Ангели

Ангели

Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си. Псалм 91:11-12

Освен материалния свят който познаваме със сетивата си, съществува и един друг невидим свят наречен духовен. В него обитават духовните същества: серафими (Ис. 6:1-7), херувими (Бит. 3:24; Езек. 1:5-28), живи същества (Откр. 4:5-6), архангели (Кол. 1:15-18), демони, “вътрешния човек” (наричан от Библията ту дух, ту душа) и ангелите. Ангелите са служебни духове изпращани от Бога за да помагат на вярващите (Евр. 1:14).

Ангелите имат:

1. Тела подобни по форма на човешките (Бит. 18:2- 8; 19:1-22)

2. Души и лични чувства

3. Духове с мъдрост и разум (2 Цар. 14:20; 19:27; Еф. 3:10)

Ангелите са:

1. Духовни, нематериални същества (Евр. 1:14)

2. Създадени (сътворени) от Бога (Кол. 1:16)

3. Славни (Лк. 9:26)

4. Безсмъртни (Лк. 20:36)

5. Силни (2 Сол. 1:7-10)

6. Имат определено знание (Мк. 13:32)

7. По-горни от човек (Пс. 8:5)

8. Не се нуждаят от почивка (Откр. 4:8)

9. Могат да ядат храна (Бит. 18:8)

10. Мога та да са видими или невидими (Чис. 22:22-35; Йн. 20:12)

11. Движат се и летят с голяма скорост (Езек. 1; Откр. 8:13; 9:1)

12. Слизат и се възкачват (Бит. 28:12)

13. Говорят езици (1 Кор. 13:1)

14. Винаги носят бели дрехи (Йн. 20:12)

15. Създадени от Христос (Кол. 1:16)

16. Не приемат поклонение (Кол. 2:18)

17. Изпитани (Йов 4:18)

18. Стоят пред Бога в определена йерархия (2 Лет. 18:18)

19. Неизброими (Лк. 2:13; Евр. 12:22)

20. Съдени и управлявани от светиите (1 Кор. 6:3)

В своята дейност ангелите:

1. Воюват заедно с нас срещу силите на тъмнината (Откр. 12:7-9). В тази духовна война нашето участие е с оръжията на пост и молитва (Дан. 11:1-21)

2. Пазят вратите на небесния град (Откр. 21:12)

3. Упражняват съд (Бит. 19: Д.А. 12:23; Откр. 8:1-9; 15:1-16:2)

4. Служат на светиите (3 Цар. 19:5-7; Дан. 6:22; Евр. 1:14)

5. Управляват народи (Дам. 10:1313-21; 12:1)

6. Пеят пред Бога (Лк. 2:13; Пс. 103:20; 148:2; Откр. 5:11)

7. Водят грешници до Благовестието (Д.А. 10:3)

8. Помагат на проповедниците (Д.А. 8:26)

9. Явяват се в съновидения (Мт. 1:20-24)

10. Предават послания/откровения от Бога (4 Цар. 21:15; Дан. 8:19; 9:21-23; 10:10-20)

11. Тълкуват откровения от Бога (Откр. 4:1)

12. Служат пред Бога (Откр. 8:2; 14:15-19)

13. Връзват Сатана (Откр. 20)

14. Събират Израел (Мт. 24:31)

15. Предпазват светиите (Пс. 34:7; 91:11-12; Д.А. 12:7-10)

16. Разделят доброто от злото (Мт. 13:39-41)

17. Приемат духовете на починалите (Лк. 16:22)

18. Извършват Божията воля (Д.А. 5:19-20; 10:1-6)

19. Носят отговори на молитви (Дан. 9:21-23)

20. Придружават Христос на земята и при пришествието Му (Мт. 16:27; 25:31; 2 Сол. 1:7-10)

 

Ангелите съществуват в определени категории т.е. има ясна йерархия както следва: (1) архангели, (2) херувими, (3) серафими и (4) обикновени ангели. Ангелите са разпределени в различни географски местоположения, както показват следните премиери: Михаил, княза на Израел (Дан. 10:13, 21), князете на Персия и Гърция (Дан. 10:13-11; Откр. 11:7; 17:8) и т.н. Има само 3 ангела споменати по име в Библията. Това са Михаил (Дан. 10:13, 21), Гавраил (Лк. 1:19, 26) и Луцифер (Ис. 14:12).

 

Падналите ангели

Библията разказва,че когато Луцифер се възгордял и поискал да заеме мястото на Бога, Той бил наказан и пратен в поднебесната (Ис. 14:12; Лк. 10:18; 2 Пет. 2:4; Юда 6). С него паднали и последвалите го в бунта срещу Бога 1/3 от небесните ангели (Откр. 12:4), които днес съставляват неговото войнство (Еф. 2:2; 6:12). Те организирано и постоянно воюват срещу светиите за да завладеят безсмъртни души. Словото обаче твърдо заявява, че чрез жертвата на Исус Христос на Голготския кръст Сатана и неговите ангели са вече победени (Откр. 12:7-9).

 

Ангелът Господен

В Библията един ангел получава особено внимание. Той е наречен Ангелът Господен (Д.А. 7:35; 1 Кор. 10:4, 9) и Ангелът на Неговото присъствие (Ис. 63:9). Има различни теории за неговия произход и мисия, но в по-голямата част когато Библията говори за Него, тя има в предвид самия Исус Христос. Това появяване на Христос преди въплъщението се нарича теофания.

 

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят и ги избавя.

Псалм 34:7

 

Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.

Йов 1:10

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *