Комисията за защита от дискриминация заключи, че дискриминация няма

Вчера, 16 юли, 2009г., след близо три месеца закъснение, в офиса на Апостолска реформирана църква и ХЦ „Прелом“, постъпи решението на Комисия за защита от дискриминацията по повод жалбата на Християнски център „Прелом“ и осем други жалбоподатели срещу г-жа Десислава Панайотова и в. Телеграф. Повод за нея бе публикуваното интервю на 01.08.2008 г. във в-к Телеграф със заглавие „Д-р Десислава Панайотова, богослов: „Секти зарибяват с магии и хипноза“.

Според решението на Комисията г-жа Десислава Панайотова не е извършила нарушение на Закона за защита от дискриминацията. В решението се казва, че „твърденията на жалбоподателите за създаване на неблагоприятна обществена атмосфера за практикуване на вярата им като християни е необосновано“ и че „д-р Панайотова не възпрепятства упражняването на верските убеждения на жалбоподателите, а изразява мнение пречупено през призмата на теологията.“ Според състава на Комисията за защита от дискриминацията „използваната в интервюто терминология е теологичен спор и не е от компетентността на Комисията.“

В решението Комисия за защита от дискриминацията препоръчва на главния редактор на в. Телеграф, „да запознае служителите на печатната медия с Етичния кодекс на медиите с оглед недопускане и предотвратяване на актове на дискриминация при и по повод осъществяване дейността на изданието.“

Като искане от страна на жалбоподателите бе Комисията за защита срещу дискриминацията да установи наличието на религиозна дискриминация срещу членовете на ХЦ Прелом като протестантска църква и срещу всички други протестантски християни в страната и получаване на публично извинение от Десислава Панайотова и в. Телеграф, както и да ги задължи да се въздържат от бъдещи прояви на дискриминация на основание религия.

Решението подлежи на обжалване чрез Комисията за защита от дискриминацията пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

За контакт:

Михаела Джоргова

Връзки с обществеността

ХЦ Прелом и Апостолска реформирана църква

ул. Веслец 26, София 1202

тел. 983 67 30

email: prelom@prelom.bg

www.prelom.bg

www.apostolos.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *