АРХИВ: Евангелистка църква – Разлог

Групов фонд “Евангелистки църкви в Благоевградски окръг”, ДА-Благоевград, Фонд № 252К, 50 а.е., 1871 – 1959 г.

Евангелистка църква – Банско

Евангелистка църква – Разлог

Окръжни от Бюрото на българските евангелистки църкви (1919 – 1955) и от Българския евангелистки въздържателен съюз (1925 – 1928, 1930). Устав на евангелистките църкви в България (1929) и на младежкото християнско и въздържателно дружество при евангелистката църква в Банско (1926). Летопис на българската евангелистка църква в Банско (1925 – 1953). Протоколи и регистри на евангелистката църква в Банско (1871 – 1922).

Протоколни книги: на Църковното настоятелство на Евангелистката църква в Банско (1925 – 1957); на Духовния съвет в Банско (1925 – 1959); на въздържателното дружество при евангелистката църква в Банско (1894 – 1896); на младежкото християнско дружество в Банско (1905 – 1908); на македонското християнско въздържателно дружество в Банско (1926 – 1948); на евангелистката църква в Разлог (1915 – 1937). Отчети за дейността на: евангелистката църква в Банско (1925 – 1927); младежкото християнско дружество в Банско (1927, 1929, 1941 – 1942); евангелисткото въздържателно дружество в Банско (1930). Рапорт на младежкото християнско въздържателно дружество – Банско пред ХХХVI конгрес на въздържателния съюз във Варна (1929). Статистически сведения за евангелистката църква в Банско (1889 – 1923). Регистри на евангелистката църква в Банско: за членовете; за венчавките; за погребенията. Актове за кръщения, венчавки, бракоразводни протоколи на евангелистката църква в Разлог (1908 – 1927). Списък на членовете на младежкото християнско дружество – Банско. Тефтери: на женското благотворително дружество в Банско за оказване помощ на бедните (1914 – 1933); на евангелистката църква в Мехомия (Разлог) за проведените служби, извършени кръщения и членовете на църквата (1889 – 1915). Бюджети: на евангелистката църква в Банско (1925 – 1928); на младежкото християнско дружество – Банско (1927 – 1928). Инвентарна книга за имотите на евангелистката църква в Банско. Турски тапии за имотите на българската евангелистка църква в Банско.

Архивна единица № 1/ Устав на евангелистките църкви в България (1929)

Архивна единица № 2/ Летопис на българската евангелистка църква в Банско (1925 – 1953)

Архивна единица № 3/ Протоколи и регистри на евангелистката църква в Банско (1871 – 1915)

Архивна единица № 4/ Протоколи и регистри на евангелистката църква в Банско (1905 – 1922)

Регистриран / Дигитален обект – Активен

Архивна единица № 5/ Протоколна книга на Църковното настоятелство на Евангелистката църква в Банско (1925 – 1957)

Архивна единица № 6/ Протоколна книга на Духовния съвет в Банско (1925 – 1959)

Архивна единица № 7/ Регистър за членовете и домовети на евангелистите в Банско (1892 – 1899)

Архивна единица № 8/ Списък за членовете и домовети на евангелистите в Банско (1939)

Архивна единица № 9/ Регистър на венчавките на църквата в Банско (1926 – 1952)

Архивна единица № 10/ Регистър за погребенията на църквата в Банско (1926 – 1953)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *