Единствената молитва написана лично от Бога

Здравейте аз съм Сид Рот. Добре дошли в моя свят
където естественото е свръхестествено.

Не знам дали сте чували за свитъците от Мъртво море?

Най-старият фрагмент от Писанието доказва че никой не може да противостои на Божието слово.
Но не са чували за писания които са по-стари. Четиристотин години по-стари
от свитъците в Мъртво море.
Те са открили единствената молитва в Библията която лично Бог е написал.

И е с четиристотин години по стара от свитъците в Мъртво море.

И току що сме получили откровение от Божият Дух върху това писание.

Защо сега?

Защото имаме движение на Божият Дух… Където имаме откровения от Светият Дух.

Имаме движения на Божият Дух имаме и откровения

за името силата и властта на Исус.

Но знаете ли какво ще бъде последното движение на Божият Дух?

Откровение за Бог Отец което ще бъде толкова мощно

че ще бъде живот от смъртта възкресенска сила. И моят гост иска да ви разкаже за това писание

и това откровение.

Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд този когото познаваме?
Съществува ли живот след смъртта?

Съществуват ли ангелите?

Могат ли сънищата ни да съдържат послания от Небето?

Може ли да надникнем в древните тайни на свръхестественото?

Реални ли са изцелителните чудеса?

Сид Рот е прекарал над тридесет и пет години в изследване на странният свят

на свръхестественото.
Останете със Сит в този епизод на…

„Свръхестествено е!“
Знаеш ли Уорън Маркъс винаги има химия когато двама евреи повярвали в Месията се съберат заедно.
Вярвам че в това предаване ще има експлозия на славата или на проявяващо Божие присъствие.
Както никога преди това в нашето предаване.
Не желаете ли и вие да се качите на този влак?
Сега. На пет годишна възраст Бог започнал да работи с теб. Какво стана?
Бях изплашен от светкавица и гръм.
И се прибрах тичайки към моята къща.

Приятел ми беше казал че светкавица може да ме убие.

За това тичах крещях и плачех. Моята сестра еврейка агностичка ме вдигна и каза

„Какво не е наред?“ Казах „Светкавицата може да ме убие.“

А тя просто каза „Няма да те нарани Бог ще те предпази.“
Мислех си „Бог? Кой е Бог?“

Каза ми „Не можеш да Го видиш Той живее на място наречено Небе.“

„И Той е на всякъде винаги е с теб.“
Казах „Дали е в моята стая през нощта когато е тъмно?“ Тя каза „Да Той е там.“
Бях по-уплашен от това същество наречено Бог отколкото от светкавицата.
Но имах този сън Сид и беше най-невероятния сън който съм имал. Бях на Небето

и имаше светкавици и гръмотевици. Бях толкова уплашен!

И все пак в далечината видях облаците да оформят път и имаше красива златна светлина.

Това беше Шакайна.

Тогава не го осъзнавах.

И тези лъчи цветни лъчи идваха от Шакайна към мен.

И бях издърпан вътре в тази светлина можех да почувствам този мир…

Имам в предвид че и сега мога да го почувствам мога да почувствам славата докато ти го разказвам.
Толкова е силно!

След това чух глас. Вътре в мен и наоколо около мен. Беше най-красивият глас Сид

който някога съм чувал дори до днес.

И Той каза „Не се страхувай. Аз съм твой приятел.

Никога няма да те нараня.“

И този сън ми оказа голямо влияние.
Един момент в славата може да промени завинаги живота ти.

Но какво ако имаме момент след момент след момент в славата?

Когато се събудих от този сън се опитах да разкажа на майка ми. Казах на баща ми „Видях Бог!“
А той каза „Какво имаш в предвид че си видял Бог?“
„В сънят ми!“ Той си мислеше че е от захарта.
И след това от всички неща той отива на филма „Десетте Заповеди“.

Седях в онзи театър и гледах как нашият народ израелтяните са били избавени от робството

на фараона. Видях десетте язви върху хората. Видях разделянето на Червено море.
И след това когато видях Мойсей на планината Синай и десетте заповеди когато бяха написани
от Божият пръст изведнъж мигновено бях в онзи сън отново.

Продължавах да си спомням думите които Той ми каза

„Не се страхувай. Аз съм твой приятел. Никога няма да те нараня.“
Тогава казах „Това е моят Бог!“
Това е Този Който е на моя страна.

Но продължавах да имам това желание да Му кажа „Как мога да те видя отново?“

„И как мога да разговарям с Теб отново?“

„Как да те познавам повече?“
Бог чул тази молитва. Било на живот и смърт за Уорън Маркъс. И Уорън
имало уличен проповедник който бил сам и ти не си могъл да го оставиш сам.
И в този момент най-накрая си казал молитва за да направиш Исус свой Спасител и Господ.

И си продължавал да желаеш повече да познаваш Бог.

Богът на Авраам Исаак и Яков.
Единственият истинен Бог.

Но един ден нещо се случило за да отговори на тази твоя молитва.

Получил си обаждане от приятел в Израел.
„Ало. Здравей Оу Рик.“

…ми се обади и се намираше на мястото където медальонът бил намерен.
Този древен медальон. А той беше толкова въодушевен че плачеше по телефона.
Казах „Какво става с теб Рик?“
И той каза „Този медальон е с четиристотин години по-стар от свитъка в Мъртво море.
Беше прикрепен към древно еврейско палео писмо.“
И каза „Това е молитвата в Числа шеста глава.“
И каза „Когато се молиха над мен на иврит можех да почувствам като че ли мед
и олио бива изливано от главата ми надолу до краката.“

„Уорън живота ми се промени. Неговото име е върху мен.“

А аз се чудех „За какво говори той?“
Това което стана когато ми каза това започнах да изучавам защото си мислех „Трябва да има

нещо силно свързано с тази молитва. Щом приятеля ми беше толкова докоснат

той е езичник четящ Стария Завет а пък аз съм евреин. Как ли ще ми повлияе това на мен?“

Имах тази молитва изказана над мен от други хора.

Бяха ми я изричали над мен.

И върху мен тази молитва са я произнасяли много пъти. Да.
Това е красива молитва. Може би просто трябва да я споделя.

Намира се в Числа може да я намерите в своите библии.

„Господ да те благослови и опази

Господ да осияе с лицето си над теб
и да бъде благосклонен към теб

Господ да издигне лицето си над теб

и да ти даде мир

Сега. Това е прекрасна молитва.
Но аз нямах преживяването което моят приятел е имал.
И си казах „Как не съм имал това преживяване особено аз когато съм наясно с факта че
Бог е реален като се почне от онзи детски сън и заповедите които видях на планината Синай?“

Това нещо което усещах дори когато приех Йешуа можех лично да усетя Йешуа.
Но Бащата знаех за Отец но не Го познавах.

Но знаеш ли какво? Има още едно нещо след тази молитва.

И Бог казва „Той ще положи името Си върху онези върху които е изговорена тази молитва.“ Числа

И на иврит до колкото са моите разбирания е „Той ще положи присъствието Си върху теб.“

Когато Бог е положил присъствието си върху евреите в продължение на четиридесет години в пустинята

какво означава това за благословенията?

Били сме в пустинята и сме приели тази невероятна благодат

и сме получили ангелска закрила.

Също и снабдяване провизии. Маната която приличала на кориандрово семе.

Сещаш ли се когато скалата била ударена потекло вода за да напоят стадата си.

Знаем и за невероятното здраве и също така в продължение на четиридесет години

техните дрехи и обувки не се износили.

Представи си как са спестили от сметките само.

Но знаеш ли нещо… Чудя се не е имало никакви лекарства. Не е имало магазин където да пазаруват.

Било е безплодна пустиня.
И така. Да имат Божието име върху евреите под Стария Завет е произвело тези благословения

че не е имало един болен или куц сред тях.

Колко повече сега когато имаме Божието присъствие след като греховете Ви бяха наказани.
Най-старият фрагмент който е бил направен който имаме от Писанието
е четиристотин години по-стар от свитъците в Мъртво море.

Това е слово от книгата Числа.

Глава шеста от двадесет и четвърти до двадесет и шести стихове.

Когато си започнал да го четеш… Знаел си какво се е случило с приятеля ти в Израел…

Той просто се е върнал поразен! От срещата му с Живият Бог.

Уорън си е мислел „Аз съм евреин а той е езичник ще получа дори още повече!“
И така какво стана с теб?
Нищо.
Нищо?

Беше красива молитва.

Какво правиш? Ние сме в предаване!

Беше красива молитва но не направи нищо за мен.
За това се чудех какво не е наред с мен.

Спомням си едно нещо. Той ми каза че са се молили над него на еврейски.

И така. Казах си „Може би пропускаме нещо при превода.

Може би на иврит там има нещо което сме пропуснали.“

Ти си взел решение… Имало е нещо мощно в това писание

но ти не си знаел как да изкараш тази сила от там. Да.

Това е за което говориш.

Да. Защото еврейския има много повече значение в думите си за пример думата „благослови“.

„опази“ Много от тези думи не са конкретни в английския.

„благослови“ „опази“ „осияе“ „издигне“
Какво наистина означават?

Когато се задълбочиш в значенията направо експлодираш.

Много значения има както е думата „шалом“. Всички тези имат невероятни значения.

И когато започнах да ровя в това иврита съдържа пълнотата на това какво е благословението.

И както това слово значи изказано от Бога.

Докато английският съдържа само част от това.
И така.

Ти си получил откровението на иврит и какво стана след това?

Е… Докато продължавах да разбирам това все повече почнах да се моля с него.
Над себе си.

Имаше невероятни неща които започнах да преживявам.

Имам в предвид че наистина започнах да преживявам славата същата слава която като малко момче

видях в облаците в Небето.

Там видях славата шакайна славата. Същото нещо беше и по време на Десетте Заповеди
която усетих като малко момче гледайки онзи филм. Просто същото мощно нещо се случи отново.

И след това си имал среща с лицето на Бог.
Да.

След като започнах да изговарям тази молива над себе си бях между това да си буден и заспал.

И изведнъж усетих онова лице.
Което беше пред мен.

Можех да видя очи уста изведнъж усетих Отец. Казах

„Татко.“ И като че ли вдъхване дойде върху мен. Казва се в Битие
че Йехова Бог е Бащата който вдъхнал над Адам.
Който бил направен от кал.
Направен от ръцете Му. Да.

И когато вдъхнал Адам оживял. И аз усетих този живот да се влива в мен.

Беше нещо невероятно.

И си казах „Никога не искам да губя това чувство. Не искам това да спира.“

И тогава осъзнах че беше Отец.

Мога да имам взаимоотношение с Йешуа.
Мога да имам свръхестествени опитности със Светият Дух.

Мога да имам свръхестествени взаимоотношения и опитности с Отец.

Когато имаш достъп до Отец Той ти дава изпълване със Самият Него.

Какво означава това за теб?

Каква разлика направи това в живота ти?
Това което направи разбирам го точно… Умът ми стана целенасочен
синхронизиран съм с Него имам Неговите мисли.
Нали се сещаш?
Другото нещо е че ми даде моите задачи.

Започнах да получавам тези идеи и важни неща свързани с работата която върша.

И след това ми показа нещата с които съм приключил.
„Дай това на този човек.“ „Направи еди какво си….“ „Направи това…“

„Задръж малко това…“

Невероятно е Сид.

Напълно промени начина по който живеех.
И донесе този шалом този мир върху мен за да съм способен да работя да постигна неща

за които никога не съм и мислел или мечтал само за един ден дори.

Това се случва всеки път когато имам преживяване с Него.
Какво се случва с хора на които си дал това поучение?

Напълно биват преобразени.

Има хора които са изцелени.

Имаше хора които страдаха от безсъние напълно изчезна безсънието.

Жена имаше дете с … на крака. Тя започна сама да произнася молитвата.

Тя произнесе молитвата над детето й за да не ходи на операция и кракът й се изправи.

Друга една жена се нуждаеше от двадесет хиляди долара иначе щеше да изгуби къщата си.
Човек дошъл пред църквата в която ходела и казал „Чувствам че Господ иска да ти дам долара.“

Тя продължи да живее в този тип снабдяване който Бог имаше за нея.

Е когато четях какво Бог е вършил за евреите… Четиридесет години в пустинята!

Грижел се е за всяка нужда!
Мисля че трябва да е още по-добре под Новият Завет?!

Определено!

Едно от нещата които разбрах е ключово. Той каза „Мойсей ти не може да се помолиш трябва
да бъде Първосвещеник който да се помоли над израелтяните.“
И така. Аарон се е молел всеки един път. И когато се е молел славата проблясъци на славата
се появявала над… Осъзнаваш ли че всеки път когато казваш думата „слава“

все едно ни покрива автоматично.

Не съм спусък но ако бях щях да направя…
Това щях да кажа.

Но аз го чувствам…

Всеки път. Чувствам го както хората по домовете им го преживяват.
Но ето това е работата. Онзи свещеник само веднъж в годината е влизал в Светая Светих.

По време на Йом Кипур.

Това е единствения път когато се е срещал с Отец и Неговата шакайна.
И след това е казвал тази молитва. И виж какви резултати е имала.
Но и ние имам Първосвещеник. Самият Йешуа преди да се въздигне Той стана първосвещеник.
След като умря и възкръсна.

Той изговори това над учениците Си. Пише че е вдигнал и двете си ръце

Лука – „стойте в Ерусалим докато дойде обещанието от Отец.“
Пише че е вдигнал ръцете Си и ги е благословил.
Ние знаем е единственото еврейско благословение което се е казвало от Първосвещеник
е тази молитва.
Но ключовото е че тази молитва е за нас днес!

Той желае да прокламираме тази молитва.

Когато я говорим в Неговото име чрез Неговата Личност

това е Самият Той изговаряйки я.
Добре.
Уорън
ти каза че Светият Дух те е учил за ключове разкажи ни нещо за важни ключове
относно откровение за този конкретен пасаж.
На първо място винаги трябва да помним че „Това е единствената молитва в цялата Библия
която лично Бог е написал.“.

На второ място е „Иврита има много по-дълбоко значение от българския.

И когато се произнася на иврит…“ Тогава усетих изпълването което идва над хората.

Защото пълнотата на значението се разкрива на иврит.

И последната точка с която искам да те стресирам има много повече от това
е факта че „Еврейски Първосвещеник трябва да я произнесе над теб!“

Имаме Наш Първосвещеник.

Неговото име е Йешуа Исус.

Той е там / в Славата.

И всъщност… Значи имаш в предвид че всички тези благословения са се случвали веднъж в годината

от човешки първосвещеник… Колко повече сега когато имаме Месията а Израел е прокламирал
това през годините. Когато се върнем би ли се молил с тази молитва
с разбиране от древно еврейско писание
с истинското й значение и след това искам да пееш над хората.

Има нещо относно пеенето за това искам да пее над вас на еврейски.

Когато се върнем.

Връщаме се веднага към „Свръхестествено е!“

Сега се връщаме към „Свръхестествено е!“

Упълномощавам Уорън Маркъс точно сега да се моли с разбиране

от този древен най-стар фрагмент познат на хората от Святото Писание
единствената молитва с която лично Бог Бащата се е молил и е произвела онези грандиозни благословения
над вас.

Нещо свръхестествено е на път да се случи.

Казва се в нашите английски библии. „Господ да те благослови.“
Но на древен еврейски ето какво означава наистина.
„Нека Небесния ти Баща (ТОЙ който Съществува) да коленичи пред теб…“ Думата „барук“ означава
„да коленичи“. „Той коленичи пред теб правейки Себе Си достъпен за теб.“

„с протегнати ръце като Баща коленичещ пред детето си.“

„за да служи и подари Неговите дарове и обещания“

Думата „Да те опази…“ – „Нека Небесния ти Баща Той който Съществува

да те пази с плет от тръни…“ Неговите ръце те окръжават с Божествена прегръдка.
„Това да попречи на сатана и всичките ти врагове да наранят тялото ти душата ти умът ти и

духът ти.“ Нуждаем ли се от освобождение нуждаем ли се от изцеление имаме го поради присъствието Му.

„Господ да осияе с лицето Си над теб.“

„Твоят Небесен Баща да продължава да осветява пълнотата Си над теб

това да доведе до изпълнение на Божията цел и съдба за теб.“

И в нашите библии на английски се казва „Да бъде благосклонен към теб“

Обичам го това защото това е Отец гледайки в очите ти. Неговата усмивка е удоволствие.

Тук Той казва „Обичам те дъще обичам те сине. Доволен съм от теб.“
Това е любимата ми част.

„Господ да издигне лицето си над теб“

Думата на иврит е „насса“.

Означава „да издигне и да те носи“

И така това е Небесния Баща. „Той те издига като дете като момченце или момиченце.“

„И Той те носи на ръцете Си поддържайки те с Неговата Божествена прегръдка.
И цялото Му Същество.“

Но сега ето това вие получавате от това взаимоотношение. С това живеете…

„И да ви даде мир.“

Това което означава „шалом“ на иврит е много повече от това да няма война.

Казва се „Нека ЯХВЕ твоят Небесен Баща да вкара в ред всичко от което се нуждаеш да е цяло

и завършено за да ходиш в победа миг след миг чрез силата на Светият Дух.“

„Нека да ти даде свръхестествено здраве свръхестествен мир свръхестествено благополучие
сигурност спокойствие просперитет съвършенство пълнота почивка хармония също и отсъствие
дрязги и разпри – раздори.“

И сега. Ето кога наистина идва изпълването.

Когато се пее на иврит над вас.
Световно известен месиански водач на хваление.
Пол Уилбър ще пее над вас. И това е едно от най-помазаните неща които някога ще преживеете.
Готови ли сте?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *