих от двама души, слушали радио програмата с библейско поучение: От проклятие към благословение. Първото писмо е от един мъж, а второто е от една жена.
Слушах вашето послание върху темата за проклятието и открих, че съм бил под проклятие дълги години, но изобщо не съм знаел. Никога не успявах в живота и непрекъснато страдах от хомосексуални чувства, въпреки че никога не ги приложих в действие. Християнин съм от десет години, но поради проклятието никога не успях да се приближа до Бога, така както желаех. Станах много депресиран.
Откакто се освободих от това проклятие, се чувствам толкова свободен в Исус и истински жив в Него. Никога не съм се чувствал така близо до Бога!
* * *
Благодаря ви за излъчената наскоро радиопрограма по въпроса за проклятията и за книжката От проклятие към благословение. Те много промениха живота ми.
През по-голямата част от живота си бях измъчвана от повтаряща се депресия и пет години бях под наблюдението на психиатър. Тази пролет една жена се моли заедно с мен и за мен, и аз се отрекох от всички окултни занимания като карти-таро и чаени листа. Слава на Бога за началото на истинската свобода.

След това чух от вашата програма за вероятността да съм под проклятие без наистина да го зная и се молих с вас, докато вие се молихте с молитвата за освобождаване от проклятия. Сега съм свободна! Сякаш един бент се отприщи и Бог вече може да се движи в моя дух. Преградата я няма и през последните няколко седмици израснах толкова много духовно, че само мога да Го славя за Неговото благословение. Понякога си поплаквам като си помисля за това, което Той е извършил и продължава да върши за мен. Такова облекчение е да мога да се отпусна. Наистина ние се покланяме на чудесен Бог!“

Тази книга достига до вас с помощта на Библекското училище „Оазис на любовта“ в София, чийто директор е Кийт Де Майо. През 1986 Бог призовава Кийт и съпругата му Гейл на мисионерското поле. Служат в Китай, Хонг Конг и други азиатски страни. След като в продължение на десет години отправят молитви за България, през септември 1990 година те пристигат в София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *