На Небето Ангел ми каза нещо, което промени света

Здравейте Сид Рот е тук.

Добре дошли в моят свят където е естествено да е свръхестествено.
Искате ли всяка свръхестествена дарба която имате да се усили?…

Моят гост казва че когато притежавате този един специфичен дар

това ще започне да усилва всички ваши свръхестествени дарби.
И той казва „Вие вече го имате! Просто трябва да го развивате.“
Аз искам ами Вие?

Съществува ли свръхестествено измерение?

Свят отвъд познатият ни?

Може ли да надникнем в древните тайни на свръхестественото?
Могат ли сънищата ни да съдържат послания от Небето?

Готов ли е Бог да залее като с цунами вълна от изцеления по цялата Земя днес?

Сид Рот е прекарал над четиридесет години в изследване странния свят на свръхестественото.

Останете със Сид в този епизод на…
„Свръхестествено е!“
Знаеш ли… Джеймс Гол… През годините очевидно е че се познаваме но това е последствие. Да.

И ти си минал през повече изпитания от повечето хора които познавам.

Няколко пъти си умирал. Да.
Много пъти си имал рак. Да.

Но наскоро си имал Небесно посещение!

Какво стана?
Преживях Небесно преживяване.
И в него бях поканен на хълм и когато бях в това преживяване
бях поканен да седна и там имаше маса.
И срещу мен седеше важна личност от Небето.
И той погледна точно в мен.
Отново… Минах през рака три пъти за девет години. Бъбреците ми на практика почти бяха спрели.

И четири пъти бях на крачка от смъртта.

Седях в тази Небесна среща на масата на Господа.
И срещу мен имаше пратеник от Небето.

И този пратеник от Небето много важна личност

погледна право в мен. И със свирепост и шупливост все едно беше вяра чрез мисли.
Направо погледна право в душата ми и ми каза „През следващите двадесет години

на твоят живот искам ти да тероризираш дявола. Да тероризираш дявола!“

Не знам дали Вие се занимавате с това но той вече не живее за бъдещето.

Защото той вече има по-малко ПО-МАЛКО от двадесет години!
За да отиде на Небето!
Добре. Ти казваш че всеки вярващ се нуждае от ПРОНИЦАТЕЛНОСТ.
Да. За да разбере… Знам какво означава ПРОНИЦАТЕЛНОСТ от Словото
както и хората го знаят.

Но какво означава ПРОНИЦАТЕЛНОСТ според теб библейски и духовно?

Един от най-великите трикове на дявола е заблудата и една от най-великите нужди на Църквата

е ПРОНИЦАТЕЛНОСТ.

Сега. В различните дарби на Светият Дух има дарба РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДУХОВЕТЕ

и двете са в множествено число.

И съществуват пет различни рода духове.

За това човека който работи с това може да работи в много различни нива и начини.

Има УСЕЩАНЕ РАЗЛИЧАВАНЕ ОБОСОБЯВАНЕ. Различните обосновани духове зад действието

те могат да виждат ангелите могат да познаят Святият Дух могат да разпознават демоните.
И когато ти работиш в тази реалност това ще изостри и уточни и ще помогне да се подобрят и
доведат всички други дарби които работят в живота ти

към по-горно ниво.

Добре. Ако тази дарба наистина се усилва и ако вярващ знае разликата между неговите мисли

демоничните мисли и Божиите мисли това наистина е критично важно в тези дни?

Наистина е критично! Защото Исус каза „Моите овце ще чуват гласа Ми…“
И примерно знам че демон е изпратен към мен. Да?
И така като вярващи ние знаем че чрез вяра чуваме Божият глас така ли е Сид? Напълно.
Но ние чуваме повече от един глас.

Аз чувам моят глас чувам гласът на света има моменти в които съм бомбардиран

и мога да чуя гласът на врага но също така ние чуваме и Светият Дух.
И така не е нужно само да се научим да чуваме но трябва да РАЗПОЗНАВАМЕ гласът на Святият Дух
от гласът на непознатия.

Това е толкова важно! Може ли да си представите всички грешки които сте направили

които не е било нужно да правите защото тази дарба на РАЗПОЗНАВАНЕ

на която имаш право като вярващ в Месията

ще изостри всички други дарби?!

Спомням си че веднъж служех в Калифорния и на конференцията там
стоях на сцената с главен пророк Джон Поул Джаксън и когато доведеш някой пророчески при мен
полагах ръце на тях и можех да им пророкувам.

И през онази нощ Святият Дух ми даде сън.

И в онзи сън видях огнени езици.
Бяха върху доста хора.

Но си помислих „Шегуваш ли се това ли е начина по който тези хора правят това?“

За това на следващият ден служех с Джон Уимбър и всички тези хора
но трябваше да докосвам хората и Джон Поул се обърна към мен пред хиляди хора и каза

„Ти си пръв.“

И аз бях като…

И се молех с думи на вяра „Помощ! Помощ!“ И тогава
изведнъж духовните ми очи се отвориха и аз видях огнени езици.

Стояха върху главите на различни хора.

Както в Деяния втората глава.

И всичко което трябваше да направя беше „Ти точно там…“ и Светият Дух слезе върху този
човек и всъщност те паднаха в Духът и бяха суверенно освободени. Бог чудотворно изцели
сколиоза само чрез РАЗПОЗНАВАНЕ на Светият Дух Който беше слязъл над живота им.

Обожавам това което Джеймс току що описа.

Това е нормално за него.

И е нормално и за други защото това РАЗПОЗНАВАНЕ ще расте и расте както хляба и рибите. Да.

Ще се умножава. Ще се умножава!

Сега. Ние притежаваме естествени сетива всеки го знае.

Зрение слух вкус обоняние допир.

Но също така имаме и свръхестествени сетива. Да.
Повечето хора не знаят за това коментирай това.

Евреи пета глава стих четиринадесети говори за твърда храна.

И така колко от нас желаят твърда храна а не просто храна за бебета?
„твърдата храна е за зрелите които практикуват техните сетива да РАЗПОЗНАВАТ добро и зло“
И така. Както го каза. Пет сетива.

Зрение слух обоняние вкус и допир.

Докато ние предаваме нашите пет естествени сетива на Светият Дух

и докато декларираме СВОБОДА понеже ние сме в Царство което се активира гласово
ние предаваме нашите части очи уши сърце на Господа
така ние декларираме свобода за тях и след това ние се молим и получаваме

помазанието на Светият Дух върху нашите естествени сетива

тогава ние СТАВАМЕ естествено СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ.
Добре. Нуждая се от още малко. Искам всичките ми духовни сетива да са АКТИВИРАНИ.
И да ОЖИВЕЯТ.

И ще го попитам как мога да го направя но познайте какво?…

И вие ще можете. Ще разберем как да стане това след като се върнем след малко.

Добре. За последно говорехме за ОТКЛЮЧВАНЕ на духовните сетива.
И ти говореше за предаване.
Да.

Обясни ни още мъничко как може да отключим тези духовни сетива.

Предаване още може да бъде определено като предоставяне.
Ние предоставяме нашите части на Бог.

Римляни казва „нашето духовно служение на поклонение е когато ние предоставим

нашето цяло тяло като поклонение на Бог“. И така това е предоставяне предаване.

Така аз предавам очите ми… Знаеш ли какво означава това?
Това е вид молитва когато се предаваме.?

Да. За това или ще предам или предоставя както примерно с очите

аз просто предоставям моите части предоставям точно сега очите ми на Господа.
Сега чуйте! Вие всеки вярващ имате по две очи.
Вие имате естествените ви очи но според Ефесяни първата глава
имате и друг чифт очи които са наречени „очите на сърцето“.
Апостол Павел се молеше за църквата в Ефес за това.
„моля се да бъдете изпълнени с дух на мъдрост и откровение и познаване на Господ Исус Христос.

И се моля очите на сърцето ви да бъдат просветлени

за да може да знаете три велики неща…“ Колко от вас искат да познаят надеждата на Божият

призив за живота Ви?

Това е един от резултатите да имате отворени духовните Ви очи.
А ние просто се молим по Библията.

И за това сега се моля. Може да поставите ръцете си точно сега върху сърцето ви

защото тук се намират вторият ви чифт очи.

И се моля точно сега Светият Дух да ви отвори

очите на сърцето и наистина да ви освети светлина за откровения

и разбиране в сърцето ви така че да познавате да знаете и опознавате

че по-велик е Този Който е във вас от онзи който е в света.
Да бъдете препълнени от откровения и с надежда за вашето призвание

така че славата на наследниците и на светиите и превъзходното величие на

Неговата Сила в нас които вярваме.
Това е точка номер едно.

След това също трябва да декларирате. И ще декларирам защото е гласово активиращо се Царство.

Ние ще повтаряме след теб ти декларирай.
Супер!
И така направете това след мен.
Аз декларирам.

Че очите на сърцето ми

са отворени.
Аз получавам
велико откровение

както никога преди.

Ще виждам ангели.

Ще разбирам Светият Дух.
Ще имам знания.

И ще се движа във всичките дарби на Светият Дух.
За това аз декларирам
по-велик е Този Който е в мен

от онзи който е в света.

И сега има трета стъпка.

Първо е предаване и предоставяне.

Втората ние чрез гласово активиране ние говорим. Декларираме свобода.

И когато декларираме свобода може да е нужно да разрушим някои окови. Ок?

И за това. Ние разрушаваме в Името на Исус

всички травми

и проклятия чрез думи
които ние сме изговорили или други са изговорили

над нас в Името на Исус.

Аз ще бъда един/на от тези
които ще виждат пълнотата

и които ще действат в нея.

И след като вече имаме гласовата активация след това просто приемаме помазанието.

Три простички стъпки. – Предаване – Деклариране – Приемане

И сега искам вие да премете Святият Дух.

Върху очите на вашите сърца.

Точно сега някои от вас сте активирали сънища а никога преди това не сте имали такива.

Ще получите освобождаване на сънища.

Някои от вас ще бъдат освободени в Божествено знание в Името на Господ Исус Христос.

И вие ще разберете че знаете и че знаете и че разбирате.
И някои от вас ще са способни вече да виждат и да разпознават чрез дара Разпознаване от Духът

защото вашите очи са били отворени.

Това демонично влияние което е изправено срещу вас в целият ви род

точно сега ви говоря „Яснота и изостряне и декларирам в Името на Исус

вие сте свободни от наследствени проклятия точно сега в Името на Исус!“.

Не знам за вас. Но наистина знам че ако сте отворени да получавате

нещо добро със сигурност точно сега ви се е случило!

Което ще бъде с вас през всичките ви дни.
Сега. Ние знаем за петте естествени сетива.
Но ти каза че има шесто сетиво в духовното обясни ни го.
Вярвам че има.
За това в книгата ми „Разпознаването“ има глава за петте сетива.

И след това има шеста глава където говоря за шестото сетиво.

Вярвам че това е Божественото знание.

Вярвам че ние сме поканени да участваме в Умът на Христос.

И ние може да познаваме чрез помазанието на Святият Дух всичко от което се нуждаем!

В книгата Яков се казва „Ако на някой му липсва мъдрост нека моли Бог.“

И за това аз декларирам по следният начин.

„Липсва ми но виждам че Ти имаш в изобилие. И Те моля да освободиш Божествено помазание.

Аз приемам умът на Христос. И декларирам че имам ум Христов.

И сега аз ще живея с Божествено знание.“

„Ще знам че знам!“
„Ще знам че Бог е на моя страна и не е против мен!“

„Ще знам че е сезон на благодат и сезон на скъпоценности

и декларирам че Вие ще се движите в нова област на Божествено знание

чрез умът на Христов. В Името на Исус амин.“

Знаеш ли… Ще се върнем веднага за да говорим за основната цел на РАЗПОЗНАВАНЕТО.

Добре Джеймс какво казва Бог за основната цел на Разпознаването?

Ние не искаме просто да сме на долно ниво

но искаме да сме усъвършенствани до най-високото ниво което можем.

Вярвам че крайната цел на откровенията като Разпознаването което е част от откровенията.
Крайната цел на откровенията е да станем слово.
Не просто да получаваме слово не просто да го освобождаваме

но да станем слово.

Нека го кажа по друг начин.

Крайната цел е трансформация.
„Да така е.“
Трансформация от какво към какво?
Е като индивиди получаваме откровения кои сме в Христос

така сме освобождавани от старите ни навици. Това е автентично ново създание в Христос

Исус. И където и да имаме разрушение там ще има възстановяване!

Но е нужно лично откровение за да получим надежда с разрешенията. И след това като сме ги
получили да ги изговорим и така да призовем Божествено прилагане в Името на Исус.

Това което аз чувам че казваш е че където и да идем ние ставаме откровението.

Точно така!

Би ли казал че така просто ставаме нормални?
Вярвам че ще променим равновесието на пасивното християнство по лицето на цялата Земя!
Харесвам това!
Защото ние сме тези които променят играта!

Много на кратко.

Когато си бил в Индонезия и си имал бодигард който се е случило да бъде мюсюлманин.
Да.
Разкажи ми какво стана като говорим за трансформация.

Беше невероятно наистина!

Това е когато словото става плът.

Ето тази удивителна история!
Свидетелство!

И така служех на голямо събрание от осем хиляди човека с няколко близки човека.

Моят бодигард буквално поради това където се намирахме… Той беше професионално трениран

и беше радикален мюсюлманин.

И той беше с мен където и да идех.

Никога преди не е бил на църква.
Не е бил никога на едно от онези силно заредени свръхестествени събрания.

И така. Святият Дух ми каза да проповядвам послание защо се моля и се застъпвам за Израел.

„Какво?!…“

„От къде мога да хвана самолет?!…“ Нали се сещаш!

„Аз съм с грешния човек на грешното място и с грешният Бог.“
В Индонезия!

Аз послушах Господа и казах „Да Господи ще направя каквото желаеш.“
И така. Там съм.
И той повярва мюсюлманина бодигард че служи на пророк.
Той почиташе това.

И той повярва че служи на пророк.

И така докато говорех „Защо се моля и се застъпвам за Израел?“
той получил видение и видял Исус дванадесетте ученика.

Този човек който не знаеше нищо за автентичната християнска вяра

имаше будно видение на Исус и дванадесетте ученика

и Исус го погледнал и казал „Ще бъдеш ли един от Моите ученици?“.

И на това място той предаде живота си на Исус. На следващият ден дойде и свидетелства

„Аз съм тук и служа на пророк Джеймс Гол.“

Виж Исус каза ако приемете пророк в името на пророк ще получите награда на пророк.

Този човек получи награда на пророк и година по-късно се върнах там и ето какво намерих.

Той приел водно кръщение посветил се на църква цялото му семейство били спасени

и всички те ходят с Йешуа.
Ако Вие направите тази малка крачка Бог буквално ще заживее във вас.

Творецът на Вселената! И Той казва „Никога няма да Ви напусна.“
Точно така.

И тези които са по домовете си гледам ви… Но по-важното е че Бог ви гледа.

Творецът на Вселената гледа за вас!

Повтаряйте след мен

„Скъпи Боже
аз съм грешник

съгреших единствено срещу Теб.

Съжалявам толкова много.

Вярвам че кръвта на Исус

е умила сега греховете ми

и сега съм чист/а.

Толкова е хубаво да съм чист/а.
И сега когато съм чист/а.

Исусе ела в мен.

Правя те да Си мой Господ и Спасител.
Амин.“

Имам секунди и знам че ти мразиш ракът! Искам да погледнеш в камерата и да заповядваш

на ракът да си замине точно сега!
Орал Робъртс е положил ръце върху мен и е декларирал над мен преди да отиде на Небето.

И знам че той беше последният човек за който той се помоли.

И той каза над мен „Аз изкоренявам всяка ракова клетка в тялото ти и заповядвам повече

никога да не се върне отново!“ Аз декларирам над вас на теб който ни гледаш точно сега!

Както безплатно аз получих и ти сега ще получиш! И декларирам рак напусни и никога не
се връщай отново в Името на Исус и за слава на Неговото Име. Амин.
И амин означава „Така да бъде!“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *