Дългата ръка на ДС в БАН

Д-р Вениамин Пеев

С Решение № 2-351 (27.05.2014) на Комисията по отваряне на досиетата бе оповестен списък от 50 лица, които са били или са сътрудници на Държавна сигурност като дейци на ръководни постове в БАН. Проверката е обхванала 415 души, като за останалите още няма обявени решения (comdos.bg). Ако останалата част се окажат „чисти”, то тези 50 души ще представляват ок. 12 % от общия брой проверени лица. Трябва да се има предвид обаче обстоятелството, че сред останалите лица е възможно да има такива, за които Законът за досиетата не позволява на този етап оповестяване на данните. От онова, което може да се научи на този етап, е видно, че дългата ръка на ДС е достигнала до самата сърцевина на водещата научна институция у нас, вербувайки учени на ръководни позиции. Тези хора са събирали сведения и данни, нямащи нищо общо с пряката им научна ангажираност, като някои от тях са извършвали дори шпионска дейност в чужбина „в полза на” тоталитарната държава.

В настоящата статия ще се концентрирам само върху един казус от новооповестените „агенти” на ДС в БАН – проф. д-р Дечко Свиленов поради факта, че той е широко известен на евангелските общности у нас. Държа да подчертая, че познавам проф. Свиленов лично (без да сме близки) и знам за връзките му с чужди протестантски мисии още в началото на 90-те години на миналия век. Още тогава си изградих за него впечатлението за една високо ерудирана и интелигентна личност, която се ползва с уважението на емисарите, които и аз познавам. Казусът на проф. Свиленов е интересен и с това, че представя онези набедени за „агенти” хора, които са били такива само в отровеното от варварски комунизъм съзнание на отчаяните за кариерно развитие вербовчици. Затова в настоящата статия нямам намерението „да съдя” – един често неправилно използван и прилаган като действие глагол в евангелските среди, а да представя истината за неговото „агентурно минало” според документите, които са предоставени на публичен достъп от Комисията. В този казус с особена сила стои въпросът: „Агент” ли е всеки, когото ДС са определяли в архивите си като „агент”?

Декларацията за вербовка
Освен картони с лични данни, налице е Дело № IА-33034 на лицето Д. Свиленов, който е заведен в архива на ДС под псевдонима „Петър”. Делото е било „със забранен достъп” от 1996 до 2001 г. с гриф „строго секретно”, но е разкрито от Комисията едва на 27.05 т.г. Затова ще си позволя да дам публичност на някои от фактите, отразени в оскъдните документи, за да се избегнат грозни и некомпетентни псевдоанализи, на каквито сме свидетели напоследък. Както е известно, проф. д-р Д. Свиленов е активен разпространител на Библията както като синодално, така и като протестантско издание, достигайки широк кръг желаещи да се снабдят с екземпляри, включително и представители на Министерския съвет и български научни институции. Основател е на международната фондация „Приятели на България” (1994 г.), за която могат да бъдат научени подробности във: friendsofbulgaria.blogspot.com. Същевременно проф. Свиленов е известен като един от дейните поддръжници на концепцията за интелигентния дизайн в историята на вселената – една теория, която предизвиква горещи научни дебати в академичния свят в чужбина и у нас. Той е автор на добре познатите сред евангелистите научно-популярни творби: „Живот след смъртта. Какво казват науката, религиите и Библията” (2013; 10-то изд.), „Еволюция или сътворение. Какво казва науката” (в съавт. с П. Щудер, В. Граф: 2014; 6-то изд.) и др.

През 1983 г. обаче ДС подхожда и към младия „научен сътрудник в Централната лаборатория по хелминтология при БАН” Д. Свиленов. На 29.06 с. г. капитан от ДС изпълнява инструкцията на своите началници и провежда „вербовъчна беседа на кандидата за агент на ДС”. Тази беседа се провежда „в хотела на БАН” („Рапорт за извършена вербовка от Второ главно у-ни на ДС”, 15.08.1983). Нека кажа няколко думи за формулировката „кандидат за агент”, защото едно повърхностно тълкуване би натрапило мнението, че Д. Свиленов едва ли не „е кандидатствал” лично за тази служба. За такъв извод обаче нямаме никакво основание! Няма данни той е да е подемал инициативата. Освен това, от архивите на други „агенти на ДС” сред евангелските среди, с които лично съм се ангажирал с четене, личи, че в периода 1982-3 г. е проведена мащабна кампания на ДС за „внедряване на агенти” в различните християнски институции. Тогава е подхождано към мнозина и който се е поддал „на вербовка”, се е поддал, който – не, все пак е оцелял като човек с чиста съвест. Но и случаите на тези, които са се „поддали” по различни причини, трябва да бъдат интерпретирани по различен начин. Това го изисква научният подход и християнският морал. Не може да се тегли една и съща дробна черта и всички да бъдат подведени под знаменателя „агент на ДС”. Такава тенденция показва просто липса на логика и съвест!

Как откликва на „вербовъчната беседа” Д. Свиленов? Той написва собственоръчно Декларация едва на 23.10.1985 г. (две години по-късно). При четене на текста личи, че той е „свободен”, но „законосъобразен”. Кандидатът декларира, че „ще запази в пълна тайна за връзките си с органите на МВР и задачите”, които му се поставят. В края на Декларацията „кандидатът за агент” показва, че е наясно с правното положение, че при неспазване на секретността ще понесе „наказателната отговорност съгласно законите на НР България”. В Декларацията на Д. Свиленов правят впечатление следните неща: Първо, той не избира своя псевдоним и не го посочва лично; по всяка вероятност псевдонимът „Петър”, а по-късно и псевдонимът „Духовник” (от 1984 г.), който цитира офицерът на ДС, са измислени от службата, а не от „кандидата” (в други декларации вербуваните сами посочват своя „псевдоним” и действат раболепно пред ДС); при Д. Свиленов вербовчикът показва респект и внимава да не накърни по някакъв начин достойнството на научния сътрудник. На второ място, Д. Свиленов подчертава двукратно разбирането си, че отговаря пред „органите на МВР”, а не – пред ДС, с което посочва, че възприема за „законосъобразни” действията на службите като част от една от силовите институции на бившата Народна република, управлявана от тоталитарната власт. Следователно Д. Свиленов не се прави на „патриот” пред ДС, не лакейничи, не се самопрепоръчва (както това личи от други архиви на евангелски активисти), а показва неизбежната готовност да действа „съгласно законите на НР България”. С други думи, подписаната Декларация издава едно напълно формално отношение към наложеното задължение.

Разочарованието на ДС от избрания от тях „агент”
Седем години по-късно след т.нар. „вербовка” ДС излиза със секретното предложение за преустановяване „агентурните връзки” с Д. Свиленов. Началникът на отдел 11 на ДС подписва резолюцията: „Агент „Петър” да бъде изключен от агентурния апарат” („Съгласуване по Предложение на Началник отделение 02, отдел 11”, 09.04.1990). Как се е стигнало до това решение, след като към младия научен сътрудник на БАН в началото е проявен такъв интерес и са му възложени надежди? Ние не бихме разбрали значимостта на завоя в решенията на службите, ако не подчертаем значимостта на очакванията на ДС от евентуалната „агентурна дейност” на Д. Свиленов. Затова нека се върнем към целите, които си поставя ДС при „вербуването” на проф. Свиленов за „агент”. Трябва да призная, че „Рапортът за вербовка” на Д. Свиленов „за агент на ДС” (15.08.1983 г.), обхващащ 3 стр., е написан много джентълменски. Вербовчикът сякаш е поканил жертвата си на кафе и паста в хотела на БАН. Тонът на беседата е толкова приятелски!… Вербовчикът разпитва за личния живот, за семейството, за научната дейност на Свиленов. Интересува се от проблемите му, сякаш има магическата пръчица да ги разреши до един. После вербовчикът подчертава със самочувствие „ролята и мястото на органите на ДС за опазване на българската наука и учените, посещаващи западните страни” (пак там, 2). Не знам дали Свиленов е посрещнал тази „компетентност” и „загриженост” на вербовчика с усмивка, но човек днес не може да не се разсмее пред подобна генерализация за „ролята и мястото на ДС” в българската наука. Че дългата ръка на ДС е достигнала до самата светая светих на българската наука – БАН, е неоспоримо, но именно нейната варварска намеса непрекъснато е вредила на тази наука, спъвала я е, опорочавала я е! Плашейки нашите способни учени и поставяйки на ключови места посредствени, но послушни кариеристи, органите на ДС са обезглавили и наука, и Църква, и народ. От четвърт век се мъчим на вдигнем главите си, да задишаме спокойно и да заработим успешно, вярвайки си, че „дългата ръка” поне се е скъсила, ако не е била напълно отсечена…

На „вербовъчната беседа” офицерът и Свиленов не са пили само кафе. Действащият агент на ДС поставя конкретни задачи за шпионаж в икономическата област във ФРГ (пак там, 3), където Свиленов е специализирал и има редица контакти. Аргументацията на вербовчика е смайваща със своята инфантилност: „многобройните контакти на българските граждани с чужденци оказват влияния и част от тези срещи могат да имат престъпен характер” (пак там, 2). Като във филм на ужасите или шпионските екшъни агентът на ДС вижда във всички хора, имащи западноевропейски паспорти, „престъпници”, а не личи да смята за „престъпна дейност” шпионирането на нищо неподозиращи западни граждани и фирми, дори и онези, които проявяват благосклонност и щедрост към българите. Както е известно, самият Д. Свиленов дължи оцеляването си във ФРГ на една благодетелка, която го приема като свой син и му помага материално и морално по време на неговото пребиваването там. Разбира се, по-късно Свиленов изразява публично своята благодарност към тази дама и не допуска предателски прояви към нея и своите приятели в „опасната” капиталистическа страна (24chasa.bg/Article.asp?Articled=720194).

В „Рапорта за вербовка” има изречение, че Свиленов е „написал сведение по тези въпроси” (пак там, 2), но не се уточнява какви са те. Освен това, няма запазен писмен материал от „агент Петър” в неговото ДОР. За това обстоятелство бих спекулирал само така: първо, или сведенията, предоставени от Свиленов са толкова „секретни”, че от това изцяло зависи националната ни сигурност и евентуално безпрепятственото изграждане на „Южен поток” днес и затова не са оповестени, или пък те са онова, което свикнахме да определяме напоследък като „бла-бла-бла”, т.е. те не представляват абсолютно никакъв шпионски интерес. Повече съм склонен да приема втория вариант, защото в края на разтрогнатата „агентурно-приятелска връзка” действащите агенти на ДС изразяват огромното си разочарование от поведението на Свиленов: „През 1984 г. същият е заведен на ДОР под псевдоним „Духовник”. В хода на разработката е доказана нечестността му към органите на МВР” („Предложение за изключване на агент „Петър”, 1). Тази констатация на отдел 11 на ДС, който всъщност е направил опит да вербува Свиленов, е изключително важна! Действащите агенти са разочаровани поради „нечестността” на този, когото са обработвали цели 7-8 години. А това означава, че те не са получавали никакви стойностни писания или устни сведения и това доказва моята интерпретация дотук. За да разберем важността на мнението на ДС за Свиленов, което потвърждава авторитета му на почтен човек, нека припомня едно мнение на агенти на ДС, които пък изразяват задоволството си от една голяма група вербувани хора. В един документ на ДС от същото време, когато е направен опит за реално вербуване на Д. Свиленов, се казва, че в БПЦ, във всяка една протестантска деноминация и сред преподавателския състав на Духовната академия има вербувани „агенти”. ДС изразява своето задоволство за „добре обезпечена агентура” и „агентура с много добри възможности” в горепосочените институции (по: Методиев, М. Уникален ли е българският опит? – В: ГВЕБИ, т. 4-5, 2011-12. 40-41). Особено голямо е задоволството на ДС от дългогодишната агентурна дейност на висшия църковен клир в БПЦ и ръководствата на повечето протестантски деноминации (конгрешани, методисти и петдесетници). От поведението на Д. Свиленов обаче ДС не е доволна и тази констатация се интерпретира като положителен знак. ДС признават своя провал в този случай, защото „нечестното” за враговете на свободата и вярата е „честно” от гледна точка на непреходни стойности. Безчестието е съучастие в предателство, а проф. Д. Свиленов не е допуснал такова падение.

Бих искал да подчертая в заключение, че много трябва да се внимава при жонглирането с определението „агент”. Наред с наличието на неоспорими агенти извън структурите на службите, е имало и набедени за „агенти”. Казусът на проф. д-р Дечко Свиленов ни убеждава в безкритичното лепване на този етикет от страна на действащите агенти на ДС, които поне в четените от мен архиви не показват образци на безупречно логическо мислене. А читателите, които претендират за такова мислене, следва да го покажат в обективните си оценки след прочит на архивните документи.

44 comments for “Дългата ръка на ДС в БАН

 1. Статията е предизвикана от поредния опит на Ангел Пилев да се прави на арбитър по „агентурния проблем“, който отново доказва, че не разбира. Вчера Пилев пише следното самохвалство: „След Петровден ми се обади проф. Дечко Свиленов, да говори с мен за агентурното си минало. Говорих с него от позицията си на пастор, загрижен повече за спасението на душата му“.

  Заслужава да се обърне внимание на следното: първо, професорът се допитва до „суперексперта“ по агентурната проблематика за … съвет; второ, пасторът А. Пилев, който има самочувствието на архиепископ (най-малкото!), проявява загриженост за спасението на душата на професора, сякаш това спасение зависи само от Пилев, а не от Христос (въпрос на богословска неграмотност!). И трето, Пилев не ни казва нито дума от репликите на професора, а цитира единствено себе си!(сякаш пасторът-съветник стои пред огледалото и разговаря с образа си там)… Как да не си припомним великите думи на Ян Хус, казани за оная простодушна бабичка: „О, свещена простота!“

 2. Благодаря на д-р Пеев за изпреварващият и аргументиран коментар по казуса „агент Петър“.

  Явно на някой не му харесва и сегашната дейност на професора- няколко стотин хиляди Библии,които са подарени на депутати,кметове и кметски администрации,областни администрации,директори и учители на начални,средни и висши училища,няколко милиона учебници по „Християнска етика“,детски библии и различни заглавия от книги за целият български народ.Не познавам друг,който е достигнал до тези институции и хора толкова мащабно.

  След толкова много работа за Божието дело от нашият брат Дечко Свиленов, машината за компромати и оплюване вече е задействана.Нищо ново под слънцето.

 3. Акад. Благовест Сендов, който бе председател на БАН (1988-91), прави напоследък интересно признание, че Политбюро на БКП и Тодор Живков са имали план през 1987 г. да разформироват БАН. Възможно е намесата на ДС и „вербуването“ на учени, които са заемали ръководни постове или са били потенциални кандидати за такива, да е била свързана с този план, та верните на ДС ръководни кадри да съдействат за разформироването на БАН отвътре. Затова нека читателите на горната статия не се подвеждат по евтините подмятания на Пилев в интернет пространството за „грях“, „разкаяние“ и тям подобни алабализми, а да погледнат този сериозен проблем в политическите му измерения. Големият въпрос за вярващия и учения по онова време е бил: „Кому е искал да служи в крайна сметка – на дадени некомунистически идеали, или на варварската и унищожителна комунистическа система?“

 4. „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък…“ С уважение към развихрилата се дискусия, но може ли заедно с публикуването на декларацията за сътрудничество на проф. Свиленов към ДС да публикувате и факти за хората засегнати от неговата дейност като такъв. Смятам, че обективността го изисква. В противен случай публикуваната информация си остава евтина сензация или просто пристрастност.

 5. Уважаеми Никола, опасявам се, че не сте прочел статията. А пък ако сте я прочел, нищо-нищичко не сте разбрал. Кой според Вас „хвърля камък“ тук? Не само, че не хвърлям камък срещу проф. Свиленов, но защитавам позицията му на НАБЕДЕН ЗА „АГЕНТ“. Ако бяхте прочел статията и ако я бяхте разбрал, щяхте да видите и да проумеете, че НЯМА НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ в досието на проф. Свиленов, който да удостоверява, че има хора, „засегнати от неговата дейност“ като набеден „агент“.

  Не се обиждайте, но коментарът Ви е МНОГО ЕВТИН! В стил набързо нахвърляни думички. Дайте по-стойностен въпрос по темата, но след като се уверите, че сте наясно какво точно питате.

 6. Имам един съвсем обикновен въпрос:
  -Ако професор Дечко Свиленов не беше „бай Дечко с библиите“ а просто незнаен научен сътрудник в БАН, щеше ли неговото досие да предствлява интерес за самозваните разобличители на агенти?

 7. Г-н Страхил Иванов, въпросът Ви е реторичен и мисля, че и Вие, и аз, и всеки обективен читател на петте документа, от които се състои скромното „досие“ на проф. Д. Свиленов, би отговорил лаконично: „Не, нямаше да представлява никакъв интерес!“ Както посочи по-горе и п-р Янко Добрев, НА НЯКОГО НЕ СЕ НРАВИ това, че той е толкова мащабен разпространител на Библии в България.

 8. Писано е да не се съдим един друг. Тоест ние не трябва да съдим никого. Дори агентите. Обаче също така е писано, че Господ е против това : “ Но имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудствуват и да ядат идоложертвено.“
  Агентите на ДС са служили за изпълнението на волята на комунистическият режим. Точно в основните задачи на комунизмът е записано – УНИЩОЖАВАНЕ НА РЕЛИГИЯТА !
  Всички агенти са изпълнявали волята на този които ги е вербувал. Трябва да се разграничаваме от тези хора, защото това е по волята на Христос. Нека да си спомним кои други са агенти освен г-н Свиленов. Някои от тях (доказано) са : Игнатов , Еленков , Вирчев , Ангелов , Кокончев … и др. Предлагам имената им да се публикуват все по-масово , за да може все повече християни да знаят , че не трябва да ги търпят. Те имаха време да се покаят. Но не го направиха.
  Ако вие ги търпите, тогава не някой друг , а Господ ще е против вас според:
  Откр.2:21И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си.
  2:22 Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло: и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействуват с нея, ако се не покаят от нейните с тях дела.
  2:23 И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му.
  Не знам дали ще публикувате това коета написах. Трябва да знаете обаче, че пиша тези редове защото искам да дойдат по-добри времена за България. Едно от важните неща които трябва да направим е точно това което написах. Сигурен съм в това. Ако не го направим , тогава върху България ще има все по-негативен натиск.
  Преди повече от година ви писах за подобни неща. Никой като че ли не обърна внимание. Е , очаква ни по-голяма бедност и по-високи сметки. Също така и нечестиви управници ще продължат да ни управляват. Ние можем да променим това по начинът който ви написах.

 9. Петьо, в статията не става дума за съдене, а за опит да излезе истината наяве.
  Тук възловия въпрос е:
  – Бил ли е професор Свиленов вярващ по време на вербовката си?
  Ако е бил, то той е направил компромис с Вярата, но ако не е бил, кои сме ние за да съдим брата за неща, които Бог казва, че вече е забравил?

 10. „Нека да си спомним кои други са агенти освен г-н Свиленов. Някои от тях (доказано) са : Игнатов , Еленков , Вирчев , Ангелов , Кокончев … и др. Предлагам имената им да се публикуват все по-масово , за да може все повече християни да знаят , че не трябва да ги търпят. Те имаха време да се покаят. Но не го направиха.“ (ПЕТЬО НИКОЛОВ)

  Г-н Петьо Николов, позволих си да Ви цитирам, за да Ви подчертая, че пишете коментар, в който има недомислия в стил Куличев и Пилев. Знам, че сте под тяхно влияние, но не Ви съветвам да подражавате на техните лъжесвидетелства. Нека Ви поясня:

  Първо, от СТАТИЯТА, която или не сте чел, или по пилевско-куличевски тертип НИЩО НЕ СТЕ РАЗБРАЛ, личи – въз основа на документи! – че проф. д-р Дечко Свиленов НЕ Е АГЕНТ. Нека Ви обясня по-простичко – дано го разберете. Съществува документ, който явно посочва, че проф. Свиленов е ИЗВАДЕН от агентурната мрежа, което „де юре“ и „де факто“ НЕ ГО ПРАВИ АГЕНТ. То е все същото, ако на лекар му отнемат разрешителното и той спира да бъде правоспособно медицинско лице. И още по-простичко, за да го проумеете – ако на църковен служител (пастор, свещеник и т.н.) се отнеме сана и той спира да бъде такъв. Освен това, НЯМА нито един донос в писмена форма, който да доказва фактическото „агентство“ на проф. Свиленов. Затова, моля, не го включвайте в категорията „агенти“ – поне на този етап (освен ако не сте… врачка).

  Второ, за другите посочени от Вас лица пак НЯМА категорични свидетелства за „агентурна“ дейност – с изключение може би на п-р Виктор Вирчев, за което съм писал неведнъж. ИМА ОБАЧЕ КАТЕГОРИЧНИ ДАННИ ЗА КОНГРЕШАНИ, че са били агенти на ДС през същия период. За тези неща Пилев и Куличев мълчат. А ето какви са фактите: Конгрешаните са първите евангелисти, завербувани от ДС и изпълняващи шпионска дейност на международно ниво. На 4-12 дек. 1967 г. конгрешанският лидер п-р Асен Симеонов е изпратен от Комитета и ДС на международна среща в Белград като единствен евангелски представител на ССЦ (Световния съвет на църквите). По време на срещата той лъже официалните делегати от цяла Европа, че в България имало „религиозни свободи“ и евангелските църкви нямали никакви проблеми. След като се връща у нас, конгрешанският пастор пише донесение, в което описва подробно с кого се е срещал, какво е разговарял и посочва, че чужденците били „вражески настроени“ към комунистическата власт, изтъквайки себе си като „защитник“ на тази атеистична власт (Документ АМВнР, ф. 10р оп. 11, а. е. 426а). Впоследствие конгрешанският пастор продължава да ходи на други подобни форуми и да сее същите лъжи, а след това да пише донесения. Още на следната година п-р Симеонов описва подробно в донесение за срещата си с делегати на ССЦ, които са посетили България (1-5.05.1968; АМВнР, ф. 10, оп.11, а. е. 654). И т.н.

  Трето, конгрешанските пастори продължават да разгръщат агентурната си дейност и по-късно. По същото време, когато е конгрешанският п-р Симеонов е пишел подробни донесения, които се оценяват високо от службите, ДС вече е завербувало 4 (четирима) конгрешански лидери. Нека Ви попитам, г-н Петьо Николов: „Кои са другите трима?“ Вижте си историята и сам преценете кои са действали тогава на официално ниво. Няма да бъде никак трудно!

  Ще Ви дам един простичък практичен съвет: „Първо очистете своята варосана гробница, в която дрънчат доста мъртвешки кости от миналото, и после давайте съвети на другите деноминации и институции!“ Аз правя тъкмо това – концентрирал съм се върху СЕПЦ.

 11. Да, абсолютно съм съгласен тези хора от конгрешанската църква да бъдат включени към останалите сътрудници на ДС. Дори в момента чух, че имало един пастор от конгрешанската църква който е бил агент на ДС и от управата на централното ръководцство са се съгласили да направят компромис с него. Което е срам и позор за централното ръководство. При възможност ще им го кажа в лице. Но не е правилно да ме причислявате само към конгрешанската църква. По същата логика може да бъда причислен и към петдесятната и към божията и др. Имам приятели и братя по вяра в тези и други църкви. Аз не съм от тези които искат да сеят раздори м-ду църквите. Но категорично съм против това да се числят като братя бившите агенти на ДС.

  Вие г-н Пеев според както съм чел за отношението ви към агентите, би трябвало да сте съгласен с това. Няма значение агента към коя църква е бил ! Важното е, че е участвал във войната на комунизмът срещу Христос. Поради това аз оставам на позицията която вече изразих. Мисля, че това е правилната позиция. Мисля, че това е позицията която Господ ще подкрепи ! Ако искаме праведни управници и праведни съдии, първо трябва това очистване да се случи при нас – в църквата. Независимо коя е църквата (конгрешанска , баптиска , методиска , божия , петдесятна и т.н.т).

 12. Петьо има и един друг момент в Галатяни 5:15/ Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите!
  Марк 11:26 /Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, Който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения?
  Ако живееме в непростителност очаква ни по-голяма бедност и по-високи сметки. Също така и нечестиви управници ще продължат да ни управляват. Ние можем да променим това по начинът който ви написах чрез прошка

 13. Сашо, не става въпрос за това аз да им прощавам на тези хора. Става въпрос за това, че до ден днешен те са духовни водачи, духовни учители и църковни ръководители. В същото време те говорят как благодарение на тях църквата се е запазила по време на комунизма. Изкарват се герои на вярата …. Правят общи събрание и събират вярващите от различни църкви за да се молят за благословение ….
  Пак повтарям. Агентите на ДС са изпълнявали задачите поставени им от техните началници. Една от основните задачи записани в идеологията на комунизмът е „унищожаване на религията“ защото „религията е опиум за народите“.
  И днес тези хора които за съдействали за изпълнението на тази цел казват за себе си , че са герои на вярата …. И ние ги търпим …. За това писах, че Господ е против това да ги търпим.
  Ако се покаят и оттеглят от водаческите си позиции – добре (били са предатели). Но не го правят.
  Нима не ме разбираш ?

 14. Слабите никога не прощават. Умението да се прощава е свойство на силните

 15. Г-н Петьо Николов, поздравявам Ви искрено за предпоследния Ви коментар, който е отговор на моя! Поздравявам Ви за разкритието: „Дори в момента чух, че имало един пастор от конгрешанската църква който е бил агент на ДС и от управата на централното ръководцство са се съгласили да направят компромис с него“ (Ваш цитат). Това е скандално! То е типично за Куличев и конгрешаните, които ФАЛШИФИЦИРАТ ИСТИНАТА И СОБСТВЕНАТА СИ ИСТОРИЯ.

  Нека подкрепя горното становище със следния факт. В романа „Вестители на истината“ (1994 г.), редактиран от п-р Хр. Куличев, който има твърде съмнителна историческа стойност, има страница и нещо посветени на председателя на конгрешаните п-р Асен Симеонов за периода 1967-1980 г. (стр. 275-6). Там са казани доста популистки хвалебствия и емоционални подробности, целящи да представят п-р Симеонов като един „герой“ на българския евангелизъм – тенденция, която няма абсолютно никаква обективна историческа стойност. Още в началото на своя мандат (1967 г.) този конгрешански лидер започва да служи вярно на службите, Комитета и тоталитарната държава, която е атеистична. Както посочих по-горе въз основа на неоспорими документи п-р Симеонов е извършвал верноподаническа спрямо комунистите дейност, като разпространява на високо международно ниво ЛЪЖИ за „религиозната свобода в Народна република България“. Освен това той донася за мненията на чужденци и други хора и организации в писмена форма на службите. И сега питам: „Какъв „вестител на истината“ е такъв човек?“… Не е ли премълчаването на този срамен аспект на неговата верноподаническа дейност от страна на авторите и редактора на „Вестители на истината“ една нехристиянска заблуда? Моля, отговерете ми, г-н Петьо Николов.

  Посочвам още един необясним факт във „Вестители на истината“. Като конгрешански представител е посочен и преминалият към методистите самозван „епископ“ и „агент“ Иван Ножаров (стр. 278). Като се вземе предвид факта, че ДС отчита за онзи период цели четирима „агенти“, които са били представители на конгрешаните, а те дори „експортират“ един от своите агенти на методистите, се оказва, че конгрешаните са били сериозно котило на „агенти“. Имайки предвид значително по-малкия им пастирски състав в сравнение с Петдесетния съюз, например, които имали 7 (седем), но неколкократно превишават по брой конгрешанската колегия, не е ли това доказателство за много по-сериозен „агентурен проблем“ сред конгрешаните? И как да обясним стремежа на настоящите им ръководители да прикриват този проблем, като нападат останалите деноминации (ББЦ, ОБЦ, СЕПЦ) по същия проблем? Не следва ли Хр. Куличев да замълчи и се засрами най-сетне? За интересуващите се от статията ми, която разглежда НЕАГЕНТУРНОСТТА на проф. д-р Дечко Свиленов, но представена под друг ъгъл ще приветстваме коментари и там.

 16. Ако всички агенти бяха спомогнали да се раздадат 40000 библии като Дечко Свиленов до сега всеки българин щеше да бъде с Библия

 17. В този дух ако всеки агент беше построил църква като Кокончев, и беше създал телевизия като Белев, досега всички българи щяха да са спасени, щеше да има поне една църковна сграда във всеки град и щяхме да имаме поне един християнски канал.

 18. Благодаря на г-н Veniamin Peev. Прочетох статията
  Благодаря на Сашо и на Вяра за коментарите.
  Лично аз не бих писал толкова по темата за агентите , ако не бях стигнал преди време до заключението, че комунизмът е точно звярът описан в Словото в Откр.13. И ако правилво съм разбрал , то агентите са се поклонили на звяра на който числото е 666.
  Моля, преценете и вие. Ако бъркам ме поправете. Прилагам по-надолу моето изследване :

  В Откр 13/1 пише :” 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.”
  Сравнявам с Данаил 7/3 „ И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг” и Данаил 7/7 „ Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.”
  Какво означава „звяр” ? Данаил7:23 „Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.”
  Значи звяр означава царство.
  Символ но какво е морето ?
  В Откр. 17:3 пише „И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.” И в Откр. 17:15 пише „Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.”
  Следователно „Звяр излизащ от морето” означава царство от народа! Освен това това царство е червено (Откр. 17:3) Става ЧЕРВЕНО НАРОДНО ЦАРСТВО ! Като символ на това царство е желязото (железните зъби Данаил 7/7).
  Най опасното нещо в един звяр са зъбите му! И най свирепото куче, ако е с намордник, става сравнително безопасно.
  В Библията има описан пророчески сън в който предпоследното четвърто царство на света е желязно. Последното е желязо и кал (Данаил 2 глава). В Откр 13/11,12 се описва звяр който е от земята! И се получава съвместно действие на 2 звяра (царства) желязо и земя ! Откр 13:11,12 „ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.” Обаче обект на поклонение винаги е звярът с железните зъби. Всъщност точно неговото число е 666! Числото на червеното народно царство е 666! Числото му е число на човек! Неговият символ е човек! Каква беше идеологията на червеното народно царство? Тя беше построена на базата на първите християнски комуни: ДЕЯНИЯТА НА АПОСТОЛИТЕ 2:44,45 „ И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”
  Злото, което направиха е, че на мястото на Бог като творец и законодател, те поставиха ЧОВЕКА, а човекът е зъл и грешен, и управлението му без Бог е такова.
  Какво означават 10 рога и 7 глави? (Звяра е с 10 рога и 7 глави).
  Тоест червеното народно царство е с 10 рога и 7 глави.
  В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”
  От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт”
  Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години за 1 час.
  Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.
  Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него. Днес виждаме изпълнението на това пророчество!
  Обаче има и 7 глави. Там в главите са железните зъбите с които звяра е опасен. Имаше сключен договор за военно сътрудничестно м-ду някои от държавите членки на световната соц. с-ма. Наричаше се Варшавски договор и беше за сътрудническо хапане! В енциклопедията са записани 8 държави:
  Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Обаче Албания се отдръпва и остават точно 7 !
  После в Откр 13/3 пише:” И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;” Коя е тази като че ли смъртно ранена глава? Не пише смъртно ранена , а „като че ли смъртно ранена”.
  Какво пише за главите: Откр 17/9,10,11 „ Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;” Значи звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте. В Откр 17/8 пише: „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.” Звярът (червеното народно царство) беше като че ли смъртно ранен. Даже комунистическата партия беше забранена! Но сега виждаме как раната оздравява! Виждаме как излиза из бездната в която беше (бездна – от руски без дъно). Освен това – „звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте” – СССР стана ОНД. Вече е 8-ми , но е от 7-те. Същият този звяр ще воюва със светиите и ще ги победи (Откр 13/7)! Как ще стане това, като Господ казва в Лука 10:19 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” Еми да видим в какво се изразява воюването: Откр 13/4,5,6 „поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.”
  Неговото воюване е чрез горделиво и богохулно говорене! В какво ще се изразява в такъв случай победата му над светиите? Победата на светиите над дявола е : Откр 12/11 „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване”. Целта на нашето воюване е : 2Коринтяни10/3,4,5” Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” Тоест да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа! В това ще бъдем победени, хората ще вярват на неговото горделиво и богохулно говорене , а не на нашето свидетелство, защото : 2Солунци 2/11,12” И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.” Това ще е по времето когато ще действа „синът на погибелта”. Всъщност единствено възможния начин хората да спрат да вярват на нашето свидетелство е ако Святият Дух спре да работи м-ду тях. Точно това е писано в 2Солунци 2/6,7 „И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира” Този който възпира беззаконието е Святият Дух. Когато Той спре да възпира беззаконието, ще се изпълнят 2 неща.
  1.Ще настъпи времето на ноща, когато никой няма да може да работи , както е писано в Йоан 9/4 „Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”
  2.Беззакониците ще стигнат върха на своето беззаконие и : Данаил8/23,24,25 „И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия; и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и светите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка.”
  Няма да е с ръка а : 2Солунци 2/ 7,8 „Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си”.
  Настъпва най-опасното време за християните – времето на спокойствието и по това време беззаконието ще е стигнало върхът си. Матей24/36,37,38,39,40,41,42 : „ А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
  Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” И да добавя нещо много важно: Какво ще се случи с оставените ? Отговор : Лука 13/23,24,25,26,27,28,29 „ И някой си Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат, след като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство.” Тоест ще се стараят да влязат в Божието царство, но няма да могат. Това е времето за което пророк Амос пише в 8/11,12,13 „Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, – Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят. В оня ден красивите девици и юношите ще примират от жажда.” Да намериш Словото Господне означава да се спасиш, защото Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан1/14). Внимавай на себе си! Не върши беззакония! Втори шанс няма да имаш!
  Да се върнем към Откр.13/5. Там пише, че звяра ще има власт да действа 42 месеца! Вече видяхме, че преди това звяра е излезнал от бездната. Този звяр воюва с „двете маслини и двата светилника” в Откр.11/3,4,5,6,7 „А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.” Възникват 2 въпроса:
  1.Въпрос : Какво означава „ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”? Вече видяхме в какво се състои воюването. Видяхме и в какво се състои победата на звяра над светиите. Но как ще ги убие? Значи ще умрат!? Така пише!
  2.Въпрос : Кои са тези 2 маслини и 2 светилника ?
  Ще започна с въпрос 2.
  В Захария4/2,3 пише: „И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му, и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й.”
  Вижда 7 цеви на седемте светилника.
  После в Захария4/ 4:11,12,13,14 „ Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво. И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.”
  От 7светилника с 7 цеви функционират само 2 !!! Двете маслинени клончета са двамата помазани. Но кои са 7-те светилника ?
  В Откр1/20 пише „ тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.” Тоест двете маслини и двата светилника са двама помазани и две църкви.
  Да се върнем към въпрос 1. Как ще ги убие ? Ще умрат ли ? Ние може да сме учасници в тези събития.
  Ето какво: вероятно ще има убити чиито трупове ще лежат 3,5 дни. Но цялата ли църква ще бъде убита ? Спомнете си какво каза Господ за Лазар когато беше умрял Йоан11/11,12,13,14 „ Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.” Подобно казва и за умрялото момиче : Марк5/5:35,36,37,38,39,40,41,42 „ Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя? А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай. И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат Иоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи – Момиче, тебе казвам: Стани. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много.”
  И в двата случая тези хора бяха умрели, но Господ каза , че спят! Тоест за света умряли, но за Господ заспали!!! Нека сега си спомним 10-те девици. Точно преди да дойде младоженеца, всички заспаха и разумните и неразумните! (Матей25/1-12) И отново виждаме потвърждение, че за неразумните втори шанс няма. (Без разум са тези които беззаконстват – Пс.14/4).
  Отговор имаме и на двата въпроса.
  Ето какво става с 2-те маслини и 2-та светилника после: Откр.11/11,12,13,14,15 „ А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. И на часа стана голям трус, и десетата част от града падна, та измряха в труса седем хиляди човека; и останалите се уплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог. Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко. И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.” Светилниците (църквите) и помазаните отиват в облаците ! Това е грабването и това става при 7-мата тръба! Това е последната тръба. А градът е Откр.11/8 „ И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат” – това е Ерусалим! Тези които отдадоха слава на небесния Бог са евреите, които виждат истината за Спасителя. Колкото за звярът, той завладява целият свят, но царува за кратко – докато Господ заедно с небесните войски не завладява целият свят – Откр.19/11-21. След което настъпва 1000 годишното царство!
  Откр.20:6 „Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години !
  Още едно доказателство, че християните които ще учавстват в първото възкресение са имали директен контакт със звяра е :
  Откр.20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
  20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

  Написал статията Петьо Николов.

 19. Хора , не взимайте работата на Бога , защото само Бог има право да съди когото и да е било. Явно не сте гледали цялото предаване. Исус е казал : по плодовете ще ги познаете. Един истински агент никога не би направил толкова много за Божието Дело

 20. п-р Янко ти не прочете ли че тези библии са нарочно погрешни и православни.
  Как ще ги препоръчваш в църквите като дори не са протестантски?

 21. Дечко Свиленов обиколи евангелските църкви в България, проповядвайки Бойко Борисов и Цецка Цачева.Много пастори подкрепиха кампанията, и имаха пророчески слова за това правителство, които слова никога не се сбъднаха.Драги пастори, бере ли се грозде от трънка?

 22. Ха сега на документите ли да вярваме или на очите си? Дечко е хем омаскарен като агент хем и пред евангелските общества с които препра парите на западните литерански църкви за печатката на едни книги и библии. Колко търча по всичките бургашки черкви и пак никой не ги чете от евангелистите и така си стоят да събират прахуляк

 23. Драги „Инги“, забравили сте точката в края на своя „бургашки“ изблик. А думата „прахОляк“ се пише с „о“, не с „у“.

  В статията е посочено, че трябва да умеем ДА ТЪЛКУВАМЕ документите, а не както Пилев, който нито ги тълкува, нито ги чете, а само ги ПРЕПИСВА.

  А какво стана със ЗАМРЪЗНАЛИЯ „бургашки“ залив – разтопиха ли се ледовете, та хората да могат да минават с лодки и да не рискуват да се правят на „бургашки“ ескимоси, които минават от Босфора към Бургас по „морския лед“?

 24. отново ме учудвате с тази си статия в защита на агенти с миналo и настоящo активнo мероприятиe

 25. Четохте ли статията, г-жо Дора Симеонова, или повтаряте изречените недомислия на Ангел Пилев по непонятната за него (и за Вас) агентурна проблематика?

 26. Вие доста ме учудвате. Без ни най-малко съмнение участията ви в съмнителни конференции будят едно продължително съмнение към подбудите ви и ви щрихират със съмнителна окраска

 27. Г-жо Дора Симеонова, не Ви познавам и не бих искал да си говорим по некавалерски начин. Виждам, че сте склонна към „чудене“ – това си е женска особеност и няма нищо общо със сериозните теми като „агентурния проблем“ в българския евангелизъм. И тъй като сте забравила да поставите точка или чуденка в края на Вашето поредно чудене, нека продължа.

  Убеден съм, че под „съмнителни конференции“ имате предвид СЪМНИТЕЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ на Пилево-Куличевата агитка. Аз обаче не съм участвал в такива. На тези ПСЕВДО-КОНФЕРЕНЦИИ се изляха доста неверни приказки, характеристики, данни. За разлика от Вас обаче, аз не съм учуден, защото от дилетанти по „агентурния проблем“ не могат да се очакват сериозни размишления и изводи. Толкова могат Пилев и Куличев, толкова казват.

  Ще позволите ли да Ви попитам: „Бихте ли била по-конкретна в мотивацията за Вашето „чудене“, за да продължим диалога в конкретна посока по разискваната в статията тема?“

  С уважение,
  д-р Вениамин Пеев

 28. Не исках да го дискутирам в деня на жертвите паднали от комунизма но ви гледахме на една конференция заедно с агентите Николай, Дечко и онзи пастор дето се развея под комунистическо знаме. Е КАК да си ги обясним тези ваши постъпки да сте седнали на една маса с агнентите?

 29. Учудващо е как човек като Вениамин Пеев продължава да се „вихри“във виртуалното пространство,вживявайки се в ролята на арбитър по всичко въпроси.Ако е толкова чист и неопетнен от сътрудничество с ДС,били ни казал как той-евангелиста „трето“ поколение е завършил като редовен студент духовната академия на православната църква заедно с Виктор Вирчев.А би ли поместил документ от Комисията по досиетата,който удостоверява неговото „чисто“ неагентурно минало?А за твоето минало има много да се каже „докторе“.

 30. Ужаваема г-жо Иванова,

  Д-р Вениамин Пеев въобще не се опитва да бъде „арбитър по всичко“, а се стреми да бъде максимално полезен на българската евангелска общност със своите знания, опит и аналитични умения. Можем само да му бъдем благодарни за това, че ни дава възможност да почерпим от неговите знания и опит, придобити вследствие на дългогодишен усилен и задълбочен труд.
  Ако лично на вас ви допадат повече мненията, коментарите, публикациите и книгите на посредствени евангелски пастори и лидери – четете тях. Това е въпрос на личен избор!

  Относно неговата принадлежност към ДС – нека Ви задам един въпрос.

  В своята статия „Архивите говорят: „Прощалното писмо” на п-р Георги Чернев до ръководството на СЕПЦ“, публикувана в pastir.org, д-р Пеев споделя открито за реакцията на п-р Иван Зарев (председател на СЕПЦ по това време), когато му съобщава новината за своето дипломиране като богослов от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”:

  „В края на мес. юни 1979 г. отидох в канцеларията на ръководството на СЕПЦ на ул. „Бачо Киро” № 21. Бях млад човек, току-що дипломирал се богослов. С цялата си наивност имах намерението да покажа своята диплома и да почерпя ръководителите на петдесетното движение, към което принадлежах. Имах примамливи предложения за академична кариера в Православната духовна академия (сегашният Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”), но аз исках да стана проповедник. За моя неприятна изненада, след като изяде своята бонбона, председателят п-р Иван Зарев ми обяви, че „в Петдесетния съюз висшисти не се приемат за служители”. Затова ми предложи да си потърся „друга работа”. Този отказ бе направен в присъствието на касиера на Съюза п-р Диньо Желев и почетния председател п-р Георги Чернев. Опитах се да възразя, защото по същото време имаше назначени като проповедници лица с висше образование. Но Зарев остана непреклонен.“

  Допускате ли, че п-р Иван Зарев щеше да се държи по този начин, ако д-р В.Пеев беше протеже на ДС? Как мислите, дали ДС не би подготвила п-р Иван Зарев за едно свое поставено лице, и след това не би му съдействала всячески (на това поставено лице), избутвайки го до председателското място в СЕПЦ?

 31. Благодаря на г-н Максимов за защитата. Ние не се познаваме лично с него, но видимо той е мислещ човек, каквито в милата ни евангелистка общност не са много. Неговите изводи се базират на публикуваните документи.

  Г-жата „М. Иванова“ просто повтаря звуците от развалената плоча, характерна за АГИТКАТА НА ПИЛЕВ. Тези звуци са банални и лишени от здраво мислене! Те са скрибуцане, не документална история!

  Първо на първо, сравнението с Виктор Вирчев е крайно неудачно за периода на студентството ни в ДА „Св. Кл. Охридски“! Вирчев не е бил вербуван като студент, а като действащ проповедник едва в началото на 80-те години. Безумното твърдение от пилевски тип, че за да бъдеш студент-богослов, трябва непременно да си бил ченге, е характерно за повечето му безумни твърдения, като това, което опровергавам аргументирано в статията – че проф. Д. Свиленов е бил „действащ агент“.

  Второ на второ, в ДА „Св. Кл. Охридски“ постъпих като изключен студент от Велико-търновския университет за „религиозна дейност“, за което имам документ. Нямам обаче намерение да си размахвам личните документи, за да угодя на някаква си „г-жа“ или „г-ца“ или пък … нещо друго. Когато видя публикувано в интернет пространството досието на Хр. Куличев, тогава ще допълня нови документи към онези, които вече съм публикувал за себе си.

  А понеже стана дума за Пилев, все се каня да запитам – вярно ли е това, което съм чул, че има роднина бивш офицер на ДС? Само той може да потвърди или отрече този слух. (Лично аз не съм го повярвал, защото ми изглежда нелогично да се пени толкова срещу вербуваните евангелисти, пък да е от такъв сой…)

 32. Грешите,“докторе“.Вирчев е бил вербуван още като студент и още тогава е писал доноси за своите състуденти.Добре е да направите справка. А за справка може да се обърнете към един жив свидетел от това време–пастир Любомир Шиваров от гр.Варна

 33. Ясно е, че „г-жа М. Иванова“ е или А. Пилев, или силно подведено от него лице. По същия некомпетентен начин се объркват данните ПО ДОКУМЕНТИ с пилевския „метод“ КАЗАЛ-РЕКЪЛ. Любчо Шиваров ми е приятел, но той няма как да знае за студентските години на Вирчев, защото не е бил свидетел. Той записа ДА години след Вирчев и мен.

  Няма наличен документ в досието на „агент Николай“ (Виктор Вирчев), който да показва, че Вирчев е бил вербуван „като студент“. По времето, когато Вирчев е бил студент, е имало в евангелистките среди един „агент Николай“, но той е бил друго лице, не Вирчев. И не е бил студент в ДА „Св. Кл. Охридски“. Това го знам със сигурност ОТ ДОКУМЕНТИ! Ангел-Пилевските измишльотини за това, че щом човек е следвал в ДА, е бил вербуван, са поредното доказателство, че нищо не разбира от „агентурния проблем“ на българския евангелизъм. Както се казва, „заради Иван набеждава и св. Иван“.

  Апропо, „г-жо“, „г-це“ или „нещо трето“ – „М. Иванова“, кога Пилев ще разсее слуха за роднински връзки с офицер от ДС? Много бих се радвал той да ме подкрепи в моите съмнения за истинността на този слух в евангелистките среди. Ако ме подкрепи, поне в този пункт ще бъдем единни с него.

 34. Интересна теза,докторе.А защо ли Вирчев след като бе разкрит като агент на ДС,си е поискал прошка от Любомир Шиваров за това,че е докладвал за него през онези“светли“времена.Свидетели-Любомир Шиваров и Виктор Вирчев.Апропо,понеже сте радетел за висша справедливост,отново питам-бихте ли публикували документ,доказващ вашата непричастност към органите на ДС.Вашият отказ само затвърждава убедеността ми,че сте били.

 35. Хайде, стига с тия пилевски раздумки в стил „фейсбук“. Вече и на децата стана ясно кой се крие „зад полата“ на „М. Иванова“. Типични пилевски бла-бла-бла. Нека не принизяваме нивото на Pastir.org с Пилевото блогче.

  По-горе ясно посочих, че Вирчев е донасял за Л. Шиваров и не само за него, но и за други, включително и за моя милост, КАТО ДЕЙСТВАЩ ПРОПОВЕДНИК, НЕ КАТО СТУДЕНТ В ДА. Ако Вирчев се е извинил на Л. Шиваров, той е постъпил колегиално. Следователно пилевският тип измишльотини, че Вирчев и моя милост „сме били вербувани като студенти“ в ДА „Св. Кл. Охридски“. Чудя се обаче, дали Л. Шиваров ще остане доволен, че пилевци „развяват“ тази лична история в пространството.

  Та като си приказваме за пишман-изобличителя на „пасторите шпиони“ Ангел Пилев, той ще има ли доблестта да рече ясно тук дали има роднина офицер от ДС, или няма. Май ще започна и аз да се вслушвам в слуха, пък и да си задавам някои въпроси за неговия гол „ентусиазъм“ по темата за агентите. А моите въпроси могат да бъдат доста сериозни – от логическа и изследователска гледна точка.

  И не на последно място, да не забравяме, че темата по-горе имплицитно е свързана с поредния ПРОВАЛ на Пилев да се произнесе по „агентурния проблем“ в българския евангелизъм. Това бе една неуспешна провокация срещу служението с разпространението на Библии и християнска литература у нас.

 36. Незнам за роднинските ДС връзки на Пилев, но знам, че през 90-те Пилев се движеше с разни мафиоти, за които се знае, че са с ДС произход!

 37. Докторе,докторе,с каква жар громите врага.Но в момента ударите ви са напосоки.Спомням си,как преди няколко години,когато комисията обяви имената на пастирите-агенти,вие грабнахте „словесния меч“и зап- очнахте да сечете уши,носове и глави,а когато ви запитат да докажете документално вашата непричастност към ДС,
  се държите като ощипана госпожица.
  Явно добре сте усвоили принципа на военните-най-добрата защита е нападението.
  Ако живеехме във времето на инквизицията,сигурно бихте изпратили „осъдените“ от вас на кладата.
  Докторе,да ви запитам-вие новороден човек ли сте?Ако да-разкажете къде,кога и как и вашето свидетелство ще послужи за насърчение на много християни.Ако не сте новороден-това обяснява вашата злоба, обидни квалификации и присъди към всички,които не са съгласни с вашите „тези“ и „твърдения“.

 38. „Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?

  Възможно ли е, братя мои, смоковницата да роди маслини, или лозата смокини?
  Така също не може солена вода да дава сладка“

  (Послание на ап. Яков 3:11-12)

 39. И аз това се питам,като ви чета „писаниците“.

 40. „За чистите всичко е чисто;

  а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им, и съвестта им са осквернени“

  (Послание на ап. Павел към Тит 1:15)

 41. След като по църквите развеждаха вече много кратно един агент от БАН с неговите книги, сега ще идва друг с нова книга. Няма ли достойни християни в БАН които не са слугинствали в агентурния антураж на ДС?

 42. Това „Врусиясъм“ агентурен псевдоним ли е, или е нечленоразделна реч?

 43. Точно така е през 90те се в движил с картела Еленкови но после са се скарали.
  За пари ли?
  За много ли?

 44. Пилев, Пилев, Ти си Ангел Мой!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *