44 пост-протестни протестантски питания по промените в Закона за вероизповеданията

Редакционен анализ по писма, запитвания и коментари на читатели

1. Ще продължат ли протестантските протести „до пълно изтегляне на всички поправки” в Закона за вероизповеданията, както вече бе публично обявено?

2. Съгласни ли са протестантските църкви с предвиденото от закона финансиране на определени вероизповедания от данъкоплатците?

3. КОИ деноминации отговарят на изискванията за „остатъчните” 5,5 милиона в бюджета отделени за вероизповедания и политика, които преди се разпределяха главно между ПЦ и мюфтийството?

4. Осигурява ли новият закон спонсорство на исляма в България с над 500 000 лв. годишно?

5. Налага ли връзката между гласуваните промени в Закона за вероизповеданията и Истанбулската конвенция търпимост към ръкополагане на хомосексуални свещеници?

6. КАК третират новите поправки в закона църкви със сгради под наем (около 73% от всички еванг. църкви в България) и тяхното вписване в публичния храмов регистър за ползване на данъчни преференции?

7. Какво е наказанието за религиозни групи, които откажат вписване в регистъра подържан от дирекция Вероизповедания?

8. Как ще влияе вписването или отказа за вписване в регистъра при разрешителни за събиране на открито (евангелизация, младежки лагер), строеж на храм и др. дейности на общинско ниво?

9. Как ще се отрази ограничението за използване на озвучителни уреди на събирания на открито в частност публични евангелизации, ХМБО, ХМЛ Карандила, Нова вълна, Поход за семейството и т.н.?

10. Какво е наказанието за използване на озвучителни уребди при надминаване ограниченията на закона?

11. КОЙ ще бъде отговорен за запазване тайната на личната информация на свещенослужителите, в регистъра подържан от дирекция Вероизповедания, според приетия от ЕС през май 2018г. закон за електронно съхранение на личните данни?

12. Какво е наказанието за свещенослужители, които откажат да предадат информацията си в регистъра подържан от дирекция Вероизповедания?

13. Как ще се прилага на практика изискването към свещенослужители да се легитимират като представляващи вероизповеданията?

14. Как и пред кого ще се легитимират служителите от нерегистрирани вероизповедния?

15. Как третират новите поправки в закона служители, които не са на щат или трудов договор в своето вероизповедание?

16. Как третират новите поправки в закона служители на вероизповедания, които по своя устав не получават заплащане и не се водят на щат?

17. По какъв регламент/причини/сигнал и от кого ще се проверяват сгради и служители по време, непосредствено преди или след богослужение?

18. Засягат ли промените в закона все още вакъфските имоти на мюсюлманското изповедание и сградите на протестантски църкви с 200 годишна история в България?

19. Кои протестантски църкви имат заведени или могат да заведат дела за правоприемство на църковна собственост от преди 1949г?

20. Длъжен ли е даден човек да членува формално в определено вероизповедание за да самоопределя свободно какво изповядва?

21. Означава ли декларирането на определена вероизповедание юридическо членство в съответното вероизповедание?

22. Представят ли данните от НСИ пълната членска маса на дадено вероизповедение или само част от онези, които са попълнили тяхната анкета?

23. Какъв процент от настоящите чуждестранни проповедници и представители на църкви-спонсори ще предпочетат да служат в други точки на света вместо да регистрират посещенията си в България с дирекция Вероизповедания?

24. Цели ли горната поправка намаляване на броя на проповедници и представители на църкви-спонсори партниращи с протестантски църкви в България?

25. Какво наказание е предвидено за чуждестранни проповедници, които не регистрират посещенията си в България с дирекция Вероизповедания?

26. КОЙ пусна кьорфишека, че законопроекта ще се гласува на 29 ноември 2018?

27. Защо в изказванията относно всички протестантски годишнини бе пропусната датата на основополагащото богослужение на д-р Лонг във Велико Търново на Рождество 1859г?

28. Защо чрез апелът в социалните мрежи наблегна на неясни послания, а не на широка гласност за ситуацията в България към целия свят (на английски, испански и др. езици)?

29. Защо на повечето протести имаше едва 2-3 плаката на английски, чийто дизайн и послание не позволяваха прочит и яснота в посланието към света за ситуацията в България?

30. Бяха ли съобщенията в световните християнски и светски медии стратегически съгласувани с исканията и целите на протестантските протести?

31. Защо повечето информация на английски език представи протестите като частност на едно определено вероизповедния с няколко хиляди члена в страната, докато тежестта на протестите бе изнесена от вероизповедания с десетки пъти повече представители?

32. КОЙ уреди протестантските изяви да се проведат в медии, чиято националистична насоченост е в разрез с евангелските ценности и култура?

33. КОЙ определи като „чуваемост” националистическият опит за привличане на Ромския вот за изборите през 2019 дори след отпадането на анти-протестантските промени в закона?

34. Защо повече от месец след подаване не е обявен публично текста до Венецианската комисия, който първоначално бе представен като „жалба” върху все още не действащ закон, а след това като уведомление?

35. Оттеглена ли е „жалбата” до Венецианската комисия след влизане в действие на промените в закона на 1.1.2019?

36. Кои са вероизповеданията подписали „жалбата” до Венецианската комисия и присъстват ли между тях ОЕЦ и НСРОБ?

37. Защо вече повече от месец не е преведено в публично достояние писмото на Фредерик Сундберг, главен администратор на отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ ), което доведе до положителните промени в проекто-закона?

38. ЗАЩО протестантските протести започнаха едва през м. ноември, след като датата на постъпване на законопроекта бе месец по рано на 19 октомври 2018 (Сигнатура-853-14-10, с.4)?

39. КОЙ прекрати протестантските протести на 16 декември, при най-въпиеща нужда от протести след представянето на законопроекта пред Европейския парламент, Съвета на Европа, Венецианската комисия, специалния докладчик по малцинствата към ООН и предупреждение, че законопроектът ще бъде гласуван до края на 2018г?

40. Защо, изключая WAGF създадена през 1989г., нито една от големите петдесятни деноминации представени в България (Асамблеи на Бога, Църква Божия, Форскуъер-Сион, Международна апостолска коалиция (МАК), ЮПС и т.н.) не излезе с отворено писмо срещу рестриктивните поправки в закона?

41. Защо на протестите нямаше постоянно присъствие на пастирите от многочислени църкви (над 300 члена) и вероизповедания (над 3000 члена)?

42. Анулираха ли протестите антитезата за договорка с политически сили, икономически групировки или идеологически структури?

43. Анулираха ли протестите хипотезата, че парламентарните посещения, срещи и дискусии с духовни лица, както и тяхната ангажираност в християн-партийни проекти цели създаването на трети евангелски алианс?

44. Целят ли новите промени в закона периодично идейно, икономическо и кадрово обезглавяване на евангелските църкви за налагане ново ръководство на движението?

3 comments for “44 пост-протестни протестантски питания по промените в Закона за вероизповеданията

  1. И защо задаваме тези трудни въпроси на които и без това никой не иска да отговаря?

    Защото ако искаме въобще да има протестанство в България след нас, с пределна сигурност е крайно време да преминем от „практично богословие без принципност,” празноприказност и фейсбукянство към едно задълбочено богословие на нашата есхатологическа роля като църква на историческата сцена на универсума, на нашите екзистенциалност и оправдание. Екзистенциалност за да продължи да съществува протестантска богословска традиция и след нас. А оправдание, не само за да се оправдаем пред Бога чрез вяра за дела, но за да се оправдаем и пред идущите поколения чрез дела на вяра.
    http://pastir.org/praktichno-bogoslovie-bez-printsipnost/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *