ОЧАКВАЙТЕ: ДЪРЖАВА и ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ от Христо Беров

berov

В началото на следващия месец (август) т.г., в издателство Сиела ще бъде публикувана книгата:

„Държава и вероизповедания – нормативна уредба на религията и религиозните общности в България”.

Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на българските държавно-правни източници, свързани с вероизповедна тематика. То обхваща извлечения и цялостни текстове на повече от сто нормативни документи, имащи пряко или косвено отношение към религиозно-правни въпроси, снабдено е с удобни индексни регистри за търсене в предписанията и ползване на разпоредбите.

Сборникът е предназначен както за вярващите и техните религиозни общности, така и за академичната общност – юристи, богослови, философи, историци, социолози и други изследователи на религията и проблемите във взаимоотношенията между държавата и вероизповеданията. Същевременно изданието е полезно за държавни служители, които в процеса на своята работа вземат практически решения в тази особено чувствителна област на правото.

Една от основните цели на книгата е да даде възможност за по-задълбочено и по-сериозно опознаване на българската правна уредба на вероизповеданията като допринесе за обективното фокусиране върху въпроси, свързани с мястото и значението на религията и религиозните общности в съвременна европейска България.

Благодарение на подкрепата на „Реновабис“, една голяма част от изданието може да бъде разпратена и предоставена безвъзмездно на религиозни общности в България, за да могат последните да се запознаят по-обстойно със състоянието на държавното законодателство, на което те са ежедневни преки адресати. В недалечно време след отпечатването на книгата се планира представяне на изданието в рамките на публично обсъждане на тема „Юридически проблеми в правоотношенията между държава и вероизповедания”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *