Субсидии за вероизповеданията за 2006г.

Субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизпо-веданията за 2006 г., са определени в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г13. – вж. Таблица № 1.

 

Наименование Сума
(хил. лв.)
За строеж и ремонт на храмове на Българската православна църква
1. в чужбина, за подпомагане на БПЦ общини в чужбина и на техните 730,0
свещенослужители
2. За Българската православна църква в страната 1100,0
3. За мюсюлманското вероизповедание в Република България 160,0
4. За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната 650,0
църква „Св. Стефан” в Истанбул
5. За Централния израилтянски духовен съвет 20,0
6. За Арменската апостолическа православна църква
7. За протестантски деноминации 50,0
8. За ремонт на сгради и комплекс „Рилски манастир”
9. За издаване на религиозна литература, научни и социологически 40,0
изследвания
10. Резерв за възникнали извънредни ситуации 70,0
Всичко: 2950,0

1 comment for “Субсидии за вероизповеданията за 2006г.

  1. Всепак е доказателство че религите се спонсорират за да държът народа мирен, и тези който се възползват не ги е грижа за народа .
    Бог да има милост над тези, който се възползват без да ги е грижа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *