ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА

ОПИСАНИЕ НА ЛОКАЛНАТА ЦЪРКВА
Тази статия съдържа библейски справки, отна-сящи се до дейностите, които са
присъщи на една локална църква според Ефесяни 4:11-16.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО
Поведение
1. Любов един към друг: Рим. 13:8; 1 Сол. 3:11,12; 4:9,10; 2 Сол. 1:3; 1 Пет
1:22.
2. Търпение и толерантност един към друг: Еф. 4:2; Кол. 3:13.
3. Готовност и желание да се приемат други в събранието: Рим. 15:7.
4. Взаимоотношения, в които няма осъждение един към друг: Рим. 14:13; 1 Кор.
4:5; Як 4:11,12
5. Готовност да се подчинят собствените жела-ния на интересите и желанията на
другите: Фил. 2:3,4; 1 Пет. 5:5,6; Рим. 12:10.
6. Истинско посвещение един на друг, както е в Божието семейство: Рим. 12:10.
7. Хармония и съгласие, което надхвърля со-циалните бариери: Рим. 12:16-18;
14:19; Як. 2:1-4.
8. Приоритет на единството вътре в събрание-то: Еф. 4:3,13; Кол. 3:14.
9. Простителност: Еф. 4:32.
10. Взаимно окуражаване: Евр. 3:12,13; 10:24; 1 Сол. 5:11; Рим. 15:4,5.
Дейности
1. Назидаване: Еф. 4:29; 1 Сол. 5:11; Рим. 14:18-20; 15:1,2.
2. Служене: Гал. 5:13.
3. Правене на добро: Еф. 4:32; 1 Пет. 3:8,9.
4. Показване на гостоприемство: 1 Пет. 4:9; 3 Йоан 5-8.
5. Участие в Господнята Вечеря: 1 Кор. 11:17-34; Деян. 2:42-46.
6. Увещаване: Рим. 15:14; 1 Кор. 4:14; 1 Сол. 5:14.
7. Завръщане на плътски вярващи: Гал. 6:1.
8. Молитва един за друг: Яков 5:16.
Функции на локалната църква като Общество от вярващи
1. Взаимоотношенията ни с Бога са описани с понятието семейство: Гал. 3:26; Йоан
1:12,13.
2. На християните се казва, че трябва да имат подобно семейно посвещение един
към друг: Рим. 12:10.
3. Локалната църква се нарича Божието домо-чадие: 1 Тим. 3:15.
4. Павел съветва Тимотей как да се отнася към другите в събранието: 1 Тим. 5:1,2
5. Изискванията за презвитер (лидер) включват изпълнението на семейните
задължения и от-говорности: 1 Тим. 3:4,5,12.
6. Ролята на жената в църква се описва по същия начин, както ролята й в
семейството: 1 Тим. 2:11-13; 1 Кор. 14:34-35.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *