адв. Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори

Настоящата статия има за цел да информира давайки право на отговор. Представените анализи и документи са израз единствено на личното мнение на авторa и не ангажират по никакъв начин Екипа на Pastir.org

Адв. д-р Виктор Костов

Който диша истина възвестява правдата, а лъжесвидетелят – измамата.
– Притчи 12:17

 

Георги Бакалов, известен като „обединяващ апостол“ на регистрираната от държавата като вероизповедание „Апостолска реформирана църква„, сложи в интернет-блога си отворено писмо до мен датирано от 17 август 2012 г. В писмото се съдържат клеветнически твърдения, откровени манипулации и абсурдни, почти комични, констатации. (За коментар на глуповатата сатира-колаж в заглавната част на „писмото” с незаконно придобита моя снимка – виж коментарите ми под „писмото”). Единственият що-годе разумен въпрос в публикацията на г-н Бакалов е дали съм ревизирал позицията си по т. 8 от Становището ми от 7 април 2011 г. след обнародването на решението на Комисията по досиетата, с което се обявява „принадлежност” на Васил Еленков като сътрудник на ДС.

Отговорът – по-лесната част
Пиша настоящото и в отговор на интереса на мнозина други, запознати със Становището ми. Цитирам т. 8 отново тук:

8. Ангел Пилев и Георги Бакалов следва да поднесат публично извиненията си за обвиненията срещу Васил Еленков, че е бил сътрудник на комунистическата Държавна сигурност. По изявление на еп. Еленков той е получил достъп до досието си. В него се съдържа неоспоримо доказателство за това, че същият не е вербуван от ДС и не доносничел срещу братята си от църквата. В същото се съдържат данни, че поне седем души са били ползвани от тайната комунистическа милиция за доноси срещу еп. Еленков. И още нещо – една от задачите по повод „разработването” на казуса Еленков от ДС е била същия да бъде представян като сътрудник на тайните служби с цел дискредитирането му пред евангелските църкви. Подробности ще бъдат публично оповестени след консултации относно законовите изисквания за изваждане на такава информация и изтичане на законовите срокове за предоставяне на тази информация.

Искането ми към Бакалов и Пилев за извинения към епископ Еленков е безусловно обвързано с твърденията на последния, пресъздадени от мен и посочени по-горе, в курсив. Тези твърдения към момента са частично доказани, други не са.

1. Твърдението, че има „неоспоримо доказателство”, че епископ Еленков, „не е вербуван от ДС” се оказа несъстоятелно. За това има решение на Комисията по досиетата. На основание на Закона за досиетата принадлежността на еп. Еленков към структурите на ДС като таен сътрудник е установена. Ако разширим тълкуването на термина „вербуван” – въпросът стои дали еп. Еленков лично е приемал да сътрудничи на тайните служби. Или „вербуването” се състои само в наличието на картонче в досието му, и за да отчетат службите дейност, е станало без участието на еп. Еленков? Ако отговорът е „да“ – остава въпросът, защо еп. Еленков е приел да бъде вербуван? Ако  е „не“ – то тогава можем да очакваме разкриването на фактите от самия Васил Еленков. (За дисуксия по възможни подобни сценарии виж видеото „Пастири агенти на ДС”).

2. Твърдението, че Васил Еленков „не е доносничел срещу братята си” към момента е недоказано. В решението на Комисията по досиетата не се сочат налични материали, в които да се види каква е била агентурната дейност на Васил Еленков от момента на заявеното вербуване през юни 1988 г. и след това, и в какво тя се е изразявала, ако е имало такава. Ако Георги Бакалов или Ангел Пилев имат доказателства за противното, следва да ги представят. По този повод моята позиция пред еп. Еленков неотклонно е била за публикуване на пълното досие, за да няма основания за спекулация с фактите. След очакваната публикация ще следва да се преосмисли отново изложеното в него.

3. Представен е документ, публикуван в блога на п-р Тони Еленков, от който е видно, че Васил Еленков е бил разработван от службите на ДС. Документът е от 1979 г.; вербуването според публикуваното решение на Комисията по досиетата – през 1988 г. Пастор Тони Еленков задава и няколко други легитимни въпроси, които би следвало да се имат предвид в цялостната оценка на отношенията на еп. Еленков с Държавна сигурност.

Извод

С оглед на горното, към момента, до пълно изясняване на ситуацията и произнасянето на християнската общност, към която принадлежи еп. Васил Еленков – Национален алианс Обединени Божии църквиоттеглям твърдението си в т. 8, че Пилев и Бакалов дължат публично извинения. След очакваната публикация на досието ситуацията може да се промени. Преоценката на позицията им в бъдеще оставям на собствената съвест на господата Пилев и Бакалов. Освен ако не ме питат отново публично дали да се извиняват или не.

Допълнителни въпроси

След изясняване на т. 8 от Становището ми  обаче, остава въпроса за отговор на останалите точки-констатации в него относно подхода към „очистването на църквата от агенти”. С изключение на нескопосания опит за ирония от страна на г-н Пилев в неговия блог, сериозни отговори на моите въпроси няма. (Тук за читателя ще е интересно да отбележа, че в изготвянето на Становището не съм действал като довереник на еп. Васил Еленков, а изцяло и само подбуден от личната ми съвест и от възмущението ми срещу безпардонното и нахално вмешателство  на Бакалов в отношения, въпроси и събития от 2010 г., които не са негова работа или в негова компетентност.)

Темата за задаването на въпроси, но непредоставянето на отговори е от особена важност за самия Георги Бакалов. Неговата дейност, оказва се, е обслужвала държавата и нейната дейност по негласно контролиране на евангелските църкви и след падането на комунистическия режим: срещи с представители на отдел „Религиозна полиция” и преговори с тях за регистрацията на общността на Бакалов от държавата, комуникация с отявления агент-служител на ДС и тогава шеф на Дирекция по вероизповеданията, Христо Матанов, отново с цел сътрудничество… С други думи, докато аз съм защитавал свободата на вярата и словото на Бакалов и хората му в съда през 90те години на миналия век по редица дела, когато никой друг не смееше да се наеме със защитата им, той е правил сделки не с минали, а с действащи агенти на държавата. Тези и други публично известни факти към момента остават скрити от публиката поради яростния стремеж на Бакалов да се изкара борец за „чистота от агенти в църквата.” Но да припомним библейската истина, че тези с гредите в окото трудно виждат сламката в окото на другия.


За глупостта и свободата

В интернет-поста си „отворено писмо” Бакалов пита дали се чувствам като глупак, че съм защитил Еленков от нападките му, пък първия „бил агент”? Въпросите, които си задавам имат по-широк обхват. Един от тях е дали, всъщност, не се чувствам като глупак, че през годините систематично, въпреки всякакви индикации, препоръки, предложения и заплахи, съм защитавал правото на Бакалов и феновете му да бъдат странни, гласовити, некомпетентни и нахални? Това правех, въпреки общественото мнение и легитимните съмнения на мнозина относно автентичността на тяхното християнство. Защитавах ги просто защото имали право на убеждения и слово? Това, че неблагодарници като Бакалов и почитателите му не могат да оценят смисъла на моите усилия не премахва важността на тези усилия. Свободата на убежденията и словото са принципи, от които имат право да се ползват както мъдрите, така и безумните… (Този принцип е новозаветен – виж Матей 5:45). И ако на безумния се гарантира правото да се изразява, колко повече мъдрите би трябвало да се възползват от тази свобода…

Но разбира се една голяма трагедия е подмяната на ценности и когато свободата на словото и вярата изглежда като свобода на гръмогласната себецентричност като стандарт за истина, хората, които гледат от страни придобиват горчив вкус за истинската свобода. Дали и аз не нося отговорност за това вгорчаване на вкуса на свободата с моята доскорошна защита на вашата себична кауза, облечена в гръмка фразеология…? Този въпрос ме мъчи, г-н Бакалов.

Принципни рамки на дискурса

При разглеждането на проблема за доносниците на тайните служби на светската власт в църквата следва да поставим фокуса отново на правилната посока.

Не е нужно само „очистване от бившите агенти” и то по критерии, по които църквата приема само държавните стандарти. Нужно е очистване от духа на предателство и идолопоклонство в полза на тоталитарната идеологическа държава сред християните.

Стриктно погледнато, основният грях на агентите не е дори „предателство”, както твърдят инициаторите на Националния лидерски форум (гръмко заглавие, типично за Бакаловата грандомания). Грехът всъщност е „лъжливо свидетелство против братята”. Или по-скоро нарушение на забраната за лъжесвидетелство срещу ближния (Второзаконие 5:20, Притчи 25:8). Другият важен грях е греха на идолопоклонство пред кесаря, което няма нищо общо, но и до този момент се бърка, с правилното новозаветно отношение на уважение към светските власти. (По-подробно за разликата между „предателство” и „лъжесвидетелство” в библейския им смисъл ще се занимаем в друга публикация. За интересуващите се от задълбочено изследване на проблематиката виж сайта на Свобода за всеки.)

Моят призив към господата Бакалов и Пилев, с оглед гореизложеното остава същия, който заявих и в Становището си. Господа, замисляте ли се за това дали обслужвате интересите на християните, църквата и евангелието на Господа, с методите, които прилагате? Библейски ли е вашият подход или политически, плътски и себичен? Истината и благодат ли са духът на вашите анти-агентурни писания, или реваншизъм, популизъм и истина примесена с отровата на лъжата? Кой е лъжесвидетелят против ближния в тази ситуация? Този, когото държавата квалфицира като агент, този, който иска внимателен подход към моралната оценка на дейността на християните-агенти, или този, който осъжда всички по критерии на Комисията по досиетата изтъквайки себе си, чиято праведност е формулирана от тази държавна комисия?И разбира се – въпросът към четящите и преценяващите – можем ли да се доверим на истина изтръгната с методите на „църковни водачи” като горните двама?

Да не би да се окаже, че както с въпроса за свободата на убежденията и словото, вместо да очистим църквата от духа на „издебниците“, поради принизяване на новозаветните стандарти за истината чрез нейното вулгарно политизиране, ние се отвращаваме от търсенето ѝ и изцерителната ѝ сила?

За повече подробности относно моите предложения за подход по очистване на църквите от агентурното минало виж тук: http://svobodazavseki.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
================================
Списък на упоменатите ДОКУМЕНТИ
================================

08.02.2011 Изявление на еп. Васил Еленков

20.07.2011 Изобличително слово от п-р Куличев по Казуса Еленков – Част 1

26.07.2011 Изобличително слово от п-р Куличев по Казуса Еленков – Част 2

20.03.2012 Решение 331 (рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-34699).

04.04.2012 Изявление от епископ Васил Еленков

05.04.2011 Становище по кампанията анти-Еленков и анти-ОБЦ

17.08.2012 ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н ВИКТОР КОСТОВ

Ангел Пилев

Георги Бакалов

Васил Еленков

Васил Еленков

Христо Куличев

143 comments for “адв. Виктор Костов: За агентите: Въпроси и отговори

 1. В Прелом се създадоха финансови пирамиди, от които много хора пострадаха тежко – ще изплащат попилени кредити до края на активната си трудова дейност. Някои членове на църквата раздаваха пари на други срещу лихва, които пък ги инвестираха при трети членове на църквата. В Прелом години наред се говореше само за пари, инвестиции и световни богатства. Резулат – бедност, загуба на единствен дом, разводи, рязко снижаване на жизнен стандарт, пропиляване на наследства трупани от цяло поколение. Ако обаче ние външните, повдигнем въпроса, значи се бъркаме във вътрешните работи на суверенно вероизповедание. Тогава защо Бакалов се бърка в работата на други верозиповедания – какво били видели лидери на вероизповедания и какво не му докладвали лично на него, едноличния му лидерски форум или на авера му Пилев, не е работа на алчния му и дълъг ментарджийски нос.

 2. Нападките срещу адв. Виктор Костов не са нито умно, нито стратегически правилно действие. Това е някакъв хлапашки нихилизъм.
  Те не са умно действие, защото ако КАУЗАТА е освобождаване на българския евангелизъм от „агентите“, то тази кауза е ОБЩА. Георги Бакалов би трябвало да разбере, че „и сам воинът е воин“ беше комунистическа теза, която създаде интелектуални, волеви и емоционални изроди. Опасявам се, че Бакалов е жертва на тази теза. Историята на християнството показва, че завоите и обратите са започвали с личности, но реалните постижения са осъществявани от ЕДИННАТА ЦЪРКВА. Нито Лутер, нито Калвин, нито Цвингли са постигнали нещо без своите съратници. Който се изживява като „реформатор“ без подкрепата на останалите, е обречен на безплодност, провал и забрава.

  Нападките срещу адв. Костов не са изобщо стратегическо действие! Онези, които смятат, че могат да успеят без „християнска интелигенция“, мислят сектантски, защото живеем в общество и държава, където има правила на поведение. Има и критерии за оценка. Както квалифицираният лекар, а не самозваният „дарбаджия-лечител“ може да избави болния от физическо заболяване, така и един квалифициран адвокат, а не самозван барабанчик на „истината“ може да избави някого от прокурорско обвинение. Не забравяйте, че още не сме постигнали пълна свобода на словото в днешното общество! Бих посъветвал приятелите на Бакалов, ако са истински приятели, да го посъветват да спре с глупавото си и погрешно поставяне на адв. Костов в компанията на „чадър-бабаити“ като Иван Врачев и останалите глупеещи председатели на деноминации.

  Не съм адвокат на адв. Костов – той се защитава блестящо и сам, но авторите на нападките ВЪОБЩЕ НЕ СА НА НЕГОВОТО НИВО. Просто се излагат публично. Съветът, който им давам, е братски и християнски – не се излагайте повече, за Бога! Концентрирайте се върху темата за „агентурното присъствие“ в българския евангелизъм.

 3. Д-р Пеев, благодаря за подкрепата. Опасявам се, че Бакалов и приближената му клика са вън от умственото и духовно състояние, в което да се вслушат в думи на здрав разум. Най-разрушителното в неговото поведение е драстичното разминаване на идеи, концепции и думи, които говори и приложението им и делата му. Освен абсурдните манипулации до които прибягва, за да скалъпи нещо срещу мен, събощиха ми, че той и Пилев цитират агентурни сведения писани от други за Еленков като… факти! Тук говорим за отчаяна безотговорност към истината. Неговото състояние е това на краен духовен шизофреник – настояващ за правда, но без съзнанието що е правда извън собствения му интерес и персона. Затова публичното му присъствие е толкова неадекватно и бих повторил казаното от Вас – уродливо.

  Другият важен проблем поради Бакаловия подход е, че с поведението си той профанизира важния процес на конфронтиране с истината на агентурното минало на църквата и изцерително й очистване – чрез прошка, където има покаяние, или чрез дисциплиниране или чрез отлъчване. Но паралелно с агентите на тайните служби от миналото явно трябва да се занимаем и с агентите на лъжливото апостолството лъжемесианството, чийто емблематичен представител изглежда е Бакалов.

 4. цитат: „С КЛИПОВЕТЕ С ЛЪЖИТЕ НА ЕПИСКОПА КАКВО ПРАВИМ!?“ – „Г-н Дакашев, явно ме наддценявате – не мога да взема отношение по всички въпроси.“
  – Брате адвокат, явно вие се надценявате доста, че по всичко личи, че вземате отношение по тотално всички възможни въпроси, а сега нямате отношение!? Аз друго и не очаквах от вас – че ми е ясна ай’дукатскта тактика на дълги и убИдителни отговори, ама не на конкретно зададените им въпроси а на странични – оправдаваме го като за професионално изкривяване това все пак.
  – Бакалов, си е навлякъл червената тога на обвинител, и този и подобни форуми са доказателството, че ИМА ЗА КАКВО (He’s got a case here). Щом си е взел тази роля на себе си, значи му е дадена свише и няма смисъл да се рита срещу ръжена тука – а че е дяволска ролята му, както и морала, характера и мотивацията му, а и до някъде плодовете му – то е страничен въпрос това, не основния.

 5. Г-н Дакашев, да ви отговоря още веднъж, повторно, на въпроса. Вие ме питате „С КЛИПОВЕТЕ С ЛЪЖИТЕ НА ЕПИСКОПА КАКВО ДА ПРАВИМ“ – Вие правете каквото искате, аз не мога да ви кажа. Затова ви препратих към Еленков. А към мен, задайте си въпроса ясно, за да очаквате ясен отговор, например: „Какво мислите вие за клиповете с епископа?“ Но ви помагам с формулировката, с идеята да видите не само „професионалното ми изкривяване“, а и това, че „професията“ може и да помага. Та за клиповете ако питате мен – имам мнение, но няма да разводнявам темата с него. Това е различен въпрос и мястото му не е тук и сега.

  Не се съгласявам и с вашия фатализъм по отношение на ролята на Бакалов на обвинител. Защо приемате, че тази роля му дадена свише? Може би му е „дадена“ но снише? Нарцис като него най-лесно може да капитализира от политически щекотлива тема, за да се изкара праведен, въпреки че е потънал до гуша…Но той дори и обвинител не е способен да бъде, а само истеричен хулител. Дори едно обвинение, за да издържи, трябва да е „професионално“ издържано и представено.

 6. Свидетел Дакашев оправете се първо с вашите лъжемесии а ние ще се оправим с нашите! Никой не ви пита какво говори вашия лъжемесия на запад.
  А защо не гледате записите от последното посещението на майор-пастора Калоян Курдоманов в Лас Вегас за да се насладите на бисери и афоризми за това коя била гонената църква в София?

 7. Бр. Митко Дакашев, въпросът ти е напълно основателен за клиповете. Разбира се, адв. Костов ще отговори от свое име, но без да му изземвам правото, бих искал да продължа мисълта ти.
  Аз бих нарекъл подобни изцепки на наши евангелски пастори в Америка – „американска хиперболизация“ (в духа на черния хумор!). Нашите лидери може да не са усвоили отлично английския език, но са усвоили прекрасно американския маниер в стил Бени Хин да се ПРЕУВЕЛИЧАВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО. Слушал съм в чужбина немалко новоизлюпени български лидери, които смайваха УШИТЕ и ДЖОБОВЕТЕ на чужденците със своите данни за себе си или за подведомствените си църкви. На времето Тео Ангелов изкарваше баптистите за най-бързо растящата деноминация след 1989 г. Виктор Вирчев твърдеше за такива съживления, че ЕПЦ-тата се били увеличили многократно, премълчавайки факта, че броят на църковните общности се роеше поради вътрешни ежби и разделения. Не е само Васил Еленков, който е „хиперболизирал“ нещата – всички го правеха. А чувал ли си случая за оня български пастор, който си е свалял ризата на публично място, за да показва белези от побой „заради вярата“ и после широко си е отворил джобовете за чекове и кеш? А знаеш ли, че почти всеки пастор, който се е добрал до американски подиум, се е представял като „най-големият великомученик за вярата“ и няма мнозина, които да са говорили за други свои колеги като страдалци?
  Такава ни е БЪЛГАРЩИНАТА, брате, уви!…

 8. Аз със вас повече Георгиев и Грозев няма какво да си говоря, нито пък съм и искал някога…Странно, ама много странно се чувствам във вашата „компания“ на същевременно може би стари пушки, арогантни и супер некомпетентни, съжалявам ви, съжалявам, че се намесих…Ще ви помоля да престанете да внасяте простащина и дебилност по темата.

  Г-н Костов започвам да ви разбирам, също и г-н Пеев. Абсолютно не споделям тезите ви, но важното, че започвам да схващам идеята ви. Тази игра е опасна, според мен, линията лесно се пресича и от „пазител на истината“, може човек да стане „радетел на лъжата“…Говоря естествено лично, моите големи притеснения към вас са относно обвързаността с Еленков/ университет, църкви, конференции/, казвам говоря лично не изкарвайте нещо друго. Ако целия този фарс/ със съветите, със становището ви по обвиненията срещу Еленков/ не е защита, то явно е някаква “ божия ръка“, тази месианска роля също ме притеснява, тя е опасна особено в ръцете на интелектуалци с религиозно възпитание…

  „Другият важен проблем поради Бакаловия подход е, че с поведението си той профанизира важния процес на конфронтиране с истината на агентурното минало на църквата и изцерително й очистване – чрез прошка, където има покаяние, или чрез дисциплиниране или чрез отлъчване. Но паралелно с агентите на тайните служби от миналото явно трябва да се занимаем и с агентите на лъжливото апостолството лъжемесианството, чийто емблематичен представител изглежда е Бакалов.“
  Имам чувството, че ви притеснява Бакалов много повече от агентите, във вашите постинги говорите постоянно за него и нЕкаква негова групичка, а другото смествате в едно изречение, също така, ако не сте подготвен изрядно/ все пак вашата професия го изисква/ в този казус и не сте изчели поне няколко хиляди страници с досиета и компромати в комисията, не мисля, че имате право да заставате срещу дадено движение, още по малко да давате съвети за „очистването“ на Църквата/ възможно е и да сте подготвен, като сте чели доноси и досиета, но не го показвате/…Моля ви за какво покаяние и прошка говорите, само не ми казвайте, че сте толкова наивен, просто няма да го повярвам…Може би имате точни периоди през които да чакаме покаяние..? Какви са те? Това част от вашите мерки ли е?

  „Но паралелно с агентите на тайните служби от миналото явно трябва да се занимаем и с агентите на лъжливото апостолството лъжемесианството, чийто емблематичен представител изглежда е Бакалов.“ Паралелно се занимавайте с каквото си искате, но нека да е паралелно, а не да смесвате лични мотиви с важни за Църквата казуси! Вживяването в ролята на съдия е опасна…аз лично не се притеснявам от вашите паралелни битки, притеснявам се от ролята ви в този казус.

 9. До съименника ми Петър Пеев.
  Твърдите, че „започвате да схващате“. Вие имате все по-нарастващ проблем – ЗАПОЧВАТЕ ВСЕ ПО-МАЛКО ДА СХВАЩАТЕ. В един от по-горните си коментари споменах, че такива като Вас НЕ СА НА НИВОТО НА АДВ. КОСТОВ. Сега прибавям: ВИЕ НЕ СТЕ НА НИВОТО ДОРИ НА ДИСКУСИЯТА. Хванали сте се за Еленков, а не виждате какво пиша аз за ДРУГИТЕ, които ХИЧ НЕ СА ПО-ДОБРИ ОТ ЕЛЕНКОВ. С други думи, хващайки се за един частен случай, Вие не можете да направите ОБОБЩЕНИЕ ЗА КАЗУСА НА БЪЛГАРСКОТО ЕВАНГЕЛСКО ЛИДЕРСТВО. Опасявам се (не искам да Ви обидя), че мозъкът ви е доста промит. По-интелигентните хора имат един лаф за мислене като Вашето: „Вижда дърветата, но не вижда гората!“ А още по-интелигентните хора казват, че човек трябва да се учи най-напред да мисли ИНДУКТИВНО, като върви от частното към общото. Това се учи още в 11-ти клас в средния курс на българското образование.
  А сега да Ви поясня още по-просто защо НЕ СЪМ ОБВЪРЗАН С ЕЛЕНКОВ. Аз съм преподавател в учебно заведение, което е под егидата на Министерството на образованието, където еп. Еленков не е служител. Курсовете, които водя допълнително, са във ВЕБИ – институция, която не е собственост на Еленков. Аз служа на студентите във ВЕБИ, не на Еленков. Еленков рано или късно ще си отиде, както си отиде Куличев, както си отиде Вирчев, както си отиде Неделчев и т. н. Остават студентите – младите, строителите на бъдещия евангелизъм в България. Те имат нужда от такива като адв. Виктор Костов, като Велислав Алтънов, като Анатолий Еленков, като моя милост. Разбира се, има още други преподаватели, от които студентите имат нужда във ВЕБИ, но нямам тяхното разрешение да използвам имената им. Нямат нужда обаче от Бакалов, нямат нужда от гореспоменатите господа. И знаете ли защо? Защото ни познават и ни вярват! Ние не сме ги излъгали в нищо! А това е много повече от ниво на квалификация (каквато притежаваме)и перчене за „апостолско избраничество“ (каквото презираме!).
  Не бързайте, моля, да се оттегляте! Имаме още доста неща да си кажем с Вас!

 10. Г-н Пеев, (Петър), Ударихте в десятката! Моята мотивация е изцяло и преди всичко лична. Не получавам хонорари за дейността си по този казус, нито имам някаква изгода точно обратното -инвестирам време и усилия, и името ми се спряга от всякакви интернет зяпачи по най-абсурден начин. Еленков дори не ме е канил да го защитавам, когато писах становището, в негова подкрепа. Аз сам поех инициативата.

  За това лично участие, и то срещу г-н Бакалов ме мотивира само и неговото пределно и неповторимо нахалство, двуличие и егоизъм. Бакалов, като характер, поведение и неспособност да види повече от личния си интерес, но да го представи като национална кауза; грандоманията му прикрита зад обществено значими клишета; сребролюбието му, оформено като бизнес-апостолски инициативи; некомпететността му, прикрита зад добрия му изказ и харизматичната персона; липсата на всякакъв библейски стандарт и доктрина, прикрита зад някакви подобия на библейски поучения; гласовитата му защита на, забележете, на свободата на вярата и съвестта, която всъщност беше защита на неговата мини-империя.

  Когато защитавах правото му, и на неговата група на свобода на съвестта и словото бях убеден, че той и те (вие) имат право на изразяване, макар и нетипично за заспалото от комунизъм българско общество, защо не и църква. Но нито за момент не си давах основание да се задълбочавам в богословието му, защото ако това станеше, щях да се видя изправен пред дилемата да го защитавам само заради хонорара, защото щеше да ми стане ясно, че е трудно да го възприемеш, като емблема на потиснатото свободно слово. А и хонорарът, не беше такъв, че да си заслужава да направиш компромис със съвестта си. Затова до последното дело, срещу Пулиева и Телеграф, дадох каквото можах в професионално отношение, дори ангажирах мой приятел американски адвокат с допълнителна защита. Но простата истина е, че каузата на Бакалов е незащитима.

  В хода на тези последи взаимоотношения всъщност пред мен се разкри истинската духовна картина за него и неговите последователи.

  Но не ме разбирайте погрешно. Бакалов не е мой личен враг, въпреки, че мотива ми е личен. Не заставам срещу него заради това, че съм му обиден. Аз съм по-скоро благодарен, поради това че той прекрачи всякакви граници и ме освободи от какъвто и да е ангажимент да стоя настрана от неговото разобличаване като лъжлив служител на евангелието. Време е църквата да бъде очистена не само от агентите, но и от лъжеапостолите.

  Знам, че Бакалов чете тези постове, въпреки, че не смее да се изяви тук. Той обича защитената интернет среда, в която всички му се възхищават. Затова му предайте, че от любов към истината, заставам срещу него и служението му, което носи горчиви плодове, не само за него, но и за всички, които са се докоснали до него.

 11. Пешо искаш факти – дават ти факти. Сега не ти отърват фактите и вече не ги искаш. Изключително пернишко мислене. Не мислиш ли?

 12. Цитат от Виктор Костов: „Та за клиповете ако питате мен – имам мнение, но няма да разводнявам темата с него. Това е различен въпрос и мястото му не е тук и сега.”
  – ясно, – „имам мнение, ама няма да си го кажа още” – е нека аз да „поразводня”, понеже това е мястото и темата горе в заглавието както чета:
  – епископа насериозно твърди във видеоклиповете си за десетки арести, мъчителни затвори и същевременно комунистическата държава го спонсорирала със служебна кола, бензин, хотели и т. н. за служебните му пътувания, които пък на свой ред той употребявал за обикаляне по църквите – това са твърденията му пред американската публика. Нека да си позволя да не се съглася с формулировката на брат Вениамин „хипербола”. (Хиперболата в литературата е вид троп или стилистична фигура, която представлява силно преувеличаване на образи, предмети и действия с цел авторът да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях.).
  Това не е хипербола а куп лъжесвидетелства скалъпени от една очевадно болна душа ЗА СЪБИРАНЕ НА ПАРИ В ЦЪРКОВНИЯ ДИСКОС, в процеса на производство на фалшива и заблудителна религия. За братския американски народ да му обясняваш, как комунистическата държава ти дала кола и бензин е все същото като да му кажеш, че са ти дали работно облекло или инструменти от предприятието в което работиш – нищо странно. Вие обаче брате адвокате не сте толкоз млад и трябва да се досещате какво значеше това за комунистическия робовладелски строй – избор между трите възможности – ЩАТЕН, или ПО-ЩАТЕН или СЪВСЕМ ЩАТЕН (при последния вариант се пенсионираш с 2 успоредни пенсии – едната като пастор а втората като офицер от ДС/ДАНС).

  Нека сега Ви предложа моето тълкуване на клиповете, а Вие ще си го преосмислите за следващата конференция по темата за прочистването на българския евангелизъм евентуално:
  Ще го основа на цитата на Господ към фалшивите лидери на божия народ тогава (и сега):
  Матей 23:29-33 „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците; с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците; допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си! Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?”
  Целия този фантастичен геройски разказ на епископа от амвоните на американските църкви лично на мен ми прилича имено на ЗИДАНЕ ГРОБНИЦИ ЗА ПРОРОЦИ И УКРАСЯВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА ПРАВЕДНИ – неща извадени донякъде от самата фактология на антихристката комунистическа реалност от г-н Васил Еленков, но в последствие пречупени през призмата на личната му нечиста съвест. Доносничел е човека за пари и привилегии, и в последствие осъзнавайки какво е предизвикал с доносите си към братята и сестрите си в църквата е решил някак си така да ги въздигне посмъртно като им построи паметници – за упоменаване на мъченията и героизма им. Технологията на градежа на паметниците е – да преразкаже историята от ПЪРВО ЛИЦЕ ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО на чужденците за пари. Хем х’американците ще се позабавляват с достойни за холивуд историйки, хем има и някаква истинка на дъното – човека е свидетел поне на случките, ако и от другата страна на барикадата – Бог знае?!.
  Това не е никак нова тактика на фалшивите религиозни лидери на църковни институции – даже съм убеден че цялата православна доктрина за почит на мъчениците е лансирана именно от нечистата съвест на висшия клир на тази институция – самия този клир именно е и който е предизвиквал гоненията и мъченията на мнозината от тях. И от там и хиперболизирането на подвизите на тези светии и издигането им от почит към делото им до идолопоклонство на пресилени и дори измислени и нереалистични образи.
  Еп. Еленков не е открил топлата вода за оплакване на гризещата го съвест, и не случайно има куп дипломи по психология закачени по стената в кабинета си.

 13. Бр. Митко Дакашев, едно-две уточнения.
  Използвах термина „хиперболизация“, а не „хипербола“ и то – в кавички. Мисля, че в контекста на писаното от мен става ясно, че не съм имал предвид блестяща литературна инициатива, а ТИПИЧНА БЪЛГАРСКА ИЗЛАГАЦИЯ. Ти си интелигентен човек и знам, че си разбрал това.

  Отново повтарям обаче, че с подобни „хиперболизации“ с цел пълнене на джобовете си са си служили ВСИЧКИ, АМА ВСИЧКИ български евангелски лидери по чуждестранните подиуми: от Бакалов (най-младият)до Куличев (най-старият).

  Следователно ти си едностранчив в говоренето си само за Еленков. Адв. Костов ясно показва изцепките на Бакалов, които далеч надминават по отношение на бизнес делата стореното от Еленков. А що се отнася за „хиперболизацията“ на личните премеждия на Еленков, знаеш ли колко „хиперболизации“ е използвал Куличев за себе си? Не забелязваш ли, че Куличев се изкарва като „най-големия великомученик“ на евангелизма, но съдебните дела срещу него казват друго и е засекретил досието си до Второто пришествие?

  Ако аз почна да пиша за изцепките на Куличев като модерен „великомученик“, ще трябва да напиша многотомник. Давам мимоходом илюстрация с него, както адв. Костов дава „примери“ с Бакалов, за да се види ЕДНА ПО-ШИРОКА КАРТИНА – българските евангелски лидери след 1989 г. показаха, че НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ПО ИНТЕЛЕКТ И МОРАЛ от онези отпреди 1989 г. Нещо по-лошо, те показаха навсякъде ниЗките си качества на патологичен егоцентризъм, на алчност и на изгубен усет към библейската истина. Това ви сочи с пръст адв. Костов. Това ви твърдя и аз.

  Тези пишман-лидери трябва да си отидат „со кротце и со благо“, за да СЕ ОЧИСТИ българският евангелизъм и да дойдат не „нови вълни“, яхнати от старите пирати, а нови и почтени капитани на църковните ни кораби!

 14. Д-р Пеев, вярно ли е, че досието на п-р Куличев е засекретено?
  Някой правил ли е проверка или това са само още една евангелска легенда?
  адв. Костов, Може ли да се потвърди с документ, че досието на п-р Куличев е наистина засекретено?
  П-р Пилев чел ли е досието на Куличев като твърди, че е чел всички засекретени досиета?
  Пешо, искахте факти а сега не ви отърват. Защо ви стан неудобно да ги коментират?

 15. Мда, типични отговори за типично слаби мъже! Разбрах проблема ви г-н Пеев и той е интелектуална гордост, но без капка интелигентност и широта…За какво да пиша г-н Пеев, в казус който цели да защити Еленков, за какво да говоря…? Не ми излизайте с глупости като „Аз съм преподавател в учебно заведение, което е под егидата на Министерството на образованието“, това и баба го знае и не ми говори НИЩО… Да, Църквата има нужда от интелигенция, но няма нужда от префърцунени интелектуалци, съжалявам, извинявам се за по силните думи, но виждам, че и вие не ги пестите…А това колко струвам аз или г-н Костов не мисля, че е ваша работа, не мисля, че сме разговаряли лично и преценките ви отново явно се гради на вашата „дълбока интелигентност“…Жалко, наистина жалко за хора като вас, които имат капацитет, но не искат да надминат своята „компетентност“…

  Г-н Костов нищо ново под слънцето :)…още един „разярен бик“ … Още един човек говорещ за грандоманията на някой, но правещ това за което говори „Аз съм по-скоро благодарен, поради това че той прекрачи всякакви граници и ме освободи от какъвто и да е ангажимент да стоя настрана от неговото разобличаване като лъжлив служител на евангелието. Време е църквата да бъде очистена не само от агентите, но и от лъжеапостолите.“ Дааам вие сте „назначен да „изобличите в Църквата лъжеапостолите“ и да „отсъдите за агентите“…Браво г-н Костов, та това не е нищо друго освен грандоманщина и лоша преценка на възможности…

 16. Последно кои са фактите не мога да разбера…? За кои факти става въпрос? Че Университета има акредитация от Министерството ли? Има ли агенти преподаватели във ВЕБИ? Има ли поддръжници на агенти, които преподават във ВЕБИ? Кои са фактите?… че борбата на г-н Костов е лична амбиция ли…? Не разбирам, явно не съм на това „ниво“ не съм завършил ВЕБИ и не разбирам за фактите… Аз лично нямам какво да си приказвам повече… Нямам намерение да си чеша езика, ако някой има нещо лично ето ми имейла petarpeev@abv.bg С последното твърдение „утрепа рибата“ г-н Пеев „Тези пишман-лидери трябва да си отидат “со кротце и со благо”, за да СЕ ОЧИСТИ българският евангелизъм и да дойдат не “нови вълни”, яхнати от старите пирати, а нови и почтени капитани на църковните ни кораби!“ – Кои са тези капитани обучаваните във ВЕБИ ли?…Вие може да претендирате за смяна на лидери за които е доказано, че ходят в грях и непочтеност,като агентите, но да се изразявате така гръмко е опасно и говори за гордост и предразсъдък…Г-н Пеев от кога лидерите трябва да са завършили ВЕБИ, че да бъдат приети от вас? Какъв е критерия ви за „капитани“? Хм, интересно…Жалко, че първите апостоли нямаха този „голям шанс“ да завършат ВЕБИ и то с вас като преподавател…

  Поздрави и желая всичко добро на всички!!!

 17. Иван Георгиев беше много прав с цитата на Алеко Константинов чрез устата на своя знаменит герой Бай Ганьо (макар, че думите на героя се отнасят за либералите и консерваторите, но това е една простичка истина). Според мен тук, в тази дискусия се изля прекалено много мръсотия за да продължи. Като чета постовете от гледна точка на безпристрастен наблюдател си спомням една народна поговорка: Крадецът вика „Дръжте крадеца!“

  Напълно подкрепям идеята, че днешният евангелизъм в България се нуждае от коренна промяна. Съгласен съм, че системата грохна и всичко трябва да се промени. Не само агентите, но всички, които по един или друг начин са обременени от епохата на комунизма и мисленето им е повлияно от тази страшна епоха. Това, обаче, от което се опасявам е, че ще стане както неведнъж се е случвало в българската история. Властта попада в ръцете на на идеалистите, които се борят за свобода и правда, а в ръцете на по-страшни хора от поробителите. Вероятно всички сте гледали филма „Капитан Петко Войвода“ и ще си спомните, че градоначалникът на Варна Спас Турчев се оказа по-голямо чудовище от турците поробители.

  След 9.09.1944 властта в България от фашистите попадна в ръцете на комунистите, които се оказаха много по-страшни от предишните управляващи. Нещо подобно се случи след 10.11.1989 – комунизЪма уж падна, но днешните „демократи“ се оказаха демоНОкрати – по-големи комунисти от баш комунистите живковисти. И сега това, което виждам е, че нещо подбоно се случва в нашите среди. Призивът е да свалим агентите и служителите на комунистическата ДС. Кои, обаче, че дойдат на тяхно място? Така като гледам, тези, които се канят да заемат техните места не само че не са по-добри от тях, но биха били много по-страшни.

  Един мой приятел православен свещеник веднъж ми каза: „Ние се борим да свалим от власт владиците агенти, но се боя, че тези, които ще заемат техните места са фанатици талибани“. И наистина, сега сме поставени пред избор кой да поеме кормилото на кораба на евангелизма – агентите доносници, или фанатиците талибани. За мен лично, за чистота на църквата можем да говорим тогава, когато и агентите и талибаните се оттеглят и на тяхно място дойдат истински посветените на Бога хора.

  Бих застанал зад всяко едно движение за чиста църква, но само ако видя, че хората, които се борят за чистотата са наистина чисти. Това, обаче, което виждам в момента е нещо ужасно. Виждам как крадци гонят крадци. Това няма да доведе до никъде. Иначе е забавно да гледам отстрани как две конфликтни сили се бият (нещо като Сталин и Хитлер – никаква разлика между тях) и ми е интересно коя ще бъде изненадващата трета сила, която ще помете в един момент и двете. Лошото е, че в една такава война винаги има невинни жертви. Чудя се, колко ли искрени хора са отпаднали от вярата след избухването на тази Доносническо-талибанска война?

 18. Г-н Петър Пеев, цитирам ви: „Разбрах проблема ви г-н Пеев и той е интелектуална гордост, но без капка интелигентност и широта…“ А пък аз разбрах вашия проблем – наднормено самочувствие, също като на вашия „апостол“.

  Д-р Пеев е инвестирал години в изучаване на Божието Слово и е служил на Бога през годините, в които тоталитарният атеизъм реално мачкаше душите на милиони и тайната милиция РЕАЛНО преследваше християните. Само заради този факт, ако наистина вие и кликата на г-н Бакалов истински милеехте за очистване на църквата, щяхте да мълчите и да го слушате и да се учите от него, а не да го нападате на дребно. Ако някой може да говори компетентно за ролята на агентите в църквата през комунизма, това е д-р Пеев. Но за съжаление вие приличате на идола си и нямате нито очи, нито уши за истината, която е по-различна от вашата.

 19. Супа от пиле(в)

  1 цял и още по-цял и по-дълъг апостол от локалната бакалия (ако няма внос от Америка, може и от Вакарел, но не става толкова вкусно)

  Обезкостова се докато още кряка или се дакашира с антимесианска смес. Като спре да мърда, куличевирайте го със стара черковна мас. Помазва се докато започне да лъщи и да се тегли като локум или се панира с малцинско хваление.

  Добавете 2 чифта (двулични, но не триединни) еленски рога с минимум 300 вербовки

  Смесете с 2 чаени чаши фарисейски квас в които има 1 цяла изсушена старозагорска ябълка. Може златарка или габровска петровка, но не и пловдивски божидарки защото са все в зелено

  За вкус добавете 1 клюн от ботевградски кълвач и 1-2 курдомана или орешки, а също и едно 1 запържено коконче ако искате да е по-черноморска. Не ги вебирайте защото не става.

  Съставките се разбъркват добре в продължение на 1-2 години. Оставят да врат на 865 градуса докато станат гъсти като бордж или маджур за да може да се маже лесно на баницата на мекото. Поднася се без сол, нито гореща, нито студена за да не съдере старите мехове. За по либералните с едно пламенно шуменско пиво или бургаска къневица (мъжете знаят защо).

  Публикувам тайнате рецепта тук, защото виждам че имате всички подправки. Може да се използва и за лов на евангелски врачки или дълбоководни шарани забелени от пернишките вирчета. Ако я приготвяте заедно за сватба или за чиста църква, внимавайте да не си изцапате бялата дреха. Супата от пиле(в) цапа, мирише и не се пере.

 20. „Иначе е забавно да гледам отстрани как две конфликтни сили се бият“

  Г-н Петков, радвам се, че усилията на участниците в този форум да изчистим мъглата и да изясним позициите са ви забавлявали. Все пак, явно сме Ви послужили. Този тип работа за Вас е може би нещо като „евангелски турски сериал в нета“? Не става ясно от Вашия постинг, обаче, кой е Хитлер и кой – Сталин, ако не възразявате да уточните?

 21. Г-н Петър Пеев, къде хукнахте? Все по-явно става, че имате много голям проблем с малко по-абстрактното мислене.
  Ще оставя настрана доста неграмотно изписаните Ви излияния във все по-усилващ се амок – явно такъв е „стилът“ на „апостолските ученици“ в АРЦ…
  Когато напомних, че съм представител на гражданска институция, нямах намерение да уведомявам баба Ви, а да подчертая, че не съм зависим по никакъв начин от еп. Еленков – нито финансов, нито морален, нито интелектуален. Следователно никой не ми казва, за разлика от Вас, каква позиция да заемам. Вашият проблем е, че ВИЕ СТЕ МНОГО ЗАВИСИМ.

  „Капитаните на църковните кораби“ ще дойдат, когато Бог ги призове. Но преди да бъдат повикани, трябва да бъдат изтикани извън борда всички пирати, които са се провалили със самозванството и духовното си бездарие.

  Явно Вие имате много сериозен проблем с образованите хора, защото образованието е останало за Вас НЕПОСТИГНАТА МЕЧТА. Никъде не съм казвал, че „капитаните“ трябва да са завършили ВЕБИ, но Вие имате проблем с четенето, както и с писането. Във всеки случай новите водачи трябва да бъдат ОБРАЗОВАНИ ТЕОЛОГИЧНО,защото на повечето от нас ни е писнало от пишман-лидери и пишман-тълкуватели на Св. Писания, както и от пишман-проповедници. Колкото и да се дразните от това, днешното общество оценява образованите и интелектуално можещите хора в Църквата, а групата, в която Вие се чувствате така комфортно, е и ще си остане на сектантско равнище! Освен ако и в тази група не се извърши необходимата ферментация…

  Д-р Вениамин Пеев

 22. Г-н Петър Пеев вие сте прав. Най-добре ще е да спрете със спама защото не казвате нищо съществено, а и не искате да дискутирате фактите. Темата беше представена в сайта за да даде възможност за отговор на Пилев и Бакалов. Тъй като те не се престрашиха да участват, най-добре е техните протежета, като вас, също да не се включват. Това е морално, а вашият избор правилен. До нови срещи!

 23. Г-н Костов, трябва да Ви кажа, че това за забавлението го казах иронично, иначе не ми е забвно изобщо, защото и аз се чувствам част от евангелската общност. А що се отнася до това кой виждам в образа на Хитлер и кой в образа на Сталин – тук изобщо нямам пред вид Вас. Имам пред вид два полюса на един конфликт. От едната страна са Бакалов и групата му, от другата са еп. Еленков и всички пастори, които бяха „осветени“ като агенти на ДС. И в този конфликт и двете страни са прекалено крайни и не виждам разлика между тях така, както не виждам разлика между Хитлер и Сталин.

  През 90-те години, докато бях курсант в Долна Митрополия, много пъти бях викан от различни началници за да давам обяснения относно странни практики на „Слово на живот“, макар, че нямах нищо общо с тях (всъщност, и сега нямам). Много пъти е трябвало да декларирам разграничаване и да показвам, че традиционното евангелско протестантство няма нищо общо с това, което прави и проповядва Бакалов. А веднъж, в Плевен, бях поканен от новосформирала се група на „Слово на живот“ и аз отидох, все пак ги зачитам като братя и сестри. През цялото време на срещата слушах колко е изостанала Петдесятната църква, колко е изостанал в духовно отношение пастора Младен Маринов (който до ден днешен уважавам като мой духовен баща) и т.н. Интересното стана когато решиха да се молят за мен. Поставиха ме в център на образуван от тях кръг,
  започнаха неистово да пищят на нещо, което наричат „ангелски“ език,
  една доста яка сестра започна да ме удря в корема с виковете „Марш от тук религиозни душе“,
  буташе ме с всичката си сила за да преживея „падане в духа“,
  другите размахваха юмруци като че се бият с някого.

  Тази случка формира у мен едно първоначално впечатление от „Слово на живот“, които сега се наричат „Прелом“ и не мога да възприема, че точно тези личности са борците за чистота в църквата. От другата страна е Еленков. Не ме интересува агентурното му минало, както и това и на другите пастори, но не мога да си затворя очите за някои техни дела и тук трябва да подчертая, че когато говоря за обремененото от комунизма поколение не разграничавам осветените като агенти и неосветени като такива, защото това не е от значение.

  През 2000-та година, вече бях офицер във ВВС и съществуваше сдружение на военните християни и под патронажа на вицепрезидента г-н Кавалджиев се проведе във Велико Търново семинар на тема „Християнската етика във въоръжените сили“. Тогава ръководството на СЕПЦ изпрати писмо до командването на поделението с молба да бъде осигурено присъствието ми. Същият ден бях писан наряд, а писмото резолюирано до ВКР за да бъда разследван. Месец по-късно офицерът от ВКР сам дойде при мен и призна, че съм следен, но понеже не е констатирал престъпление, не знае как да отговори на резолюцията. Тогава се обърнах към ръководството на СЕПЦ и всички налични адвокати да ме защитят, но всички се оттеглиха, сякаш ги няма. Оставиха ме сам да се оправям. Единствено Лъчезар Попов направи някакъв опит, но не даде резултат.

  В крайна сметка се оправих сам, успях да изляза от ситуацията (ако искате да знаете как – ще Ви разкажа лично). Но тогава разбрах какво означава хора с робско мислене. Всички ме съветваха да не дразня военните и да си замълча. Това ми дава пълното основание да считам, че в новото време тези хора не са ефективни като водачи. Освен всичко това, бих добавил и негативното и некомпетентно мислене от страна на еп. Еленков, а и от ръководтсвото на СЕПЦ относно капеланското служение, за чието въвеждане водим борба. Известно ми е и отрицателното отношение на г-н Еленков към магистърската програма, както и опититите му да попречи.

  Ето така, уважаеми г-н Костов, виждам ситуацията. За това се връщам към думите на Алеко: „И едните и другите са маскари“. И понеже като бивш офицер обичам да си служа с военни метафори, мога да ги сравня с Хитлер и Сталин, като няма значение кой кой е. В лицето на еп. Еленков не мога да припозная мой пастир и водач, но не припознавам такъв и в лицето на Бакалов. И мисля, че това е мое право, което Вие като адвокат и радетел за човешките права не би трябвало да оспорвате.

  И се замислям, колко ли време Бог ще търпи всичко това? Защото съм сигурен, че в крайна сметка църквата ще бъде очистена, Бог ще постави правилните хора на правилното място и време. Въпросът е, дали сме на Неговата страна, или на страната на някоя група в този конфликт?

  Между другото, ако Ви е интересен казуса, който описах накратко, може да прочетете в бюлетин на ИПП „Вероизповедния закон и мотиронинг на религиозните свободи в България”, издаден през 2002 г., страница 161.

 24. Г-н Петков, въпросът към вас бе как ги визирате метафорически: Бакалов е Хитлер, а Еленков е Сталин или Бакалов е Сталин, а Еленков е Хитлер? Важно е да уточните, защото и четирмата са мустакати, а в ДС единият е описан като ДОН Мустакатия. Ако сте ходили войник, вече знаете какво е ДОН и ДОР.

 25. Матей, не съм ходил войник, бях курсант 5 години и след това 8 години офицер. Но това е без значение. А кой в чий образ виждам – до такава конкретика ми е трудно да стигна, защото и двамата могат да паснат на всеки един от тях. Така че, тук остава на читателя (като приказките без край на Джани Родари) сам да си ги нагласи, както и да ги намести няма да сбърка.

 26. НОВИТЕ 95 ТЕЗИСА на БЪЛГАРСКАТА РЕФОРМАЦИЯ
  С поздрав към всички простъпващи евангелски поети от Ураганн до Бакалитт
  Посвещавам. Всяка прилика с действителни лица и събития може и да е случайна

  1. Доминации-преломи
  2. с продавачи в павилиони
  3. всички до един с пагони
  4. агентурстващи шпиони
  5. все с подписани картони
  6. гузни бягат – кой ги гони
  7. карат помощи с камиони
  8. някои дори с вагони
  9. искат долари – не крони
  10. все световни шампиони
  11. построили бастиони
  12. а пък вътре вавилони.

  13. Застаряващи амвони
  14. с проповеди по шаблони
  15. от Славейков със кашони
  16. иска им се по стадиони
  17. все духовни маратони
  18. но в села и региони
  19. преразказват файлетони
  20. във апостолски балони
  21. пророкуват за милиони
  22. с кьорфишеци и бушони
  23. и разтягат акордьони
  24. със напевни баритони
  25. по епископски канони
  26. на наивните пасоми.

  27. Все надутички персони
  28. а пък с мозък от микрони
  29. абсолютни шизофони
  30. с жълти книжки и талони
  31. някои дори масони
  32. а приличат на бизони
  33. със рога като муфони
  34. имат се за кон – а пони
  35. във сърцето скорпиони,
  36. а по дух са и питони
  37. демонът им легиони…
  38. Демон демон май не гони!

  39. Карат лимо, не файтони
  40. и предават си фасони
  41. франкофони, англофони
  42. с андроиди и айФони
  43. лаптоп може ама Сони
  44. сядат само на балкони
  45. абсолютни автономи
  46. все сънуват се в шансони
  47. в църквата са все икони
  48. а в света са топ барони
  49. със неписани закони
  50. понатруфени с корони

  51. И жените им кокони
  52. все сестри по панталони
  53. някои дори матрони
  54. на главите със фронтони
  55. със кожуси и балтони
  56. токчета и трандафони
  57. катедрални лампиони
  58. по духовните купони
  59. светват който се разгони
  60. на църковните пилони
  61. мажоретки със помпони
  62. а пък правдата с тампони.

  63. Те делят диапазони
  64. на духовни гарнизони
  65. деноминационни зони
  66. и апостолски сезони
  67. кукловодни барбарони
  68. търсят си добри пеони
  69. безгръбначни хамелиони
  70. и все още с биберони
  71. с недействителни неврони –
  72. кухи като макарони.

  73. Прегорелички котлони
  74. изгърмели вси патрони
  75. за които нямат брони
  76. и духовни грамофони
  77. но помазват се с флакони
  78. постът им е все с бонбони
  79. може даже с Тублерони
  80. а накрая с пепарони
  81. заприличват на бидони
  82. уж духовни – а бетони,
  83. не лимани, а понтони.

  84. Изцелители с триони
  85. и без рани от пирони
  86. гастролиращи галфони
  87. и църковни фараони
  88. в най-големите салони
  89. пият бира със галони
  90. пред властта са все в поклони
  91. търсят сенки и заслони
  92. искат на бюро – не клони
  93. службата ги май подгони
  94. в тези интертни зони…
  95. Само ЦЪРКВА сълзи рони…

 27. Поклон. Е тук вече народния гений ви разказа играта. Сигурно се питате кой го е писал, но не питайте за да не се получи: Аз съм Спартак – Не, аз съм Спартак!

 28. Хората от култа на Бакалов не се интересуват много-много от агенти, защото се чудят как да си плащат дълговете, в които се набутаха поради неговите проповеди и натиск за инвестиране. Ако си със заплата 700 лева и дълг от 50 000 евро, последното нещо за което ще мислиш кой дядка е бил агент и кой е бил шпионин. Бакалов големият инвеститор да каже сега как да се оправят или да заповяда на верните кучета лихвари от църквата да опростят дълговете на братята си.

 29. Г-н Петков, благодаря за уточненията. Сега е по-ясно. Ситуацията, която описвате с духовната си опитност е наистина трагикомична в (СЖ – Прелом). Казусът Ви наистина е интересен и съжалявам, че не са се намерили християни-адвокати да се застъпят във вашия случай. В тази връзка конференцията „Бог и Цезар“ в Бургас, през октомври може да ви бъде полезна и интересна (тази заради, която всъщност избухна този спор с Бакалов през 2010 г. и срещу която той воюва вече трета година! – http://www.conf.svobodazavseki.com).

  За тези, които искат да следят или да се включат в коментарите под публикацията в моя блог “Обединяваща “апостолска” схема за обедняване” още веднъж слагам линка тук http://svobodazavseki.blogspot.com/2012/09/blog-post_25.html. Моля имайте предивд, че всеки може да коментира, но всички коментари се модерират и това забавя показването им.

 30. Г-н Костов, благодаря Ви за линка, ще Ви изпратя подробно описание на казуса за да добиете представа за цялата ситуация, както и мненията на християнските и светските адвокати към които се обърнах. Вярвам, че ще Ви бъде интересно, а ако решите може да го използвате където и както намерите за добре.

 31. Бих искал да обърна внимание на един много важен факт относно служението на „апостола“, който за неговите поклонници предполагам е незначителен детайл имащ своето „апостолско“ обяснение. Всеки присъствал на негово църковно събрание е виждал как „Месията“ Бакалов озарява службата със своето достолепно присъствие в края на времето за хваление, и тръгва винаги преди края на службата. Този факт правил ли е впечатление на лоялните на „апостола“? Забравих,но той като „апостол“ има по-важни дела от участието в цяла една служба. Или не, това е неговия начин да покаже грижата си за хората? Поне така твърдят неговите поклонници, цитирам по памет:“…той като служител на Бога е истински загрижен за хората“. Според мен преди да го е грижа за хората, ще е добре да се запознае с тях, а това би могло да се случи ако идва навреме за служба. Ако пък закаснява, то нека някой от хората обект на неговата грижа му купи часовник. За предпочитане златен.

 32. Поддръжникът на Бакалов, Иво Койчев си е позволил да квалифицира д-р Вениамин Певв във фейсбук така: Вениамин Пеев – квалифицирания реформатор-барабанчик! http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3764454996007&set=a.1159848322468.2023114.1415596592&type=1

  Повечето евангелисти в България знаят кой е д-р Пеев и неговите квалификации.
  Повечето евангелисти в България не знаят кой е Иво Койчев и неговите квалификации, нито къде е учил и какво образование е завършил за да бъде учител и критик на преподаватели с образование и практика които надминават не само умствения му капацитет, но са преподавали богословие дълго преди Койчев да стане вярващ. От уеб страницата му обаче разбираме, че наскоро е започнал да се изживява като богослов, разбира се без да има дори средно богословско образование. И докато вождът му се иждивява като лъжеапостол (това е библейската квалификация), Иво се изявява като лъжеучител.

  Някой спомена в този форум, че Койчев лъжеучителства че: „Пророчествата не са безгрешни.” Това твърдение се различава от Библията в която няма грешни пророчества. Другото му лъжеучение се отнася за „Логоса и Ремата на Писанието”: http://www.ivokoychev.org/?p=1684

  От пръв поглед, българският правопис налага в заглавията да няма толкова главни букви, но след като статията е преписана от английски, трябва поне да спазва българската граматика. Втори прочит на това велико откровение предлага пълно разминаване в Койчевото богословие, който от една страна дефинира логоса като писаното слово, а от друга търси рема в Писанията???

  Най-комичното в цялото лъжеучение е, че дори първокласниците във ВЕБИ вече знаят, че логос и рема на гръцки са взаимозаменяеми и Новият завет ги използва именно така – взаимозаменяемо т.е. Новият завет не прави разлика между думите логос и рема. С абсолютна сигурност, Новият завет не прави разликата между логос и рема, която Койчев прави в своя пасквил. До кога българския евангелизъм ще търпи ересите на недоразбралите или недоучилите? Време е д-р Пеев да пише двойка и на Койчев и то не само за лъжеучение, но и за преписване!

 33. Знаете ли, че „апостол“ Койчев в църквата си има специален червен стол, различен от столовете на обикновените простосмъртни от събранието му. И той като своя вожд осветява събранието си, божествено демонстрирайки своето превъзходство над обикновения средно статистически мирянин. Наи-вероятно там, от пиедестала на апостолското си величие изразено със символа червен стол наподобяващ престол, той получава вдъхновение за мъдрите си слова на разобличение срещу адв. Костов и д-р Пеев. „Апостол“ Койчев, червения стол – престол, най-вероятно оказва пряко влияние на духовното зрение и адекватната ви преценка. Защо не го изхвърлите?

 34. Откровение на Йоан 2:13: Зная къде живееш – там, където е престолът на Сатаната…
  А знаете ли, че когато Чък Норис дошъл в България за да снима Непобедимите 2 споделил: “Целият свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред апостола!”

 35. Какво е прочел Пилев в досиетата които са му пуснали от ДС, можем да се досетим от последните записи в досието на Мишо Шамара и други видни представители на родната поп-естрада. Наскоро, привикали рапъра няколко последователни дни защото пял:
  „Искам свобода, Брато, не искам свободия.
  Не искам да съм РОБ на тия или на ония!
  Държава, в която гласът ти струва едно кебапче,
  за умиращия в болницата даже няма хапче!“

  Шефът на варненската полиция заяви, че не знае по чие нареждане е привикан Биг Ша защото „Разпитът е направен с т.нар. „делегатска заповед“. Това означава, че вероятно в София се води някакво досъдебно производство срещу Мишо Шамара и по този повод е поискано той да бъде разпитан във Варна, където е постоянният му адрес“. Според тази логика Пилев и властта трябва да проверят по досие още:

  „Обещай ми любов, обещай ми тревога“ – в този текст на LZ и Силвия Кацарова се прокрадва недоволство от управлението на ГЕРБ.

  „Боса по асфалта вървя си“ – Роси Кирилова пее за новите магистрали.

  „За мен отдавна хората говорят, че нямам в джоба пукната пара“ – Тангра омаловажава финансовата политика на министър Дянков.

  „Ще избягам ли от теб?“ – в песента на „Каризма“ индиректно се пее за бягството на дупнишките братя. Нещо повече – песента издава данни, с които разполага следствието: „Някой отвън, някъде там чака. На някой друг помага ли някой?“

  Щурците – „Две следи“ – в заглавието на тази песен се издават следствени тайни

  Силвия Кацарова – „Големият кораб“ – текста подтиква българите да емигрират и им предлага като превозно средство круиз

  Орлин Горанов – „Светът е за двама“ – подтиква към двуполюсен политически модел изключващ ГЕРБ

  ПИФ – „Колело“ – намек за скъпите цени на бензина и дизела и ползата от велосипеда

  Дето се вика – един Мишо Шамара не е достатъчен. Трябва да бъдат арестувани всички без Веско Маринов и Ангел Пилев. Така, че внимавайте какво пишете тук за да не ви влезе в досието и в книгите на новите пилевци на българския евангелизъм.

 36. Велизар, ако д-р Пеев пише двойка на Иво Койчев изобщо не е страшно – всеки студент знае, че двойката, за разлика от тройката, подлежи на поправка. Страшното ще стане тогава, когато слаба оценка му бъде поставена на един друг изпит, който е окончателен и там поправителна сесия не се допуска. Пък нека после, подобно на Кенет Хегин, да оспорва познанията на Исус върху Собственото Му Слово и там да развие тезата за разликата между логоса и ремата. Във всеки случай, надявам се да се осъзнае преди да е стигнал до там.

 37. Интересно четиво от адвокат д-р Виктор Костов.Интересен е и списъка на упоменатите документи,който е веднага след статията.Доста коментари под тази статия и под отвореното писмо до адвокат д-р Костов.Жалко,че личните амбиции и самовлюбеност пречат на иначе ползотворната и необходима дискусия за очистване от доносници от ДС и лъжеучители.Та за статията:това е един типичен пример за Ad hominem (реторически аргумент към личността)т.е. това е опит на адв. д-р Виктор Костов да отговори на зададените към него въпроси,но не конкретно и не по темата,не взима отношение към обективните факти(с едно изключение,относно напъните му преди време за публични извинения),а чрез насочването на дискусията към личността на този, който задава въпросите,в негативен план.Използването на Ad hominem цели едно:опит да се заобиколи верността на даденото твърдение чрез публикуването на негативни факти или твърдения, тоест на отрицателен коментар по отношение на човека, който е изказал оспорваното твърдение.Това е доста некоректно : фактът, че лицето, твърдящо нещо, може да бъде характеризирано с някаква отрицателна черта, не може да повлияе на верността на неговото твърдение(става въпрос за конкретните твърдения и въпроси поставени към адвокат д-р Виктор Костов а не за всички твърдения и въпроси поставяни от Бакалов и сие.).Учените хора като адв. д-р Виктор Костов и д-р В.Пеев много добре го знаят това.И ако се съди по последвалите коментари го използват доста умело.Мнозинството започн яростно да обсъжда личността на този който задава въпросите,а не самите въпроси.Поздравления за докторите! Не е било напразно ученето и залягането над книгите.

 38. Поздравления за „Генчев“!
  Явно е, че докато ние спорехме и търсехме истини, той се е заел да понаучи малко латински език и да попрочете някой и друг от старите учебници по Логика от комунистическо време. Затова ще му цитирам Маркс, който много обича метода Ad hominem: „Теорията е способна да завладява масите, когато тя се доказва ad hominem, а доказва тя (т. е. теорията) ad hominem, когато стане радикална“ (К. Маркс, „Към критиката на Хегеловата философия на правото“. Въведение). Впрочем, тук с Маркс съм доста съгласен!…

  Г-н Генчев с последния си постинг явно показва, че е АБСОЛЮТНО ЧУЖД НА ПРОБЛЕМИТЕ В НАШЕНСКИЯ ЕВАНГЕЛИЗЪМ. Той нито ги разбира, нито му пука за тях! Единственото, за което му ПУКА, е да няма критици! Да няма Костов, да няма Пеев, да няма Петков, да няма Ябълкаров и т. н. Всъщност „Генчев“ е ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ЗНАМЕНОСЕЦ на метода AD HOMINEM, но – в НЕГАТИВНИЯ МУ МАРКСИЧЕСКИ ВАРИАНТ.
  Явно учителят на „Генчев“ по латински език не му е казал, пък може и да му е казал, но той НЕ ГО Е ЗАПОМНИЛ, че методът ad hominem не е само негативен, а има и положителен аспект. Този метод се използва и с цел да се постигне в опонента СЪЖАЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПКАТА СИ ЧРЕЗ АПЕЛ КЪМ НЕГОВАТА СЪВЕСТ. А ТОВА Е ХРИСТИЯНСКИЯТ ВАРИАНТ. Когато апелирах към съименника ми Петър Пеев да посъветва Георги Бакалов да спре да напада адв. Костов, защото не е нито умно, нито стратегически правилно, Петър Пеев отвърна, че „нямал нужда от такива съвети“. Проблемът при такива люде като Бакалов, Петър Пеев и „Генчев“ е, че при тях методът ad hominem на убеждение не върви. Те признават само метода ad rem – като истински материалисти. Преди „Генчев“ да е попитал учителя си по латински език какво значи това, ще кажа, че само слепец, безумец или злонамерен опонент няма да види КОЛКО МНОГО ФАКТИ ПРЕДСТАВЯ АДВ. ВИКТОР КОСТОВ В СВОИТЕ СТАТИИ. Но не защото прилага методи с тежкарски латинизми, а защото при такава битка се излиза с тежката артилерия на истината!

 39. Млади и хубави хора! Защо се занимавате с остаряващия Бакалов, оплешивяващия Пилев и изпростяващия Койчев? Дръжте здраво вярата в Бога Радвайте се на живота, който Той ви дава всеки ден. Бъдете църква освободена, както от агенти така и от техните единосъщни опоненти.

 40. Инжинер Катя Добрева, благодаря за съвета, но моля не омаловажавайте със снисходително отношение или с позитивна прокламация този дебат, който е от критично важно значение за църквата в България. От значение е защото искаме да държим вярата в Бога, а не да предадем на „апостолите“ на заместителството да узурпират каузата на Истината.

 41. Нека се опитаме да видим голямата картина. Кампанията срещу „агентите“ е много добре планувана, стратегическа операция, целяща тотален преврат и пълен контрол над евангелската общност в България за осъществяване на политически цели.

  В т. нар. пророческо слово за 2012 бакалов декларира:

  „През 2012 година ще увелича мярката на власт, с която оперират моите синове и дъщери на земята. Нужна ви е, понеже не можете да разширявате целите на Моето Царство без по-голямата мярка, която имам за вас. Сега идва назначеното за това време. Някои, които са пожелали повече власт преди назначеното време, са предали себе си на овластяване от духове, чиито произход е в тъмнината….Нов ред за християнството в България.Гнилотата на настоящата система се разкрива. Морално компрометирани лидери и структури биват изобличени. Те трябва да направят място за нов вид лидерство…“


  Интересни са и методите на бакалов: огромна медийна машина, тайно записване на разговори, „хакване“ на компютри и шантаж чрез компромати- прийоми, присъщи на кой?, можете сами да се сетите. Самата организация на „вожда“ е като Щази, постоянно му се докладва кой какво за кого е казал.

  За последните 7г. разполагам с около 1100 имейла от бакалов, в мн от които ясно се вижда начина му на работа, а и като част от „кор-тима“ от първа ръка имам информация за „неща“. Да не говорим за слуховете, че има връзка с ЦРУ и елитни „тайни общества“ от масонски тип. Един от последните му проекти бе организацията „Кръгла маса на Мъдростта“, в която и аз бях поканен да участвам. Лошото е, че България не му стига, опита се да направи Европейска лига на апостолите, плановете му бяха „да стъпи апостолски“ в 15 нации за 7 години, опита се да мъти водата и в Беларус…..

  Октоподът е голям, скъпи братя и сестри.

 42. Уважаема г-жо Добрева, християнско служение е стремежа към изясняване на истината и изобличаване на лъжеучителите и лъжеапостолите, които тормозят Божия народ и стадото без отпор. Вижте Откровение 2:2 и Лука 21:8. Затова д-р Пеев и всички други, които не се страхуват да стоят на истината служат на Бога не по-малко от тези, които се молят за изцеление, например. Християнският позитивизъм не изчерпва служението на църквата. Да не забравяме, че една значителна част от служението на нашия Господ бе публичния дебат с представящите се за духовни авторитети, които всъщност бяха варосани гробници.

  От цитираната от г-н Калинов част от новото “пророчество” на лъжеапостола Бакалов личи, че последния си ги фабрикува както иска и си мобилизира клонингите да ги изпълняват. Да си го прави. Въпросът е защо намесва името на истинския Бог и Исус Христос, в целия този духовен цирк? (1. Вж. отново Лк. 21:8) 2. Защо въобще някой истински посветен християнин може да се поддаде на подобна псевдодуховна пропаганда? Един от отговорите на този върпос е: поради липсата на ясна библейска позиция по въпроса от страна на християнските учители, пророци и книжници. По тази причина, г-жо Добрева, настоящият дебат е от най-голяма важност – празнината в служението трябва да бъда запълнена. В 1 Солунци, 5-та глава четем, че не трябва да презираме пророчеството, огъня на Духа да не угасваме, но трябва да изпитваме всяко такова и да държим доброто. Ако оставим лъжепророчествата без да ги анализираме, то лъжливите такива ще оставят във всички впечатлението, че Божиите пророчества са несериозните заигравания с Библията и духовните дарби на лъжеапостолите и лъжепророците. Така се хули истината и Божието име.

  По отношение на г-н genchev. Д-р Пеев добре Ви отговори и Ви постави на мястото Ви. Както обикновено. Едно уточнение по Вашето твърдение, че съм направил “неуспешен опит за извинение”. Генчев, четете внимтелно, моля. Не съм направил нито един опит за извинение, а оттеглих искането си за извинение към господата Пилев и Бакалов, до публикацията на досието на Еленков и последващият анализ и коментари по същото. По една точка (8) от 11. Още нещо. Библията ме учи, че трябва да се извинявам искрено, когато съм съгрешил спрямо някого. На самоназначените обвинители – последните двама – и на ум не ми е идвало да се извинявам.

 43. Поздравления за г-н Калин Крумов за изключително сериозния коментар! Още повече, че е написан от човек, който познава много по-добре от мнозина от нас „нещата“. В този смисъл разбирам и предупреждението на п-р Ангел Петков за опасността от „талибанщина“, която се мъчи да замести проблема за „агентурното присъствие“. Под „талибанщина“ разбирам предизвикването на тотален хаос, за да изпъкне една личност или една структура. Ако бъдем нащрек обаче, „талибанщината“ няма да пробие в българския евангелизъм!

 44. Инженер Катя Добрева, напразно се опитвате да вдъхнете малко разум в тази махленска караница. За господата, които изливат душата си тук, това е начин на живот. Те няма да спят довечера, ако не разгромят някого в инсценираните си дискусии. Тези „млади и хубави хора“ всъщност са като Бакалов. Те живеят от вниманието и проблемите на хората, а когато им липсват, си ги създават сами! Поздрави!

 45. Ето ви го и г-н Собаджиев – в своята постоянна артистична роля на „богче, спуснато с машина“ (преднамерено не използвам гръцко-римския термин, за да не обидя „Генчев“ и Собаджиев). Обявявайки дискусията във форума като „махленска караница“ (защото той гледа „свише“ от своя Олимп на разискваните проблеми), г-н Собаджиев се спуска в люлка на сцената, за да разреши всичко с един замах. За него нищо не е значимо и никой не е добър! Той не чете изнесени факти, направени анализи, предложени решения – той се спуска, за да ни каже колко той е умен, колко той е добър, колко той ни е нужен…
  Г-н Собаджиев решава като „богче, спуснато с машина“ в древногръцка трагедия просветни проблеми, лични проблеми, църковни проблеми, социални проблеми, политически проблеми – във всички възможни евангелски форуми (без самият да е евангелист!). Той е като врачка, при която, ако не сте отишли, сте сбъркали фатално. Как може една дискусия да почне и да свърши … БЕЗ Г-Н СОБАДЖИЕВ?!…

 46. Един от говорителите на конференцията в Стара Загора ми изпрати по скайпа словото на п-р Ангел Пилев. Изгледах го с голям интерес, въпреки че беше доста объркано.
  Конференцията бе рекламирана с цел да се покажат досиетата на някои пастори. От това което гледах, Ангел Пилев 45 минути по часовник образова участниците какво е ДС и какви са нейните методи. Явно е, че е повярвал след промените, защото всеки редовен вярващ преди 89 година не само е запознат с тези методи и структури, но и е директно или директно подлаган на тях. Вижда се че и Ангел Пилев добре познава службите и то не само от четене.
  Накрая на словото си Пилев говори малко за п-р Кокончев който показвал съвест като подписвал декларацията си. И какво от това? Всички знаехме, че когато Зарев беше председател всичко минаваше през отдел на комитета борба с идеологическата диверсия. Всяко решение, всички финанси и да, п-р Пилев, всички назначения на пастори. Не можеше да те назначат на голяма църква без Зарев да подпише, а Зарев подписваше само ако му докладваш. От това което Калоян ни е написал, назначаването при Бакалов протича по същите методи. Тук има хора които са били на конференцията и които са били и по комунистическо време. Защо мълчите и не ги казвате тези неща?
  Искам да направя забележка на Ангел Пилев когато говори по тези въпроси да е наясно че много хора все още помнят истината за гоненията и това което той говори просто не е вярно. Сигурна съм че е искрено изненадан от това което чете в досиетата, но ние по-старите вярващи тези неща ги знаем много преди него, простили сме ги и сме ги забравили. И този подигравателен тон който той използва е изключително дразнещ. Когато се говори за агенти в църквите се говори и за съдбите на стотици вярващи братя и сестри.
  Колкото повече следя тази кампания с надеждата че истината ще излез наяве се убеждавам че тези момчета мътят водата само за да ловят невинни души. Доколкото разбирам и двете им деноминации са в колапс и липса на членска маса, което е причината да си правят реклама. А сега ще си рекламира и новата книга за да я продава и да си прави евтини печалби както правеше с продажбите на Библията. Срамота!

 47. Еленков лъже,проповядва ерес, агент на ДС,но щом дава трибуна на Костов и В.Пеев е светъл ангел.Така ли? Защо правите разлика между лъжи и ереси в зависимост от това от кого са изречени?Ако са от Еленкови всичко е ок,ако са от самозвания апостол Бакалов и неговата дружина,тогава е много опасно.Двуличието ви прозира господа.

 48. Г-н Костов, Вие питате господата Бакалов и Пилев : „Господа, замисляте ли се за това дали обслужвате интересите на християните, църквата и евангелието на Господа, с методите, които прилагате?“
  Отговорът е – ДА !
  Защото се показват делата на лицемери и беззаконици които са същевременно пастори и проповедници.
  Така ние ще знаем от кого трябва да страним и да нямаме общение. Поради такива хора се хули и името на Господ.

 49. Благодаря на д-р Пеев за коментара и правилното разбиране на моето предупреждение. Термина „талибани“, както посочих, е на мой приятел (бих го нарекъл спокойно, брат в Господа), православен свещеник – един изключително ерудиран и искрено посветен на Бога човек. Мисля, че този анализ, който той направи, е валиден и за нас. Ще допълня, че под термина „талибанщина“ разбирам и краен фанатизъм и агресивност. Именно това виждам в действията на борците за изчистване на църквата. Съгласен съм, че системата има нужда от коренна промяна, но не съм съгласен с техните методи и средства. И мисля, че всеки мислещ християнин, и без да е богослов, не би се съгласи. Не одобрявам хипрболизирането от страна на еп. Еленков (а и на другите пастири) пред американците, но не одобрявам и това, което прави групата на Бакалов. Дали ще допуснем талибанщината да завладее евангелизма в България, зависи от самите нас. И аз, както и д-р Пеев, считам, че няма шанс да пробие и доказателство за това е и настоящата статия на адв. д-р Костов, която коментираме в момента и благодарение на която можахме да видим какво представлява „другата страна“ в конфликта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *