Национален 3 дневен пост

Национален 3 дневен пост за отпадане на всички изменения и допълнения по Закона за вероизповеданията

Иди, събери всичките юдеи, които се намират в столицата, и постете за мене, не яжте и не пийте три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при царя, което не е според закона и ако погина, нека погина. ~Естир 4:16

Присъедини се във Facebook:  https://www.facebook.com/events/334583860470073/

И тъй Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.

Изход 24:18
И Моисей стоя там с Господа четиридесет дена и четиридесет нощи без да яде хляб, или да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, Десетте Заповеди.

Изход 34:28
Когато се качих на планината, за да взема каменните плочи, плочите на завета, който Господ направи с вас, тогава преседях на планината четиридесет дена и четиридесет нощи, без да ям хляб или да пия вода.

Второзаконие 9:9
После припаднах пред Господа, както първия път, четиридесет дена и четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не пих поради всичкия грях, чрез който съгрешихте като извършихте зло пред Господа та Го раздразнихте.

Второзаконие 9:18
И тъй събраха се в Масфа, и наляха вода, която изляха пред Господа, и постиха през оня ден, и рекоха там: Съгрешихме на Господа. И Самуил съдеше израилтяните в Масфа.

1Цар 7:6
И взеха костите им та ги закопаха под дървото в Явис, и постиха седем дена.

1Цар 31:13
И жалиха и плакаха и постиха до вечерта за Саула и за сина му Ионатана, и за Господните люде и за Израилевия дом, за гдето бяха паднали от меч.

2Цар 1:12
Сетне дойдоха всичките люде, за да предумат Давида да яде хляб, докато беше още видело; но Давид се закле, казвайки: Така да ми направи Бог, да! и повече да притури, ако вкуся хляб, или какво да било нещо, преди да зайде слънцето.

2Цар 3:35
Давид, прочее, се моли Богу за детето; и Давид пости, па влезе та пренощува легнал на земята.

2Цар 12:16
А слугите му му казаха: Що е това, което ти стори? Ти пости и плака за детето, докато беше живо; а като умря детето, ти стана и яде хляб! А той рече: Докато детето беше още живо, постих и плаках, защото си рекох: Кой знае? може Бог да ми покаже милост, и детето да остане живо. Но сега то умря. Защо да постя? Мога ли да го върна надире? Аз ще ида при него, а то няма да се върне при мене.

2Цар 12:21-23
И той стана та яде и пи, и със силата от онова ястие пътува четиридесет дена и четиридесет нощи до Божията планина Хорив.

3Цар 19:8
всичките храбри мъже станаха та дигнаха тялото на Саула и телата на синовете му, донесоха ги в Явис, и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дена.

1Лет 10:12
А аз, когато те боледуваха,
Аз се обличах във вретище,
Смирявах с пост душата си,
И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;

Псалм 35:13
затова влез ти и от свитъка, който написа от устата ми, прочети Господните думи в ушите на людете, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги и в ушите на всички от Юда, които дохождат от градовете си.

Еремия 36:6
Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен, нито остави да донесат пред него музикални инструменти; и сънят побягна от него.

Даниил 6:18
Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към него молитва и молби с пост, вретище и пепел.

Даниил 9:3
(В онова време аз Даниил жалеех цели три седмици; вкусен хляб не ядях, месо и вино не влизаше в устата ми, и ни веднъж не помазах себе си, догдето не се навършиха цели три седмици).

Даниил 10:2-3
И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

Матей 4:2
Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?

Матей 9:14
И веднага Духът Го закара в пустинята. И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

Марк 1:12-13
А Иоановите ученици и фарисеите постеха; и дохождат и казват Му: Защо постят Иоановите и фарисейските ученици, а Твоите не постят?

Марк 2:18
и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва.

Лука 2:37
А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена, дето бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня.

Лука 4:1-2
И Корнилий рече: Преди четири дни, в тоя час прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза:

Деяния 10:30
Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха.

Деяния 13:3
И след като им ръкоположиха презвитери във всяка църква и се помолиха с пост, препоръчаха ги на Господа, в Когото бяха повярвали.

Деяния 14:23
чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,

2Кор 6:5
в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота;

2Кор 11:27

Библейските цели за постене

I. Като знак на скръб

А. За трагични събития (Съд 20:26, 1 Царе 31: 13, Първо Летописи 10:12, Второ Царе 1:12, 3:35, Естир 4:3, Йеремия 14:1-12, Йоил 1:14, 2: 12-15).

Б. За лична скръб (1 Царе 1: 7-8, 20:34, Йов 3:24, Пс 42: 3, 102: 4, 107: 17-18).

II. Като знак на покаяние и търсене на прошка

А. Национални или корпоративни грехове (Изход 34: 28 / Второзаконие 9: 9,18,10,10; 1 Сам 7: 6; Ездра 9: 1- 10:17; Нех 1: 4-7, 9: 1; 9: 3-14, Йона 3: 5-9, Захария 8:16-19).

Б. Лични грехове (2 Царе 12: 16-23; Трето Царе 21:27-29; Пс. 69:10; Деяния 9: 9).

В. Като възможност за обществено излагане на грях (Трето Царе 21: 9-12; Иса 58: 1-5; Ер. 36: 6-9).

III. Като помощ в молитва към Бога

А. За други (2 Царе 12: 16-23; Неемия 1: 8-10; Пс. 35:13; Дан 6:18; 9: 15-19).

Б. За себе си (1 Сам 1: 7-11; Неемия 1:11; Пс 109: 21-24; Дан 9: 3, 10: 1-3).

В. За успех в битката (Съд 20:26, 1 Сам 7: 6, 2 Цар 20: 3) и в други начинания (Ездра 8: 21-23, Естир 4:16).

Г. За облекчаване на глада (Йеремия 14: 1-12; Йоил 1:14, 2: 12-15).

Д. Като средство за лична или групова преданост (Мат 6: 16-18; Лука 2:37; Деяния 10:30, 13: 2-3; 1 Кор. 7: 5).

IV. Като част от преживяването на Божието присъствие

А. Свръхестествено поддържане от Бог (Изход 34: 28 / Второзаконие 9: 9, 18, 10:10, Трето Царе 19:8).

Б. Разчитане на Бога във време на изкушение или духовно воюване (Мат 4: 2 / Лука 4: 2, Матей 17: 21 / Марк 9:29).

В. Отразявайки реалността на отсъствието на непосредственото присъствие на Христос със своите последователи (Матей 9: 14-15 / Марк 2: 18-20 / Лука 5: 33-35).

Г. Да отидеш без храна, за да останеш по-дълго под учението на Исус (Мат. 15: 32 / Марк 8: 3).

V. Като акт на церемониалното обществено поклонение ( Неемия 9: 1; Естир 9:31; Исаия 58: 3; Йеремия 36: 6-9; Захария 7: 3-5; 8:19; Деяния 27: 9).

VI. Както е свързано с министерството

А. Подготовка за важно министерство (Мат 4: 2 / Лука 4: 2; Деяния 9: 9, 13: 2-3, 14:23).

Б. Специфични заповеди на Бога, докато пророкуват (Трето Царе 13:1-22).

В. Страдание в името на Евангелието (2 Кор. 6: 5/11: 27).

VII. Отрицателни асоциации или корекции на глада

А. Пост при извършване на лицемерни действия или нагласи (1 Царе 28:20, Трето Царе 21:9-12, Исаия 58, Йеремия 14:10-12, Йеремия 36: 6-26, Захария 7: 3-14, Мат 6: 16-18; Лука 18:12).

Б. Постенето като тържествено обвързване за глупава или грешна клетва (Първо Царе 14, Деяния 23: 12-21).

C. Прекъсване на пост, когато Бог го е заповядал (1 Кор. 13: 8-24).

Г. Смущаващ отказ за ядене (Трето Царе 21:4).

Д. Неправилно приписвайки неспособността да се яде като Божие наказание (Йов 33: 19-20).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *