адв. Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори

Настоящата статия има за цел да информира давайки право на отговор. Представените анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторa и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org

Адв. д-р Виктор Костов

Който диша истина възвестява правдата, а лъжесвидетелят – измамата.
– Притчи 12:17

 

Георги Бакалов, известен като „обединяващ апостол“ на регистрираната от държавата като вероизповедание „Апостолска реформирана църква„, сложи в интернет-блога си отворено писмо до мен датирано от 17 август 2012 г. В писмото се съдържат клеветнически твърдения, откровени манипулации и абсурдни, почти комични, констатации. (За коментар на глуповатата сатира-колаж в заглавната част на „писмото” с незаконно придобита моя снимка – виж коментарите ми под „писмото”). Единственият що-годе разумен въпрос в публикацията на г-н Бакалов е дали съм ревизирал позицията си по т. 8 от Становището ми от 7 април 2011 г. след обнародването на решението на Комисията по досиетата, с което се обявява „принадлежност” на Васил Еленков като сътрудник на ДС.

Отговорът – по-лесната част
Пиша настоящото и в отговор на интереса на мнозина други, запознати със Становището ми. Цитирам т. 8 отново тук:

8. Ангел Пилев и Георги Бакалов следва да поднесат публично извиненията си за обвиненията срещу Васил Еленков, че е бил сътрудник на комунистическата Държавна сигурност. По изявление на еп. Еленков той е получил достъп до досието си. В него се съдържа неоспоримо доказателство за това, че същият не е вербуван от ДС и не доносничел срещу братята си от църквата. В същото се съдържат данни, че поне седем души са били ползвани от тайната комунистическа милиция за доноси срещу еп. Еленков. И още нещо – една от задачите по повод „разработването” на казуса Еленков от ДС е била същия да бъде представян като сътрудник на тайните служби с цел дискредитирането му пред евангелските църкви. Подробности ще бъдат публично оповестени след консултации относно законовите изисквания за изваждане на такава информация и изтичане на законовите срокове за предоставяне на тази информация.

Искането ми към Бакалов и Пилев за извинения към епископ Еленков е безусловно обвързано с твърденията на последния, пресъздадени от мен и посочени по-горе, в курсив. Тези твърдения към момента са частично доказани, други не са.

1. Твърдението, че има „неоспоримо доказателство”, че епископ Еленков, „не е вербуван от ДС” се оказа несъстоятелно. За това има решение на Комисията по досиетата. На основание на Закона за досиетата принадлежността на еп. Еленков към структурите на ДС като таен сътрудник е установена. Ако разширим тълкуването на термина „вербуван” – въпросът стои дали еп. Еленков лично е приемал да сътрудничи на тайните служби. Или „вербуването” се състои само в наличието на картонче в досието му, и за да отчетат службите дейност, е станало без участието на еп. Еленков? Ако отговорът е „да“ – остава въпросът, защо еп. Еленков е приел да бъде вербуван? Ако  е „не“ – то тогава можем да очакваме разкриването на фактите от самия Васил Еленков. (За дисуксия по възможни подобни сценарии виж видеото „Пастири агенти на ДС”).

2. Твърдението, че Васил Еленков „не е доносничел срещу братята си” към момента е недоказано. В решението на Комисията по досиетата не се сочат налични материали, в които да се види каква е била агентурната дейност на Васил Еленков от момента на заявеното вербуване през юни 1988 г. и след това, и в какво тя се е изразявала, ако е имало такава. Ако Георги Бакалов или Ангел Пилев имат доказателства за противното, следва да ги представят. По този повод моята позиция пред еп. Еленков неотклонно е била за публикуване на пълното досие, за да няма основания за спекулация с фактите. След очакваната публикация ще следва да се преосмисли отново изложеното в него.

3. Представен е документ, публикуван в блога на п-р Тони Еленков, от който е видно, че Васил Еленков е бил разработван от службите на ДС. Документът е от 1979 г.; вербуването според публикуваното решение на Комисията по досиетата – през 1988 г. Пастор Тони Еленков задава и няколко други легитимни въпроси, които би следвало да се имат предвид в цялостната оценка на отношенията на еп. Еленков с Държавна сигурност.

Извод

С оглед на горното, към момента, до пълно изясняване на ситуацията и произнасянето на християнската общност, към която принадлежи еп. Васил Еленков – Национален алианс Обединени Божии църквиоттеглям твърдението си в т. 8, че Пилев и Бакалов дължат публично извинения. След очакваната публикация на досието ситуацията може да се промени. Преоценката на позицията им в бъдеще оставям на собствената съвест на господата Пилев и Бакалов. Освен ако не ме питат отново публично дали да се извиняват или не.

Допълнителни въпроси

След изясняване на т. 8 от Становището ми  обаче, остава въпроса за отговор на останалите точки-констатации в него относно подхода към „очистването на църквата от агенти”. С изключение на нескопосания опит за ирония от страна на г-н Пилев в неговия блог, сериозни отговори на моите въпроси няма. (Тук за читателя ще е интересно да отбележа, че в изготвянето на Становището не съм действал като довереник на еп. Васил Еленков, а изцяло и само подбуден от личната ми съвест и от възмущението ми срещу безпардонното и нахално вмешателство  на Бакалов в отношения, въпроси и събития от 2010 г., които не са негова работа или в негова компетентност.)

Темата за задаването на въпроси, но непредоставянето на отговори е от особена важност за самия Георги Бакалов. Неговата дейност, оказва се, е обслужвала държавата и нейната дейност по негласно контролиране на евангелските църкви и след падането на комунистическия режим: срещи с представители на отдел „Религиозна полиция” и преговори с тях за регистрацията на общността на Бакалов от държавата, комуникация с отявления агент-служител на ДС и тогава шеф на Дирекция по вероизповеданията, Христо Матанов, отново с цел сътрудничество… С други думи, докато аз съм защитавал свободата на вярата и словото на Бакалов и хората му в съда през 90те години на миналия век по редица дела, когато никой друг не смееше да се наеме със защитата им, той е правил сделки не с минали, а с действащи агенти на държавата. Тези и други публично известни факти към момента остават скрити от публиката поради яростния стремеж на Бакалов да се изкара борец за „чистота от агенти в църквата.” Но да припомним библейската истина, че тези с гредите в окото трудно виждат сламката в окото на другия.


За глупостта и свободата

В интернет-поста си „отворено писмо” Бакалов пита дали се чувствам като глупак, че съм защитил Еленков от нападките му, пък първия „бил агент”? Въпросите, които си задавам имат по-широк обхват. Един от тях е дали, всъщност, не се чувствам като глупак, че през годините систематично, въпреки всякакви индикации, препоръки, предложения и заплахи, съм защитавал правото на Бакалов и феновете му да бъдат странни, гласовити, некомпетентни и нахални? Това правех, въпреки общественото мнение и легитимните съмнения на мнозина относно автентичността на тяхното християнство. Защитавах ги просто защото имали право на убеждения и слово? Това, че неблагодарници като Бакалов и почитателите му не могат да оценят смисъла на моите усилия не премахва важността на тези усилия. Свободата на убежденията и словото са принципи, от които имат право да се ползват както мъдрите, така и безумните… (Този принцип е новозаветен – виж Матей 5:45). И ако на безумния се гарантира правото да се изразява, колко повече мъдрите би трябвало да се възползват от тази свобода…

Но разбира се една голяма трагедия е подмяната на ценности и когато свободата на словото и вярата изглежда като свобода на гръмогласната себецентричност като стандарт за истина, хората, които гледат от страни придобиват горчив вкус за истинската свобода. Дали и аз не нося отговорност за това вгорчаване на вкуса на свободата с моята доскорошна защита на вашата себична кауза, облечена в гръмка фразеология…? Този въпрос ме мъчи, г-н Бакалов.

Принципни рамки на дискурса

При разглеждането на проблема за доносниците на тайните служби на светската власт в църквата следва да поставим фокуса отново на правилната посока.

Не е нужно само „очистване от бившите агенти” и то по критерии, по които църквата приема само държавните стандарти. Нужно е очистване от духа на предателство и идолопоклонство в полза на тоталитарната идеологическа държава сред християните.

Стриктно погледнато, основният грях на агентите не е дори „предателство”, както твърдят инициаторите на Националния лидерски форум (гръмко заглавие, типично за Бакаловата грандомания). Грехът всъщност е „лъжливо свидетелство против братята”. Или по-скоро нарушение на забраната за лъжесвидетелство срещу ближния (Второзаконие 5:20, Притчи 25:8). Другият важен грях е греха на идолопоклонство пред кесаря, което няма нищо общо, но и до този момент се бърка, с правилното новозаветно отношение на уважение към светските власти. (По-подробно за разликата между „предателство” и „лъжесвидетелство” в библейския им смисъл ще се занимаем в друга публикация. За интересуващите се от задълбочено изследване на проблематиката виж сайта на Свобода за всеки.)

Моят призив към господата Бакалов и Пилев, с оглед гореизложеното остава същия, който заявих и в Становището си. Господа, замисляте ли се за това дали обслужвате интересите на християните, църквата и евангелието на Господа, с методите, които прилагате? Библейски ли е вашият подход или политически, плътски и себичен? Истината и благодат ли са духът на вашите анти-агентурни писания, или реваншизъм, популизъм и истина примесена с отровата на лъжата? Кой е лъжесвидетелят против ближния в тази ситуация? Този, когото държавата квалфицира като агент, този, който иска внимателен подход към моралната оценка на дейността на християните-агенти, или този, който осъжда всички по критерии на Комисията по досиетата изтъквайки себе си, чиято праведност е формулирана от тази държавна комисия?И разбира се – въпросът към четящите и преценяващите – можем ли да се доверим на истина изтръгната с методите на „църковни водачи” като горните двама?

Да не би да се окаже, че както с въпроса за свободата на убежденията и словото, вместо да очистим църквата от духа на „издебниците“, поради принизяване на новозаветните стандарти за истината чрез нейното вулгарно политизиране, ние се отвращаваме от търсенето ѝ и изцерителната ѝ сила?

За повече подробности относно моите предложения за подход по очистване на църквите от агентурното минало виж тук: http://svobodazavseki.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
================================
Списък на упоменатите ДОКУМЕНТИ
================================

08.02.2011 Изявление на еп. Васил Еленков

20.07.2011 Изобличително слово от п-р Куличев по Казуса Еленков – Част 1

26.07.2011 Изобличително слово от п-р Куличев по Казуса Еленков – Част 2

20.03.2012 Решение 331 (рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699).

04.04.2012 Изявление от епископ Васил Еленков

05.04.2011 Становище по кампанията анти-Еленков и анти-ОБЦ

17.08.2012 ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н ВИКТОР КОСТОВ

Ангел Пилев

Георги Бакалов

Васил Еленков

Васил Еленков

Христо Куличев

143 comments for “адв. Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори

 1. Адвокат д-р Виктор Костов,ако смятате,че д-р Пеев ми е отговорил „добре“ и че ме е „поставил на място“,то това говори зле за вас.Писането на неистини с главни букви(апропо това се възприема като крещене в интернет)не е „добър“ отговор според мен.Със своите мнения написани под различни статии съм доказал,че ми „пука“ и че не са ми „чужди проблемите на българския евангелизъм“.Никъде не съм писал,че не трябва да има критици,това е поредната манипулация на д-р Пеев.Но когато се иска разобличение на агентите на ДС,нека това включва всички оповестени до момента такива,когато се разобличават ересите и лъжеапостоли и лъжеепископи,нека това включва всички за които има изнесени доказателства.Не да се громят едни,а да се защитават други.А колкото до методът ad hominem,мисля че горните стотина коментара са най-добрата защита на моята теза.За ваше съжаление,тях не можете да ги изтриете.

  Адвокат д-р Костов,не съм писал,че сте имали намерение да се извинявате.Вие се пънехте да получите публични извинения за „неверните“ твърдения,че В.Еленков е доносник от ДС.Е,сега проумяхте,че сте се изказали неподготвен.Съгласен съм с изнесените информации относно пагубното „служение“ на Георги Бакалов.Някои неща съм виждал с очите си,други са потвърждавани от свидетели на които им вярвам.Така че,относно дейността на тези „апостоли“ сме на едно мнение.

  Но това не означава,че въпросите,които задават в конкретния случай не са резонни.Със становището,което адвокат д-р Виктор Костов публикува преди време и с горенаписаната статия ние придобиваме представа за неговите отговори и пристрастия.Е, написани с много думи и не отговарящи конкретно,но това е.А въпросите са простички и предполагат простички отговори.Васил Еленков лъжец ли е? Ако се съди от собствените му думи излизащи от неговата уста в множеството видеозаписи,които са достъпни за всеки- да лъжец е.Васил Еленков част ли е от организации проповядващи ерес?Ако се съди от изнесените документи,които са достъпни за всеки- да част е.Движението „Само Исус“ сигурно му звучи познато,на него,на сина му Тони Еленков(все пак е завършил своето образование в тяхно учебно заведение),на адвокат д-р Виктор Костов и д-р Пеев-също им е познато и те много добре знаят,че това е ерес.Басните,че ръководителите на това движение са преподавали само Психология например са смешни.Сигурно,когато Тони Еленков ги е водил в различни църкви,те са им чели лекции по психология на миряните.

  Васил Еленков доносник от ДС ли е? На основание на официална информация на Комисията по досиетата,която е достъпна до всеки- да, доносник е.Той е един от малкото оповестени доносници,за които има данни че продължават да действат и след 10 ноември 1989г.Ето адвокат д-р Виктор Костов-простички въпроси и съответно простички отговори.Лесно е.

 2. Уважаеми християни-последни времена са.Не искам да атакувам никой тук,но ми идва в повече да чета разделенията.Братя превръщаме се в „православната“църква със тези дразги.Ей хора всеки си носи отговорността пред Бога.Стегнете се-Съединението прави силата,а дявола гледа да ни раздели!!!Нека Бог да говори на двете страни-а истината скъпи ми братя е,че и двете страни ставате за смях.Ами почетете малко повече Словото(не искам да правя някой недуховен) и тогава помислете с атаките по между ви.Бог е Бог на обединението,не на разделението-вие помислете на кой служите!

 3. Поздравявам ви, господин Пеев! Този път звучите забавно. Повечето “дискусии” тук са забавни и вашата непрестанна сериозност бе малко не на място – малко нещо “deus ex machina”.

  И забавно е, как да не е забавно. Колкото и да се вземат насериозно братя Костови и да навиват латерната за това, колко критично важна е тази дискусия и какви големи фигури са те в борбата с разни отрицателни явления, дребнавостта на характерите им личи отвсякъде. А сюжетът е повече от ясен. Адвокат Костов набира хора за поредната си конференция. Интересът вероятно не е много голям, щом инвестира толкова усилия в громене на вятърната мелница Георги Бакалов. Той вече препоръча конференцията си на някого. Аз пък искам да препоръчам тазьи конференция на самия Костов – той има нужда да чуе как да се държи на публичен дебат и как да прави разлика между Бога и Цезаря. Гръмко заявената му позиция за мен не означава нищо. Но коментарът е излишен, Костов е сам на себе си коментар. Всъщност, и Костов, и Бакалов взаимно подхранват манипулациите си и са си крайно необходими един на друг – с пропагандна цел. Вижте как само пращи от ентусиазъм агитката, как всичко е предвидимо и съгласувано, като по ноти…

  На вас, господин Пеев, преди да се разделим, ще подаря едно мое наблюдение, направено единствено на основата на поведението ви в този форум. Спомням си с каква жар и ерудиция водихте христологичната дискусия. Но въпреки че тази тема явно ви е много присърце, трябва да ви кажа, че ако някога ме обхванат сериозни съмнения за естеството и личността на Христос, няма да се обърна към вас за съвет или помощ. Вие просто не ставате за тази работа. В една строфа от Рилке или Уитман, в една партирурна страница от Бах или Моцарт, в лявата демонстрация, която засякох днес в Кьолн или в 15 минути пред Нотр Дам има много повече христология и светлина, отколкото във всички ваши коментари тук. Един час с непредубедени и отворени хора ми казва много повече за Христос от всички ваши напъни. Всъщност, една от сериозните причини за 15 години да не съм имал никакви съществени съмнения по отношение на Христос е, че съм свел до минимум общуването си с хора като вас. Но няма да пазя лоши чувства, желая ви живот и здраве, и дано някога се погледнете отстрани. Виктор Костов няма да коментирам, той се коментира сам. Поздрави от Кьолн и, както казват тук, bis dem Jenseits!

 4. „Еленков лъже,проповядва ерес, агент на ДС,но щом дава трибуна на Костов и В.Пеев е светъл ангел“ (Елена Гаврилова).

  Г-жо Гаврилова, с характерен псевдо-апостолски патос обвинявате ДРУГИТЕ в лъжа, но само в това изречение сте изрекли поне ЧЕТИРИ ЛЪЖИ:
  ЛЪЖА № 1: „Еленков лъже“. Какво по-точно „лъже“? Пояснете, моля. Без факти Вашето твърдение е лъжа.
  ЛЪЖА № 2: „Еленков … проповядва ерес“. Каква „ерес“ проповядва? Кой го е установил? Без факти Вашето твърдение е лъжа.
  ЛЪЖА № 3: „Еленков …дава трибуна на Костов и В. Пеев“. Каква „трибуна“ ми е дал на мен? Коя е „неговата“ трибуна? Без факти Вашето твърдение е лъжа.
  ЛЪЖА № 4: „Еленков … е светъл ангел“. Кога аз съм твърдял, че Еленков е „светъл ангел“? Моля, посочете случай в Пастир.орг, в мое писание или проповед, когато съм казвал такова нещо. Само не излизайте с патологичния номер за „лично откровение“ от Ваша страна. Без факти Вашето твърдение е лъжа.

  Бих бил благодарен, след като се успокоите – с молитва, с чаша студена вода или с хапчета по препоръка на лекар специалист – да ми отговорите на четирите въпроса, за да мога ДА ВИ ОТГОВОРЯ И АЗ.

  Д-р Вениамин Пеев

 5. Искам да споделя моите наблюдения относно Бакаловата и сие кампания за оклеветяване на така наречените „агенти“. Всичко се прави с цел да се прикрият собствените гешефти и манипулации с църковни членове. Последните мълчат, понеже са обезкръвени и вързани от версиите, които излизат официално от амвона. В тази организация винаги е имало версия, която е за тълпата. Тази весия представлява част от истината облечена в лъжа и това се е правило винаги целенасочено, да не се издава слабост или, че има конфликт или, че тлее нещо. С всяко изгонване на някой от прелом като започнем със старши пастора или презвитер, работници в офиса, членове на църквата , биваха изработени специални версии, с които всички биваха омайвани и убеждавани, че тези хора са зли същества и лъжебратя. По един обече „благ“ начин без силни думи от амвона, без обидни квалификации, но всички в събранието се досещат, че тези са маскари, зли, подли и надменни хора. Така е било и преди, така е продължило и след изгонването на
  Емил Старейшенски ,
  Цветомир Генчев,
  Петър иванов,
  Явор Райчев
  После дойде ред на Калин Крумов,
  Милко Цонов,
  Иво Янев,
  Емил Шиков и още много други хора.

  Това е отработена практика вече 20 години, винаги да има версия опият, която се инжектира в конска доза продължително, за да държи мозъците достатъчно притъпени. Това е една общност от хора, които нямат право да задават въпроси защо това е равносилно на бунт и липса на доверие в лидерството. Та за въпросните финансови схеми толерирани от „апостола“ няма как да кажат нещо и говорят, понеже те не знаят или само са чували неща, но бързо отхвърлят чутото като клюки да не би да се намерят в бунт срещу вездесъщия авторитет на „апостола“ и „пастора“ . А истината е изключително грозна и тя започва да излиза на яви и все по на наяве и ще става все по видима защото са засегнати десетки човешки съдби, хора задлъжнели с десетки и стотици хиляди лева, в примамливи църковни схеми, облечени в „благочестивите“ определения като Бизнеси за царството, Соломонова мрежа и т.н.

  Силно биваха насърчавани да инвестират пари, като вземат кредити и ипотеки, а съветите биваха раздавани на лични срещи, а от амвона се поддържаше огъня завоалирано.

  Аз се питам ? Дали са запознати обикновените членове на Прелом в чиято искреност и вяра не се съмнявам, че има бизнесмени между тях, които са изгубили стотици хиляди левове на членове на Прелом и други църкви в инвестиционни схеми покровителствени от Бакалов, от които той е получавал десятък, и след фалита на една от фирмите опериращи по схема за инвестиции, за да излезнат тези „братя“ бизнесмени чисти от случая са се отървали от фирмата си, като са я прехвърлели с задълженият на бедни роми. Това е позната практика за фалирали бизнесмени в България.
  Защо не задават тези въпроси на лидерите си ? Но рано или късно всичко се разкрива, и ще си позволя завършвайки това мое писание, да дам едно предположение. Ще се окаже накрая, че тези срещу, които „апостола“ тъй яростно крещи и изобличава, като най опасните и позорни агенти в сравнение с него са направо детска игра.

  Пораженията и болките, които той и сегашната клика от Прелом- пастори са оставили в стотиците хора и огромното финансово бреме върху някои от тях задлъжнели до живот, нямат аналог в българското протестантство, и май „великия апостол“ ще бъде запомнен не с друго, а като най срамната част от историята на Българското протестантство.

 6. Брат Виктор за кои лъжепророчества говорите? Да не искате да кажете, че Бакалов прикрива лъжепророчествата си за 1 000 000 спасени българи чрез кампанията срещу еп. Еленков? Моля ви кажете ясно за да ви разберем!

 7. Господин Живко Желязков, стегнете се, не „Съединението прави силата“, не. Чели сте друго слово, написано на сграда в центъра на София. Прочетете Правилното Слово с правилното отношение и тогава може би ще схванете, че този дебат не е махленска кавга, а въпрос от жизнено значение за църквата в България. Моля не се изказвайте неподготвен.

 8. Г-н желязков, съединението прави силата, включително и при строежа на кулата във Вавилон. По-скоро – особено там. Ще ви цитирам друг библейски принцип – истината дава свободата – Йоан 8:32. Лично аз, по-скоро бих търсил обединение с хора, които държат на този принцип, а не на принципа на „силата поради множествата“. А това, кой е станал за смях и за кого трябва да плачем, един ден ще стане пределно ясно. Въпросът е в това, че ние като християни още отсега трябва да се готвим за този ден. Считам, че настоящият дебат помага на точно тази подготовка.

  Колкото до коментарите Ви, Генчев – да, именно част от тези въпроси адресирам в горната статия и то по начин да стане ясно какви са въпросите, и къде да тъсим отговорите. Затова е досадно непрекъснато да се връщаме към началото на темата и да ми се налага прилежно да обяснявам позицията си отново и отново, но ето я обобщена, пак: 1. Комисията установи принадлежност на Еленков; 2. Еленков е на ход, с публичен отгвор и последващи коментари; 3. Лъжеапостолите не могат да бъдат коректив в „очистване“ от доносници на ДС; 4. Посоката на размишленията и дискусията, като цяло, трябва да е: какъв е библейският смисъл и определение на доносничеството в полза на атеистичния режим – извеждане ни изводи и тълкуване от християнска гледна точка, не от чисто политическа и светска такава.

 9. До г-н Калин Крумов – моите извинения – в предишен постинг Ви нарекох „Калинов“.

  Един допълнителен коментар към цитираният от Вас откъс от последното пророчество на Бакалов, от малко по-различен ъгъл. Всъщност има шанс пророчеството да е истинско, но да се отнася за самия „апостол“, а не за другите, както той си мисли 🙂

  „Някои, които са пожелали повече власт преди назначеното време, са предали себе си на овластяване от духове, чиито произход е в тъмнината….Нов ред за християнството в България. Гнилотата на настоящата система се разкрива. Морално компрометирани лидери и структури биват изобличени. Те трябва да направят място за нов вид лидерство…”

  Да, гнилотата се разкрива, овластените от нечисти духове ще свалят маските, морално компрометирани лидери биват изобличени… Посто г-н Бакалов не е отчел, че той може да се окаже адресат на собствените си пророчески думи.

 10. 1. Да, когато говоря за лъжепророчеството на Бакалов имам предвид това за 1 милион спасени до 2010 г. Това е абсурдно, безсмислено „пророчество“, което цели единствено да издигне пророкуващия на ниво на голям лидер и визионер и да даде влияние и доминиране сред вярващите и техните лидери, използвайки съвсем естественото жалание на християните повече хора да се спасят. 2. Не, той не прикрива това лъжепророчество с аферата за агентите. Досега не му беше нужно да го прикрива защото, доколкото на мен ми е известно, никой в християнския свят не го разобличи официално и публично, както беше дадено, като фалшиво пророчество. Мнозина, които подкрепиха това пророчество на времето, не се разграничиха от него. Поради липсата на отчетлива обратна връзка по „пророчеството“, вместо да се засрами, че е говорил егоистично и лъжовно от името на Бога, г-н Бакалов обвини църквата, че пророчеството не се изпълнило. Типчно безочливо, в негов стил.

  Анти-агентурната атака е нещо друго; дали прикрива и какво прикрива, не мога да спекулирам без по-категорични факти и доказателства. Като изкусен манипулатор, той отново хваща чувствителна струна от важно обществено и духовно значение за църквата и се стреми да я експлоатира за свои цели. Публично разобличава агентите, а той самият не е такъв! Не ги е срам! Как да не го последваш? Как да не му се довериш?

  А вие как мислите, г-н Грозев?

 11. Да не се окаже, че агентите са по-малко виновни от финансовия агент, който разори хората, които го следваха.

 12. „В една строфа от Рилке или Уитман, в една партитурна страница от Бах или Моцарт, в лявата демонстрация, която засякох днес в Кьолн или в 15 минути пред Нотр Дам има много повече христология и светлина, отколкото във всички ваши коментари тук“ (Юлиан Собаджиев)

  Моля участниците в дискусията да ме извинят за това, че продължавам да обръщам внимание на такива случайно долетели извън-атмосферни отломки като Собаджиев, но горният цитат е уникален с шизофреничната си нескопосаност! Въпреки че на пръв поглед изглежда като ерудитско изречение, то КРЕЩИ от БОГОСЛОВСКО НЕВЕЖЕСТВО! Да поставя редом един до друг Уолт Уитман и великия християнин Бах, ей Бога ми, може да направи само човек, който е минал транзит покрай християнство, христология, Църква със скоростта на догарящ метеор! Да не говорим пък за „лявата демонстрация“ в Кьолн и църквата Нотр Дам! Такава псевдо-ерудитска и псевдо-християнска ШИЗОФРЕНИЯ ме убеждава за сетен път, че ВЪНШНИТЕ НА ФОРУМА ПРОВОКАЦИИ са кьорфишеци, които нито ще ни разсеят, нито ще ни сплашат!
  А още по-сигурен съм, че В ОТВЪДНОТО, както се надява Собаджиев да се срещнем, няма да се получи никога, защото ние християните ще бъдем с Христос!

 13. Искам да попитам нещо адвокат Костов.Има една стара порочна практика в Прелом и АРЦ при която хора са били манипулирани да пишат „молби за освобождение “ като са описвали до малка подробност сексуалния си живот преди и след като са повярвали.Какво казва закона в случая.

  Имам и въпрос към администраторите на pastir.otg , забелязвам че често публикувате нови статии на страницата си вероятно с цел темата за досиетата на адвокат В. Костов постепенно да изчезне от главната страница.Преди когато се водеше кампанията за агентите и досиетата по доста пристрастен и манипулативен начин какъвто е метода на Бакалов и сие ако тогава човек набереше страницата ви почти не можеше да прочете нещо християнско а само за агенти агенти агенти и пак агенти.
  Аз лично дълъг период не отварях страницата ви защото ми беше писнало да чета само и единствено за агенти.Сега когато има безпристрастност по темата каквато преди нямаше нещата са съвсем други.
  Моето лично мнение е че хора като Бакалов и сие които използват методите на службите нямат правото да съдят никой който през комунизма и бил или не е бил агент.

 14. Г-н Иванов, практиката в Прелом и АРЦ, която описвате е много притеснителна и морално осъдителна. Ако това е така, то информацията, която изнасяте, допълва грозната картина за култовия и псевдохристиянски характер на лидерстото в Прелом и АРЦ. С подобни „декларации“ за сексуалния живот на хората същите могат да бъдат държани в контрол и зависимост. За съжаление, за да мога да дам правна квалификация на подобни декларации са нужни повече подробности и внимателно изследване на закона и обстоятелствата; но това не може да стане в интернет.

 15. Ако трябва да обобщим казаното дотук, то е следното: свободата от контрола на фалшивите апостоли е близо. Дошъл е моментът тези, които наричат себе си апостоли, а не са, да спрат да манипулират стотици човешки съдби. По тази причина апелирам: християните, които някога са изпитали контрола на лъжеапостола Бакалов и неговата клика, (и все още на са се включили в кампанията анти-лъжеапостол) да придобият смелост, да скъсат с лоялността си към него и започнат да изнасят факти за заблудите, които прокламира. Сега е времето.

 16. Като чета мненията ви оставам с впечетление, че Пилев и Бакалов са по-лоши от агентите. Това обаче няма отношение към темата , а служи за изместване на вниманието от основният въпрос : КАК ТРЯБВА ДА СЕ ОТНАСЯМЕ С АГЕНТИТЕ ? Самите агенти не се покайват и вероятно никога няма да го направят. Гледах тяхно общо изказване в телевизията на Белев. Изкарват се герои за това, че са воювали срещу Агнето !? Някои от тях имат по няколко стотин страници досие ! На други досието е унищожено – това става тогава когато в него има криминални деяния които могат да доведат до съдебно преследване ! Агенти са били поставени начело на почти всички християнски вероизповедания в България. Те са били поставени от ДС. Днес говорят за себе си , че са герои . Как ще коментирате това ? Имайте в предвид , че на съда пред Господ , това които сега пишем ще бъде изкарано.

 17. До Петьо Николов, драги Петьо ,пишеш доста неадекватно,не ние а ти се опитваш да изместиш фокуса на темата,хора като Бакалов използват методи на манипулация и контрол типични за службите а после тръгват на война срещу хора от други протестански деноминации които си имат свой устав и които не са длъжни да дават отчет нито на Прелом нито на Бакалов,но „обединяващия апостол иска “ отчет “ , кой е той че да им държи сметка ,дори иска пред него да се покаят ще те цитирам теб “

  „Самите агенти не се покайват и вероятно никога няма да го направят. “ , от къде знаеш кой се е покаял и кой не е и какъв е този песимизъм че “ вероятно никога няма да се покаят “ , това е точно в стила на Бакалов и сие , “ да изместим старите агенти и да заемем мястото им, или новия тип лидери които ще променят България според пророчеството му за 2012г, , глупости на ен-та степен,

  Как новото лидерство ще завледее България, като накара всеки новоповярвал да попълне молба за освобождение и опише подробно сексуалния си живот и после продаде имота си и се забърка в порочните финансови пирамиди на Бакалов и пастори и после остане беден отчаян и с етикета „бунтар „защото не се покорява на лидерството на Прелом и АРЦ до край, или може би апостола на реформацията все още му се привиждат 1 милион потребители които иска да зароби и изцеди духовно и финансово, и какви са тези изказвания че по телевизията на Белев цитирам ви пак „Изкарват се герои за това, че са воювали срещу Агнето ! “ , не съм чул никой за когото се говори че е бил агент на ДС да се хвали “ че е воювал срещу Агнето “ по скоро са се срамували че са се поддали да страха и са доносничели , но в това ваше изказване няма логика в него , аз бих попитал Бакалов и поддръжниците му ИМАТ ЛИ СЪВЕСТ ДА СЕ ПОКАЯТ за греховете си или съвестта им е прегоряла , тъй като не съм песимист като вас то има шанс за Бакалов и сие да се покаят , времето ще покаже

 18. Ранно Пиле(в) рано пее(в)… Поздрави!

 19. Темата не е за Бакалов. Ако беше за него – нямаше да пиша защото почти не го познавам. Темата е „За агентите: Въпроси и отговори“ . Защо смятам, че агентите много трудно (дори почти невъзможно) е да се покаят? Погледът ми е насочен към обекта на когото те са били покорни – сиреч на комунистическата власт. Комунистите казваха за себе си, че са ЧЕРВЕНИ , НАРОДНА ВЛАСТ , и с ЖЕЛЯЗНА дисциплина и методи. Ето какъв е „Манифест на комунистическата партия“ – той воюваше за : „изкореняване на религията и се обявяваше за премахване на традиционното семейство, апелираше да бъде експроприирана поземлената собственост и искаше да бъде премахнато и правото на наследство“. Агентите му съдействаха за постигането на тези цели.

 20. Господин Петьо Николов, ако бяхте чели по-подробно публикацията на адв. д-р Виктор Костов по темата за отношението към агентите на ДС, http://svobodazavseki.blogspot.com/2012/08/blog-post.html щяхте да установите, че по значимия въпрос, който повдигате би могло да има разумен подход, който посочва изходен път. Необходимо е правилно, а не реваншистко (такова, каквото е на господата Бакалов, Пилев и компания) отношение към всеки отделен казус в интерес на Истината. В този точно дебат стои другият не по маловажен въпрос: Кое е по опасно за българската църква, неглижирането на въпроса за пасторите-агенти или даването на свобода на лъжеапостолите да определят кое е истина или лъжа и яхнали белия кон на собствената си праведност да бъдат морален коректив? Когато плашите със съда на Господ, задайте си и втория въпрос.
  Откровение на Йоан 2 глава:
  1. До ангела на ефеската църква пиши: Това казва Оня, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи всред седемте златни светилника;
  2. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

 21. Целта не е да не се ангажираме с агентите на държавата в църквата в тази дискусия. Тук трябва да стане ясно, че агентите на мамона и лъжеапостолите не могат да задават стандарта, как да адресираме проблема с агените на кесаря. Ако не се справим с тяхната раздувка, то никога няма да може църквата да намери правилния тон и стандарт за адресиране на проблема с първите.

  Имайте предвид, че всичко това не може да се случи в само една интернет дискусия по даден фрагмент от проблема – това е по-дълъг и сложен процес. Но писаното тук е важна част от него…

  Всъщност, ако трябва да отговорим съвсем директно на въпроса на Петьо Николов, темата за лъжеапостолите, които преследват агентите, не измества въобще фокуса от темата за агентите, а напротив – занимава се точно с този проблем, като го поставя в по-широк контекст.

 22. цитирам Петьо:

  „. Защо смятам, че агентите много трудно (дори почти невъзможно) е да се покаят?“

  Не те познавам но разсъжденията ти са уникални. Щом Янко Добрев от Силистра който е бивш ДС служител се е покаял преди много години и сега служи на Бог и без да го познавам лично само по думите му виждам смирен човек даже когато изобличава такива като Бакалов и Пилев го е правил с любов а не с лицемерие, за разлика от господата реформатори , то има голяма милост от Бог за всеки без значение в какво е вярвал , аз съм бил свидетел как бивши комунисти след 1989г са се покайвали за греховете си и за това че са служили на БКП и са си предавали живота на Христа и някои които са живи още служат на Бог , ами Иван Бабулев от милиционер полицай комунист и атеист става Христов слуга пострадал много защото е изобличил тогавашните си колеги и началници в това че самата комунистическа система е противна на Бог.Слава на Бог че такива хора от грешни и заблудени в комунизма и атеизма , сега едните служат на Бог а някои вече са при Него.
  Петьо не бъди толкова черноглед че за комуниста или бивш агент няма шанс за спасение.Има милостта на Бог е голяма. Но има нещо по лошо от комунизма , фарисейщината , защото фарисеина си мисли че ходи с Бог докато комуниста си е грешен и когато повярва разбира колко е грешен и моли Бог за прошка а фарисеина обича поздравите и ласкателството на хората.Затова най големите противници на Исус бяха кои ??? фарисеите

 23. Темата за агентите и темата за Бакалов не са противостоящи. Бакалов манипулира и изкривява подхода, който считам, че е правилен при адресиране на проблема за агентите. Дори „проблема за агентите“ е неправилна формулировка. Правилната е идолопоклоннството на християните към кесаря, тоталитарната държава, което идолопоклонство води до създаването на агентурен държвавен апарат в църквите. Другият много важен въпрос е защо проблемът за самозаните апостоли да е по-маловажен? Особено когато самозваните апостоли експлоатират въпроса за агентите и то по политически начин? Библията държи вярващите да се противопостаявт на лъжеапостолите, но не и на „агентите“. (това не значи, че не трябва да се адресира по библейски начин въпросът за агентите) Могат ли самозваните апостоли и техните манипулации да бъдат стандарт за решаване на агентурния въпрос? Ако те са лъжеапостоли в библейски смисъл, не биха ли били лъжесъдници по въпроса за агентите? Има ли моралното право „агент“ на мамона да съди агента на ДС? Нали виждате, че темите са тотално свързани…

 24. За разлика от Георги Бакалов, Виктор Костов има чуство за хумор! 🙂

 25. Виктор Костов пише „Библията държи вярващите да се противопостаявт на лъжеапостолите, но не и на “агентите”.
  В същото време агентите са съдействали за изпълняването на волята на комунизмът. Цитирам част от “Манифест на комунистическата партия” – “изкореняване на религията“.
  Значи според Вашата логика адв.Костов , Библията на какво отношение към агентите ни учи ?
  Моля отговорете ми.

 26. Петьо Николов, правилно ли си спомням, че сте от обкръжението на п-р Куличев.
  Може ли да ни обясните защо добрият пастир си е засекретил досието?

 27. Аз съм бизнесмен християнин и в моята област произвеждам най-качествените стоки в света благодарение на Господ Исус Христос. В обкръжението на Господ Исус Христос се стремя да бъда – не в обкръжение на хора. Какво целите с въпросът си ?

 28. Петьо Николов, след като сте бизнесмен-християнин с най-качествените стоки в света, сигурно за вас няма да бъде никакъв проблем да ни обясните защо п-р Куличев е засекретил досието си?

 29. Доколкото разбирам от предходни публикации, В. Костов като човек запознат добре с материята, която коментира пледира за разумно и трезво отношение към проблема възникнал с оповестяване съдържание на досиетата. В смисъл, всеки случай да се разглежда сам за себе си, засегнатите да имат възможност да обяснят и третият въпрос е кой е форума пред когото да се обяснят. Къде в тези разсъждения има защита на институцията Държавна сигурност и тоталитарната държава?

  За съжаление, тези спокойни и задълбочени разсъждения предизвикаха яростен гняв и невъздържана реакция, която ескалира във война на бойните полета на известни paper-tigers.
  Изненадващо, статията на Костов доведе до голям по своя обем доста смущаващи свидетелства на хора, пострадали от непочтени религиозни практики.

  Пред аудиторията лежат за решаване два въпроса – кое да изяснят по-напред – действията и последствията от тях на религиозни служители датиращи отпреди двадесет и повече години или действията и техните последствия на религиозни служители от най-близко минало и вероятно случващи се и понастоящем. Достойнството на всеки ще се разкрие именно с това кой как ще приеме отговорността за своите постъпки.

 30. Бакалов е пуснал оплакване с/у Виктор Костов до американската християнска организация ADF : http://bgforum.posterous.com/164082518, представяйки се като лидер на „национални движения“ и Българската протестантска общност. Доста непочтена постъпка от една страна, от друга- направо „класика“. Представете си ако „апостолът“ имаше реална власт, какво меле щеше да стане. Дали не сме свидетели на раждането на българския Лойола?

  Да си развива болните теории пред „един файтон хора“, който предвожда, наричайки ги „вероизповедание“ не е толкова фатално (жалко за бедните души), но да се прави на „Бащицата“ или „Кръстника“ на Българската Протестантска общност е просто някакъв „фантастичен филм“, който не ми се гледа. На вас гледа ли ви се?

 31. Прочетох писмото на Бакалов в което в прав текст оклеветява адв. Виктор Костов за заетата от него позиция. Никой в Америка няма да му повярва, но въпреки това той се е отличил като един истински доносник и писател на доноси. Явно, че е бил обучен добре своите духовни бащи, също доносници и подлоги като него. Сега е момента Пилев и пасторите, които са вписани в писмото вероятно дори без тяхно знание, да изтрезнеят виждайки що за човек е и да се оттеглят за да не повлече и тях към дъното.

 32. До Петьо Николов,
  драги Петьо дали Пилев или Бакалов са по лоши от старите агенти само Бог знае а и не ме интересува поне мен лично , но да съдиш старото поколение при условие че самия ти използваш „същите методи на манипулация като на ДС като през комунизма “ и за капак на всичко ги набутваш във финансови пирамиди и ги правиш още по големи роби , това вече е прекалено и ме кара да цитирам РИМЛЯНИ 2:1-11

  1 Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,
  2 А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината.
  3 И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?
  4 Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?
  5 а с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога,
  6 Който ще въздаде на всеки според делата му:
  7 вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;
  8 а пък гняв и негодувание на ония, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата;
  9 скръб и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка,
  10 а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка.
  11 Понеже Бог не гледа на лице.

 33. Това което прави Бакалов в момента с това „оплакване“ е жалко от една страна, от друга е сериозна манипулация.
  1. Бакалов заявява, че го е изпратил, а дали го е направил е отделен въпрос.
  2. „Хедъра“ – Апостолска реформирана църква – неточно! Кои от двете хиляди члена, колкото би трябвало да наброява тя, подкрепиха Бакалов в тая му кампания? – Малцина – следователно Бакалов няма мандат да ги представлява!
  3. „Оплакването“ е написано на англ. език; със сигурност знам, че някои от „подписалите“ не владеят езика на ниво, което би им позволило свободно и обективно да преценят това което е написано вътре в пълнота.
  4. Бакалов направил ли си е труда да преведена английски език и приложи към оплакването всичко което е написал адв. Костов в последните дни?
  5. Как им стигна времето на НЛФ да напишат статия по въпроса с оплакването, а не им стигна да го преведат, за да си направим сми ние преценката?
  6. Защо Куличев „основното“ лице на кампанията не се е разписал? Знае ли Кулиев за съдебната битка на Бакалов за милиони долари в САЩ; или поради възрастта му го държат в неведение?
  7. Какво общо има получателят, ако е такъв въобще, на „оплакването“ към решаването на проблеми в България? Или Бакалов, след като не успя в България, си търси НЕ информирани съюзници в САЩ?
  8. Кой от потърпевшите и репресирани в България пастори или бивши пастори, или техни наследници подкрепи Бакалов в кампанията му?
  Смятам, че Бакалов, няма нито легитимното право, нито моралното право да върши това, което се опитва да върши.

 34. Последното действие на ЛЪЖЕАПОСТОЛА Георги Бакалов – изпращането на донос до ADF – е свидетелство за реалната опасност от надигащата се „талибанщина“ след критиката срещу евангелските служители с „агентурно минало“. ДОНОСЪТ на този лъжеапостол е пълен с лъжлива информация, например, че адв. д-р Виктор Костов е „взел страната“ на „епископи“, които са били агенти. Категорично заявявам като ЕДИН ОТ КРИТИЦИТЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ, на основание на прочетените официални материали по „казуса Еленков“ и всичко останало, което бе публикувано в интернет по „агентурния проблем“ в българския евангелизъм, че Бакалов НАДМИНА ЩАТНИТЕ И НЕЩАТНИ СЛУЖИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.
  Със своя ДОНОС той ме кара да мисля, че неговите действия досега са представлявали ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЧИЯ ЗАДАЧА да се разруши ТОТАЛНО българският евангелизъм. Такива действия ще срещат нашия безкомпромисен отпор!

  д-р Вениамин Пеев

 35. Разликата между „По принцип и Де факто“
  По принцип т. нар. Национален Лидерски Форум и другите организации, влючени в Оплакването с/у Виктор Костов се предполага да изразяват мнението на вярващи от различни църкви/деноминации, „национални движения“ и служения. Гледайки дългия списък човек добива впечатление, че едва ли не болшинството от християните в България стоят зад писмото.
  Де факто зад тези гръмки имена стои еднда малка група приближени на Бакалов, представляващи 1-2% от българската протестантска общност. Стига с тези „духовни анаболи“.

 36. Време е адвокат д-р Виктор Костов да се разграничи ясно от Васил Еленков и компания.По този начин ще затвори устата на Бакалов и той няма да може да го злепоставя по тази линия.Наистина измислените „апостоли“ не могат да бъдат носители на градивна критика,не само по въпроса с досиетата,а и по принцип.Но ваденето на вода от девет кладанеца,само и само да се замажат гафовете около Еленкови,води до въпроса:А нима адвокат д-р Виктор Костов може да е носител на градивна критика по въпроса за досиетата,а и по принцип?

 37. Дааа. Бакалов наистина надмина всички очаквания с този донос.

  Оплакването е получено от ADF. Аз всъщност първо от тях научих и после видях линковете тук…

  Документът е пълен с лъжи и подвеждащо представяне на фактите. Ще се постарая в разумно кратки срокове да публикувам детайлно обяснение на включените в документа твърдения и ще разясня клеветническата им същност.

 38. Д-р Пеев,по повод вашите въпроси-Еленков лъже! Това е видно от множеството видеофайлове,които и вие сте ги гледали.Еленков проповядва ерес-това е ереста „Само Исус“ техните спонсори.Или си мислите че те така ще дават пари без да изискват нищо насреща?Колкото за трибуната вижте къде се провеждат конференциите на адвокат Костов и къде преподавате вие двамата.

 39. Не мога да разбера едно нещо?! Как така пастор е освободен от СЕПЦ, защото отрича божествеността на Христос, а еп. Васил Еленков, който продължава да е в ръководството на единобожка организация и защитава (а най-вероятно и тайно проповядва) техните доктрини, не е лишен от сан и отлъчен от ОБЦ? Не мерим ли с двоен аршин?

 40. Кънев, Еленков вече не е в ръководството и вие можете да спите спокойно след като си отговорите на въпроса защо търпите един лъжеапостол който ви избудалка всички с пророчества за милиони, старозагорския му лъжеучител и техния сунитски пророк?

 41. Г-жо Гаврилова, г-жа Костадинова току-що Ви отговори много точно. Явно не знаете, че г-н Васил Еленков „не е в ръководството на НА на ОБЦ“, следователно въпросът за „трибуната“ отпада. Почвам с него, защото е най-маловажният в комплекса на Вашата неосведоменост. Но и преди да си подаде оставката, аз никога не съм преподавал при него, на него, за него и т. н. Явно Вие не познавате структурата на ВЕБИ, защото ВЕБИ не е собственост на Еленкови.
  Второ, коя сте Вие, че да определяте богословието на г-н Еленков като „ерес“? Отговарям веднага – г-жа Никоя! Дали дадено учение е ерес или не, го решава Събор, а не г-жа Никоя. Крясъци като Вашите може да се слушат у Вас или във Вашата секта, но форум като този не се впечатлява от тях. Ако знаете английски език, прочетете Изложението на вярата на т. нар. „еднобожци“ и ще видите, че там има ясно изразена доктрина за Троицата – вече писах във форума по този въпрос. Четете и другите ми изказвания, защото не мога да си позволя да се повтарям. Освен това никога не съм чувал Еленков да е проповядвал доктрина „само Исус“.
  Видеоклиповете, които сочите като доказателство (без конкретни факти)показват някои преувеличения, за които Еленков се е извинил пред своите колеги. Нито Вие, нито аз имаме право да го съдим за това, защото сме външни хора на НА на ОБЦ. Ако сте омъжена, Вие бъркате ли се в служебните дела на Вашия съпруг?… Що се отнася до „преувеличенията“, те са характерни, както вече писах, за мнозина български пастори, излезли навън. И Бакалов, и Куличев, и Вирчев, и т. н. представяха себе си като „единствени герои“ и своите общности като единствено преуспяващи в Христа с главната цел да отключват златни кранчета. Ако г-н Еленков е виновен, дваж по-виновни са споменатите господа, които съскат, лаят и реват срещу него. Но такива изяви не са характерни само за България, а са известни и за румънци, руснаци и т. н. люде от бившия комунистически блок.
  Така че на този етап, г-жо Гаврилова, Вие продължавате да се лутате между невежеството и лъжите си!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *