Сезираха ЕК срещу отглеждането на деца в центрове

Tри правозащитни организации в сферата на уврежданията са внесли иск срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания.

Това са Европейката мрежа за независим живот (ЕМНЖ), фондация „Валидити“ (Валидити) и Центърът за независим живот (ЦНЖ).

Те обжалват стартирането на процедура „Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, която възлиза на 18 млн. евро, които ще бъдат използвани за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центъра и 68 групови дома за възрастни хора и хора с увреждания, в това число и такива с психични проблеми, интелектуални затруднения и деменция.

Средствата ще бъдат насочени към 29 общини, в които се очаква да бъдат разкрити до девет нови обекта. Една от тези общини е Дряново – сравнително малка община с население от 8 000 човека – където голям социален дом за 100 жени с увреждания ще бъде заменен със 7 новопостроени къщички. Вместо да им се предложи подкрепа за живот в общността, жените от големия дом ще продължат да живеят в институция, финансирана от ЕС.

Трите НПО-та са се обърнали към българското правителство с предложение за незабавно прекратяване на програмата.

Мотивите – въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани, смятат вносителите на иска.

Получили отказ за спиране на процедурата от страна на Управляващия орган в България, жалбоподателите са се обърнали към Европейската комисия с искане да бъде спряно финансирането на България от ЕС по тази програма.

По време на пресконференция днес Капка Панайотова, директор на Центъра за независим живот посочи, че Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година е предупредил България, че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с чл. 19 от Конвенцията за защита на човека.

Стивън Алън, изпълнителен директор на „Валидити“ също коментира, че „сегрегацията на хора с увреждания е в нарушение на човешките права и противоречи на основните ценности на Европейския съюз“.

„За съжаление, обаче, редица страни членки на Европейския съюз продължават да инвестират сериозни средства от европейските фондове точно по този начин. Европейската комисия е призвана да играе ключова роля за предотвратяване на сегрегацията и осигуряване на възможности за хората, които са станали жертва на подобни политики“, уточни експертът.

Ерик Розентал, изпълнителен директор на Международната организация за защита на правата на хората с увреждания добави, че се призовава ЕК да спре да отпуска средства за ремонт на малки и големи и всякакви институции, за да ги насочват в подкрепа на семействата.

Драгана Миланович, която е директор на същата организация в Европа каза, че такъв тип центрове на подпомагат реално хората от тези групи и даде пример с дете, което се отглежда в такъв център в България, чиито родители всеки уикенд го посещавали, вместо да го гледат. Причината за това била, че живеели на село и нямали условия и средства за отглеждането му.

„Тези родители имат нужда от подкрепа, за да се грижат за децата си, а не то да е в дом, защото и най добрата грижа извън семейството не може да го замени„, каза Миланович.

Тя съобщи, че Европейската комисия ще бъде сезирана и за отглеждането на деца в такива центрове и смята да предложи да се промени начина, по който се отпуска финансирането за хората и децата с увреждания и то да се фокусира върху оказване на подкрепа на родители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *